Travma

Travma

Travma, Normal homeostatik mekanizmaların kaybına, doğal olarak işleyen vücudun gereksinimlerin artmasına ve anormalleşmesine neden olan vücuttaki organların işlevsel yapısının bozulması (multisistem) rahatsızlığıdır. Günlük yaşantımızda sık kullanılan kelimeler arasına girmeye başlarken, sadece zorlanma (stres) düzeyini arttıran olaylara verilen ad olarak ta kullanılmakta. Buna karşın sıradan günlük yaşantımızı bozan, ani ve beklenmedik bir biçimde gelişen, kaygı, panik ve dehşet yaratan, kişinin gelişen olayları anlamlandırma algısını bozan olaylar, travmatik yaşantılar olarak tanımlanmaktadır. Yaşanmış bir trafik kazası, bir doğal afet (sel, deprem gibi), daha zorlayıcı bir yaşantı, taciz, uzun bir evlilikte ilk tokat ta travmaya örnek oluşturabilmektedir. Verilere göre kırk yaşın altındaki erkeklerde birinci ölüm sebebi zedelenmelerdir. Yaklaşık olarak her ülkede hastaneye yatan hastaların %15'inin yaralanmış kişiler olduğu çıkan sonuçlar arasındadır.

Ortaya Çıkış Nedenleri; Birey gerçek bir tehditle karşılaştığını algılamış, fiziken zarara maruz kalmış ya da tanık olmuş, bu esnada da aşırı derecede korku, dehşet ve çaresizlik duymuşsa, bu durum birey için travmatik bir yaşanım olarak tanımlanır. Diğer bir söylemle bir olayda, yaşama, sevdiklerinize, vücudun bütünlüğüne, inanç sistemlerine karşı tehdit algılama söz konusu ise bu olay birey için travmatik bir yaşantıdır. Bu tür vakıalarda bireyler genellikle gücü kötüye kullanma, duyulan güvene ihanet etme, çaresizlik, acı, tuzağa düşme veya kayıp söz konusu olabilmektedir.

Bu oldukça geniş tanım, içeriğinde hem tek seferlik olaylar (ameliyatlar, doğal afetler, suçlar, ölümler gibi) hem de tekrarlayan ve sürgit olaylar (şiddet içeren ilişkiler, savaşlar, çocuk istismarı ve ihmalleri gibi) bulundurmaktadır. Travma son yıllarda uzmanlar tarafından, olayların kendisinden ziyade bireyde bıraktığı etki üzerinden yaklaşılmaktadır. Trafik kazası geçirmiş iki kişiden biri, bu kazada fiziksel bütünlüğüne bir tehdit algılamamış ise bu olaya birey için travmatik olmamakta iken, aynı kazayı yaşamış ikinci kişi, bu vakayı hayatını tehdit eden bir felaket olarak algılamış ise kaza bu birey için travmatik bir olay niteliği kazanmış olmaktadır. Psikolojik travma yaşayan kişinin algısı ve değerlendirmesi doğrultusunda tanımlanmış olur.

Travmalar iki sınıfta değerlendirilmektedir.

Künt Travmalar; Künt travma doku ezilmeleri, kırıklar, kırık uçlara bağlı çevre doku yaralanmaları olabildiği gibi hareketli organların öne doğru ani hareketi ve zorlaması kopma ve yırtılmalara neden olabilir. Otomobil kazalarında olan künt göğüs travmalarından en sık görülen yelken göğüs'tür (direksiyon yaralanması). Emniyet kemeri motorlu araç kazalarında ölümü (mortalite) önemli oranda azaltmakta ise de omur da (vertebralarda) makaslama mekanizması ile kırıklara ve mezentirik zorlama ve yırtılmalara sebep olduğu bilinmektedir. Künt travma karın üzerinde doğrudan geldiği zaman bu şiddetli enerji içi organlarda yüklenerek ani ezilmeye sebep olur. Sıklıkla da dalak ve karaciğer kapsülleri yırtılır ya da parçalanır.

Delici Yara Travmaları; Ateşli silah ile yaralanmalarda oluşacak tahribat dokuda meydana gelen kinetik enerji ile doğru orantılıdır. Yüksek hızdaki merminin patlayıcı gücü bölgede yumuşak doku ve damarlarda büyük hasar vermekle kalmayıp, açtıkları boşluklara giysi, kirli cisimler ve çevre atıkları da doku derinliklerine çeker. Böylece büyük bir bulaşma riski de oluşturur. Bunu tersine düşük hızdaki mermiler, daha az doku yaralanmasına ve bulaşmasına neden olur.
Son Güncelleme : 30.11.2020 04:55:18
Travma ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Travma Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Travma"
Merhaba ben dizim ile ilgili bir trawma yaşadım ve şuan ciddi anlamda bir şişlik ve morarma var. Diz kapağı bölgeme aldığım bu traavmanın etkisi ile yürümekte bile zorluklar yaşıyorum. 1 saat önce bu durum ortaya çıktı. Peki bu duruma tam olarak nasıl müdahale edebilriim?_
Tüblek . 31.10.2018 19:46:00
CEVAP YAZ
Pedofoli
Pedofoli
Pedofoli, Son zamanlarda oldukça sık duyduğumuz yetişkin bir bireyin çocuklara yönelik cinsel arzu halk dilinde sübyancılık ve sapıklık demektir. Sorunlu bir çocukluk yaşayan ve özgüveni düşük kişilerde daha sık görülür psikoseksüel bir hastalıktır. ...
Ayak Fetişizm
Ayak Fetişizm
Ayak fetişizm, Fetiş kutsal sayılan ya da şans getirdiğine inanılan varlık anlamına gelmektedir. Bu kimi zaman nesne ya da aksesuar olarak kullanılırken; kimi zaman bedenin herhangi bir bölümünde bulunur. Ayrıca ilgi alanına giren şey bazen elbise ba...
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm hastalığı, insanlarda hipofiz bezlerinde meydana gelen problemler nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Aslında bu hastalığa direk olarak hipofiz bezi yetmezliği diyebiliriz. Sağlıklı insanlarda hipofiz bezleri, vücutta kullanılan hormonl...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme, Ani sinirlenme insanın elinde olmayan sebepsiz yere olan bir durumdur. Bir anda gelişen ani sinirle vücuttaki adrenalin yükselir ve bu durum hastanın o anki halinin stresli olduğunu gösterir. Kişinin aniden nabız artışlarında hızla...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, diğer bir adıyla varsanı, gerçek hayatta var olmayan ancak kişilerin duyu organlarının herhangi biriyle algıladığını zannettiği durumların adıdır ve halüsinasyonlara genellikle sinirsel ya da ruhsal hastalıkları olan kişilerde rastlanır...
Transseksüel
Transseksüel
Transseksüel, kendini karşı cinse ait hissetme, karşı cinse benzeme eğilimi taşıyan kişilere transseksüel denir. Hem erkek hem de kadınlar için geçerli olan transseksüellik, daha çok ruhsal eğilimler için belirleyicidir. Kişi davranışlarından çok iç ...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşma, günümüz toplumumuzda direk olarak bir hastalık olarak görülmektedir. İnsanlar böyle bir insanı gördükleri zaman bu kişiye deli gözüyle bakarlar. Aslında her kendi kendine konuşan kişi hasta değildir. İnsanlarda bu rahatsızlığın...
İntihar
İntihar
İntihar, insanın kendi özbenliği içinde, üstbenlik ile çatışması sonucunda oluşan kaygının eyleme dönüşmesidir. Eski çağlardan beri kendine zarar veren insanlar var olmasına rağmen, intihar sözcüğü 18. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmıştır. K...
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme, İnsanların kendilerine zarar verme eylemleri demek kendi bedenlerine ciddi hasarlar vererek ve vücudunun belirli yerlerine zarar vererek yaralaması durumu olarak tanımlanır. Özellikle çocuklarda girdikleri yeni ortamda uyum p...
Psikotik Depresyon
Psikotik Depresyon
Psikotik depresyon özellikli bunalım, psikolojik bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığın ilerleyen safhalarında depresif tabloda psikotik özellikler de görülebilir. Bu psikolojik belirtiler sanrı (hezeyan) ve varsanı (halisinasyon) lardır. Bu psikotik beli...
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni, Şizofreni Türkçeye Yunanca olarak şizo (schizein) ve akıl anlamına gelen frenos (phren) kelimesinden gelir. Ayrık veya bölünmüş anlamına da gelmektedir. Bu rahatsızlıkta hastanın ayna anda iki farklı gerçeklilik içerisinde yaşıyor olm...
Fetişizm
Fetişizm
Fetişizm, Kişinin normal insanlara göre cinsellik duygusu uyandırmayan birtakım nesnelere ilgi duyması ve bu ilgiyi saplantı haline getirmesi olarak tanımlanan ve bir davranış bozukluğu olan fetişizmin, genellikle erkeklerde olduğu bilinmektedir. Fet...

 

Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Transseksüel
Kendi Kendine Konuşma
İntihar
Kendine Zarar Verme
Psikotik Depresyon
Akut Şizofreni
Fetişizm
Delüzyonel Bozukluk
Konsantrasyon Bozukluğu
Megalomani
30 Yaş Sendromu
Yalnızlık
Bipolar Bozukluk Testi
A Tipi Otizm
Ajitasyon
Stres Anında Vücuttaki Değişiklikler
Sinir Ucu İltihabı
Çocuklarda Panik Atak
Dürtüsellik
Sadist
Asosyal
Cinsel Kimlik Bozukluğu
Somatizasyon Bozukluğu
Şizofreni Testi
Aşırı Heyecan
Popüler İçerik
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk, Kişide değiştirilemeyen kalıcı bazı düşünce ve davranışların yanlış olduğunun kesin bilinmesine karşılık düşüncelerinin doğru old...
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon bozukluğu: Yaşadığımız toplumda neredeyse % 30'unda konsantrasyon bozukluğu bulunmaktadır. Özellikle çocuklar ve gençlerde daha çok görü...
Megalomani
Megalomani
Megalomani, Sosyal psikolojinin alt dallarından olan megalomani insanın kendisini olduğundan fazla ve büyük görmek, eşdeğer insanlardan üstün görmenin...
30 Yaş Sendromu
30 Yaş Sendromu
30 yaş sendromu, adından da anlayabileceğimiz gibi insanlarda 30'lu yaşlarda ve hatta bazı insanlarda 28 yaşında bile görülebilen bir sorundur. 30 yaş...
Yalnızlık
Yalnızlık
Yalnızlık, Yalnızlık nadiren ya da kimi zaman insanın kendisini bir çok etkinlikten koparmasıdır. Bir köşeye çekilme, diğer insanlardan uzaklaşma, işi...
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar bozukluk testi, bipolar bozukluk tanısı koyabilecek herhangi bir psikolojik test, film çekimi, laboratuvar testi gibi tetkikler bulunmamaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Beyincikte Denge Bozukluğu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Beyincikte Denge Bozukluğu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022