Hipnoz

Hipnoz

Hipnoz, en yalın haliyle trans durumudur. Trans hali ise, uykuyla uyanıklık arasındaki telkin almayı kolaylaştıran ruh halidir. Telkin olumlu şekilde yapılırsa, hastaları tedavi edici özellikte olmakta, transta uygulandığında kişide bilinç dışı olumlu değişime ve iyileşmeye yol açmaktadır. Hipnoz seanslarının düzenli olarak yapılması halinde, terapi bilinç dışı iyileşme ve değişim sağlar. Bu hastaya uygulanan tedavinin daha etkin hale getirilmesine yardımcı olur. Hastaların tedavi edilmesini sağlayan olumlu telkinler, uygulanan psikoterapi yöntemidir. Terapi yöntemleri çok çeşitlidir. Uygulamada kabul görenler ise, sadece üç yöntemdir.

Hipnoz sırasından kullanılan terapi yöntemleri

Medikal tedavi: Bu yöntem ilaçlarla uygulanır. Hastada 6 aylık bir medikal tedavi yeterli olurken, nadiren yaşam boyu bu tedaviye ihtiyaç duyulabilir. Eğer beyinde biyolojik bozukluk bulunuyorsa, bu tedavi uygulanmalıdır. Diğer problemlerde uygulanması zaruri değildir. Bunun hipnoterapi ve psikoterapiden üstünlüğü yoktur. Tedavinin ilaçlardan kaynaklanan yan etkileri ortaya çıkabilir.

Psikoterapi: Bu tedavi davranışsal, bilişsel, varoluşçu ve dinamik terapileri içerir. Bu tedavilerin etkinliği kanıtlanmış olup, yan etkisi de bulunmamaktadır. Hastada tam iyileşmeyi sağlayabilir. Ancak uzmanlarca uygulanması gerekir.

Hipnoterapi: Bu terapi yönteminde telkinler ve psikoterapi hasta transta iken uygulanır. Bilinç dışına bu tedaviye erişim daha kolay olduğundan, iyileşme daha kısa sürede gerçekleşir. Kısa sürede tamamlanır ve maliyeti de düşüktür. Hastaya uygulanan diğer tedavilerden başarılı bir sonuç alınamazsa, hipnoterapi en iyi seçenektir. Özellikle ağrısız doğumda, anestezi gibi alanlarda bu yöntem destekleyici olarak tercih edilir.

Hipnoz zararlı olur mu?

Hipnozun uygulanması iki şekilde olabilir. İlki kişiye olumlu telkinler yaparak, şifa sağlanması içindir. Bu şekilde uygulanan hipnozun zararı olmadığı gibi, yan etkisi de olmaz. Diğeri ise analitik hipnoterapi psikoterapi bilgisine sahip, deneyimi olan terapistler tarafından uygulanan hipnozdur. Bu hipnoz türünde hipnotik trans halinde olan sübjeyle bilgi alışverişi olur. Seans sırasında kişiye uygun sorular sorulmalıdır. Bu hipnoz türü deneyimli terapistler tarafından uygulanmalıdır. Aksi halde zararlı etkileri olabilir.

Herkes hipnoz olur mu?

Herkes hipnoz deneyimi yaşayabilir. Bazen günlük yaşamın içinde bile hipnotik deneyimler yaşanması mümkündür. İnsanların televizyon reklamlarında gördüklerinden etkilenerek, bir ürünü alması bile hipnoz nedeniyle gerçekleşir. Kişilerde bilinçaltı etraftaki bilgileri hipnotik süreç içinde toplayarak içine alır. Bilmediği konularda bile hipnoz yaşanır. Bir işi yaparken kendinizi tamamen işe odaklamanız bile hipnoz yaşadığınızı gösterir. Her şeye kendinizi kapatarak, tamamen yaptığınız işe dikkatinizi verirsiniz. Bu bir anlamda hipnoz sırasında kişiye verilen telkinlere benzer. Bu açıdan bakıldığında, hipnozun doğal bir süreç olduğu ve herkesin bu deneyimi yaşadığı görülebilir.

Hipnoz seansının iyi geçmesi için neler yapılmalı?
  • Kişinin hipnoza girdiği ya da girmediği dikkate alınmadan, sadece yapılan telkinlere odaklanılmalıdır
  • Telkinlerin analiz edilmesine gerek yoktur. Çünkü yapılacak telkinler seanstan önce hipnoz edilecek kişiyle paylaşılır ve mutlaka onayı alınır
  • Kişi çevredeki seslere odaklanmamalı, hipnotistin sesine dikkatini vermelidir
  • Kişi kendini hipnozun akışına bırakmalı, süreci kontrol altında tutmamalıdır
  • Hipnoz sırasında kişinin oturduğu koltuk yeterince rahat olmalıdır
  • Kişi hipnoz sırasında konsantre olmakta zorluk çekerse, bu konuda terapiste gereken bilgiyi vermelidir.
  • Transta duyguların bastırılması ya da kontrol altına alınmaya çalışılması hatalı bir davranıştır. Mutlaka kendini özgür hissetmek, hatta ağlama hissini bile yerine getirmek gerekir.
Hipnoz hangi kişilere, kimler tarafından uygulanmalı?

Bu alanda eğitim alan tıp doktorları, diş doktorları ve psikologlar hipnoz uygulamasını yapabilir. Eğitim almak hipnoz uygulaması için mutlaka gereklidir. Ayrıca sağlık çalışanı olmayanlar hipnoz uygulamamalıdır. Bu kişiler hipnoz uygulaması yapmak için yetkiye sahip değildir.

Herkesin hipnozdan yararlanması mümkündür. Sadece bunama, şizofreni, paranoid bozukluk, mani gibi rahatsızlıkları olan kişilere hipnoz uygulanması sakıncalı olabilir. Genellikle fiziksel rahatsızlıklarda destekleyici olarak kullanılan hipnoz, psikolojik hastalıklarda tedavi yolu olarak tercih edilir. Ancak hipnoz uygulaması hasta olan kişilere yapılacak diye bir durum bulunmamaktadır. Sağlıklı olan kişilere de hipnoz uygulanabilir. Bunun nedeni hipnozun mediatif ve zihinsel kapasiteyi güçlendirmesidir. Herkes hipnoz deneyimi farklı etkilerle yaşar. Telkinlerin etkinliği, kişideki transın derinliğiyle bağlantılı değildir. Kişi telkinleri uyumlu halde dinlerse, terapi amacına ulaşır. Ancak hipnoz tedavi aracı olarak görülmemelidir. Tedavideki psikoterapik yaklaşım kişinin tedavisinde daha önemlidir.
Son Güncelleme : 06.01.2021 01:58:50
Hipnoz ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Hipnoz Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Hipnoz"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Pedofoli
Pedofoli
Pedofoli, Son zamanlarda oldukça sık duyduğumuz yetişkin bir bireyin çocuklara yönelik cinsel arzu halk dilinde sübyancılık ve sapıklık demektir. Sorunlu bir çocukluk yaşayan ve özgüveni düşük kişilerde daha sık görülür psikoseksüel bir hastalıktır. ...
Ayak Fetişizm
Ayak Fetişizm
Ayak fetişizm, Fetiş kutsal sayılan ya da şans getirdiğine inanılan varlık anlamına gelmektedir. Bu kimi zaman nesne ya da aksesuar olarak kullanılırken; kimi zaman bedenin herhangi bir bölümünde bulunur. Ayrıca ilgi alanına giren şey bazen elbise ba...
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm hastalığı, insanlarda hipofiz bezlerinde meydana gelen problemler nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Aslında bu hastalığa direk olarak hipofiz bezi yetmezliği diyebiliriz. Sağlıklı insanlarda hipofiz bezleri, vücutta kullanılan hormonl...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme, Ani sinirlenme insanın elinde olmayan sebepsiz yere olan bir durumdur. Bir anda gelişen ani sinirle vücuttaki adrenalin yükselir ve bu durum hastanın o anki halinin stresli olduğunu gösterir. Kişinin aniden nabız artışlarında hızla...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, diğer bir adıyla varsanı, gerçek hayatta var olmayan ancak kişilerin duyu organlarının herhangi biriyle algıladığını zannettiği durumların adıdır ve halüsinasyonlara genellikle sinirsel ya da ruhsal hastalıkları olan kişilerde rastlanır...
Transseksüel
Transseksüel
Transseksüel, kendini karşı cinse ait hissetme, karşı cinse benzeme eğilimi taşıyan kişilere transseksüel denir. Hem erkek hem de kadınlar için geçerli olan transseksüellik, daha çok ruhsal eğilimler için belirleyicidir. Kişi davranışlarından çok iç ...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşma, günümüz toplumumuzda direk olarak bir hastalık olarak görülmektedir. İnsanlar böyle bir insanı gördükleri zaman bu kişiye deli gözüyle bakarlar. Aslında her kendi kendine konuşan kişi hasta değildir. İnsanlarda bu rahatsızlığın...
İntihar
İntihar
İntihar, insanın kendi özbenliği içinde, üstbenlik ile çatışması sonucunda oluşan kaygının eyleme dönüşmesidir. Eski çağlardan beri kendine zarar veren insanlar var olmasına rağmen, intihar sözcüğü 18. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmıştır. K...
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme, İnsanların kendilerine zarar verme eylemleri demek kendi bedenlerine ciddi hasarlar vererek ve vücudunun belirli yerlerine zarar vererek yaralaması durumu olarak tanımlanır. Özellikle çocuklarda girdikleri yeni ortamda uyum p...
Psikotik Depresyon
Psikotik Depresyon
Psikotik depresyon özellikli bunalım, psikolojik bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığın ilerleyen safhalarında depresif tabloda psikotik özellikler de görülebilir. Bu psikolojik belirtiler sanrı (hezeyan) ve varsanı (halisinasyon) lardır. Bu psikotik beli...
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni, Şizofreni Türkçeye Yunanca olarak şizo (schizein) ve akıl anlamına gelen frenos (phren) kelimesinden gelir. Ayrık veya bölünmüş anlamına da gelmektedir. Bu rahatsızlıkta hastanın ayna anda iki farklı gerçeklilik içerisinde yaşıyor olm...
Fetişizm
Fetişizm
Fetişizm, Kişinin normal insanlara göre cinsellik duygusu uyandırmayan birtakım nesnelere ilgi duyması ve bu ilgiyi saplantı haline getirmesi olarak tanımlanan ve bir davranış bozukluğu olan fetişizmin, genellikle erkeklerde olduğu bilinmektedir. Fet...

 

Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Transseksüel
Kendi Kendine Konuşma
İntihar
Kendine Zarar Verme
Psikotik Depresyon
Akut Şizofreni
Fetişizm
Delüzyonel Bozukluk
Konsantrasyon Bozukluğu
Megalomani
30 Yaş Sendromu
Yalnızlık
Bipolar Bozukluk Testi
A Tipi Otizm
Ajitasyon
Stres Anında Vücuttaki Değişiklikler
Sinir Ucu İltihabı
Çocuklarda Panik Atak
Dürtüsellik
Sadist
Asosyal
Cinsel Kimlik Bozukluğu
Somatizasyon Bozukluğu
Şizofreni Testi
Aşırı Heyecan
Popüler İçerik
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk, Kişide değiştirilemeyen kalıcı bazı düşünce ve davranışların yanlış olduğunun kesin bilinmesine karşılık düşüncelerinin doğru old...
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon bozukluğu: Yaşadığımız toplumda neredeyse % 30'unda konsantrasyon bozukluğu bulunmaktadır. Özellikle çocuklar ve gençlerde daha çok görü...
Megalomani
Megalomani
Megalomani, Sosyal psikolojinin alt dallarından olan megalomani insanın kendisini olduğundan fazla ve büyük görmek, eşdeğer insanlardan üstün görmenin...
30 Yaş Sendromu
30 Yaş Sendromu
30 yaş sendromu, adından da anlayabileceğimiz gibi insanlarda 30'lu yaşlarda ve hatta bazı insanlarda 28 yaşında bile görülebilen bir sorundur. 30 yaş...
Yalnızlık
Yalnızlık
Yalnızlık, Yalnızlık nadiren ya da kimi zaman insanın kendisini bir çok etkinlikten koparmasıdır. Bir köşeye çekilme, diğer insanlardan uzaklaşma, işi...
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar bozukluk testi, bipolar bozukluk tanısı koyabilecek herhangi bir psikolojik test, film çekimi, laboratuvar testi gibi tetkikler bulunmamaktadı...
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm, A Tipi Otizm yani atipik otizm, yaygın gelişimsel bozukluktur ve çocuk hakkında belirli bir teşhis konulamaması, ancak çocuğun birden...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Beyincikte Denge Bozukluğu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Beyincikte Denge Bozukluğu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022