Pasif Agresif Kişilik Bozukluğu

Pasif Agresif Kişilik Bozukluğu

Pasif agresif kişilik bozukluğu, tıbbi olarak kısaca "PAK" olarak adlandırılmış bir rahatsızlıktır. Aslında biz fark etmesek bile günümüzde çok sık bir şekilde insanlarda bu rahatsızlıklarla karşılaşabiliriz. Günümüzde gelişen teknoloji nedeniyle, yaşanan terör olayları ve diğer kötü olaylardan dolayı insanlarda psikolojik olarak birçok rahatsızlık meydana gelmektedir. Pasif agresif kişilik bozukluğu da aslında insanların bu olaylardan etkilenmesi ve psikolojisinin bozulmasıyla ortaya çıkmaktadır. Toplumun birçoğunu etkileyen bu hastalık, öyle belirtiler gösterir ki birçok kişi bu belirtilerin bir hastalık belirtisi olduğunu anlamaz. Çünkü bu belirtilere, yaşamımız boyunca çok sık olarak rastlarız. Pasif agresif kişilik bozukluğu, insanlarda bebeklik ve yaşlılık yaşları dahil, hemen hemen her yaşta görülebilen bir durumdur. Yapılan araştırmalara göre pasif agresif kişilik bozukluğu, insanlarda aniden meydana gelen bir rahatsızlık değildir. Bu rahatsızlık, kişilerde genellikle çocukluk dönemlerinden itibaren yaşadığı çevre, ailenin çocuğa davranış biçimi, çocuğun sosyal çevresine bağlı olarak yavaş yavaş gelişen bir rahatsızlıktır. İnsanlar küçük yaşlarında hem fiziki olarak hem de psikolojik olarak kendilerini savunamayacak bir durumdadırlar. Ailelerin ilgisiz davranışlarıyla karşılaşan çocuklarda, yaşananların dışa vurulamaması ve hep içine atılması durumunda pasif kişilik bozukluğu meydana gelebilmektedir. Çocuğun içine attığı şeyler, ileri ki yaşlarda yavaş yavaş ortaya çıkarak pasif kişilik bozukluğu gibi rahatsızlıkların başlamasıyla sonuçlanır.

Belirtileri nelerdir?
  • Pasif agresif kişilik bozukluğu olan insanlarda görülen en büyük belirti rahatsızlığın adından da anlaşılabileceği gibi kişinin agresif olmasıdır. Bu nedenle kişi ister çocuk olsun ister yetişkin olsun olaylara ani tepkiler vererek davranır. Bu davranışlar kimi zaman kişinin sosyal çevresine de etki edecektir ve kişi kendisi gibi pasif agresif kişilik bozukluğu olan insanlarla arkadaşlık kuracaktır.
  • Bu sorunun bir diğer belirtisi ise kişinin sürekli olarak negatif şeyler düşünmesi ve olaylara negatif bir şekilde yaklaşmasıdır. Bu duruma bir nevi kişinin çok karamsar olması şeklinde yaklaşmamız doğrudur. Kişiler bu düşünceleriyle kendilerine değer verilmediğini düşünebilirler. Eğer kişinin böyle bir düşüncesinin olduğunu hissediyorsanız kişiye daha ilgi göstermeye çalışın.
  • Bir diğer belirti ise kişinin yaşadığı olaylardan sürekli olarak şikayetçi olmasıdır. Kişi yaşadıkları olaylara hem şikayetçi olur hem de aniden sinirlenerek gücenir. Bu belirti hemen hemen her pasif agresif kişilik bozukluğu olan insanda görülebilir.
  • Bu kişiler diğer insanlara sürekli olarak kıskançlık duygusuyla bakabilir. Bu belirti, ister özel hayat açısından olsun ister sosyal hayat açısından olsun oldukça sorun olabilir.
Pasif agresif kişilik bozukluğu olan insanlar, birçok zaman sosyal ortamlara katılmak istemezler. Bu kişiler oldukça inatçı olurlar ve iş sektöründe de bu rahatsızlık nedeniyle problemler yaşayabilirler. Hatta yapılan araştırmalarla birlikte, sürekli iş değiştiren kişilerin başta pasif agresif kişilik bozukluğu olmak üzere birçok farklı psikolojik sorunlarının olduğu anlaşılmıştır. Bu kişiler başlarına buyruk yaşamayı sevdikleri için başka insanların yaptıkları işe karışmalarını istemezler. Yukarıda belirtilen özelliklerin en az üçünün bulunduğu kişilerde pasif kişilik bozukluğunun olduğu düşünülebilir. Bunun için kişinin mutlaka psikolojik destek alması gerekir. Aksi durumda bu rahatsızlık kişinin hayatını en derinden etkileyebilir.
Son Güncelleme : 03.02.2021 07:58:18
Pasif Agresif Kişilik Bozukluğu ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Pasif Agresif Kişilik Bozukluğu Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Pasif Agresif Kişilik Bozukluğu"
böyle insanlara yabancılarmış gibi davranmamak lazım
Rahşende . 22.08.2016
CEVAP YAZ
Pedofoli
Pedofoli
Pedofoli, Son zamanlarda oldukça sık duyduğumuz yetişkin bir bireyin çocuklara yönelik cinsel arzu halk dilinde sübyancılık ve sapıklık demektir. Sorunlu bir çocukluk yaşayan ve özgüveni düşük kişilerde daha sık görülür psikoseksüel bir hastalıktır. ...
Ayak Fetişizm
Ayak Fetişizm
Ayak fetişizm, Fetiş kutsal sayılan ya da şans getirdiğine inanılan varlık anlamına gelmektedir. Bu kimi zaman nesne ya da aksesuar olarak kullanılırken; kimi zaman bedenin herhangi bir bölümünde bulunur. Ayrıca ilgi alanına giren şey bazen elbise ba...
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm hastalığı, insanlarda hipofiz bezlerinde meydana gelen problemler nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Aslında bu hastalığa direk olarak hipofiz bezi yetmezliği diyebiliriz. Sağlıklı insanlarda hipofiz bezleri, vücutta kullanılan hormonl...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme, Ani sinirlenme insanın elinde olmayan sebepsiz yere olan bir durumdur. Bir anda gelişen ani sinirle vücuttaki adrenalin yükselir ve bu durum hastanın o anki halinin stresli olduğunu gösterir. Kişinin aniden nabız artışlarında hızla...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, diğer bir adıyla varsanı, gerçek hayatta var olmayan ancak kişilerin duyu organlarının herhangi biriyle algıladığını zannettiği durumların adıdır ve halüsinasyonlara genellikle sinirsel ya da ruhsal hastalıkları olan kişilerde rastlanır...
Transseksüel
Transseksüel
Transseksüel, kendini karşı cinse ait hissetme, karşı cinse benzeme eğilimi taşıyan kişilere transseksüel denir. Hem erkek hem de kadınlar için geçerli olan transseksüellik, daha çok ruhsal eğilimler için belirleyicidir. Kişi davranışlarından çok iç ...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşma, günümüz toplumumuzda direk olarak bir hastalık olarak görülmektedir. İnsanlar böyle bir insanı gördükleri zaman bu kişiye deli gözüyle bakarlar. Aslında her kendi kendine konuşan kişi hasta değildir. İnsanlarda bu rahatsızlığın...
İntihar
İntihar
İntihar, insanın kendi özbenliği içinde, üstbenlik ile çatışması sonucunda oluşan kaygının eyleme dönüşmesidir. Eski çağlardan beri kendine zarar veren insanlar var olmasına rağmen, intihar sözcüğü 18. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmıştır. K...
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme, İnsanların kendilerine zarar verme eylemleri demek kendi bedenlerine ciddi hasarlar vererek ve vücudunun belirli yerlerine zarar vererek yaralaması durumu olarak tanımlanır. Özellikle çocuklarda girdikleri yeni ortamda uyum p...
Psikotik Depresyon
Psikotik Depresyon
Psikotik depresyon özellikli bunalım, psikolojik bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığın ilerleyen safhalarında depresif tabloda psikotik özellikler de görülebilir. Bu psikolojik belirtiler sanrı (hezeyan) ve varsanı (halisinasyon) lardır. Bu psikotik beli...
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni, Şizofreni Türkçeye Yunanca olarak şizo (schizein) ve akıl anlamına gelen frenos (phren) kelimesinden gelir. Ayrık veya bölünmüş anlamına da gelmektedir. Bu rahatsızlıkta hastanın ayna anda iki farklı gerçeklilik içerisinde yaşıyor olm...
Fetişizm
Fetişizm
Fetişizm, Kişinin normal insanlara göre cinsellik duygusu uyandırmayan birtakım nesnelere ilgi duyması ve bu ilgiyi saplantı haline getirmesi olarak tanımlanan ve bir davranış bozukluğu olan fetişizmin, genellikle erkeklerde olduğu bilinmektedir. Fet...

 

Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Transseksüel
Kendi Kendine Konuşma
İntihar
Kendine Zarar Verme
Psikotik Depresyon
Akut Şizofreni
Fetişizm
Delüzyonel Bozukluk
Konsantrasyon Bozukluğu
Megalomani
30 Yaş Sendromu
Yalnızlık
Bipolar Bozukluk Testi
A Tipi Otizm
Ajitasyon
Stres Anında Vücuttaki Değişiklikler
Sinir Ucu İltihabı
Çocuklarda Panik Atak
Dürtüsellik
Sadist
Asosyal
Cinsel Kimlik Bozukluğu
Somatizasyon Bozukluğu
Şizofreni Testi
Aşırı Heyecan
Popüler İçerik
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk, Kişide değiştirilemeyen kalıcı bazı düşünce ve davranışların yanlış olduğunun kesin bilinmesine karşılık düşüncelerinin doğru old...
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon bozukluğu: Yaşadığımız toplumda neredeyse % 30'unda konsantrasyon bozukluğu bulunmaktadır. Özellikle çocuklar ve gençlerde daha çok görü...
Megalomani
Megalomani
Megalomani, Sosyal psikolojinin alt dallarından olan megalomani insanın kendisini olduğundan fazla ve büyük görmek, eşdeğer insanlardan üstün görmenin...
30 Yaş Sendromu
30 Yaş Sendromu
30 yaş sendromu, adından da anlayabileceğimiz gibi insanlarda 30'lu yaşlarda ve hatta bazı insanlarda 28 yaşında bile görülebilen bir sorundur. 30 yaş...
Yalnızlık
Yalnızlık
Yalnızlık, Yalnızlık nadiren ya da kimi zaman insanın kendisini bir çok etkinlikten koparmasıdır. Bir köşeye çekilme, diğer insanlardan uzaklaşma, işi...
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar bozukluk testi, bipolar bozukluk tanısı koyabilecek herhangi bir psikolojik test, film çekimi, laboratuvar testi gibi tetkikler bulunmamaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Beyincikte Denge Bozukluğu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Beyincikte Denge Bozukluğu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022