Şiddet

Şiddet

Şiddet, Ülkemizde çok yaygın bir halde görülen ve küçük büyük demeden her kesime uygulanan kuvvet türüdür. Şiddet, insan psikolojisinde genel olarak bir varlığı kabul edilen ve cinsellik ile birlikte en güçlü iki dürtülerden biri olan, saldırganlık ve onun sonucu olarak da şiddeti doğurması sonucudur. Toplumda pek çok boyutta gözlemlenen bir olgudur şiddet. Var olan ve çevre etkenlerden kaynaklanan bir davranış olarak tanımlar desek daha doğru olacaktır. Şiddete yol açan temel sebepler anne, baba ve çocuk aile ilişkisi nesillerle sürdürülen şiddet içeren davranışlar gelmektedir. Her geçen gün şiddetin yoğun olarak günlük yaşamda yer alması ve şiddetin bir problem çözme aracı olarak kullanıldığından, birçok boyutta kullanılmasına ve çok farklı şekillerde karşımıza çıkmasına neden olmaktadır. Şiddetin baz çeşitleri vardır. Bunlar;
  • Saldırgan şiddet
  • Çocuğa yönelik şiddet
  • Kadına yönelik şiddet
  • Yaşlılara yönelik şiddet
  • Aile içi şiddeti
  • Kişinin kendisine yönelik şiddeti
Bir kişinin başkasına zarar verme yaralama ve en kötüsü öldürme amacına yönelik, fiziksel kuvvet uygulayarak ortaya çıkan sonucunda ölümcül olabilen kişisel saldırılardır. Saldırgan şiddetin en uç noktası cinayet ile sonuçlanmaktadır. Cinayet bir kişinin başkasına yönelik yaralanma ve öldürme amacıyla yaptığı, sonuçta ölümüne meydana gelen bir olaydır. Gerçek yaşamda saldırganlık ve şiddet eylemlerinin genellikle birbirine tanıyan birey ya da gruplar arasında gerçekleştiği bilinmektedir. Kendisi ile aynı koşullarda olan bireylerin grup olmanın vermiş olduğu güvenle ve davranışlarda sapma görülmesi ve şiddet eylemlerine yönelmesi kötü sonuçlar doğurmaktadır. Aile içinde öfke ve saldırganlık çoğunlukla kadınlar olmak üzere eşler ve çocuklara yöneltildiği görülmektedir. İnsanlar aile ortamına dünyaya geldiği andan itibaren yeraltı yaşamını devam ettirebilmesi için gerekli bakım ve desteğin beraberinde getirdiği bir ortamda yaşamaktadırlar.
İnsanların olumlu davranış özelliklerini kazandırdığı geliştirdiği aile ortamında bazen ortaya çıkan olumsuzluklar olabilmektedir. Öfke ve saldırganlık yaşantılarını bireye zarar verici ve örseleyici yaşantılar içerisine katılmaktadır. Bu nedenle aile içinde öfke yansımaları incelenirken öncelikli olarak öfke ve saldırı kavramı üzerinde yoğunlaşmamız gerekmektedir.

Şiddet neden ileri gelmektedir?

Kişi neye sinirlenerek karşıdaki insana zarar verme duygusu içerisine girer? Aile içi ortamlarda ortaya çıkan şiddetin bazı sebeplerinden alkol ve madde kullanımı, psikiyatri bozukluklar gibi sebepler ortaya çıkmaktadır. Şiddete eğilimli kişiler kadına değil herkese karşı tepki verirler ve bunu gizleyemezler. Genelde aşırı kontrollü yapıda, tahammülsüz basit olaylarda bile dikkat çeken ve hatta bununla yetinmeyip öldüren kişilerdir. Şiddet uygulayan kişilerin psikolojisinde genellikle yetersizlik duygusu hakim olmaktadır. Ancak şiddet uygulayarak kişiliğini ortaya koyabilmektir. Bu kişiler ancak bu kişilik özelliği değişmeyeceğinden şiddet uygulamaya devam eder. Genellikle pişman olmalar, özür dilemeler gibi sözler inandırıcı olmamalıdır. Bu tür davranışlar şiddete uğrayan kişi de özgüven kaybı oluşturmaktadır. Gitgide kendini koruma adına eyleme geçme cesareti bile kazanamamaktadır. Bilindiği gibi kıskançlık ve maddi sorun, toplumda kabul görülmediğini düşünme, en sık rastlanan şiddet sebepleridir. Bunları bile getirmeyenler çok basit nedenlerle şiddet uygulayanlar eğitimli ve biraz daha kontrollü erkekler daha çok psikolojik şiddet uygulamayı tercih ederler.
Son Güncelleme : 16.03.2021 02:27:18
Şiddet ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Şiddet Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Şiddet"
İyi günler benim komşum sürekli karısına şiddet uyguluyor sürekli sesleri geliyor rahatsız oluyoruz gitmek istiyorum ama korkumdan gidemiyorum. Acaba şiddet uygulayan birini görsek veya bilirsek ne yapmamız gerek veya nereye şikayet etmek gerek? Lütfen bu konuda bilgi verirseniz çok sevinirim şimdiden teşekkür ederim.
Nezahat . 04.09.2018
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
Pedofoli
Pedofoli
Pedofoli, Son zamanlarda oldukça sık duyduğumuz yetişkin bir bireyin çocuklara yönelik cinsel arzu halk dilinde sübyancılık ve sapıklık demektir. Sorunlu bir çocukluk yaşayan ve özgüveni düşük kişilerde daha sık görülür psikoseksüel bir hastalıktır. ...
Ayak Fetişizm
Ayak Fetişizm
Ayak fetişizm, Fetiş kutsal sayılan ya da şans getirdiğine inanılan varlık anlamına gelmektedir. Bu kimi zaman nesne ya da aksesuar olarak kullanılırken; kimi zaman bedenin herhangi bir bölümünde bulunur. Ayrıca ilgi alanına giren şey bazen elbise ba...
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm hastalığı, insanlarda hipofiz bezlerinde meydana gelen problemler nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Aslında bu hastalığa direk olarak hipofiz bezi yetmezliği diyebiliriz. Sağlıklı insanlarda hipofiz bezleri, vücutta kullanılan hormonl...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme, Ani sinirlenme insanın elinde olmayan sebepsiz yere olan bir durumdur. Bir anda gelişen ani sinirle vücuttaki adrenalin yükselir ve bu durum hastanın o anki halinin stresli olduğunu gösterir. Kişinin aniden nabız artışlarında hızla...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, diğer bir adıyla varsanı, gerçek hayatta var olmayan ancak kişilerin duyu organlarının herhangi biriyle algıladığını zannettiği durumların adıdır ve halüsinasyonlara genellikle sinirsel ya da ruhsal hastalıkları olan kişilerde rastlanır...
Transseksüel
Transseksüel
Transseksüel, kendini karşı cinse ait hissetme, karşı cinse benzeme eğilimi taşıyan kişilere transseksüel denir. Hem erkek hem de kadınlar için geçerli olan transseksüellik, daha çok ruhsal eğilimler için belirleyicidir. Kişi davranışlarından çok iç ...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşma, günümüz toplumumuzda direk olarak bir hastalık olarak görülmektedir. İnsanlar böyle bir insanı gördükleri zaman bu kişiye deli gözüyle bakarlar. Aslında her kendi kendine konuşan kişi hasta değildir. İnsanlarda bu rahatsızlığın...
İntihar
İntihar
İntihar, insanın kendi özbenliği içinde, üstbenlik ile çatışması sonucunda oluşan kaygının eyleme dönüşmesidir. Eski çağlardan beri kendine zarar veren insanlar var olmasına rağmen, intihar sözcüğü 18. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmıştır. K...
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme, İnsanların kendilerine zarar verme eylemleri demek kendi bedenlerine ciddi hasarlar vererek ve vücudunun belirli yerlerine zarar vererek yaralaması durumu olarak tanımlanır. Özellikle çocuklarda girdikleri yeni ortamda uyum p...
Psikotik Depresyon
Psikotik Depresyon
Psikotik depresyon özellikli bunalım, psikolojik bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığın ilerleyen safhalarında depresif tabloda psikotik özellikler de görülebilir. Bu psikolojik belirtiler sanrı (hezeyan) ve varsanı (halisinasyon) lardır. Bu psikotik beli...
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni, Şizofreni Türkçeye Yunanca olarak şizo (schizein) ve akıl anlamına gelen frenos (phren) kelimesinden gelir. Ayrık veya bölünmüş anlamına da gelmektedir. Bu rahatsızlıkta hastanın ayna anda iki farklı gerçeklilik içerisinde yaşıyor olm...
Fetişizm
Fetişizm
Fetişizm, Kişinin normal insanlara göre cinsellik duygusu uyandırmayan birtakım nesnelere ilgi duyması ve bu ilgiyi saplantı haline getirmesi olarak tanımlanan ve bir davranış bozukluğu olan fetişizmin, genellikle erkeklerde olduğu bilinmektedir. Fet...

 

Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Transseksüel
Kendi Kendine Konuşma
İntihar
Kendine Zarar Verme
Psikotik Depresyon
Akut Şizofreni
Fetişizm
Delüzyonel Bozukluk
Konsantrasyon Bozukluğu
Megalomani
30 Yaş Sendromu
Yalnızlık
Bipolar Bozukluk Testi
A Tipi Otizm
Ajitasyon
Stres Anında Vücuttaki Değişiklikler
Sinir Ucu İltihabı
Çocuklarda Panik Atak
Dürtüsellik
Sadist
Asosyal
Cinsel Kimlik Bozukluğu
Somatizasyon Bozukluğu
Şizofreni Testi
Aşırı Heyecan
Popüler İçerik
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk, Kişide değiştirilemeyen kalıcı bazı düşünce ve davranışların yanlış olduğunun kesin bilinmesine karşılık düşüncelerinin doğru old...
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon bozukluğu: Yaşadığımız toplumda neredeyse % 30'unda konsantrasyon bozukluğu bulunmaktadır. Özellikle çocuklar ve gençlerde daha çok görü...
Megalomani
Megalomani
Megalomani, Sosyal psikolojinin alt dallarından olan megalomani insanın kendisini olduğundan fazla ve büyük görmek, eşdeğer insanlardan üstün görmenin...
30 Yaş Sendromu
30 Yaş Sendromu
30 yaş sendromu, adından da anlayabileceğimiz gibi insanlarda 30'lu yaşlarda ve hatta bazı insanlarda 28 yaşında bile görülebilen bir sorundur. 30 yaş...
Yalnızlık
Yalnızlık
Yalnızlık, Yalnızlık nadiren ya da kimi zaman insanın kendisini bir çok etkinlikten koparmasıdır. Bir köşeye çekilme, diğer insanlardan uzaklaşma, işi...
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar bozukluk testi, bipolar bozukluk tanısı koyabilecek herhangi bir psikolojik test, film çekimi, laboratuvar testi gibi tetkikler bulunmamaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Beyincikte Denge Bozukluğu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Beyincikte Denge Bozukluğu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022