Maslow Teorisi

Maslow Teorisi

Maslow Teorisi, Amerikalı psikolog Abraham Maslow tarafından, 1943 yılında yayınladığı "A theory of human motivation (insan motivasyonunun teorisi)" çalışmasında ve sonrasında "Motivation and Personality" isimli kitabında bahsedilen teoriye Maslow teorisi(ihtiyaçlar teorisi) denir.

Maslow teorisine göre insanlar temel ihtiyaçlardan başlayıp, belirli kategorilerdeki ihtiyaçlarını karşılayıp, üst kategoriye geçer. Bu ihtiyaç kategorileri piramit şeklindedir. Piramidin en alt katında insanların temel ihtiyaçları yer alır. Üst katmanlara çıkıldıkça daha kompleksleşmektedir. Piramidin en alt katmanında su, yemek, uyku ve ısınma gibi ihtiyaçlar yer alır. Bu kategorideki ihtiyaçları karşılayan insanlar bir üst kategoriye geçer. Bu kategoride de emniyet ve güvenlik ihtiyaçlar bulunur. Daha yukarı çıkıldıkça sosyal ve psikolojik ihtiyaçlar ön plana çıkmaktadır.

İhtiyaç çeşitleri

Maslow'a göre teoride yer alan bütün ihtiyaçlar, bir içgüdü gibidir ve davranış motivasyonunda bu ihtiyaçlar önemli rol oynamıştır. Psikolojik ve sosyal ihtiyaçlar, emniyet ve güvenlik ihtiyaçları "yoksunluk ihtiyaçları" olarak bilinir. Bu kategorideki ihtiyaçları gidermek hoş olmayacak şeyleri önlemek adında önemlidir. Maslow teorisine göre en üst katmanda gelişme ihtiyaçları yer alır. Bu ihtiyaçlar kişiliğin gelişmesinde rol alır. Aslında yapılması gereken piramidin en üst katmanında bulunan kendini gerçekleştirme seviyesine gelmek için diğer katmanlarda bulunan ihtiyaçları gidermektir. Şimdi Maslow teorisindeki temel ihtiyaçları açıklamaya çalışalım:
  • Fizyolojik ihtiyaçlar: Bu ihtiyaçlar yaşamsal faaliyetleri sürdürebilmek için gereken su, yemek, uyku ve ısınma gibi ihtiyaçlardır. Bu ihtiyaçlar temel ve içgüdüseldir. Eğer bu ihtiyaçlar karşılanmazsa diğer tüm ihtiyaçlar ikinci seviyede kalır.
  • Güvenlik ihtiyacı: Emniyet ve güvenlij ihtiyaçlarıdır. Bunlarda çok önemlidir ancak fizyolojik ihtiyaçlar kadar hayati öneme sahip değildir. Örneğin, sağlık sigortası ve barınma gibi ihtiyaçlar bu tür ihtiyaçlardandır.
  • Sosyal ihtiyaçlar: Bu ihtiyaçlar ait olma, aşk, sevmek, sevilmek gibi duyguları içerir. Maslow'a göre bu ihtiyaçlar, fizyolojik ihtiyaçlardan daha önemsizdir.
  • Saygınlık ihtiyacı: ilk üç katmandaki ihtiyaçlar karşılandıktan sonra saygınlık ihtiyacı gelir. Örneğin, kendine değer verme ve toplumda saygınlık görme gibi ihtiyaçlar bu kategoride yer alır.
  • Kendini gerçekleştirme ihtiyacı: Maslow teorisinde en üst katmanda bulunan ihtiyaçtır. Diğer ihtiyaçlarını karşılayan insanlar bu düzeyde kendi farkındalığını yaratmış olup ve dış dünyanın kendileri hakkında ne dedikleriyle ilgilenmezler.
Maslow teorisine eleştirel bir bakış

Psikolojide bir çok konu tartışmaya açık olduğu gibi Maslow teorisi de yıllarca tartışılmıştır. Bazı araştırmacılar bu teoriye katılmıştır. Bazıları da bu teorinin oldukça uzak olduğunu düşünmüştür.
Karşıt bilim adamlarına göre, hiyerarşik sıraya konulan ihtiyaçlar ölçülemez ve böyle bir modelleme içinde sıralanamaz. Diğer bir eleştiri ise, en üst katmanda bulunan kendini gerçekleştirme ihtiyacının ölçülebilir olmadığıdır. Maslow'un bu konudaki çalışmaları da Albert Einstein ve Eleanor Roosevelt ile sınırlı kalmıştır.
Fakat bu eleştiriler bir yana bırakılırsa Maslow teorisi psikolojide çok önemli bir konumda yer almaktadır. Bu teoriye katılan az sayıda insan olsada, herkes tarafından bu teori bilinmektedir.
Ayrıca Illinois Üniversitesi'nin 2011 yılındaki yaptığı çalışmaya göre, ihtiyaçların karşılanmasının mutluluk ile doğru orantılı olduğu sonucuna varılmıştır. Yine aynı araştırmaya göre temel ihtiyaçlar karşılanmasa da sosyal ihtiyaçlar ve kendini gerçekleştirme ihtiyacı gibi kavramların çok önemli olduğu gözlemlenmiştir.
Son Güncelleme : 23.01.2021 00:27:51
Maslow Teorisi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Maslow Teorisi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Maslow Teorisi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Pedofoli
Pedofoli
Pedofoli, Son zamanlarda oldukça sık duyduğumuz yetişkin bir bireyin çocuklara yönelik cinsel arzu halk dilinde sübyancılık ve sapıklık demektir. Sorunlu bir çocukluk yaşayan ve özgüveni düşük kişilerde daha sık görülür psikoseksüel bir hastalıktır. ...
Ayak Fetişizm
Ayak Fetişizm
Ayak fetişizm, Fetiş kutsal sayılan ya da şans getirdiğine inanılan varlık anlamına gelmektedir. Bu kimi zaman nesne ya da aksesuar olarak kullanılırken; kimi zaman bedenin herhangi bir bölümünde bulunur. Ayrıca ilgi alanına giren şey bazen elbise ba...
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm hastalığı, insanlarda hipofiz bezlerinde meydana gelen problemler nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Aslında bu hastalığa direk olarak hipofiz bezi yetmezliği diyebiliriz. Sağlıklı insanlarda hipofiz bezleri, vücutta kullanılan hormonl...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme, Ani sinirlenme insanın elinde olmayan sebepsiz yere olan bir durumdur. Bir anda gelişen ani sinirle vücuttaki adrenalin yükselir ve bu durum hastanın o anki halinin stresli olduğunu gösterir. Kişinin aniden nabız artışlarında hızla...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, diğer bir adıyla varsanı, gerçek hayatta var olmayan ancak kişilerin duyu organlarının herhangi biriyle algıladığını zannettiği durumların adıdır ve halüsinasyonlara genellikle sinirsel ya da ruhsal hastalıkları olan kişilerde rastlanır...
Transseksüel
Transseksüel
Transseksüel, kendini karşı cinse ait hissetme, karşı cinse benzeme eğilimi taşıyan kişilere transseksüel denir. Hem erkek hem de kadınlar için geçerli olan transseksüellik, daha çok ruhsal eğilimler için belirleyicidir. Kişi davranışlarından çok iç ...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşma, günümüz toplumumuzda direk olarak bir hastalık olarak görülmektedir. İnsanlar böyle bir insanı gördükleri zaman bu kişiye deli gözüyle bakarlar. Aslında her kendi kendine konuşan kişi hasta değildir. İnsanlarda bu rahatsızlığın...
İntihar
İntihar
İntihar, insanın kendi özbenliği içinde, üstbenlik ile çatışması sonucunda oluşan kaygının eyleme dönüşmesidir. Eski çağlardan beri kendine zarar veren insanlar var olmasına rağmen, intihar sözcüğü 18. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmıştır. K...
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme, İnsanların kendilerine zarar verme eylemleri demek kendi bedenlerine ciddi hasarlar vererek ve vücudunun belirli yerlerine zarar vererek yaralaması durumu olarak tanımlanır. Özellikle çocuklarda girdikleri yeni ortamda uyum p...
Psikotik Depresyon
Psikotik Depresyon
Psikotik depresyon özellikli bunalım, psikolojik bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığın ilerleyen safhalarında depresif tabloda psikotik özellikler de görülebilir. Bu psikolojik belirtiler sanrı (hezeyan) ve varsanı (halisinasyon) lardır. Bu psikotik beli...
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni, Şizofreni Türkçeye Yunanca olarak şizo (schizein) ve akıl anlamına gelen frenos (phren) kelimesinden gelir. Ayrık veya bölünmüş anlamına da gelmektedir. Bu rahatsızlıkta hastanın ayna anda iki farklı gerçeklilik içerisinde yaşıyor olm...
Fetişizm
Fetişizm
Fetişizm, Kişinin normal insanlara göre cinsellik duygusu uyandırmayan birtakım nesnelere ilgi duyması ve bu ilgiyi saplantı haline getirmesi olarak tanımlanan ve bir davranış bozukluğu olan fetişizmin, genellikle erkeklerde olduğu bilinmektedir. Fet...

 

Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Transseksüel
Kendi Kendine Konuşma
İntihar
Kendine Zarar Verme
Psikotik Depresyon
Akut Şizofreni
Fetişizm
Delüzyonel Bozukluk
Konsantrasyon Bozukluğu
Megalomani
30 Yaş Sendromu
Yalnızlık
Bipolar Bozukluk Testi
A Tipi Otizm
Ajitasyon
Stres Anında Vücuttaki Değişiklikler
Sinir Ucu İltihabı
Çocuklarda Panik Atak
Dürtüsellik
Sadist
Asosyal
Cinsel Kimlik Bozukluğu
Somatizasyon Bozukluğu
Şizofreni Testi
Aşırı Heyecan
Popüler İçerik
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk, Kişide değiştirilemeyen kalıcı bazı düşünce ve davranışların yanlış olduğunun kesin bilinmesine karşılık düşüncelerinin doğru old...
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon bozukluğu: Yaşadığımız toplumda neredeyse % 30'unda konsantrasyon bozukluğu bulunmaktadır. Özellikle çocuklar ve gençlerde daha çok görü...
Megalomani
Megalomani
Megalomani, Sosyal psikolojinin alt dallarından olan megalomani insanın kendisini olduğundan fazla ve büyük görmek, eşdeğer insanlardan üstün görmenin...
30 Yaş Sendromu
30 Yaş Sendromu
30 yaş sendromu, adından da anlayabileceğimiz gibi insanlarda 30'lu yaşlarda ve hatta bazı insanlarda 28 yaşında bile görülebilen bir sorundur. 30 yaş...
Yalnızlık
Yalnızlık
Yalnızlık, Yalnızlık nadiren ya da kimi zaman insanın kendisini bir çok etkinlikten koparmasıdır. Bir köşeye çekilme, diğer insanlardan uzaklaşma, işi...
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar bozukluk testi, bipolar bozukluk tanısı koyabilecek herhangi bir psikolojik test, film çekimi, laboratuvar testi gibi tetkikler bulunmamaktadı...
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm, A Tipi Otizm yani atipik otizm, yaygın gelişimsel bozukluktur ve çocuk hakkında belirli bir teşhis konulamaması, ancak çocuğun birden...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Beyincikte Denge Bozukluğu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Beyincikte Denge Bozukluğu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022