Sosyal Fobi Tedavisi

Sosyal Fobi Tedavisi

Sosyal fobi tedavisi, sosyal fobi utangaçlığın işlev bozucu bir halidir ve kişinin yaşamında sorunlar yaratabilir. Sosyal fobinin yol açacağı sorunlar sınıfta söz alamamak, sağlıklı arkadaşlık ilişkileri geliştirememek, sosyal eğlencelere katılamamak, iş ortamında potansiyelden düşük performans sergilemek, karşı cinsle ilişki sağlayamamak olarak tanımlanabilir.

Genel anlamda, sosyal durumlardan rahatsız olmak ve kaçınmak olarak da tanımlanabilir. Sıklıkla rahatsız olunan sosyal durumlar, topluluk içinde konuşma, yeni insanlarla tanışma, düğün, eğlence, parti, cenaze gibi sosyal ortamlar,karşı cinsle arkadaşlık ilişkisi başlatma, kalabalık içinde yemek yeme, genel tuvaletleri kullanma, mevki sahibi insanlarla konuşma olarak gösterilebilir.

Sosyal fobileri olan insanlar, yaptıkları ve ya yapamadıkları davranışlarından dolayı insanların kendileri hakkında olumsuz düşünceler geliştireceklerini düşünür, bu düşünceye inanırlar. Sıklıkla rahatsız oldukları ortam ve durumlardan kaçınmaya çalışırlar. Bunu yapamadıklarında ise son derece kaygılı ve utanmış hissederler. Kişide yarattığı rahatsızlık dolayısıyla depresyonu da tetikleyebilir.

Sosyal Fobi Nasıl Tedavi Edilebilir ?

Ssyal fobi tedavisi olan bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlık sürecinde diğer psikiyatrik rahatsızlıklarının olması, başlangıç yaşının genç olması, kişinin tedaviyi isteyip-istememesi gibi bir çok etken tedavinin başarısını etkilemektedir. Sosyal fobi rahatsızlığı için ilaç tedavisi ve psikoterapi uygulanmaktadır. Hastanın durumuna göre bazen tek başına psikoterapi, bazen ilaç tedavisi uygulansa da ikisinin beraber uygulanmasında başarı daha yüksek olmaktadır. İlaç tedavisinde bilhassa serotonin sistemi üzerinde etkili olan ilaçlar seçilir. Tedavinin ilk günlerinde bulantı, midede huzursuzluk, baş ağrısı, uyku bozukluğu gibi kalıcı olmayan yan etkiler oluşabileceği ve zamanla bu belirtilere vücudun alışabileceği hastaya anlatılır. Bu ilaçlar bağımlılık yapmaz, kalıcı hasar veren yan etkileri bulunmaz. İlaç etkisinin ortaya çıkması için iki-üç hafta kadar beklemek gerekmektedir. İlacın etkili olup olmadığına karar vermek için en az 10 hafta geçmesi gerekir. Tedavi süresi, ortalama 9-12 aydır.

SF’de en sık uygulanan terapi şekli bilişsel ve davranışçı terapilerdir. Bilişsel terapide kaygı duyguları ve bu kaygıya karşı oluşan bedensel tepkileri tanıma, kaygı doğuran durumlardaki düşünceleri anlama, bunlara karşı başa çıkma stratejileri geliştirme gibi aşamalar bulunur. Davranışsal terapide ise yakınmaların üstüne gitme, belirtileri daha iyi algılayabilmesi için rol oynama, gevşeme eğitimi, sosyal beceri eğitimi gibi her hastada farklı yürütme yöntemler vardır. Aile ve grup terapisi de uygulanabilir.

Sosyal Fobi Tedavisinin etkili olabilmesi için öncelikle SF’nin bir hastalık olduğunun kabul edilmesi gerekmektedir. Söz konusu çekingen kişilik bozukluğunun toplum tarafından genellikle efendilik olarak kabul edilmesi kişileri tedavi arayışından alıkoymaktadır. Oysa kaybettikleriniz neler? İyi bir iş, bir arkadaş, yalnız olmamak, kendine güvenmemek ve birçok şey. Bunun için en yakın zamanda bir psikiyatriste başvurun.

Son Güncelleme : 13.03.2021 19:36:39
Sosyal Fobi Tedavisi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Sosyal Fobi Tedavisi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Sosyal Fobi Tedavisi"
Pek sosyal bir kişi değilim. Pek arkadaşım yok ve topluluk içinde fazla konuşmam. Ancak ben daha fazlası için zaten hiç çabalamıyorum. Durumumdan memnunum bunu bir sorun olarak görmüyorum. Sizce böyle istemem normal mi? Utangaç olmadığımı düşünsem de acaba bu saydıklarım sosyal fobinin belirtileri olabilir mi? Cevap verirseniz çok sevinirim.
Muazzez . 10.09.2018 17:33:07
CEVAP YAZ
Pedofoli
Pedofoli
Pedofoli, Son zamanlarda oldukça sık duyduğumuz yetişkin bir bireyin çocuklara yönelik cinsel arzu halk dilinde sübyancılık ve sapıklık demektir. Sorunlu bir çocukluk yaşayan ve özgüveni düşük kişilerde daha sık görülür psikoseksüel bir hastalıktır. ...
Ayak Fetişizm
Ayak Fetişizm
Ayak fetişizm, Fetiş kutsal sayılan ya da şans getirdiğine inanılan varlık anlamına gelmektedir. Bu kimi zaman nesne ya da aksesuar olarak kullanılırken; kimi zaman bedenin herhangi bir bölümünde bulunur. Ayrıca ilgi alanına giren şey bazen elbise ba...
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm hastalığı, insanlarda hipofiz bezlerinde meydana gelen problemler nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Aslında bu hastalığa direk olarak hipofiz bezi yetmezliği diyebiliriz. Sağlıklı insanlarda hipofiz bezleri, vücutta kullanılan hormonl...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme, Ani sinirlenme insanın elinde olmayan sebepsiz yere olan bir durumdur. Bir anda gelişen ani sinirle vücuttaki adrenalin yükselir ve bu durum hastanın o anki halinin stresli olduğunu gösterir. Kişinin aniden nabız artışlarında hızla...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, diğer bir adıyla varsanı, gerçek hayatta var olmayan ancak kişilerin duyu organlarının herhangi biriyle algıladığını zannettiği durumların adıdır ve halüsinasyonlara genellikle sinirsel ya da ruhsal hastalıkları olan kişilerde rastlanır...
Transseksüel
Transseksüel
Transseksüel, kendini karşı cinse ait hissetme, karşı cinse benzeme eğilimi taşıyan kişilere transseksüel denir. Hem erkek hem de kadınlar için geçerli olan transseksüellik, daha çok ruhsal eğilimler için belirleyicidir. Kişi davranışlarından çok iç ...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşma, günümüz toplumumuzda direk olarak bir hastalık olarak görülmektedir. İnsanlar böyle bir insanı gördükleri zaman bu kişiye deli gözüyle bakarlar. Aslında her kendi kendine konuşan kişi hasta değildir. İnsanlarda bu rahatsızlığın...
İntihar
İntihar
İntihar, insanın kendi özbenliği içinde, üstbenlik ile çatışması sonucunda oluşan kaygının eyleme dönüşmesidir. Eski çağlardan beri kendine zarar veren insanlar var olmasına rağmen, intihar sözcüğü 18. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmıştır. K...
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme, İnsanların kendilerine zarar verme eylemleri demek kendi bedenlerine ciddi hasarlar vererek ve vücudunun belirli yerlerine zarar vererek yaralaması durumu olarak tanımlanır. Özellikle çocuklarda girdikleri yeni ortamda uyum p...
Psikotik Depresyon
Psikotik Depresyon
Psikotik depresyon özellikli bunalım, psikolojik bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığın ilerleyen safhalarında depresif tabloda psikotik özellikler de görülebilir. Bu psikolojik belirtiler sanrı (hezeyan) ve varsanı (halisinasyon) lardır. Bu psikotik beli...
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni, Şizofreni Türkçeye Yunanca olarak şizo (schizein) ve akıl anlamına gelen frenos (phren) kelimesinden gelir. Ayrık veya bölünmüş anlamına da gelmektedir. Bu rahatsızlıkta hastanın ayna anda iki farklı gerçeklilik içerisinde yaşıyor olm...
Fetişizm
Fetişizm
Fetişizm, Kişinin normal insanlara göre cinsellik duygusu uyandırmayan birtakım nesnelere ilgi duyması ve bu ilgiyi saplantı haline getirmesi olarak tanımlanan ve bir davranış bozukluğu olan fetişizmin, genellikle erkeklerde olduğu bilinmektedir. Fet...

 

Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Transseksüel
Kendi Kendine Konuşma
İntihar
Kendine Zarar Verme
Psikotik Depresyon
Akut Şizofreni
Fetişizm
Delüzyonel Bozukluk
Konsantrasyon Bozukluğu
Megalomani
30 Yaş Sendromu
Yalnızlık
Bipolar Bozukluk Testi
A Tipi Otizm
Ajitasyon
Stres Anında Vücuttaki Değişiklikler
Sinir Ucu İltihabı
Çocuklarda Panik Atak
Dürtüsellik
Sadist
Asosyal
Cinsel Kimlik Bozukluğu
Somatizasyon Bozukluğu
Şizofreni Testi
Aşırı Heyecan
Popüler İçerik
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk, Kişide değiştirilemeyen kalıcı bazı düşünce ve davranışların yanlış olduğunun kesin bilinmesine karşılık düşüncelerinin doğru old...
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon bozukluğu: Yaşadığımız toplumda neredeyse % 30'unda konsantrasyon bozukluğu bulunmaktadır. Özellikle çocuklar ve gençlerde daha çok görü...
Megalomani
Megalomani
Megalomani, Sosyal psikolojinin alt dallarından olan megalomani insanın kendisini olduğundan fazla ve büyük görmek, eşdeğer insanlardan üstün görmenin...
30 Yaş Sendromu
30 Yaş Sendromu
30 yaş sendromu, adından da anlayabileceğimiz gibi insanlarda 30'lu yaşlarda ve hatta bazı insanlarda 28 yaşında bile görülebilen bir sorundur. 30 yaş...
Yalnızlık
Yalnızlık
Yalnızlık, Yalnızlık nadiren ya da kimi zaman insanın kendisini bir çok etkinlikten koparmasıdır. Bir köşeye çekilme, diğer insanlardan uzaklaşma, işi...
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar bozukluk testi, bipolar bozukluk tanısı koyabilecek herhangi bir psikolojik test, film çekimi, laboratuvar testi gibi tetkikler bulunmamaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Beyincikte Denge Bozukluğu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Beyincikte Denge Bozukluğu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022