Dopamin

Dopamin

Dopamin, beyinde salgılanan bir hormon olarak bilinmektedir. Nörotransmitter olarak görev yaparlar ve sinir hücreleri arasında iletişimi sağlamaktadırlar. Dopamin genellikle serotonin hormonu gibi “mutluluk hormonu” olarak bilinmektedir. Dopamin (DA), vücudun ürettiği doğal bir kimyasaldır. Beyinde, dopamin reseptörlerini aktive ederek nörotransmiter olarak görev yapmakla beraber, hipotalamustanda salgılanarak kana karışırlar ve nöro hormon görevi yaparlar. Nöro hormon olarak görevi hipofizin ön lobundan bulunan prolaktin salgılanmasını baskılamaktır.

Beynin birkaç bölgesinden salgılanabilen dopamin: duygularınızı ve hareketlerinizi etkileyen, haz hissini ve acıyı etkileyen bir kimyasaldır
Dopaminin sempatik sinir sistemindeki etkileri nedeniyle ilaç olarak; kalp atışlarını hızlandırmak için ve ayrıca kan basıncını yükseltmek için kullanılmaktadır. Kan-beyin omurilik sıvısı engelini geçemediği için merkezi sinir sitemini direk etkileyememektedir. Parkinson rahatsızlığı bulunan kişilerde ve Dopa-Duyarlı distoni hastalarında, beyindeki dopamin miktarını fazlalaştırmak için, dopamin sentezinde öncü molekül görevi yapabilen L-DOPA molekülü kullanılmaktadır, zira L-DOPA kan-beyin bariyerini aşabilir.

Dopaminin, mutluluk hissi vermesinin yanında insanlarda ve hayvanlarda birçok fonksiyona sahiptir. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir...

  • Hareket
  • Hafıza
  • Haz Veren Ödül
  • Davranış
  • Kavrama (İdrak)
  • Dikkat
  • Prolaktin Üretimini Engelleme
  • Uyku
  • Duygu Durumu (Ruh Hâli)
  • Öğrenme

Dopaminin aşırı fazla olması veya eksik olması bazı ciddi sağlık sorunlarına sebep olmaktadır. Dopaminin az salgılanması Parkinson hastalığının oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Uyuşturucu veya sigara kullanımı sonucu dopamin miktarının artması ise bağımlılığa yol açmaktadır. Şimdide yukarıda isimlerini yazdığımız fonksiyonlara kısaca değinelim.

Dopamin ve Hareket: Beynin bazal gangliya adlı kısmı insanın hareketlerini düzenler. İnsanın hareketlerini düzenli ve normal yapabilmesi için ve bazal gangliyanın iyi çalışabilmesi için belli bir miktar dopamine gereksinim duyulmaktadır. Kişinin beyninde dopamin eksikliği oluştuğunda, hareketlerde gecikme ve koordinasyonsuzluk meydana gelir. Eğer dopaminde fazlalık söz konusu olduğunda ise beyindeki bu fazlalık vücudun tekrarlanan tikler gibi garip davranışlar sergilemesine ve gereksiz yere hareketler yapmasına sebep olur.

Dopamin ve Ödül (Haz): Bekleyen Davranış Dopamin beyinde haz duygusuna oluşmasına sebep olur. Haz duyulan durumlar esnasında salgılanır. Bu yüzden kişinin haz verecek davranışlar yapmasına ve bunu yaparken sadece olağan şeyler değil kişinin saçma sapan arayışlara girmesine neden olabilir. Haz verecek şeyler ise yiyecek, seks veya uyuşturucu olabilir.

Dopamin ve Bağımlılık ilişkisi: Sigara, kokain ve amfetaminler dopaminin sinir hücreleri aracılığıyla yeniden emilmesini engel olurlar. Bu nedenle sinir uçları arasında dopamin birikir ve bu biriken dopamin vücudun dengesini bozarak beyne bir fazlalık bildirir bunu haz olarak algılayan beyin bu maddelerden yine isteye bilir ve bu da kişide bağımlılık Hâli oluşumuna neden olur.

Dopamin ve Hafıza: Beyindeki dopamin düzeyleri, özellikle prefrontal korteksteki, bir süreliğine hafızanın iyileştirilmesini sağlar. Bu yüzden Dopaminin vücutta ki oranı vücudun dengesi açısından çok önemlidir. Bununla birlikte dopamin seviyesinin hassas bir aralığı vardır. Dopamin çok vücutta çok fazla olduğunda ve azaldığında hafıza zarar görebilir.

Dopamin ve Dikkat: Vücudun salgıladığı dopamin, odaklanmayı ve dikkati artırmaktadır.Dopamin, belli bir soruya verilecek cevabı temel alarak kısa süreli hafızada neyin kalacağına karar verir. Prefrontal korteksteki oluşacak dopamin azlığının dikkat eksikliğine sebep olduğu bilinmektedir.

Dopamin ve Kavrama: Dopamin, Beynin ön loblarındaki bulunan dopamin bilginin, beynin diğer bölgelerine bilgi akışını kontrol eder. Kişide dopamin eksikliği olduğunda nöro-kognitif fonksiyonlarda düşüş meydana gelir, özellikle hafıza, dikkat ve problem çözme yeteneğinde önemli ölçüde eksilmeler görülür.

Sosyal Fonksiyonlar: Dopamin azlığının yaşandığı kişilerde, sosyal anksiyete ve sosyal fobiyle ilişkili sıkıntılar olduğu saptanmıştır. Bunun yanı sıra bipolar bozukluk hastalarının da olması gerekenden fazla sosyal olduğu gözlenmekte ve bunun sebebinin de dopamin miktarındaki artış olduğu düşünülmektedir.

Son Güncelleme : 13.02.2021 11:07:52
Dopamin ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Dopamin Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Dopamin"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Pedofoli
Pedofoli
Pedofoli, Son zamanlarda oldukça sık duyduğumuz yetişkin bir bireyin çocuklara yönelik cinsel arzu halk dilinde sübyancılık ve sapıklık demektir. Sorunlu bir çocukluk yaşayan ve özgüveni düşük kişilerde daha sık görülür psikoseksüel bir hastalıktır. ...
Ayak Fetişizm
Ayak Fetişizm
Ayak fetişizm, Fetiş kutsal sayılan ya da şans getirdiğine inanılan varlık anlamına gelmektedir. Bu kimi zaman nesne ya da aksesuar olarak kullanılırken; kimi zaman bedenin herhangi bir bölümünde bulunur. Ayrıca ilgi alanına giren şey bazen elbise ba...
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm hastalığı, insanlarda hipofiz bezlerinde meydana gelen problemler nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Aslında bu hastalığa direk olarak hipofiz bezi yetmezliği diyebiliriz. Sağlıklı insanlarda hipofiz bezleri, vücutta kullanılan hormonl...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme, Ani sinirlenme insanın elinde olmayan sebepsiz yere olan bir durumdur. Bir anda gelişen ani sinirle vücuttaki adrenalin yükselir ve bu durum hastanın o anki halinin stresli olduğunu gösterir. Kişinin aniden nabız artışlarında hızla...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, diğer bir adıyla varsanı, gerçek hayatta var olmayan ancak kişilerin duyu organlarının herhangi biriyle algıladığını zannettiği durumların adıdır ve halüsinasyonlara genellikle sinirsel ya da ruhsal hastalıkları olan kişilerde rastlanır...
Transseksüel
Transseksüel
Transseksüel, kendini karşı cinse ait hissetme, karşı cinse benzeme eğilimi taşıyan kişilere transseksüel denir. Hem erkek hem de kadınlar için geçerli olan transseksüellik, daha çok ruhsal eğilimler için belirleyicidir. Kişi davranışlarından çok iç ...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşma, günümüz toplumumuzda direk olarak bir hastalık olarak görülmektedir. İnsanlar böyle bir insanı gördükleri zaman bu kişiye deli gözüyle bakarlar. Aslında her kendi kendine konuşan kişi hasta değildir. İnsanlarda bu rahatsızlığın...
İntihar
İntihar
İntihar, insanın kendi özbenliği içinde, üstbenlik ile çatışması sonucunda oluşan kaygının eyleme dönüşmesidir. Eski çağlardan beri kendine zarar veren insanlar var olmasına rağmen, intihar sözcüğü 18. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmıştır. K...
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme, İnsanların kendilerine zarar verme eylemleri demek kendi bedenlerine ciddi hasarlar vererek ve vücudunun belirli yerlerine zarar vererek yaralaması durumu olarak tanımlanır. Özellikle çocuklarda girdikleri yeni ortamda uyum p...
Psikotik Depresyon
Psikotik Depresyon
Psikotik depresyon özellikli bunalım, psikolojik bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığın ilerleyen safhalarında depresif tabloda psikotik özellikler de görülebilir. Bu psikolojik belirtiler sanrı (hezeyan) ve varsanı (halisinasyon) lardır. Bu psikotik beli...
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni, Şizofreni Türkçeye Yunanca olarak şizo (schizein) ve akıl anlamına gelen frenos (phren) kelimesinden gelir. Ayrık veya bölünmüş anlamına da gelmektedir. Bu rahatsızlıkta hastanın ayna anda iki farklı gerçeklilik içerisinde yaşıyor olm...
Fetişizm
Fetişizm
Fetişizm, Kişinin normal insanlara göre cinsellik duygusu uyandırmayan birtakım nesnelere ilgi duyması ve bu ilgiyi saplantı haline getirmesi olarak tanımlanan ve bir davranış bozukluğu olan fetişizmin, genellikle erkeklerde olduğu bilinmektedir. Fet...

 

Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Transseksüel
Kendi Kendine Konuşma
İntihar
Kendine Zarar Verme
Psikotik Depresyon
Akut Şizofreni
Fetişizm
Delüzyonel Bozukluk
Konsantrasyon Bozukluğu
Megalomani
30 Yaş Sendromu
Yalnızlık
Bipolar Bozukluk Testi
A Tipi Otizm
Ajitasyon
Stres Anında Vücuttaki Değişiklikler
Sinir Ucu İltihabı
Çocuklarda Panik Atak
Dürtüsellik
Sadist
Asosyal
Cinsel Kimlik Bozukluğu
Somatizasyon Bozukluğu
Şizofreni Testi
Aşırı Heyecan
Popüler İçerik
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk, Kişide değiştirilemeyen kalıcı bazı düşünce ve davranışların yanlış olduğunun kesin bilinmesine karşılık düşüncelerinin doğru old...
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon bozukluğu: Yaşadığımız toplumda neredeyse % 30'unda konsantrasyon bozukluğu bulunmaktadır. Özellikle çocuklar ve gençlerde daha çok görü...
Megalomani
Megalomani
Megalomani, Sosyal psikolojinin alt dallarından olan megalomani insanın kendisini olduğundan fazla ve büyük görmek, eşdeğer insanlardan üstün görmenin...
30 Yaş Sendromu
30 Yaş Sendromu
30 yaş sendromu, adından da anlayabileceğimiz gibi insanlarda 30'lu yaşlarda ve hatta bazı insanlarda 28 yaşında bile görülebilen bir sorundur. 30 yaş...
Yalnızlık
Yalnızlık
Yalnızlık, Yalnızlık nadiren ya da kimi zaman insanın kendisini bir çok etkinlikten koparmasıdır. Bir köşeye çekilme, diğer insanlardan uzaklaşma, işi...
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar bozukluk testi, bipolar bozukluk tanısı koyabilecek herhangi bir psikolojik test, film çekimi, laboratuvar testi gibi tetkikler bulunmamaktadı...
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm, A Tipi Otizm yani atipik otizm, yaygın gelişimsel bozukluktur ve çocuk hakkında belirli bir teşhis konulamaması, ancak çocuğun birden...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Beyincikte Denge Bozukluğu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Beyincikte Denge Bozukluğu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022