Otizm

Otizm

Otizm, insanlarda doğumla birlikte yaklaşık üç yıl içerisinde etkilerini gösteren bir sorundur. Bu sürede aileler, bebeklerin otizmli olduğunu anlarlar. Otizm, kişilerde yaşam boyu etkili olan bir hastalıktır. Kişinin hayatı boyunca üzerinde olan bu sorun, kişide sosyal etkileşim başta olmak üzere birçok rahatsızlığın ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Ülkemizde otizmli insanlar için birçok yardımlar ve çalışmalar yapılmaktadır. Fakat her ne kadar bu konuya dikkat edilse bile yapılan bu çalışmalar otizm karşısında eksiktir. Otizm sorunu olan insanlarda sürekli olarak tekrarlayıcı davranış ve iletişimde problemler meydana gelir. Özellikle çocuğun ileri yaşlarında konuşamaması, yürüyememesi ya da çok yürümeye geç başlaması gibi belirtiler görülür. Bunların yanı sıra otizmin insanlarda farklı belirtiler bulunur.

Çocuk küçük olsa bile aileler bu belirtilere bakarak çocuklarının otizm olduğunu anlayabilirler. Yapılan araştırmalara göre günümüzde her 110 çocuktan 1 tanesinin otizmli olarak doğduğu kanısına varılmıştır. Otizmli doğan çocuklar nedeniyle birçok ailenin yaşamı da bu durumdan olumsuz bir şekilde etkilenmiştir. 20. yüzyıllara kadar bu durum çok yaygın bir şekilde görülmemiştir. Hatta o zamanlarda otizm diye bir hastalık bile yokmuş. Fakat teknolojinin gelişmesi, radyasyon saçan cihazların artması ve daha birçok farklı nedenden dolayı kişiler otizmli olarak doğmaya başlamıştır. Bazı araştırmacıların yaptığı bir araştırmada otizm sorunu olan kişilerle şizofreni hastalığı olan hastalarda aynı belirtilerin görüldüğü ortaya çıkarılmış. Fakat günümüzde yine de otizmli hastalarla şizofreni hastaları aynı grupta incelenir.

Otizm belirtileri nelerdir?

  • Otizmli kişiler, kendilerine bakan insanlar ansızın ve anlamsızca gülümserler. Aslında bu gülümseme nadiren gerçekleşse bile ara ara bu gibi bir duruma rastlayabilirsiniz. Bu belirti tek başına otizm belirtisi değildir. Bunun yanında diğer temel belirtileri de aramanız gerekmektedir.
  • Otizm hastalığı olan insanlar diğer insanların çıkardıkları sesleri ve yaptıkları hareketleri ara ara taklit etme gibi hareketler yapabilirler.
  • Otizmli çocuklar, konuşmada gecikirler. Yani normal bir bebeğin konuşmaya başlama süresi otizmli kişilerde çok daha geç görülür.
  • Otizm sorunu olan bebeklerde ya da çocuklarda başka insanlarla göz teması kuramama ve dikkat dağınıklığı ciddi bir şekilde görülür. Özellikle anne ve babayla konuşurken gözlerini sürekli olarak kaçırırlar.
  • Otizmli çocuklarda fiziksel olarak da bazı belirtiler görülebilir. Bu kişilerde görülen fiziksel değişikliklerden biri ellerde ve ayaklarda serleşme gibi durumlardır. Bunun yanında kişi istemsiz olarak el bileklerini çevirme gibi olağan dışı hareketler sergileyebilir.
  • En çok yaşanan belirtiler arasında son olarak kişinin adına tepki vermemesi vardır. Yani onun adını söylediğinizde otizm sorunu varsa kişi hemen size bakmayacaktır.
Otizm nedenleri nelerdir?

Yapılan onca araştırmaya rağmen sadece bazı tahminlerden fazla sonuca ulaşılamamıştır. Daha önce de belirttiğimiz gibi sadece radyasyon nedeniyle gen bozukluğu gibi sorunlardan dolayı otizmli çocukların doğduğu bilinmektedir. Bir başka araştırmacıların insanlar üzerinde yaptıkları araştırmalara göre otizmli insanlarda beyin hücrelerinin farkı çalışması ve beyin hücreleri arasında mesaj taşıyan kimyasal maddelerin eksik ya da hiç olmaması gibi problemler öne sürülmüştür. Daha çok tek yumurta ikizlerinde karşılaşılan otizm hastalığı, çift yumurta ikizlerinde daha az karşılaşılan bir problemdir. Otizm hastalığının tam olarak nedenleri bilinmese bile, otizm kesinlikle tek bir nedene bağlı olarak gerçekleşmeyen ve birden fazla nedeni olan bir hastalıktır. Tıbbın hızlı ilerleyişi sayesinde çok kısa bir zaman sonra bu problemlerin hakkında da detaylı bilgilere ve önemli tedavilere ulaşılacaktır. Şuan yapılacak tek şey; otizmli çocuklara destek olmaktır.
Son Güncelleme : 19.01.2021 03:34:54
Otizm ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Otizm Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Otizm"
Otizm çocukların başına gelen en kötü hastalıklardan biridir. Bir çok anne çocuğunu korumak için değişik tedbirler alır ve korumaya çalışır. Otizmli çocukların hayatı çok zordur çünkü normal bir çocuğun yaptığı çoğu şeyi yapamaz ancak matematikte profesör gibiler. Bu hastalığın tamamen tedavisi yok biliyorum ama biraz azaltan bir çözüm yok mu.
Nermin . 09.09.2018 06:32:30
CEVAP YAZ
Pedofoli
Pedofoli
Pedofoli, Son zamanlarda oldukça sık duyduğumuz yetişkin bir bireyin çocuklara yönelik cinsel arzu halk dilinde sübyancılık ve sapıklık demektir. Sorunlu bir çocukluk yaşayan ve özgüveni düşük kişilerde daha sık görülür psikoseksüel bir hastalıktır. ...
Ayak Fetişizm
Ayak Fetişizm
Ayak fetişizm, Fetiş kutsal sayılan ya da şans getirdiğine inanılan varlık anlamına gelmektedir. Bu kimi zaman nesne ya da aksesuar olarak kullanılırken; kimi zaman bedenin herhangi bir bölümünde bulunur. Ayrıca ilgi alanına giren şey bazen elbise ba...
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm hastalığı, insanlarda hipofiz bezlerinde meydana gelen problemler nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Aslında bu hastalığa direk olarak hipofiz bezi yetmezliği diyebiliriz. Sağlıklı insanlarda hipofiz bezleri, vücutta kullanılan hormonl...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme, Ani sinirlenme insanın elinde olmayan sebepsiz yere olan bir durumdur. Bir anda gelişen ani sinirle vücuttaki adrenalin yükselir ve bu durum hastanın o anki halinin stresli olduğunu gösterir. Kişinin aniden nabız artışlarında hızla...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, diğer bir adıyla varsanı, gerçek hayatta var olmayan ancak kişilerin duyu organlarının herhangi biriyle algıladığını zannettiği durumların adıdır ve halüsinasyonlara genellikle sinirsel ya da ruhsal hastalıkları olan kişilerde rastlanır...
Transseksüel
Transseksüel
Transseksüel, kendini karşı cinse ait hissetme, karşı cinse benzeme eğilimi taşıyan kişilere transseksüel denir. Hem erkek hem de kadınlar için geçerli olan transseksüellik, daha çok ruhsal eğilimler için belirleyicidir. Kişi davranışlarından çok iç ...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşma, günümüz toplumumuzda direk olarak bir hastalık olarak görülmektedir. İnsanlar böyle bir insanı gördükleri zaman bu kişiye deli gözüyle bakarlar. Aslında her kendi kendine konuşan kişi hasta değildir. İnsanlarda bu rahatsızlığın...
İntihar
İntihar
İntihar, insanın kendi özbenliği içinde, üstbenlik ile çatışması sonucunda oluşan kaygının eyleme dönüşmesidir. Eski çağlardan beri kendine zarar veren insanlar var olmasına rağmen, intihar sözcüğü 18. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmıştır. K...
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme, İnsanların kendilerine zarar verme eylemleri demek kendi bedenlerine ciddi hasarlar vererek ve vücudunun belirli yerlerine zarar vererek yaralaması durumu olarak tanımlanır. Özellikle çocuklarda girdikleri yeni ortamda uyum p...
Psikotik Depresyon
Psikotik Depresyon
Psikotik depresyon özellikli bunalım, psikolojik bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığın ilerleyen safhalarında depresif tabloda psikotik özellikler de görülebilir. Bu psikolojik belirtiler sanrı (hezeyan) ve varsanı (halisinasyon) lardır. Bu psikotik beli...
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni, Şizofreni Türkçeye Yunanca olarak şizo (schizein) ve akıl anlamına gelen frenos (phren) kelimesinden gelir. Ayrık veya bölünmüş anlamına da gelmektedir. Bu rahatsızlıkta hastanın ayna anda iki farklı gerçeklilik içerisinde yaşıyor olm...
Fetişizm
Fetişizm
Fetişizm, Kişinin normal insanlara göre cinsellik duygusu uyandırmayan birtakım nesnelere ilgi duyması ve bu ilgiyi saplantı haline getirmesi olarak tanımlanan ve bir davranış bozukluğu olan fetişizmin, genellikle erkeklerde olduğu bilinmektedir. Fet...

 

Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Transseksüel
Kendi Kendine Konuşma
İntihar
Kendine Zarar Verme
Psikotik Depresyon
Akut Şizofreni
Fetişizm
Delüzyonel Bozukluk
Konsantrasyon Bozukluğu
Megalomani
30 Yaş Sendromu
Yalnızlık
Bipolar Bozukluk Testi
A Tipi Otizm
Ajitasyon
Stres Anında Vücuttaki Değişiklikler
Sinir Ucu İltihabı
Çocuklarda Panik Atak
Dürtüsellik
Sadist
Asosyal
Cinsel Kimlik Bozukluğu
Somatizasyon Bozukluğu
Şizofreni Testi
Aşırı Heyecan
Popüler İçerik
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk, Kişide değiştirilemeyen kalıcı bazı düşünce ve davranışların yanlış olduğunun kesin bilinmesine karşılık düşüncelerinin doğru old...
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon bozukluğu: Yaşadığımız toplumda neredeyse % 30'unda konsantrasyon bozukluğu bulunmaktadır. Özellikle çocuklar ve gençlerde daha çok görü...
Megalomani
Megalomani
Megalomani, Sosyal psikolojinin alt dallarından olan megalomani insanın kendisini olduğundan fazla ve büyük görmek, eşdeğer insanlardan üstün görmenin...
30 Yaş Sendromu
30 Yaş Sendromu
30 yaş sendromu, adından da anlayabileceğimiz gibi insanlarda 30'lu yaşlarda ve hatta bazı insanlarda 28 yaşında bile görülebilen bir sorundur. 30 yaş...
Yalnızlık
Yalnızlık
Yalnızlık, Yalnızlık nadiren ya da kimi zaman insanın kendisini bir çok etkinlikten koparmasıdır. Bir köşeye çekilme, diğer insanlardan uzaklaşma, işi...
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar bozukluk testi, bipolar bozukluk tanısı koyabilecek herhangi bir psikolojik test, film çekimi, laboratuvar testi gibi tetkikler bulunmamaktadı...
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm, A Tipi Otizm yani atipik otizm, yaygın gelişimsel bozukluktur ve çocuk hakkında belirli bir teşhis konulamaması, ancak çocuğun birden...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Beyincikte Denge Bozukluğu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Beyincikte Denge Bozukluğu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022