Agorafobi

Agorafobi

Agorafobi, kişinin kendisini güvende gördüğü ortamların haricinde diğer ortamlarda bulunmaktan korkması ve sosyal olmaktan kaçınması durumudur. Büyük ve açık ortamlarda yalnız başına kalınca kişinin hissettiği ve kontrol edilemeyeceği bir korku olan agorafobi bazı kişilerde kendisini eve hapsedip hiçbir yere çıkmaması kadar ileri boyutlarda olabilir. Bu kişiler tek başına kaldıkları zaman sorunların üstesinden gelemeyeceklerini düşündükleri ortamlardan uzak kalmak isterler. Ortamlardan ayrılamadığı durumlarda oldukça kaygı ve korku hissederler. Yoğun bir kalabalığın arasında tek başlarına olduklarında bir sorun olacağını ve yardım için hiç kimseye ulaşamayacağı düşüncesini hissedip korkuya kapılar. Agorafobi yaşayan kişiler bu nedenlerden dolayı çoğunlukla bir topluluğa gittikleri zaman yanlarında sürekli en sevdikleri ve güvendikleri birini götürmek isterler.

Agorafobisi olan kişiler genellikle kendine özgüveni olmayan kişilerdir ve devamlı yanlarında birilerine ihtiyaç duyarlar. Bu rahatsızlık bazı durumlarda beraberinde panik atakla birlikte gelişebilir. Çünkü agorafobi kişinin bir problem ile karşılaşacağını düşünüp panik yapma durumunda ortaya çıkar. Bu davranış bozukluğu kişinin birçok sosyal ortamlardan ve etkinliklerden mahrum kalmasına neden olur ve tedavi edilmediği sürece yıllarca sürebilir.

Agorafobi nedenleri:
Agorafobinin kişinin sinir sistemindeki dengelerde oluşan bir takım aksaklıklardan meydana geldiği düşünülebilir. Ailesinde bu davranış bozukluğu olan kişiler diğer insanlara göre çok daha fazla risk taşımaktadır. Aynı zamanda çocukluk döneminde yaşanan ani kayıplar neticesinde kişinin kendini sahipsiz hissetmesi, güvensiz ortamda yetişme ve ilgisiz büyüme gibi psikososyal etkenlerde agorafobi nedenleri olabilir.

Agorafobi belirtileri:
Agorafobi genellikle panik bozukluk ve depresyon ile beraber görülen bir rahatsızlıktır ve kişide fizyolojik ve psikolojik bazı belirtilerle ortaya çıkar.

Fizyolojik belirtiler;
  • Baş dönmesi ve terleme
  • Nefes almada zorluk ve kalp ritminin artması
  • Daralma ve bulantı
Psikolojik belirtiler;
  • Kalabalıkta hissedilen aşırı korku ve kaygı
  • Bildiği ortamın dışına çıktığında kendini çaresiz hissetme
  • Felakete odaklanma ve kendini ölecekmiş gibi hissetme
Agorafobi tedavisi:

Bu rahatsızlığın doktorun önereceği bazı ilaç tedavileri ile ve psikolojik yöntemlerle tedavi edildiğinde birçok hastada olumlu sonuçlar alınmıştır. Agorafobi doğru tedavi edildiği takdirde kişide bu rahatsızlığın hiçbir belirtisi kalmaz. Agorafobi tedavisinde çoğunlukla anksiyete ilaçları ve antidepresan ilaçları kullanılır.

Bu rahatsızlığın tedavisinde aynı zamanda bilişsel davranışçı psikoterapiden de faydalanılır. Bu tedavi yönteminde öncelikle hastaya eğitim sistemi oluşturulur ve agorafobi rahatsızlığı yaşayan kişilere rahatsızlığıyla alakalı bilgiler verilip hasta bilinçlendirilir. Hastanın kendisine korku ve kaygı yaratan durumları düşünüp mantıklı şekilde yorumlamasına yardımcı olunur. Kişinin kaygı duyduğu ve kendisini korkutan düşüncelerin üzerine gitmesi sağlanarak sonucunda olumsuz bir şeyle karşılaşmayacağı anlatılır. Bu şekilde hastanın olaylara bakış açısı değiştirilmiş olur. Bilişsel davranışçı psikoterapi seanslarında hastalara aynı zamanda soluk alıp vermelerini düzenleyecek eğitimler de verilir. Bu şekilde kişinin hızlı soluk alıp vermesi öğretilerek panik atak durumlarında kişinin panik yapması da engellenmiş olur. Agorafobi tedavisinde bilişsel davranışçı psikoterapi seanslarının süresi hastalığın durumuna göre değişebilir. Bazı durumlarda ilaç tedavisine son verilip seanslara devam edilebilir.
Son Güncelleme : 31.03.2021 03:17:59
Agorafobi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Agorafobi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Agorafobi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Pedofoli
Pedofoli
Pedofoli, Son zamanlarda oldukça sık duyduğumuz yetişkin bir bireyin çocuklara yönelik cinsel arzu halk dilinde sübyancılık ve sapıklık demektir. Sorunlu bir çocukluk yaşayan ve özgüveni düşük kişilerde daha sık görülür psikoseksüel bir hastalıktır. ...
Ayak Fetişizm
Ayak Fetişizm
Ayak fetişizm, Fetiş kutsal sayılan ya da şans getirdiğine inanılan varlık anlamına gelmektedir. Bu kimi zaman nesne ya da aksesuar olarak kullanılırken; kimi zaman bedenin herhangi bir bölümünde bulunur. Ayrıca ilgi alanına giren şey bazen elbise ba...
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm hastalığı, insanlarda hipofiz bezlerinde meydana gelen problemler nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Aslında bu hastalığa direk olarak hipofiz bezi yetmezliği diyebiliriz. Sağlıklı insanlarda hipofiz bezleri, vücutta kullanılan hormonl...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme, Ani sinirlenme insanın elinde olmayan sebepsiz yere olan bir durumdur. Bir anda gelişen ani sinirle vücuttaki adrenalin yükselir ve bu durum hastanın o anki halinin stresli olduğunu gösterir. Kişinin aniden nabız artışlarında hızla...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, diğer bir adıyla varsanı, gerçek hayatta var olmayan ancak kişilerin duyu organlarının herhangi biriyle algıladığını zannettiği durumların adıdır ve halüsinasyonlara genellikle sinirsel ya da ruhsal hastalıkları olan kişilerde rastlanır...
Transseksüel
Transseksüel
Transseksüel, kendini karşı cinse ait hissetme, karşı cinse benzeme eğilimi taşıyan kişilere transseksüel denir. Hem erkek hem de kadınlar için geçerli olan transseksüellik, daha çok ruhsal eğilimler için belirleyicidir. Kişi davranışlarından çok iç ...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşma, günümüz toplumumuzda direk olarak bir hastalık olarak görülmektedir. İnsanlar böyle bir insanı gördükleri zaman bu kişiye deli gözüyle bakarlar. Aslında her kendi kendine konuşan kişi hasta değildir. İnsanlarda bu rahatsızlığın...
İntihar
İntihar
İntihar, insanın kendi özbenliği içinde, üstbenlik ile çatışması sonucunda oluşan kaygının eyleme dönüşmesidir. Eski çağlardan beri kendine zarar veren insanlar var olmasına rağmen, intihar sözcüğü 18. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmıştır. K...
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme, İnsanların kendilerine zarar verme eylemleri demek kendi bedenlerine ciddi hasarlar vererek ve vücudunun belirli yerlerine zarar vererek yaralaması durumu olarak tanımlanır. Özellikle çocuklarda girdikleri yeni ortamda uyum p...
Psikotik Depresyon
Psikotik Depresyon
Psikotik depresyon özellikli bunalım, psikolojik bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığın ilerleyen safhalarında depresif tabloda psikotik özellikler de görülebilir. Bu psikolojik belirtiler sanrı (hezeyan) ve varsanı (halisinasyon) lardır. Bu psikotik beli...
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni, Şizofreni Türkçeye Yunanca olarak şizo (schizein) ve akıl anlamına gelen frenos (phren) kelimesinden gelir. Ayrık veya bölünmüş anlamına da gelmektedir. Bu rahatsızlıkta hastanın ayna anda iki farklı gerçeklilik içerisinde yaşıyor olm...
Fetişizm
Fetişizm
Fetişizm, Kişinin normal insanlara göre cinsellik duygusu uyandırmayan birtakım nesnelere ilgi duyması ve bu ilgiyi saplantı haline getirmesi olarak tanımlanan ve bir davranış bozukluğu olan fetişizmin, genellikle erkeklerde olduğu bilinmektedir. Fet...

 

Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Transseksüel
Kendi Kendine Konuşma
İntihar
Kendine Zarar Verme
Psikotik Depresyon
Akut Şizofreni
Fetişizm
Delüzyonel Bozukluk
Konsantrasyon Bozukluğu
Megalomani
30 Yaş Sendromu
Yalnızlık
Bipolar Bozukluk Testi
A Tipi Otizm
Ajitasyon
Stres Anında Vücuttaki Değişiklikler
Sinir Ucu İltihabı
Çocuklarda Panik Atak
Dürtüsellik
Sadist
Asosyal
Cinsel Kimlik Bozukluğu
Somatizasyon Bozukluğu
Şizofreni Testi
Aşırı Heyecan
Popüler İçerik
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk, Kişide değiştirilemeyen kalıcı bazı düşünce ve davranışların yanlış olduğunun kesin bilinmesine karşılık düşüncelerinin doğru old...
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon bozukluğu: Yaşadığımız toplumda neredeyse % 30'unda konsantrasyon bozukluğu bulunmaktadır. Özellikle çocuklar ve gençlerde daha çok görü...
Megalomani
Megalomani
Megalomani, Sosyal psikolojinin alt dallarından olan megalomani insanın kendisini olduğundan fazla ve büyük görmek, eşdeğer insanlardan üstün görmenin...
30 Yaş Sendromu
30 Yaş Sendromu
30 yaş sendromu, adından da anlayabileceğimiz gibi insanlarda 30'lu yaşlarda ve hatta bazı insanlarda 28 yaşında bile görülebilen bir sorundur. 30 yaş...
Yalnızlık
Yalnızlık
Yalnızlık, Yalnızlık nadiren ya da kimi zaman insanın kendisini bir çok etkinlikten koparmasıdır. Bir köşeye çekilme, diğer insanlardan uzaklaşma, işi...
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar bozukluk testi, bipolar bozukluk tanısı koyabilecek herhangi bir psikolojik test, film çekimi, laboratuvar testi gibi tetkikler bulunmamaktadı...
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm, A Tipi Otizm yani atipik otizm, yaygın gelişimsel bozukluktur ve çocuk hakkında belirli bir teşhis konulamaması, ancak çocuğun birden...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Beyincikte Denge Bozukluğu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Beyincikte Denge Bozukluğu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022