Somatoform Bozukluklar

Somatoform Bozukluklar

Somatoform bozukluklar, hastalık hastalığı olarak da bilinen somatoform hastalıklarının nedeni tam olarak bilinmemektedir. Hastada bedensel ağrılar, kaygılar şeklinde görülür. Çocukluk döneminde yaşanan bir travma ya da genetik olarak ortaya çıktığı düşünülen hastalık, tek bir rahatsızlık değil birçok grubu içine alan bir rahatsızlıktır. Tüm gruplar içinde ortak nokta sebebi açıklanamayan bedensel rahatsızlıklardır. Ağrı bozuklukları, hastalık hastalığı, konversiyon, vücut dizmorfik bozukluğu ve kronik yorgunluk gibi pek çok farklı başlıklarda değerlendirilir. Çoğu kişi zaman zaman bedensel olarak bazı şikayetlere maruz kalabilir. Fakat bu şikayetler somatoform bozukluğunun varlığı anlamına gelmez. Somatoform bozukluktan söz edebilmek için bedensel şikayetlerin uzun süredir devam etmesi, bu şikayetler nedeniyle kişinin yaşam kalitesinin düşmesi ve bu şikayetlerin tıbbi olarak açıklanamaması gerekir.

Somatoform bozukluk nasıl oluşur?

Somatoform bozukluklar farklı şekillerde ve değişken olarak ortaya çıkabilir;

Konvarsiyon bozukluğu, psikolojik olarak ataklar geçirme durumudur. Ataklar, bayılma, uyuşukluk, denge kaybı, kol ve bacak tutmaması, titreme, çift görme, ses çıkaramama, duyma kaybı, körlük, ve his kaybı şeklinde oluşur. Kişi kendi ile çatışması haricinde çevredeki insanlar ile de çatışma halindedir. Konversif ataklar ile kişi bu çatışmalardan belli bir süre kurtularak rahatlayabilir. Kadınlar erkeklere göre daha riskli gruptur. Birinci derecede akrabalarda böyle sorunlar varsa görülme olasılığı artar. Ruhsal, cinsel ya da fiziksel travmalara maruz kalanlarda olasılık daha fazladır. Epilepsi hastalığı ile karıştırılır ve tedavi planlaması epilepsi hastalığına yönelik yapılmaya çalışılır. İdrar kaçırmanın olmaması, nöbetin yavaş başlayarak uzun süre devam etmesi, stres ile ilişkisi olması, atakların başkalarının yanında gerçekleşmesi, atak sonrasında bilincin çabuk iyileşmesi, kullanılan epilepsi ilaçlarından yanıt alınamaması, atak esnasında fiziksel yaralanmanın olmaması ve garip davranışların olması epilepsi hastalığından ayrıştırılır. Bu tür hastalar ataklar anında etrafı duyduklarını, olup bitenin farkında olduklarını ancak yanıt veremediklerini belirtir. Tedavi ilaç ve psikoterapi ile yapılır. Problemlerle başa çıkma, sorunları çözme gibi psikoterapiler tedavide önemlidir. Bunların haricinde psikodinamik ve bilişsel davranışçı terapi tedavinin önemli parçalarındandır.

Ağrı bozukluğu, vücudun her hangi bir yerinde devamlılığını koruyan ağrılar şeklinde görülür. Kişinin tarif ettiği ağrılar sinirlerin vücuttaki dağılımına terstir. Sürekli doktor ziyaretleri yapılmasına rağmen ağrılar bir türlü ortadan kalkmaz. Beraberinde günlük hayatta fonksiyon kaybı ve bedensel duyumlar oluşur. Hastanın örneğin belinde ağrı vardır ve bu ağrının bir türlü geçmemesinden yakınır. Bu hasta bir kaleci ise iş verimi düşerek maçlara çıkamaz hale gelir. İlaç tedavisi ile beraber psikoterapi uygulanır.

Hipokondriyak hastalarda ise devamlı ciddi bir hastalığa yakalanma endişesi vardır. Bu endişe nedeniyle kişi büyük zamanını sağlığı ile alakalı konuları çözmek için harcar. Süreli doktor başvurusu, ileri tetkikler hastalığın belirtileri arasındadır. Örneğin hasta devamlı kansere yakalanma korkusu ya da kalp krizi geçireceği korkusu yaşar. Yapılan tetkikler sonucunda bir müddet rahatlasa da belli bir süre sonra aynı korku tekrar hakim olur. Hasta bazen pahalı ve riskli tetkileri zaman zaman yaptırabilir. İlaç tedavisi ile beraber psikoterapi tedavi yöntemi olarak kullanılır.

Beden dismorfik bozukluk, Gerçek bir sebep olmamasına karşın fiziksel görüntü üzerinde hastanın sürekli uğraşması ile karakterize bir bozukluktur. Kadın ve erkeklerde aynı oranda görülebilir. Erken yaşlarda görülmeye başlayan bir rahatsızlıktır. Hasta üzerinde gerçekleşen operasyonlar ya da girişimler hastayı tatmin etmez. Hastanın yüzü, kasları, cinsel bölgesi, burnu ve saçları ile ilgili takıntıları vardır. Hastalık belli bir dönem düzelirken tekrar yerini alabilir. İlaç tedavisinin çok dikkatli ve düzenli uygulanması gerekir. Ayrıca ilaç tedavisine ek olarak psikoterapi hasta için şarttır.

Son Güncelleme : 13.04.2021 18:45:12
Somatoform Bozukluklar ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Somatoform Bozukluklar Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Somatoform Bozukluklar"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Pedofoli
Pedofoli
Pedofoli, Son zamanlarda oldukça sık duyduğumuz yetişkin bir bireyin çocuklara yönelik cinsel arzu halk dilinde sübyancılık ve sapıklık demektir. Sorunlu bir çocukluk yaşayan ve özgüveni düşük kişilerde daha sık görülür psikoseksüel bir hastalıktır. ...
Ayak Fetişizm
Ayak Fetişizm
Ayak fetişizm, Fetiş kutsal sayılan ya da şans getirdiğine inanılan varlık anlamına gelmektedir. Bu kimi zaman nesne ya da aksesuar olarak kullanılırken; kimi zaman bedenin herhangi bir bölümünde bulunur. Ayrıca ilgi alanına giren şey bazen elbise ba...
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm hastalığı, insanlarda hipofiz bezlerinde meydana gelen problemler nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Aslında bu hastalığa direk olarak hipofiz bezi yetmezliği diyebiliriz. Sağlıklı insanlarda hipofiz bezleri, vücutta kullanılan hormonl...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme, Ani sinirlenme insanın elinde olmayan sebepsiz yere olan bir durumdur. Bir anda gelişen ani sinirle vücuttaki adrenalin yükselir ve bu durum hastanın o anki halinin stresli olduğunu gösterir. Kişinin aniden nabız artışlarında hızla...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, diğer bir adıyla varsanı, gerçek hayatta var olmayan ancak kişilerin duyu organlarının herhangi biriyle algıladığını zannettiği durumların adıdır ve halüsinasyonlara genellikle sinirsel ya da ruhsal hastalıkları olan kişilerde rastlanır...
Transseksüel
Transseksüel
Transseksüel, kendini karşı cinse ait hissetme, karşı cinse benzeme eğilimi taşıyan kişilere transseksüel denir. Hem erkek hem de kadınlar için geçerli olan transseksüellik, daha çok ruhsal eğilimler için belirleyicidir. Kişi davranışlarından çok iç ...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşma, günümüz toplumumuzda direk olarak bir hastalık olarak görülmektedir. İnsanlar böyle bir insanı gördükleri zaman bu kişiye deli gözüyle bakarlar. Aslında her kendi kendine konuşan kişi hasta değildir. İnsanlarda bu rahatsızlığın...
İntihar
İntihar
İntihar, insanın kendi özbenliği içinde, üstbenlik ile çatışması sonucunda oluşan kaygının eyleme dönüşmesidir. Eski çağlardan beri kendine zarar veren insanlar var olmasına rağmen, intihar sözcüğü 18. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmıştır. K...
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme, İnsanların kendilerine zarar verme eylemleri demek kendi bedenlerine ciddi hasarlar vererek ve vücudunun belirli yerlerine zarar vererek yaralaması durumu olarak tanımlanır. Özellikle çocuklarda girdikleri yeni ortamda uyum p...
Psikotik Depresyon
Psikotik Depresyon
Psikotik depresyon özellikli bunalım, psikolojik bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığın ilerleyen safhalarında depresif tabloda psikotik özellikler de görülebilir. Bu psikolojik belirtiler sanrı (hezeyan) ve varsanı (halisinasyon) lardır. Bu psikotik beli...
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni, Şizofreni Türkçeye Yunanca olarak şizo (schizein) ve akıl anlamına gelen frenos (phren) kelimesinden gelir. Ayrık veya bölünmüş anlamına da gelmektedir. Bu rahatsızlıkta hastanın ayna anda iki farklı gerçeklilik içerisinde yaşıyor olm...
Fetişizm
Fetişizm
Fetişizm, Kişinin normal insanlara göre cinsellik duygusu uyandırmayan birtakım nesnelere ilgi duyması ve bu ilgiyi saplantı haline getirmesi olarak tanımlanan ve bir davranış bozukluğu olan fetişizmin, genellikle erkeklerde olduğu bilinmektedir. Fet...

 

Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Transseksüel
Kendi Kendine Konuşma
İntihar
Kendine Zarar Verme
Psikotik Depresyon
Akut Şizofreni
Fetişizm
Delüzyonel Bozukluk
Konsantrasyon Bozukluğu
Megalomani
30 Yaş Sendromu
Yalnızlık
Bipolar Bozukluk Testi
A Tipi Otizm
Ajitasyon
Stres Anında Vücuttaki Değişiklikler
Sinir Ucu İltihabı
Çocuklarda Panik Atak
Dürtüsellik
Sadist
Asosyal
Cinsel Kimlik Bozukluğu
Somatizasyon Bozukluğu
Şizofreni Testi
Aşırı Heyecan
Popüler İçerik
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk, Kişide değiştirilemeyen kalıcı bazı düşünce ve davranışların yanlış olduğunun kesin bilinmesine karşılık düşüncelerinin doğru old...
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon bozukluğu: Yaşadığımız toplumda neredeyse % 30'unda konsantrasyon bozukluğu bulunmaktadır. Özellikle çocuklar ve gençlerde daha çok görü...
Megalomani
Megalomani
Megalomani, Sosyal psikolojinin alt dallarından olan megalomani insanın kendisini olduğundan fazla ve büyük görmek, eşdeğer insanlardan üstün görmenin...
30 Yaş Sendromu
30 Yaş Sendromu
30 yaş sendromu, adından da anlayabileceğimiz gibi insanlarda 30'lu yaşlarda ve hatta bazı insanlarda 28 yaşında bile görülebilen bir sorundur. 30 yaş...
Yalnızlık
Yalnızlık
Yalnızlık, Yalnızlık nadiren ya da kimi zaman insanın kendisini bir çok etkinlikten koparmasıdır. Bir köşeye çekilme, diğer insanlardan uzaklaşma, işi...
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar bozukluk testi, bipolar bozukluk tanısı koyabilecek herhangi bir psikolojik test, film çekimi, laboratuvar testi gibi tetkikler bulunmamaktadı...
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm, A Tipi Otizm yani atipik otizm, yaygın gelişimsel bozukluktur ve çocuk hakkında belirli bir teşhis konulamaması, ancak çocuğun birden...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Beyincikte Denge Bozukluğu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Beyincikte Denge Bozukluğu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022