Atipik Otizm

Atipik Otizm

Atipik Otizm, sosyal iletişim de bulunamama, etkileşime geçememe, uygun davranışların uygulanmasında gecikme, dilin kullanıma açılımı gibi yapılması gereken davranışlarda gecikme ve sapmaların yaşanmasına atipik otizm denilmektedir. Yaygın gelişimsel bozukluk yaşayan çocuklar belli bir teşhis konulamadığı, fakat çocuk pek çok alanda gelişim bozukluğu gösterdiği takdirde söz konusu olan rahatsızlık türüdür. PDD-NOS olarak isimlendirilmektedir.

Atipik otizm de çocuk tam olarak tanısal ölçüleri karşılayamayabilir, bu rahatsızlıkta çocuk ayrıca otistik rahatsızlığının belirtilerinide gösterebilir.

Atipik Otizmin belirtileri

 • Bu rahatsızlığı taşıyan kişilerde genellikle beslenme sorunları yaşanmaktadır.
 • Çocuklar da anne baba ve çevreye yeterince ilgi duymama
 • Bebeklik dönemlerinde yaşanan bu hastalıkta, bebekte olması gereken gülümseme yada el kol koordinasyonunu görülmeyebilir.
 • İletişimde kullanılan yüz mimiklerini kullanamama yada yapılan yüz ifadeleri anlayamama
 • Göz temasının çok zayıf olması yada tamamen kurulamaması
 • Sosyal etkileşimde bulunurken çevresindeki insanların konumlarını kavrayamama mesela, öğretmeninin, kardeşinin, ebeveynlerinin.
 • Karşısındaki kişiyi karıştırma
 • Sürekli aynı davranışı tekrarlama hali örneğin, sürekli dönmek yada sürekli kanat çırpmak
 • Yaşına göre gelişim aşamalarında gelişimin geriden gelmesi
 • Sürekli tekrarlatıcı sesler çıkarmak
 • Konuşmaya geç geçilmesi
 • Toplu oyun gruplarına katılamama hali
 • Karşının sözlerini anlamama halleri
 • Arkadaşlık kuramama
 • Dil kalıplarını yanlış kullanma halleri
 • Soyut kavramları kavrayamama
 • İstediği şeyler için istemek yada işaret etmek yerine anne ve babasını istediği şeylerin yanına götürme
 • Başkalarının ne düşündüğüyle alakalı çıkarımlar yapma
 • Ara sırada bir de olsa garip davranışlar sergileme

Yukarıda belirtmiş olduğumuz davranış hallerinin hiçbiri tek başına bir anlam ifade etmez. Çocuk oyuna daldığında seslenseniz de size bakmayabilir yada bazı çocuklarda geç konuşmaya başlama gözlenebilmektedir bunun için çocuklara hasta muamelesi yapılmamalıdır bu davranışlar normaldir. Ancak bir bütünün parçaları gibi düşünürsek yukarıda ki hallerin beş yada altı tanesi bir çocukta görülüyorsa ve bu davranışlar süreklilik kazanmışsa ancak o zaman bir tanı konula bilinir.

Atipik Otizmde gözlenebilen bozulmalar

Fiziksel bozulmalar, Otizmli olan çocuklarda pek fazla fiziksel bozulmalar görülmemektedir. Çok nadir durumlarda anne karnında yaşanan olumsuzluklar da, kulakların fiziksel yapısında bir bozukluk görülebilir veya kişilerde sağ el ve sol elin aynı oranda kullanılması söz konusu olabilir.

Sosyal etkileşimde bozulmalar, genellikle hayatlarında ki sosyal faaliyetlerini rutinler üzerine kurmuşlardır. Bu rahatsızlığı taşıyan kişiler etrafındaki kişilere karşı yeteri kadar ilgi göstermezler veya etrafındaki insanların sosyal konumlarını algılamada zorluk çeker yada hiç algılayamazlar, mesela annesinden yada babasından isteye bileceği şeyleri öğretmeninden de çok rahatlıkla isteyebilirler. Toplum içinde uyum sağlamakta zorlanırlar. Konuşmalarda geçen esprileri, imaları anlamakta güçlük çekerek sosyal bozulmaların belirginleşmesine katkı sağlarlar.

Dil ve iletişim alanında bozulmalar

Atipik otizmin temel sorunlarından biri dildeki geç gelişmedir. Bebeklikte baba anne gibi sözcükleri söyleme ve diğer çıkarılan ap, su gibi sesleri söyleyemedikleri görülür. Konuşulan ve algılanan kelime sayısı yaşıtlarına göre geriden gelir. Bazen kelime sayısı tam olabilir ancak kelimeleri birleştirip anlamlı bir cümle kurmaları çok zordur, bu duruma murmuring denilen anlamsız ses tekrarları eşlik edebilir. Bu rahatsızlığı taşıyan çocuklarda anlamlı cümle kurmaya başladıkları zamanlarda zamirler ve zaman uyumları arasındaki sorunlar belirgindir, ben zamiri sıklıkla sen yada o zamiri ile yer değiştirebilir. Örneğin ekmek istediğinde, ekmek istiyorum demek yerine 'sen ekmek istiyor' diyebilir. Bu durumdaki çocukların konuşmaya başlamasında ki en önemli etken erken özel eğitime başlanılmasıdır.

Tekrarlayıcı davranışlar

Tekrarlayıcı davranışlar, sürekli kendi etrafında dönme, hiç durmadan kafasını sallaması el ve kollarda koordinesiz sürekli aynı hareketi yapma gibi davranışlar sergilenmektedir. Bu durum genellikle çocuk yalnız kaldığında dikkatini bir şey çekmediğinde yada oyalanacak bir şey bulamadığında aynı hareketleri tekrarlama hali belirginleşmektedir.

Duygusal sorunlar

Atipik otizm çocuklarında duygusallık hali çok aşırıda yada çok az da görülebilinir.

Bu hastalığa eşlik edebilecek davranışsal sorunlar

Kişinin kendini yaralayıcı davranışlarda bulunması, saç çekme, kafa vurma, uyku ve beslenme sorunları sıklıkla karşılaşılan sorunlardır. Bunun yanı sıra çok fazla hareketlilik hali görülmektedir bu durum okul öncesi eğitim ve okul dönemindeki çocuğu olumsuz etkilediğinden çocuğun sosyalleşmedeki çektiği sıkıntılar daha belirgin hale gelmektedir.

Bu hastalığa eşlik edebilecek fiziksel hastalıklar

Bağışıklık sisteminin zayıf olmasından kaynaklı enfeksiyonlara karşı aşırı duyarlılık hali görülür. Bunun dışında otizme epilepsi eşlik edebilir ancak epilepsi hastalığı otizmli olan her çocukta görülecek diye de bir şey yoktur. Gaz sorunları ve bağırsak sıkıntıları da görüle bilinir.

Son Güncelleme : 02.03.2021 03:29:29
Atipik Otizm ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Atipik Otizm Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Atipik Otizm"
Merhaba ben 4 çpcuk sahibiyim ve sonuncu çocuğumda otizm olduğundan şüpheleniyorum bizimle göz teması kesinlikle kurmuyor ve hiçbir şekilde iletişime geçmiyor ne derecede otizm olduğu konusunda bir fikrim yok doktora gitmeli miyim ve bu hastalık ilerler mi eğitim ile bunı telafi edebikir miyim ne kadar düzelme gerçekleşir
Eflatun . 24.10.2018 22:47:25
CEVAP YAZ
Pedofoli
Pedofoli
Pedofoli, Son zamanlarda oldukça sık duyduğumuz yetişkin bir bireyin çocuklara yönelik cinsel arzu halk dilinde sübyancılık ve sapıklık demektir. Sorunlu bir çocukluk yaşayan ve özgüveni düşük kişilerde daha sık görülür psikoseksüel bir hastalıktır. ...
Ayak Fetişizm
Ayak Fetişizm
Ayak fetişizm, Fetiş kutsal sayılan ya da şans getirdiğine inanılan varlık anlamına gelmektedir. Bu kimi zaman nesne ya da aksesuar olarak kullanılırken; kimi zaman bedenin herhangi bir bölümünde bulunur. Ayrıca ilgi alanına giren şey bazen elbise ba...
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm hastalığı, insanlarda hipofiz bezlerinde meydana gelen problemler nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Aslında bu hastalığa direk olarak hipofiz bezi yetmezliği diyebiliriz. Sağlıklı insanlarda hipofiz bezleri, vücutta kullanılan hormonl...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme, Ani sinirlenme insanın elinde olmayan sebepsiz yere olan bir durumdur. Bir anda gelişen ani sinirle vücuttaki adrenalin yükselir ve bu durum hastanın o anki halinin stresli olduğunu gösterir. Kişinin aniden nabız artışlarında hızla...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, diğer bir adıyla varsanı, gerçek hayatta var olmayan ancak kişilerin duyu organlarının herhangi biriyle algıladığını zannettiği durumların adıdır ve halüsinasyonlara genellikle sinirsel ya da ruhsal hastalıkları olan kişilerde rastlanır...
Transseksüel
Transseksüel
Transseksüel, kendini karşı cinse ait hissetme, karşı cinse benzeme eğilimi taşıyan kişilere transseksüel denir. Hem erkek hem de kadınlar için geçerli olan transseksüellik, daha çok ruhsal eğilimler için belirleyicidir. Kişi davranışlarından çok iç ...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşma, günümüz toplumumuzda direk olarak bir hastalık olarak görülmektedir. İnsanlar böyle bir insanı gördükleri zaman bu kişiye deli gözüyle bakarlar. Aslında her kendi kendine konuşan kişi hasta değildir. İnsanlarda bu rahatsızlığın...
İntihar
İntihar
İntihar, insanın kendi özbenliği içinde, üstbenlik ile çatışması sonucunda oluşan kaygının eyleme dönüşmesidir. Eski çağlardan beri kendine zarar veren insanlar var olmasına rağmen, intihar sözcüğü 18. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmıştır. K...
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme, İnsanların kendilerine zarar verme eylemleri demek kendi bedenlerine ciddi hasarlar vererek ve vücudunun belirli yerlerine zarar vererek yaralaması durumu olarak tanımlanır. Özellikle çocuklarda girdikleri yeni ortamda uyum p...
Psikotik Depresyon
Psikotik Depresyon
Psikotik depresyon özellikli bunalım, psikolojik bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığın ilerleyen safhalarında depresif tabloda psikotik özellikler de görülebilir. Bu psikolojik belirtiler sanrı (hezeyan) ve varsanı (halisinasyon) lardır. Bu psikotik beli...
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni, Şizofreni Türkçeye Yunanca olarak şizo (schizein) ve akıl anlamına gelen frenos (phren) kelimesinden gelir. Ayrık veya bölünmüş anlamına da gelmektedir. Bu rahatsızlıkta hastanın ayna anda iki farklı gerçeklilik içerisinde yaşıyor olm...
Fetişizm
Fetişizm
Fetişizm, Kişinin normal insanlara göre cinsellik duygusu uyandırmayan birtakım nesnelere ilgi duyması ve bu ilgiyi saplantı haline getirmesi olarak tanımlanan ve bir davranış bozukluğu olan fetişizmin, genellikle erkeklerde olduğu bilinmektedir. Fet...

 

Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Transseksüel
Kendi Kendine Konuşma
İntihar
Kendine Zarar Verme
Psikotik Depresyon
Akut Şizofreni
Fetişizm
Delüzyonel Bozukluk
Konsantrasyon Bozukluğu
Megalomani
30 Yaş Sendromu
Yalnızlık
Bipolar Bozukluk Testi
A Tipi Otizm
Ajitasyon
Stres Anında Vücuttaki Değişiklikler
Sinir Ucu İltihabı
Çocuklarda Panik Atak
Dürtüsellik
Sadist
Asosyal
Cinsel Kimlik Bozukluğu
Somatizasyon Bozukluğu
Şizofreni Testi
Aşırı Heyecan
Popüler İçerik
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk, Kişide değiştirilemeyen kalıcı bazı düşünce ve davranışların yanlış olduğunun kesin bilinmesine karşılık düşüncelerinin doğru old...
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon bozukluğu: Yaşadığımız toplumda neredeyse % 30'unda konsantrasyon bozukluğu bulunmaktadır. Özellikle çocuklar ve gençlerde daha çok görü...
Megalomani
Megalomani
Megalomani, Sosyal psikolojinin alt dallarından olan megalomani insanın kendisini olduğundan fazla ve büyük görmek, eşdeğer insanlardan üstün görmenin...
30 Yaş Sendromu
30 Yaş Sendromu
30 yaş sendromu, adından da anlayabileceğimiz gibi insanlarda 30'lu yaşlarda ve hatta bazı insanlarda 28 yaşında bile görülebilen bir sorundur. 30 yaş...
Yalnızlık
Yalnızlık
Yalnızlık, Yalnızlık nadiren ya da kimi zaman insanın kendisini bir çok etkinlikten koparmasıdır. Bir köşeye çekilme, diğer insanlardan uzaklaşma, işi...
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar bozukluk testi, bipolar bozukluk tanısı koyabilecek herhangi bir psikolojik test, film çekimi, laboratuvar testi gibi tetkikler bulunmamaktadı...
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm, A Tipi Otizm yani atipik otizm, yaygın gelişimsel bozukluktur ve çocuk hakkında belirli bir teşhis konulamaması, ancak çocuğun birden...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Beyincikte Denge Bozukluğu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Beyincikte Denge Bozukluğu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022