Etnometodoloji

Etnometodoloji

Etnometodoloji, göre gerçekte toplumsal bir düzen yoktur. Kişiler bir düzen algıladıkları için toplumsal düzen varmış gibi görürler. Yani toplumsal düzen, bu toplumun üyeleri tarafından ortaya çıkarılan kullanışlı bir kurgudan ibarettir. Etnometodoloji diğer sosyolojik yaklaşımlara oranla yeni bir sosyolojik yaklaşımdır. Etnometodoloji ''insanların gerçeklik duygularını nasıl yarattıklarını ve nasıl sürdürdüklerini, değiştirdiklerini açıklamaya yardımcı olan kavramlar ve ilkeler geliştirmiştir. Etnometodoloji Alfred Schutz'un ve Talcott Parson'ın çalışmalarına dayanarak ortaya çıkan geliştirilen ve genel olarak fenomenolojik düşüncelerin araştırmalara uygulanmasını içeren ve inceleyen bir yaklaşımdır. Etnometodoloji kökleri aynı zamanda fenomenolojide yer alan kişilerin sıradan günlük yaşamda kullandıkları birtakım yöntemleri toplumsal düzeni yarattıkları varsayımına dayanan ve bu yöntemleri inceleyerek insanların hem toplumsal düzenlerini hem de gündelik yaşamlarının ilk anda görülmeyen kurallarını nasıl anlamlandırıp ürettiklerini ortaya çıkarmalarını sağlayan ''teorik'' bir yaklaşımdır. Garfinkel'e göre ve diğer etnometodologlara göre kişilerin içinde bulundukları ve yaşamlarını sürdürdükleri dünyayı anlamlandırmak, hatta yaratmak için kullanmış oldukları temel araçları dil ve konuşma etkinliğidir. Etnometodolojinin en temel kavramları arasında Garfinkel'in çalışmaları, belgeleme yöntemi, dizinsellik anlamın bağlama-gönderimliliği ve refleksitive önemli bir yere sahiptir.

Üyelerin Yöntemleri: ''Belgeleme Yöntemi''
Belgeleme yöntemi Garfinkel'in Mannheim'den ödünç almış olduğu bir kavramdır. Temelde var olan kalıpların ''belgesi'' imi, belirli bir görüntü gibi davranması bu görüntünün temelde bulunan kalıbın adına, onun varlığını yada var olduğunu kanıtlamak için bu özellikleri kalıp hakkındaki bilgilere dayanarak yorumlamışlardır. Daha açık bir ifade ile tanımlayacak olursak kişilerin gündelik yaşamlarında karşılaştıkları söz ve bilgilerini, hareketlerini ve belirli özelliklerini ayıklayıp bu özelliklerin altta yatan bir kalıbın kanıtı olarak görmüşlerdir. Kendi bireysel belgelerinden yararlanarak bu kalıpları elde ederler. Özellikleri bu kalıp hakkındaki yorum ve bilgilerine dayanarak yorumlamışlardır. Aynı apartmanda oturduğunuz komşunuzun iyi biri olup olmadığını anlamanız için iyi bir komşunun özellikleri ile ilgili sağ duyusuna, düşüncesine dayalı kendi içinizde komşunuzla ilgili bir teoriniz olabilir. Örnek verecek olursak komşunuz gürültü yapmayan ve komşularına yardımcı olan bir yapıda ise bu özellikleri sebebiyle bu kişinin iyi bir komşu olduğunu düşünebilirsiniz. Apartmanınıza yeni bir komşunuz geldiğinde de yeni komşunuzu bu özelliklere göre değerlendirir ve iyi bir komşu olup olmadığı hakkında yorum yaparsınız. Bu örnek ile kalıbı yaratmak için kullandığınız özellikler ve kalıbın kendisi olarak birbirlerini güçlendirmiş olur.
Etnometodolojik Çalışmalara Örnekler

Etnometodologların karakollar, aileler, okullar, siyasi kuruluşlar, hastaneler, adliyeler, bürokratik örgütler, doktor-hasta ilişkileri, ıslahevleri, öğretmen eğitim programları, cadı avı ritüelleri gibi birbirinden farklı ve çeşitli toplumsal ortamlarda çalışmalar yaptıkları görülebilir.

Michael Lynch: Bir araştırma laboratuvarını incelediği çalışmasında diğer araştırmacıların etkinliklerinin nasıl bilimsel etkinlikler olarak gerçekleştirdiklerini, bilimin gerçeklerinin araştırmacıların gündelik hayattaki yaşam etkinlikleri aracılığıyla nasıl toplumsal olarak oluştuğunu ortaya koymaya çalışmıştır.

D.H Zimmerman: Bürokratik örgütlerdeki kurallar ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Kuralların davranışları yönetmediğini, aksine kişilerin bu kuralları kendi etkinliklerini açıklamak ve tamamlamak için kullandıklarını, ve kişilerin yapmış olduğu bazı etkinlikleri kuralların ihlal ettiğini gerektirse bu durumu kurala gönderme yaparak meşrulaştırmaya çalışmıştır.

Aaron Cicourelde: Schegloff iletişimsel eylemler üzerinde çalışmış, konuşma üzerinde çeşitli analizler yapmış ve daha sonrasında ise konuşma analizi olarak bilinen alanın gelişmesinde oldukça etkili olmuştur. Suç hakkındaki suç davranışının, resmi istatistiklerin kesin bir yansıması olmaktan daha çok bu gerçekleri ve rakamları toplayan, yorumlayan görevlilerin, özellikle de polislerin yaptığı yorumların ve etkinliklerinin bir yansıması olduğunu göstermiştir.

Etnometodolojiye Getirilen Başlıca Eleştiriler
  • Etnometodoloji kendi yaklaşımı açısından eleştirilen, eğer ileri sürdükleri gibi sosyal bilimcilerin yaşam hakkındaki betimlemeleri sıradan insanların yapmış olduğu betimlemelerinden daha iyi değil ise etnometodolojik bir çalışma yapmanın anlamsız olacağını ileri sürmüşlerdir.
  • Çok küçük toplumsal süreçler ile ilgilendikleri için ''önemsiz'' gördükleri konulara odaklanmakla eleştirilmişlerdir. Betimleme yapmak dışında ilerleyememekle ve büyük teoriler geliştirememekle, aynı zamanda dar bir çevreye hitap etmekle ve sosyoloji tarafından kabul görmeye çalışmakla eleştirilmişlerdir.
  • Toplumsal yaşamı sadece bireysel gündelik yaşam etkinliklerinden oluşan bir şekilde ele aldıkları için işsizlik, savaş gibi dış etkenleri, diğer bir deyişle toplumda var olan gücün dağılımıyla ilişkili olan olguları dikkate almadıkları için eleştirilmişlerdir.
  • İnsanların neden belirli bir şekilde davrandıklarına ilişkin araştırmalar yapmadıkları için ve insanlar sanki hiçbir istekleri, duyguları ve amaçları olmayan varlıklar olarak gösterdikleri için eleştirilmişlerdir.
Son Güncelleme : 19.12.2020 04:03:07
Etnometodoloji ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Etnometodoloji Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Etnometodoloji"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Pedofoli
Pedofoli
Pedofoli, Son zamanlarda oldukça sık duyduğumuz yetişkin bir bireyin çocuklara yönelik cinsel arzu halk dilinde sübyancılık ve sapıklık demektir. Sorunlu bir çocukluk yaşayan ve özgüveni düşük kişilerde daha sık görülür psikoseksüel bir hastalıktır. ...
Ayak Fetişizm
Ayak Fetişizm
Ayak fetişizm, Fetiş kutsal sayılan ya da şans getirdiğine inanılan varlık anlamına gelmektedir. Bu kimi zaman nesne ya da aksesuar olarak kullanılırken; kimi zaman bedenin herhangi bir bölümünde bulunur. Ayrıca ilgi alanına giren şey bazen elbise ba...
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm hastalığı, insanlarda hipofiz bezlerinde meydana gelen problemler nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Aslında bu hastalığa direk olarak hipofiz bezi yetmezliği diyebiliriz. Sağlıklı insanlarda hipofiz bezleri, vücutta kullanılan hormonl...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme, Ani sinirlenme insanın elinde olmayan sebepsiz yere olan bir durumdur. Bir anda gelişen ani sinirle vücuttaki adrenalin yükselir ve bu durum hastanın o anki halinin stresli olduğunu gösterir. Kişinin aniden nabız artışlarında hızla...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, diğer bir adıyla varsanı, gerçek hayatta var olmayan ancak kişilerin duyu organlarının herhangi biriyle algıladığını zannettiği durumların adıdır ve halüsinasyonlara genellikle sinirsel ya da ruhsal hastalıkları olan kişilerde rastlanır...
Transseksüel
Transseksüel
Transseksüel, kendini karşı cinse ait hissetme, karşı cinse benzeme eğilimi taşıyan kişilere transseksüel denir. Hem erkek hem de kadınlar için geçerli olan transseksüellik, daha çok ruhsal eğilimler için belirleyicidir. Kişi davranışlarından çok iç ...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşma, günümüz toplumumuzda direk olarak bir hastalık olarak görülmektedir. İnsanlar böyle bir insanı gördükleri zaman bu kişiye deli gözüyle bakarlar. Aslında her kendi kendine konuşan kişi hasta değildir. İnsanlarda bu rahatsızlığın...
İntihar
İntihar
İntihar, insanın kendi özbenliği içinde, üstbenlik ile çatışması sonucunda oluşan kaygının eyleme dönüşmesidir. Eski çağlardan beri kendine zarar veren insanlar var olmasına rağmen, intihar sözcüğü 18. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmıştır. K...
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme, İnsanların kendilerine zarar verme eylemleri demek kendi bedenlerine ciddi hasarlar vererek ve vücudunun belirli yerlerine zarar vererek yaralaması durumu olarak tanımlanır. Özellikle çocuklarda girdikleri yeni ortamda uyum p...
Psikotik Depresyon
Psikotik Depresyon
Psikotik depresyon özellikli bunalım, psikolojik bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığın ilerleyen safhalarında depresif tabloda psikotik özellikler de görülebilir. Bu psikolojik belirtiler sanrı (hezeyan) ve varsanı (halisinasyon) lardır. Bu psikotik beli...
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni, Şizofreni Türkçeye Yunanca olarak şizo (schizein) ve akıl anlamına gelen frenos (phren) kelimesinden gelir. Ayrık veya bölünmüş anlamına da gelmektedir. Bu rahatsızlıkta hastanın ayna anda iki farklı gerçeklilik içerisinde yaşıyor olm...
Fetişizm
Fetişizm
Fetişizm, Kişinin normal insanlara göre cinsellik duygusu uyandırmayan birtakım nesnelere ilgi duyması ve bu ilgiyi saplantı haline getirmesi olarak tanımlanan ve bir davranış bozukluğu olan fetişizmin, genellikle erkeklerde olduğu bilinmektedir. Fet...

 

Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Transseksüel
Kendi Kendine Konuşma
İntihar
Kendine Zarar Verme
Psikotik Depresyon
Akut Şizofreni
Fetişizm
Delüzyonel Bozukluk
Konsantrasyon Bozukluğu
Megalomani
30 Yaş Sendromu
Yalnızlık
Bipolar Bozukluk Testi
A Tipi Otizm
Ajitasyon
Stres Anında Vücuttaki Değişiklikler
Sinir Ucu İltihabı
Çocuklarda Panik Atak
Dürtüsellik
Sadist
Asosyal
Cinsel Kimlik Bozukluğu
Somatizasyon Bozukluğu
Şizofreni Testi
Aşırı Heyecan
Popüler İçerik
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk, Kişide değiştirilemeyen kalıcı bazı düşünce ve davranışların yanlış olduğunun kesin bilinmesine karşılık düşüncelerinin doğru old...
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon bozukluğu: Yaşadığımız toplumda neredeyse % 30'unda konsantrasyon bozukluğu bulunmaktadır. Özellikle çocuklar ve gençlerde daha çok görü...
Megalomani
Megalomani
Megalomani, Sosyal psikolojinin alt dallarından olan megalomani insanın kendisini olduğundan fazla ve büyük görmek, eşdeğer insanlardan üstün görmenin...
30 Yaş Sendromu
30 Yaş Sendromu
30 yaş sendromu, adından da anlayabileceğimiz gibi insanlarda 30'lu yaşlarda ve hatta bazı insanlarda 28 yaşında bile görülebilen bir sorundur. 30 yaş...
Yalnızlık
Yalnızlık
Yalnızlık, Yalnızlık nadiren ya da kimi zaman insanın kendisini bir çok etkinlikten koparmasıdır. Bir köşeye çekilme, diğer insanlardan uzaklaşma, işi...
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar bozukluk testi, bipolar bozukluk tanısı koyabilecek herhangi bir psikolojik test, film çekimi, laboratuvar testi gibi tetkikler bulunmamaktadı...
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm, A Tipi Otizm yani atipik otizm, yaygın gelişimsel bozukluktur ve çocuk hakkında belirli bir teşhis konulamaması, ancak çocuğun birden...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Beyincikte Denge Bozukluğu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Beyincikte Denge Bozukluğu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022