Çocuklarda Unutkanlık

Çocuklarda Unutkanlık

Çocuklarda unutkanlık, öğrenilen yepyeni bir bilginin hatırlanamaması, eşyaların yerini unutma, ödevlerin unutulması veya okul otomobil ve gereçlerini mağlubiyet çocuklarda en yaygın rastlanan unutkanlık belirtileridir. Genç ve ergenlerin ders başarısını etki eden çok fazla neden yer almaktadır. Burada öğrenci, içerisinde bulunduğu aile ortamı ve etrafı ile okula ilişkili olarak etkenler etkili olmaktadır.

Okula başlangıç siz çocukları ve aileleri bekleyen ciddi adımlardandır. Daha eskiden anaokulu veya anaokulu benzeri okul öncesi müesseselere gitmeyen çocuklarda bu hamle hepten kolay değil olabilir. Yepyeni bir ortam, bilinmedik pek çok kaide ve bunlara alışmak. Bu önce adıma ilişkili olarak sorunlar okulun başladığı önce haftalarda meydana çıkmaktadır. Öğrenciler okula anne babalarıyla gelmekte, sınıflarda minik sıralarda talebelerin yakınında anne babaları da sığmaya çalışarak oturmaktadır. Haftalar içerisinde bu sırayı dolduran davetsiz konuklar birer ikişer azalır, fakat birtakım sınıflarda derslere itinalı süren anne babalar kalmaktadır. Okul korkusu veya anne babadan bölünme zorluğu olarak tanımlayabileceğimiz bu durum ders başarını etki eden önce sorunlardandır. Öğrenci, ebeveyn ve öğretmenin beraber çalışmasıyla bu sorun gittikçe azalmakta ve genç veya genç yaşıtları benzeri ahenk sağlayabilmektedir.
Aslına bakarsanız unutma tecrübe et bir olay yoktur, unutma mahalline hatırlayamama diyebiliriz. Neden bu biçimde söylüyorum zira birey içerisinde bulunduğu ve duyduğu her şeyi hafızasının bir köşesinde saklar ve yeri geldiğinde bilincine çıkarır. Bilincimize çıkaramadığımız bir şeyler ise bilinç dışını meydana getirir. Aslına bakarsak bizim hatırlayamadığımız bir şeyler bilinç dışımızda yer almaktadır önemli ola bunları bilincimize çıkarabilmemizdir. Bilincimize çıkaramadığımız bir şeyler hipnoz ile veya özgür çağrışım yöntemi ile bilincimize çıkarılabilmektedir.

Unutkanlık sebepleri nelerdir?
Unutkanlık sebepleri arasına çok fazla nörolojik ve psikiyatrik rahatsızlık girebilir. Şunlar içinde en yaygın bilinenleri demans, çöküntü ve öbür merkezi hudut sistemini etki eden hastalıklardır. Unutmanın rahatsızlık olmadan da olabildiğini söyleyebiliriz. Başka bir deyişle bilincimizde meydana gelen şeyleri hatırlamamızı zorlaştıran etkenlerin başlıcalarını şu biçimde sıralayabiliriz.
  • Stresli hayat şartları
  • Hafızanın lüzumsuz çok fazla bilgiyle kirletilmesi
  • Lüzumsuz ve önemsiz şeylerin hafızaya alınması
  • Bir işi öğrenirken birden sık sık şeyle uğraşmak (dergi okurken TV seyretmek benzeri)
  • Dikkati yoğunlaştırmayı azaltan etkenler (uyarı eksikliği ve endişe vaziyetleri)
  • Yapılmış olan işe gereken olan ehemmiyeti vermeme
  • Dağınık ve kaotik iş düzeni
  • Öğrenme ve hafızada tutma tekniklerinin olması gerektiği civarı bilinmemesi
  • Tüm bu sayılan etkenler bireyin öğrendiği bir şeyi anımsamasını zorlaştırarak unutkanlık dediğimiz sorunla karşı karşıya getirir.
Unutmanın faydası var mıdır?
Aslına bakarsanız unutkanlık birtakım istikametlerden birey için çok yararlı bir vaziyettir. İnsanın içerisinde bulunduğu berbat vakaları unutmadığını varsayalım. Bu vaziyette birey devamlı negatif fikir ve görüntüler ile hem bir huzursuz olacak hem bir de yaşamanın mukassi bir duruma gelmesi sağlanacaktır. Kişi etrafındakilerin devamlı negatif taraflarını hatırlayarak huzursuz olacaktır. O halde unutma bu bakımdan çok faydalıdır.

Unutkanlığı önlemek için neler yapabiliriz?
Özellikle unutkanlığı önlemek için ifade edilecek birtakım bir şeyler bulunur. Bunların en başında bir şeyi hafızaya alırken uyarı ve konsantrasyonun doruğunda onu hafızaya almaya çalışmaktır. Bir konuya ne civarı önem veriyorsanız o konu hafızanızda o civarı uzunca süre işlek kalacak ve hatırlamanız basit olacaktır. Başka bir deyişle kayıt yaparken ciddi meydana geldiği ile ilgili enerjinizi yoğunlaştırmaya çalışın. Çağrışımları faydalanarak hatırlama teknikleri mevcuttur.
Son Güncelleme : 23.01.2021 22:56:33
Çocuklarda Unutkanlık ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Çocuklarda Unutkanlık Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Çocuklarda Unutkanlık"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Pedofoli
Pedofoli
Pedofoli, Son zamanlarda oldukça sık duyduğumuz yetişkin bir bireyin çocuklara yönelik cinsel arzu halk dilinde sübyancılık ve sapıklık demektir. Sorunlu bir çocukluk yaşayan ve özgüveni düşük kişilerde daha sık görülür psikoseksüel bir hastalıktır. ...
Ayak Fetişizm
Ayak Fetişizm
Ayak fetişizm, Fetiş kutsal sayılan ya da şans getirdiğine inanılan varlık anlamına gelmektedir. Bu kimi zaman nesne ya da aksesuar olarak kullanılırken; kimi zaman bedenin herhangi bir bölümünde bulunur. Ayrıca ilgi alanına giren şey bazen elbise ba...
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm hastalığı, insanlarda hipofiz bezlerinde meydana gelen problemler nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Aslında bu hastalığa direk olarak hipofiz bezi yetmezliği diyebiliriz. Sağlıklı insanlarda hipofiz bezleri, vücutta kullanılan hormonl...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme, Ani sinirlenme insanın elinde olmayan sebepsiz yere olan bir durumdur. Bir anda gelişen ani sinirle vücuttaki adrenalin yükselir ve bu durum hastanın o anki halinin stresli olduğunu gösterir. Kişinin aniden nabız artışlarında hızla...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, diğer bir adıyla varsanı, gerçek hayatta var olmayan ancak kişilerin duyu organlarının herhangi biriyle algıladığını zannettiği durumların adıdır ve halüsinasyonlara genellikle sinirsel ya da ruhsal hastalıkları olan kişilerde rastlanır...
Transseksüel
Transseksüel
Transseksüel, kendini karşı cinse ait hissetme, karşı cinse benzeme eğilimi taşıyan kişilere transseksüel denir. Hem erkek hem de kadınlar için geçerli olan transseksüellik, daha çok ruhsal eğilimler için belirleyicidir. Kişi davranışlarından çok iç ...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşma, günümüz toplumumuzda direk olarak bir hastalık olarak görülmektedir. İnsanlar böyle bir insanı gördükleri zaman bu kişiye deli gözüyle bakarlar. Aslında her kendi kendine konuşan kişi hasta değildir. İnsanlarda bu rahatsızlığın...
İntihar
İntihar
İntihar, insanın kendi özbenliği içinde, üstbenlik ile çatışması sonucunda oluşan kaygının eyleme dönüşmesidir. Eski çağlardan beri kendine zarar veren insanlar var olmasına rağmen, intihar sözcüğü 18. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmıştır. K...
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme, İnsanların kendilerine zarar verme eylemleri demek kendi bedenlerine ciddi hasarlar vererek ve vücudunun belirli yerlerine zarar vererek yaralaması durumu olarak tanımlanır. Özellikle çocuklarda girdikleri yeni ortamda uyum p...
Psikotik Depresyon
Psikotik Depresyon
Psikotik depresyon özellikli bunalım, psikolojik bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığın ilerleyen safhalarında depresif tabloda psikotik özellikler de görülebilir. Bu psikolojik belirtiler sanrı (hezeyan) ve varsanı (halisinasyon) lardır. Bu psikotik beli...
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni, Şizofreni Türkçeye Yunanca olarak şizo (schizein) ve akıl anlamına gelen frenos (phren) kelimesinden gelir. Ayrık veya bölünmüş anlamına da gelmektedir. Bu rahatsızlıkta hastanın ayna anda iki farklı gerçeklilik içerisinde yaşıyor olm...
Fetişizm
Fetişizm
Fetişizm, Kişinin normal insanlara göre cinsellik duygusu uyandırmayan birtakım nesnelere ilgi duyması ve bu ilgiyi saplantı haline getirmesi olarak tanımlanan ve bir davranış bozukluğu olan fetişizmin, genellikle erkeklerde olduğu bilinmektedir. Fet...

 

Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Transseksüel
Kendi Kendine Konuşma
İntihar
Kendine Zarar Verme
Psikotik Depresyon
Akut Şizofreni
Fetişizm
Delüzyonel Bozukluk
Konsantrasyon Bozukluğu
Megalomani
30 Yaş Sendromu
Yalnızlık
Bipolar Bozukluk Testi
A Tipi Otizm
Ajitasyon
Stres Anında Vücuttaki Değişiklikler
Sinir Ucu İltihabı
Çocuklarda Panik Atak
Dürtüsellik
Sadist
Asosyal
Cinsel Kimlik Bozukluğu
Somatizasyon Bozukluğu
Şizofreni Testi
Aşırı Heyecan
Popüler İçerik
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk, Kişide değiştirilemeyen kalıcı bazı düşünce ve davranışların yanlış olduğunun kesin bilinmesine karşılık düşüncelerinin doğru old...
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon bozukluğu: Yaşadığımız toplumda neredeyse % 30'unda konsantrasyon bozukluğu bulunmaktadır. Özellikle çocuklar ve gençlerde daha çok görü...
Megalomani
Megalomani
Megalomani, Sosyal psikolojinin alt dallarından olan megalomani insanın kendisini olduğundan fazla ve büyük görmek, eşdeğer insanlardan üstün görmenin...
30 Yaş Sendromu
30 Yaş Sendromu
30 yaş sendromu, adından da anlayabileceğimiz gibi insanlarda 30'lu yaşlarda ve hatta bazı insanlarda 28 yaşında bile görülebilen bir sorundur. 30 yaş...
Yalnızlık
Yalnızlık
Yalnızlık, Yalnızlık nadiren ya da kimi zaman insanın kendisini bir çok etkinlikten koparmasıdır. Bir köşeye çekilme, diğer insanlardan uzaklaşma, işi...
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar bozukluk testi, bipolar bozukluk tanısı koyabilecek herhangi bir psikolojik test, film çekimi, laboratuvar testi gibi tetkikler bulunmamaktadı...
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm, A Tipi Otizm yani atipik otizm, yaygın gelişimsel bozukluktur ve çocuk hakkında belirli bir teşhis konulamaması, ancak çocuğun birden...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Beyincikte Denge Bozukluğu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Beyincikte Denge Bozukluğu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022