Çocuklarda Şizofreni

Çocuklarda Şizofreni

Çocuklarda Şizofreni, Şizofreni hastalığının çocuklarda ne zaman başladığını bilmek gerekir. Bundan dolayı önlemleri en başta alabiliriz. Şizofreni, bir beyin rahatsızlığıdır. Bu rahatsızlık bireyleri gerçek dünyadan ve bireyler arası ilişkilerden uzaklaştırır. Şizofreni olan insanların düşüncelerinde, duygularında ve yaptıkları hareketlerde bozukluklar vardır. Şizofren olan insanlarda içine kapanıklık olur ve kendi iç dünyalarında yaşam sürdürmeye başlarlar. Çocuklarda meydana gelen şizofreni rahatsızlığı belirtileri on iki yaşlarından önce nadir olarak görülmektedir. Fakat ergenlik dönemlerinde bu risk özellikle artmaktadır. Çocuklardaki ve ergenlerdeki şizofreni eylemleri, yetişkin bireylerin şizofren rahatsızlıklarından farklılık göstermektedir. Şizofreni rahatsızlığı ergenlerde ve çocuklarda birden ortaya çıkabileceği gibi ağır ağır sinsi biçiminde de ortaya çıkmaktadır. Şizofreni rahatsızlığı tedavisi yapılabilen bir hastalıktır. Fakat hastalık bazı durumlarda tamamen yok olmaz. Bu hastalığın kesin sebebi hakkında bir bilgi yoktur.

Aile içerisinde şizofren birileri varsa o aile içerisindekilerin şizofren olma olasılıkları artmaktadır. Biyolojik ve kalıtsal yatkınlığı olan insanlarda bu hastalığın orta ya çıkmasında çevrenin ve toplumun etkileri de vardır. Toplumda meydana gelen olaylar bu hastalığı tetikleyebilir. Toplum içerisinde şizofrene yakalanma ile ilgili yanlış düşünceler vardır. Çocukların şizofren olma sebepleri olarak geçmişte yaşadıkları kötü olaylar yüzünden travma geçirmeleri yüzünden ya da çok stres altında olmalarından kaynaklı olabilmektedir. Ancak yaşanılan bu hastalığın tek sebebi stres değildir. Sadece biyolojk olarak bu hastalığa yatkın olan bireylerde meydana gelmektedir.

Ailelerin, çocuklara davranışları bu hastalığının şizofren olmalarının kesin sebebi olarak gösterilmez. Ancak bu hastalığın ortaya çıkmasına ve bu hastalığın kötüleşmesine yol açtığı düşünülebilir. Çocuklardaki psikotik belirtilerin yedi yaşından sonra veya o yaşlarda meydana gelmektedir. Şizofren olan çocukların genelinde psikotik belirtilerin görülmesinden ziyade daha önceleri dil gelişiminde gecikmeler ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda dilin yanında başka işlevlerinde gelişimine engel teşkil etmektedir. Erken bu hastalığa yakalanan çocuklarda şunlar görülmektedir:

 • Dilin açılmaması,
 • Konuşmada gecikmelerin yaşanması,
 • IQ seviyesinin düşük olması,
 • Dikkat kapasitesinde eksikliklerin olması,
 • Diğer işlevlerinin gelişmesinde eksiklikler,
 • Beyin bölgesinin frontal lob işlevlerinde bozukluklar meydana gelmektedir.

Şizofrenideki psikotik belirtiler ise şunlardır:

 • Çocukların halüsinasyon görmeleri,
 • Düzensiz bir düşünce yapısına sahip olmaları,
 • Son olarak da hezeyanlardır.

Yaşamın ilk senelerinde bu çocuklarda çok fazla görülen gelişimsel bozuklukların belirtilerinde ise çocuklar şu davranışları sergilerler. Birden el çırparlar, garip bir biçimde sallanırlar ve çok farklı vücut duruşları vardır. Yetişkinlerde ise bu hastalığın belirtilerinde ise geçmişte motor becerilerinin gelişmesinde bir dengesizlik olduğu görülmektedir.

Çocuklardaki şizofreni hastalığının ilk belirtileri şunlardır:

 • Çocuklar hayal ile gerçeği çok fazla ayırt edemezler ve zorluk yaşarlar.
 • Çok karışık düşünce tarzlarına sahip olurlar.
 • Gerçekte görülmeyen şeyleri gördüklerini iddia ederler ve olmayan sesler duyduklarını söylerler.
 • Ruhsal yapılarında çok aşırı derecede farklılık sergilerler.
 • Garip düşünceleri vardır.
 • Garip fikirler söylerler.
 • Tuhaf olan davranışlarda bulunurlar.
 • Çok aşırı derecede kaygı içindedirler.
 • Sürekli olarak korku içinde yaşarlar.
 • Normal yaşlarına göre daha küçükmüş gibi davranışlarda bulunurlar.
 • Çevrelerinde arkadaşlık kurma açısında sıkıntılar yaşarlar.
 • Arkadaşlıklarını uzun süre sürdüremezler.
 • Televizyonlarda olan ya da filmlerde gerçekleşen olayları normal hayattaki olaylarla karıştırırlar.

Hastalığın meydana geldikten sonraki evrelerde şunlar görülür:

 • Belirtilerde ki gibi garip davranışlarını ve konuşmalarını devam ettirirler.
 • Hastalık sürecinde dış dünyaya karşı tepki vermede azalmalar olur.
 • Gerçekte olmayan sesleri duymaya ve görüntüleri görmeye devam ederler.
 • Şizofren çocukların çevresindeki insanlara karşı bir ilgisizliği olur.
 • Belli kelimeler seçerek konuşurlar.
 • Konuşmaları toplu değildir.
 • Anlamsız konuşmalar ve mantıksız cümleler kurarlar.
 • Bazen çok durgun olabilirler. Bazen de aşırı hareketli olabilirler.
 • Şizofren çocuklar garip yüz mimikleri sergilerler.
 • Hastalığa yakalanan çocuklar saldırgan davranışlarda bulunabilirler.
 • Aynı şekilde odaklanma sorunu yaşarlar.
 • Bir konu üzerinde dikkatlerini toplayamazlar.
 • Çeşitli korkularından söz etmeye başlarlar.
 • Anne ve babalarından ayrılmak istemezler ve onlara yapışırlar.

Çocuklardaki şizofreni hastalığın tedavisinde ise doktor yardımı ile belli aşamalar kaydedilir. Bu hastalığa yakalanan çocuklar için özel kurslar, okullar vardır aileler oraya yönlendirilir. Gerektiği taktirde ilaç tedavisi uygulanabilir. Erken teşhis her zaman hastalıklar için önemlidir.

Son Güncelleme : 30.11.2020 04:31:50
Çocuklarda Şizofreni ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Çocuklarda Şizofreni Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Çocuklarda Şizofreni"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Pedofoli
Pedofoli
Pedofoli, Son zamanlarda oldukça sık duyduğumuz yetişkin bir bireyin çocuklara yönelik cinsel arzu halk dilinde sübyancılık ve sapıklık demektir. Sorunlu bir çocukluk yaşayan ve özgüveni düşük kişilerde daha sık görülür psikoseksüel bir hastalıktır. ...
Ayak Fetişizm
Ayak Fetişizm
Ayak fetişizm, Fetiş kutsal sayılan ya da şans getirdiğine inanılan varlık anlamına gelmektedir. Bu kimi zaman nesne ya da aksesuar olarak kullanılırken; kimi zaman bedenin herhangi bir bölümünde bulunur. Ayrıca ilgi alanına giren şey bazen elbise ba...
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm hastalığı, insanlarda hipofiz bezlerinde meydana gelen problemler nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Aslında bu hastalığa direk olarak hipofiz bezi yetmezliği diyebiliriz. Sağlıklı insanlarda hipofiz bezleri, vücutta kullanılan hormonl...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme, Ani sinirlenme insanın elinde olmayan sebepsiz yere olan bir durumdur. Bir anda gelişen ani sinirle vücuttaki adrenalin yükselir ve bu durum hastanın o anki halinin stresli olduğunu gösterir. Kişinin aniden nabız artışlarında hızla...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, diğer bir adıyla varsanı, gerçek hayatta var olmayan ancak kişilerin duyu organlarının herhangi biriyle algıladığını zannettiği durumların adıdır ve halüsinasyonlara genellikle sinirsel ya da ruhsal hastalıkları olan kişilerde rastlanır...
Transseksüel
Transseksüel
Transseksüel, kendini karşı cinse ait hissetme, karşı cinse benzeme eğilimi taşıyan kişilere transseksüel denir. Hem erkek hem de kadınlar için geçerli olan transseksüellik, daha çok ruhsal eğilimler için belirleyicidir. Kişi davranışlarından çok iç ...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşma, günümüz toplumumuzda direk olarak bir hastalık olarak görülmektedir. İnsanlar böyle bir insanı gördükleri zaman bu kişiye deli gözüyle bakarlar. Aslında her kendi kendine konuşan kişi hasta değildir. İnsanlarda bu rahatsızlığın...
İntihar
İntihar
İntihar, insanın kendi özbenliği içinde, üstbenlik ile çatışması sonucunda oluşan kaygının eyleme dönüşmesidir. Eski çağlardan beri kendine zarar veren insanlar var olmasına rağmen, intihar sözcüğü 18. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmıştır. K...
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme, İnsanların kendilerine zarar verme eylemleri demek kendi bedenlerine ciddi hasarlar vererek ve vücudunun belirli yerlerine zarar vererek yaralaması durumu olarak tanımlanır. Özellikle çocuklarda girdikleri yeni ortamda uyum p...
Psikotik Depresyon
Psikotik Depresyon
Psikotik depresyon özellikli bunalım, psikolojik bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığın ilerleyen safhalarında depresif tabloda psikotik özellikler de görülebilir. Bu psikolojik belirtiler sanrı (hezeyan) ve varsanı (halisinasyon) lardır. Bu psikotik beli...
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni, Şizofreni Türkçeye Yunanca olarak şizo (schizein) ve akıl anlamına gelen frenos (phren) kelimesinden gelir. Ayrık veya bölünmüş anlamına da gelmektedir. Bu rahatsızlıkta hastanın ayna anda iki farklı gerçeklilik içerisinde yaşıyor olm...
Fetişizm
Fetişizm
Fetişizm, Kişinin normal insanlara göre cinsellik duygusu uyandırmayan birtakım nesnelere ilgi duyması ve bu ilgiyi saplantı haline getirmesi olarak tanımlanan ve bir davranış bozukluğu olan fetişizmin, genellikle erkeklerde olduğu bilinmektedir. Fet...

 

Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Transseksüel
Kendi Kendine Konuşma
İntihar
Kendine Zarar Verme
Psikotik Depresyon
Akut Şizofreni
Fetişizm
Delüzyonel Bozukluk
Konsantrasyon Bozukluğu
Megalomani
30 Yaş Sendromu
Yalnızlık
Bipolar Bozukluk Testi
A Tipi Otizm
Ajitasyon
Stres Anında Vücuttaki Değişiklikler
Sinir Ucu İltihabı
Çocuklarda Panik Atak
Dürtüsellik
Sadist
Asosyal
Cinsel Kimlik Bozukluğu
Somatizasyon Bozukluğu
Şizofreni Testi
Aşırı Heyecan
Popüler İçerik
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk, Kişide değiştirilemeyen kalıcı bazı düşünce ve davranışların yanlış olduğunun kesin bilinmesine karşılık düşüncelerinin doğru old...
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon bozukluğu: Yaşadığımız toplumda neredeyse % 30'unda konsantrasyon bozukluğu bulunmaktadır. Özellikle çocuklar ve gençlerde daha çok görü...
Megalomani
Megalomani
Megalomani, Sosyal psikolojinin alt dallarından olan megalomani insanın kendisini olduğundan fazla ve büyük görmek, eşdeğer insanlardan üstün görmenin...
30 Yaş Sendromu
30 Yaş Sendromu
30 yaş sendromu, adından da anlayabileceğimiz gibi insanlarda 30'lu yaşlarda ve hatta bazı insanlarda 28 yaşında bile görülebilen bir sorundur. 30 yaş...
Yalnızlık
Yalnızlık
Yalnızlık, Yalnızlık nadiren ya da kimi zaman insanın kendisini bir çok etkinlikten koparmasıdır. Bir köşeye çekilme, diğer insanlardan uzaklaşma, işi...
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar bozukluk testi, bipolar bozukluk tanısı koyabilecek herhangi bir psikolojik test, film çekimi, laboratuvar testi gibi tetkikler bulunmamaktadı...
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm, A Tipi Otizm yani atipik otizm, yaygın gelişimsel bozukluktur ve çocuk hakkında belirli bir teşhis konulamaması, ancak çocuğun birden...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Beyincikte Denge Bozukluğu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Beyincikte Denge Bozukluğu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022