Psikoloji Nedir

Psikoloji Nedir

Psikoloji nedir, psikoloji insan davranışlarını anlamaya ve açıklamaya yardımcı olan bir bilim dalıdır. İnsan davranışları ve bu davranışlar ile beraber zihinsel süreçleri konu alır. Psikoloji diğer bilim dallarına nazaran çok uzun bir geçmişi olmayan bir bilim dalıdır. Kısa zaman içerisinde psikoloji bilimi ile ilgili bir çok tanımlama ve araştırmalar yapılmıştır. İlk olarak psikoloji tanımı yapılırken insan zihninin yapısını inceleyen bir bilim dalı olduğuna dair bir tanımlama yapılmıştır. Oysaki insan zihnini inceleyebilmek gözlemleyebilmek mümkün değildir ve Zaman ile bu tanımlamalar değişmiş ve insanların gözlemlenebilir olan davranışlarının incelenmesi şeklinde tanımlamalar yapılmıştır.

Psikolojinin amaçları,
  • Psikoloji insan davranışlarını anlamaya, açıklama ve tanımlamayı amaçlayan bir bilim dalıdır.
  • İnsan davranışlarının nedenlerini bulmaya ve açıklamaya çalışır.
  • İnsanların olaylara karşı tutumunu önceden tahmin etmeye çalışırlar.
Psikolojinin çalıştığı ve araştırdığı bir çok alan vardır. Bunlar, klinik psikoloji, sosyal psikoloji, deneysel psikoloji, okul psikolojisi, fizyolojik psikoloji, gelişim psikolojisi, endüstri ve örgüt psikolojisi, eğitim psikolojisi, öykü psikolojisi, din psikolojisi, çocuk psikolojisi, adli psikolojidir. Bunların içeriğini kısaca açıklayalım.

Klinik psikoloji, bu alan psikolojisi duygusal ve zihinsel olan sorunları değerlendirmeyi konu edinir. Ergenlik döneminde oluşan problemler, şizofren hastalıkları, depresyon sıkıntıları bu alanda incelenen psikolojik sorunlardır.

Deneysel psikoloji, bu alanda davranışlarda meydana gelen değişiklikler araştırılır. Hayvanlar üzerindeki davranış değişikliklerinden yola çıkılarak insan davranışları araştırılır.

Sosyal psikoloji, insanların birbirleri ile ve toplumla olan ilişkilerini konu edinen psikoloji dalıdır. Toplum içerisindeki insan davranışlarını ön yargılarını ikili ilişkilerin tamamını konu edinir. Ayrımcılık, saldırganlık, çekingenlik, arkadaşlıklar ve aile ilişkileri üzerinde durur.

Fizyolojik psikoloji, bireylerin motivasyon, öğrenebilme, algılayabilme, iletişim sorunları, problem çözebilme gibi davranışları ve bunlardan kaynaklanan fizyolojik sıkıntıları çözebilmeyi amaçlayan psikoloji alanıdır.

Gelişim psikolojisi, bireylerin doğumundan ölümüne kadar ki tüm süreçlerini inceleyen alandır. Yaşa göre gerekli olan davranışları inceler. Davranış bozuklukları ve davranış geriliği gibi sorunlar üzerinde çalışır. Yaşa bağlı gelişim geriliği gibi sorunların çözümü için uğraşır.

Endüstri ve örgüt psikolojisi, iş hayatınızdaki sorunlara yönelen iş hayatını daha başarılı ve verimli hale getirmeye çalışan psikoloji alanıdır. Kişilerin hangi alanda daha başarılı olabileceğine ve hangi alan da iş verimliliğini daha ileriye götürebileceğine dair sorunlar üzerinde çalışır. Uygulama araştırma ve problemleri çözme odaklı bir çalışma sistemi uygular.

Okul psikolojisi, öğrencilerin davranışlarını, psikolojik durumlarını çevresi ve arkadaşları ile olan ilişkilerini bunların eğitimine yansımalarını inceleyen psikoloji alanıdır.

Adli psikoloji, yasal sorunlar çözümünde hukukçular ile çalışan ceza evlerindeki hükümlülerin sorunlarını inceleyen psikoloji alanıdır.

Sağlık psikolojisi, sağlıklı bireyler sağlıklı bir hayat sürdürülebilmesi için çalışmalar yapan bir alandır. Hastalar ve doktorlar arasında ilişki kurmaya yardımcı olur. Hem psikolojik hem de fizyolojik sağlık için çalışmalar yürütür.
Son Güncelleme : 27.03.2021 05:00:19
Psikoloji Nedir ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Psikoloji Nedir Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Psikoloji Nedir"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Pedofoli
Pedofoli
Pedofoli, Son zamanlarda oldukça sık duyduğumuz yetişkin bir bireyin çocuklara yönelik cinsel arzu halk dilinde sübyancılık ve sapıklık demektir. Sorunlu bir çocukluk yaşayan ve özgüveni düşük kişilerde daha sık görülür psikoseksüel bir hastalıktır. ...
Ayak Fetişizm
Ayak Fetişizm
Ayak fetişizm, Fetiş kutsal sayılan ya da şans getirdiğine inanılan varlık anlamına gelmektedir. Bu kimi zaman nesne ya da aksesuar olarak kullanılırken; kimi zaman bedenin herhangi bir bölümünde bulunur. Ayrıca ilgi alanına giren şey bazen elbise ba...
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm hastalığı, insanlarda hipofiz bezlerinde meydana gelen problemler nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Aslında bu hastalığa direk olarak hipofiz bezi yetmezliği diyebiliriz. Sağlıklı insanlarda hipofiz bezleri, vücutta kullanılan hormonl...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme, Ani sinirlenme insanın elinde olmayan sebepsiz yere olan bir durumdur. Bir anda gelişen ani sinirle vücuttaki adrenalin yükselir ve bu durum hastanın o anki halinin stresli olduğunu gösterir. Kişinin aniden nabız artışlarında hızla...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, diğer bir adıyla varsanı, gerçek hayatta var olmayan ancak kişilerin duyu organlarının herhangi biriyle algıladığını zannettiği durumların adıdır ve halüsinasyonlara genellikle sinirsel ya da ruhsal hastalıkları olan kişilerde rastlanır...
Transseksüel
Transseksüel
Transseksüel, kendini karşı cinse ait hissetme, karşı cinse benzeme eğilimi taşıyan kişilere transseksüel denir. Hem erkek hem de kadınlar için geçerli olan transseksüellik, daha çok ruhsal eğilimler için belirleyicidir. Kişi davranışlarından çok iç ...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşma, günümüz toplumumuzda direk olarak bir hastalık olarak görülmektedir. İnsanlar böyle bir insanı gördükleri zaman bu kişiye deli gözüyle bakarlar. Aslında her kendi kendine konuşan kişi hasta değildir. İnsanlarda bu rahatsızlığın...
İntihar
İntihar
İntihar, insanın kendi özbenliği içinde, üstbenlik ile çatışması sonucunda oluşan kaygının eyleme dönüşmesidir. Eski çağlardan beri kendine zarar veren insanlar var olmasına rağmen, intihar sözcüğü 18. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmıştır. K...
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme, İnsanların kendilerine zarar verme eylemleri demek kendi bedenlerine ciddi hasarlar vererek ve vücudunun belirli yerlerine zarar vererek yaralaması durumu olarak tanımlanır. Özellikle çocuklarda girdikleri yeni ortamda uyum p...
Psikotik Depresyon
Psikotik Depresyon
Psikotik depresyon özellikli bunalım, psikolojik bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığın ilerleyen safhalarında depresif tabloda psikotik özellikler de görülebilir. Bu psikolojik belirtiler sanrı (hezeyan) ve varsanı (halisinasyon) lardır. Bu psikotik beli...
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni, Şizofreni Türkçeye Yunanca olarak şizo (schizein) ve akıl anlamına gelen frenos (phren) kelimesinden gelir. Ayrık veya bölünmüş anlamına da gelmektedir. Bu rahatsızlıkta hastanın ayna anda iki farklı gerçeklilik içerisinde yaşıyor olm...
Fetişizm
Fetişizm
Fetişizm, Kişinin normal insanlara göre cinsellik duygusu uyandırmayan birtakım nesnelere ilgi duyması ve bu ilgiyi saplantı haline getirmesi olarak tanımlanan ve bir davranış bozukluğu olan fetişizmin, genellikle erkeklerde olduğu bilinmektedir. Fet...

 

Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Transseksüel
Kendi Kendine Konuşma
İntihar
Kendine Zarar Verme
Psikotik Depresyon
Akut Şizofreni
Fetişizm
Delüzyonel Bozukluk
Konsantrasyon Bozukluğu
Megalomani
30 Yaş Sendromu
Yalnızlık
Bipolar Bozukluk Testi
A Tipi Otizm
Ajitasyon
Stres Anında Vücuttaki Değişiklikler
Sinir Ucu İltihabı
Çocuklarda Panik Atak
Dürtüsellik
Sadist
Asosyal
Cinsel Kimlik Bozukluğu
Somatizasyon Bozukluğu
Şizofreni Testi
Aşırı Heyecan
Popüler İçerik
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk, Kişide değiştirilemeyen kalıcı bazı düşünce ve davranışların yanlış olduğunun kesin bilinmesine karşılık düşüncelerinin doğru old...
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon bozukluğu: Yaşadığımız toplumda neredeyse % 30'unda konsantrasyon bozukluğu bulunmaktadır. Özellikle çocuklar ve gençlerde daha çok görü...
Megalomani
Megalomani
Megalomani, Sosyal psikolojinin alt dallarından olan megalomani insanın kendisini olduğundan fazla ve büyük görmek, eşdeğer insanlardan üstün görmenin...
30 Yaş Sendromu
30 Yaş Sendromu
30 yaş sendromu, adından da anlayabileceğimiz gibi insanlarda 30'lu yaşlarda ve hatta bazı insanlarda 28 yaşında bile görülebilen bir sorundur. 30 yaş...
Yalnızlık
Yalnızlık
Yalnızlık, Yalnızlık nadiren ya da kimi zaman insanın kendisini bir çok etkinlikten koparmasıdır. Bir köşeye çekilme, diğer insanlardan uzaklaşma, işi...
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar bozukluk testi, bipolar bozukluk tanısı koyabilecek herhangi bir psikolojik test, film çekimi, laboratuvar testi gibi tetkikler bulunmamaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Beyincikte Denge Bozukluğu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Beyincikte Denge Bozukluğu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022