Adli Psikoloji

Adli Psikoloji

Adli psikoloji, psikoloji ve hukuk arasında kalan kesişme noktası olarak tanımlanabilir. Psikoloji ve hukuk farklı değerleri içeren, olayları farklı yöntemlerle, farklı bakış açılarıyla değerlendiren alanlardır. Hukuk kişilerin yaşadığı anlaşmazlıkları adaletli şekilde çözmeyi, psikoloji ise hastalara yardım edebilmek için onların akıl ve ruh sağlıklarını düzenlemeyi hedefler.

Adli psikoloji uygulama alanı

Adli psikoloji hükümlülerin ya da tutukluların davranışlarını değerlendirir, mağdurların, sanık ve tanıkların durumunu, çocukların velayeti hakkında alınacak kararları, sanığın cezai ehliyetinin değerlendirilmesi gibi konuların açıklığa kavuşturulmasını içerir. Psikoloji ve hukuk teorikte olduğu gibi pratikte de farklıdır. Psikolojik değerlendirmede gönüllülük prensibi ön planda olmasına rağmen, adli psikolojik değerlendirmede bu koşul gerekli değildir. Adli psikolojide daha ziyade gizlilikle alakalı sorunlar değerlendirilir. Sıfatı adli psikolog olan kişiler, ulaştıkları bilgilerle rapor düzenler ve bunu ilgili makama sunarlar. Adli psikolojik değerlendirmedeki sınırlamalar belirlenerek, sürecin terapötik sürece göre daha farklı olduğu gösterilmelidir. Adli psikolog değerlendirme sırasında kendisinin psikolog olduğunu belirtmeli, rehabilitasyon yapmadığını da açıkça ifade etmelidir.

Görüşmenin sonucunda ulaşılacak bilgilerin nasıl kullanılacağı konusunda adli psikologun gereken bilgilendirmeyi de yapması gerekir. Ayrıca adli psikolog görüşme sonucunda elde edilen bilgilerin yetkisiz kişilerin eline geçmesine de engel olmalı, bu konuda gereken tedbirleri almalıdır. Hastanın tedavisini üstlenmiş olan psikolog, hukuki süreçte uzman gibi görüş beyan etmekten kaçınmalıdır. Çünkü adli değerlendirme yapılırken, diğer kişilerde dinlenmeli ve bildirilen görüşünde terapötik ilişki bakımından ters tepki yaratmasından kaçınılmalıdır. Adli psikoloji uygulamasında bazen psikoloji ve hukuk çatışması ortaya çıkabilir. Bu hallerde önceliği belirleyen adli psikoloji etiğidir.

Adalet sisteminde kişilerin kendi aralarındaki ya da kanunla yaşadıkları ihtilafta, karşı karşıya kaldıkları savcılık, mahkemeler, kolluk kuvvetleri ile ceza infaz kurumlarının arasında yer alan sistem adli psikolojidir. Adli psikologlarda adalet sisteminde uzman görevini üstlenmiştir. Uzman olarak konuların açıklığa kavuşturulmasına yardımcı olurlar.

Adli psikolojide sunulan hizmetler
  • Polisiye ve yargılama sürecindeki hizmetler: Suçun soruşturulmasını, alınan ifadelerin değerlendirilmesini oluşturan süreçte polise yardımcı olmak
  • Klinik hizmetler: Mahkeme sürecinde gerek duyulan ölçme ve değerlendirme hizmetinin yerine getirilmesi
  • Ceza infazına ilişkin hizmetler: Cezaevinde bulunan kişilere psikolojik rehabilitasyon hizmetinin verilmesi, denetimli serbestlikte gözlem programının oluşturulması ve izlemeye ilişkin hizmetlerin yerine getirilmesi
Adli psikolojide kişilere uygulanan testler

Objektif testler: Test yapılırken kişilere testin içeriğindeki sorular direkt olarak sorulmakta, seçeneklerle ya da açık uçlu yanıtlarla kişinin bilgisi, görüşleri ve tutumu konusunda bir değerlendirme yapılmaktadır.

Projektif testler: Test sırasında kişiye direkt olarak ilgili sorular sorulur ve farklı uyaranlar sayesinde cümlenin tamamlanması talep edilir. Bu kişilere psikolojik değerlendirme yapılmasını sağlar. Testlerle kişilerin iç dünyasını bir şekille, resimle ya da yarım kalmış cümleyle yansıttığı düşüncesi uyanır.

Adli psikoloji alanındaki psikologların çalışma alanları

Ceza infaz kurumları, aile mahkemeleri, çocuk mahkemeleri, emniyet ve jandarma teşkilatları, denetimli serbestlik ve koruma kurullarında görevli olan psikologlar ilk aşamada sosyal inceleme raporu hazırlamaktadır. Raporda kişinin suça yönelme nedenleriyle, çocukların biyo psiko sosyal açıdan özellikleri değerlendirilir ve kişinin hakkında iddia edilen suçla ilgili inceleme yapılmaktadır.
Son Güncelleme : 16.01.2021 10:07:31
Adli Psikoloji ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Adli Psikoloji Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Adli Psikoloji"
Ben bu sene psikoloji bölümünden mezun oldum. Adliyede psikolog olarak çalışmak istiyorum. Ancak hukuk konularını hiç sevmediğim için böyle bir yerde nasıl çalışacağımı hiç bilmiyorum açıkçası. Bu konuda bana yardımcı olabilir misiniz? Nelere dikkat etmem gerekiyor? Hukukla ilgili olarak hangi temel kavramları bilmem gerekiyor acaba? Bilgi verebilir misiniz?
Zihni . 25.10.2018 14:01:04
CEVAP YAZ
Pedofoli
Pedofoli
Pedofoli, Son zamanlarda oldukça sık duyduğumuz yetişkin bir bireyin çocuklara yönelik cinsel arzu halk dilinde sübyancılık ve sapıklık demektir. Sorunlu bir çocukluk yaşayan ve özgüveni düşük kişilerde daha sık görülür psikoseksüel bir hastalıktır. ...
Ayak Fetişizm
Ayak Fetişizm
Ayak fetişizm, Fetiş kutsal sayılan ya da şans getirdiğine inanılan varlık anlamına gelmektedir. Bu kimi zaman nesne ya da aksesuar olarak kullanılırken; kimi zaman bedenin herhangi bir bölümünde bulunur. Ayrıca ilgi alanına giren şey bazen elbise ba...
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm hastalığı, insanlarda hipofiz bezlerinde meydana gelen problemler nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Aslında bu hastalığa direk olarak hipofiz bezi yetmezliği diyebiliriz. Sağlıklı insanlarda hipofiz bezleri, vücutta kullanılan hormonl...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme, Ani sinirlenme insanın elinde olmayan sebepsiz yere olan bir durumdur. Bir anda gelişen ani sinirle vücuttaki adrenalin yükselir ve bu durum hastanın o anki halinin stresli olduğunu gösterir. Kişinin aniden nabız artışlarında hızla...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, diğer bir adıyla varsanı, gerçek hayatta var olmayan ancak kişilerin duyu organlarının herhangi biriyle algıladığını zannettiği durumların adıdır ve halüsinasyonlara genellikle sinirsel ya da ruhsal hastalıkları olan kişilerde rastlanır...
Transseksüel
Transseksüel
Transseksüel, kendini karşı cinse ait hissetme, karşı cinse benzeme eğilimi taşıyan kişilere transseksüel denir. Hem erkek hem de kadınlar için geçerli olan transseksüellik, daha çok ruhsal eğilimler için belirleyicidir. Kişi davranışlarından çok iç ...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşma, günümüz toplumumuzda direk olarak bir hastalık olarak görülmektedir. İnsanlar böyle bir insanı gördükleri zaman bu kişiye deli gözüyle bakarlar. Aslında her kendi kendine konuşan kişi hasta değildir. İnsanlarda bu rahatsızlığın...
İntihar
İntihar
İntihar, insanın kendi özbenliği içinde, üstbenlik ile çatışması sonucunda oluşan kaygının eyleme dönüşmesidir. Eski çağlardan beri kendine zarar veren insanlar var olmasına rağmen, intihar sözcüğü 18. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmıştır. K...
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme, İnsanların kendilerine zarar verme eylemleri demek kendi bedenlerine ciddi hasarlar vererek ve vücudunun belirli yerlerine zarar vererek yaralaması durumu olarak tanımlanır. Özellikle çocuklarda girdikleri yeni ortamda uyum p...
Psikotik Depresyon
Psikotik Depresyon
Psikotik depresyon özellikli bunalım, psikolojik bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığın ilerleyen safhalarında depresif tabloda psikotik özellikler de görülebilir. Bu psikolojik belirtiler sanrı (hezeyan) ve varsanı (halisinasyon) lardır. Bu psikotik beli...
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni, Şizofreni Türkçeye Yunanca olarak şizo (schizein) ve akıl anlamına gelen frenos (phren) kelimesinden gelir. Ayrık veya bölünmüş anlamına da gelmektedir. Bu rahatsızlıkta hastanın ayna anda iki farklı gerçeklilik içerisinde yaşıyor olm...
Fetişizm
Fetişizm
Fetişizm, Kişinin normal insanlara göre cinsellik duygusu uyandırmayan birtakım nesnelere ilgi duyması ve bu ilgiyi saplantı haline getirmesi olarak tanımlanan ve bir davranış bozukluğu olan fetişizmin, genellikle erkeklerde olduğu bilinmektedir. Fet...

 

Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Transseksüel
Kendi Kendine Konuşma
İntihar
Kendine Zarar Verme
Psikotik Depresyon
Akut Şizofreni
Fetişizm
Delüzyonel Bozukluk
Konsantrasyon Bozukluğu
Megalomani
30 Yaş Sendromu
Yalnızlık
Bipolar Bozukluk Testi
A Tipi Otizm
Ajitasyon
Stres Anında Vücuttaki Değişiklikler
Sinir Ucu İltihabı
Çocuklarda Panik Atak
Dürtüsellik
Sadist
Asosyal
Cinsel Kimlik Bozukluğu
Somatizasyon Bozukluğu
Şizofreni Testi
Aşırı Heyecan
Popüler İçerik
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk, Kişide değiştirilemeyen kalıcı bazı düşünce ve davranışların yanlış olduğunun kesin bilinmesine karşılık düşüncelerinin doğru old...
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon bozukluğu: Yaşadığımız toplumda neredeyse % 30'unda konsantrasyon bozukluğu bulunmaktadır. Özellikle çocuklar ve gençlerde daha çok görü...
Megalomani
Megalomani
Megalomani, Sosyal psikolojinin alt dallarından olan megalomani insanın kendisini olduğundan fazla ve büyük görmek, eşdeğer insanlardan üstün görmenin...
30 Yaş Sendromu
30 Yaş Sendromu
30 yaş sendromu, adından da anlayabileceğimiz gibi insanlarda 30'lu yaşlarda ve hatta bazı insanlarda 28 yaşında bile görülebilen bir sorundur. 30 yaş...
Yalnızlık
Yalnızlık
Yalnızlık, Yalnızlık nadiren ya da kimi zaman insanın kendisini bir çok etkinlikten koparmasıdır. Bir köşeye çekilme, diğer insanlardan uzaklaşma, işi...
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar bozukluk testi, bipolar bozukluk tanısı koyabilecek herhangi bir psikolojik test, film çekimi, laboratuvar testi gibi tetkikler bulunmamaktadı...
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm, A Tipi Otizm yani atipik otizm, yaygın gelişimsel bozukluktur ve çocuk hakkında belirli bir teşhis konulamaması, ancak çocuğun birden...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Beyincikte Denge Bozukluğu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Beyincikte Denge Bozukluğu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022