Asperger Sendromu

Asperger Sendromu

Asperger sendromu, başlangıcı çocukluk dönemini olan, çocuklarda otizm kadar etkin şekilde görülen gelişimsel bozukluktur. Bu rahatsızlığın belirtileri arasında, hastaların kendi yaşıtlarıyla iletişim kuramaması, sözel dışı iletişimde yaşanan sorunlar, karşıdakilerin yaptıklarına duygusal karşılık verememe, kendi başarılarını başkalarıyla paylaşmada sorun yaşama, karşıdan dikkat çekici şekilde el çırpma gibi hareketlerin yapılması, belirli konularda yoğunlaşma gibi davranışlar bulunur. Doktor Hans Asperger tarafından hastalığın teşhis edilmesi ve otizm hastalığından ayrılması nedeniyle, asperger sendromu olarak tanımlanmıştır. Hastalarda bilişsel ve dil gelişiminde sorun çıkarmaması sendromun diğer otistik bozukluklardan ayrılmasını sağlar. Toplumda erkek çocuklarında kız çocuklarına nazaran daha fazla görülen bir rahatsızlıktır.

Asperger sendromu nedenleri ve belirtileri

Bu rahatsızlık için genetik faktörlerin etkili olduğu konusunda bazı fikirler ortaya atılmıştır. Hastaların beyin yapısında işlevsel ve yapısal değişiklikler tespit edilmiştir. Buna rağmen hastalığın neden kaynaklandığı konusunda kesin veriler bulunmamaktadır. Hastalarda ileri yaşlarda daha etkili olmaya başlayan sorunlar yüzünden, özellikle sosyal iletişim problemleri yaşanır. Hastalarda izan yeteneği azaldığından, karşı taraftan saf bir görünüm hissi uyanır. Sosyal ortamda yapılan şakalardan anlamaz, kendileriyle fiziksel temas kurulmasını istemezler. Duyarsız oluşları, ses tonları normalin dışındadır. Ortamla uyum sağlamayan mimikler kullanır, sorulara yakışıksız yanıtlar verirler. Beden dilleri ve bakışları uyumsuzdur. Mesafe ayrımı yapamadıklarından, konuşma diyaloglarında, tonlamalarda hata yaparlar. Tekdüze, motorize gibi hızlı konuşma eğiliminde olurlar. Konuşmaya girme ve sürdürme konusunda zorluk çekerler. Toplumda empati kurma yetenekleri yoktur. Kendi duygularını anlatmada zorluk çekerler. Asperger sendromu hastalarında görülen yaygın belirtiler ise;
  • Kişide dikkat çekici derecede içe kapanıklılık olması
  • Toplumda iletişim sıkıntısı çekilmesi, dil güçlüğü sorunu yaşanması
  • Yenileyici davranışların olması, örn; el çırpma gibi
  • Sosyal ve duyusal zorluklar
  • Tekdüze konuşmanın dikkat çekici tarzda olması
  • Düşüncelerde esneklik olmaması
  • Kişinin bir konuya gösterdiği abartılı ilginin dikkat çekici düzeyde olması, rahatsızlığın yaygın belirtileridir.
Asperger sendromu teşhisi

Bu rahatsızlığın tanı kriterleri arasında, hastalarda sosyal etkileşim bozukluğunun olması, yenileyici davranışların olması, dil becerisi, bilişsel gelişimdeki sorunları bulunması yer alır. Ayrıca sendromun belirtileri arasında bulunanlarda teşhis sırasında değerlendirmeye alınır. Çocukluk döneminde başlayan rahatsızlık daha çok 4-11 yaşları arasında tespit edilir. Yapılan değerlendirmede çocuklar farklı ortamlarda gözlenerek, çevresiyle kurduğu sözel ve sözel dışı iletişimi, yaşadığı zorluklar, bağımsız yaşam becerileri, öğrenme yatkınlığı gibi yeteneklerinin değerlendirildiği testlerde yer alır. Asperger sendromu erken aşamada teşhis edilirse, tedavi daha başarılı olur. Geç teşhis maalesef istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Hatalı teşhis konulan hastalarda, özellikle dikkat eksikliği, hiperaktivite gibi teşhisler yapıldığından, ilaç tedavisi yanlışlığı çocukta davranış bozukluğu gelişmesine neden olabilir. Erişkinlik dönemindeki hastalarda tanı koyma zorlaşır. Çünkü rahatsızlığın seyri daha farklı bir yol izler.

Asperger sendromu tedavisi

Asperger sendromu tedavisinde hastanın iletişimde yaşadığı bozuklukların giderilmesine yönelik, ortaya çıkan obsesif belirtilerin, yineleyici davranışların ortadan kaldırılmasına yönelik terapiler oldukça başarılı neticeler verir. Başka kişilerle iletişim kurmalarına yardımcı olacak sosyal beceri eğitimine alınırlar. Yaşadıkları stresle başa çıkabilmeleri için, yinelenen davranışlardan uzaklaşmalarını sağlayan bilişsel davranış terapisi, iletişimlerine yardımcı olacak konuşma terapileri oldukça başarılı olur. Ayrıca hastalardaki depresyon, anksiyete etkilerine karşı ilaç tedavisi uygulanır. Tüm tedavileri destekleyecek şekilde hastanın evdeki davranışların değerlendirilmesi amacıyla, ebeveynlerin eğitimi de ihmal edilmez.
Son Güncelleme : 27.12.2020 01:29:38
Asperger Sendromu ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Asperger Sendromu Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Asperger Sendromu"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Pedofoli
Pedofoli
Pedofoli, Son zamanlarda oldukça sık duyduğumuz yetişkin bir bireyin çocuklara yönelik cinsel arzu halk dilinde sübyancılık ve sapıklık demektir. Sorunlu bir çocukluk yaşayan ve özgüveni düşük kişilerde daha sık görülür psikoseksüel bir hastalıktır. ...
Ayak Fetişizm
Ayak Fetişizm
Ayak fetişizm, Fetiş kutsal sayılan ya da şans getirdiğine inanılan varlık anlamına gelmektedir. Bu kimi zaman nesne ya da aksesuar olarak kullanılırken; kimi zaman bedenin herhangi bir bölümünde bulunur. Ayrıca ilgi alanına giren şey bazen elbise ba...
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm hastalığı, insanlarda hipofiz bezlerinde meydana gelen problemler nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Aslında bu hastalığa direk olarak hipofiz bezi yetmezliği diyebiliriz. Sağlıklı insanlarda hipofiz bezleri, vücutta kullanılan hormonl...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme, Ani sinirlenme insanın elinde olmayan sebepsiz yere olan bir durumdur. Bir anda gelişen ani sinirle vücuttaki adrenalin yükselir ve bu durum hastanın o anki halinin stresli olduğunu gösterir. Kişinin aniden nabız artışlarında hızla...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, diğer bir adıyla varsanı, gerçek hayatta var olmayan ancak kişilerin duyu organlarının herhangi biriyle algıladığını zannettiği durumların adıdır ve halüsinasyonlara genellikle sinirsel ya da ruhsal hastalıkları olan kişilerde rastlanır...
Transseksüel
Transseksüel
Transseksüel, kendini karşı cinse ait hissetme, karşı cinse benzeme eğilimi taşıyan kişilere transseksüel denir. Hem erkek hem de kadınlar için geçerli olan transseksüellik, daha çok ruhsal eğilimler için belirleyicidir. Kişi davranışlarından çok iç ...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşma, günümüz toplumumuzda direk olarak bir hastalık olarak görülmektedir. İnsanlar böyle bir insanı gördükleri zaman bu kişiye deli gözüyle bakarlar. Aslında her kendi kendine konuşan kişi hasta değildir. İnsanlarda bu rahatsızlığın...
İntihar
İntihar
İntihar, insanın kendi özbenliği içinde, üstbenlik ile çatışması sonucunda oluşan kaygının eyleme dönüşmesidir. Eski çağlardan beri kendine zarar veren insanlar var olmasına rağmen, intihar sözcüğü 18. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmıştır. K...
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme, İnsanların kendilerine zarar verme eylemleri demek kendi bedenlerine ciddi hasarlar vererek ve vücudunun belirli yerlerine zarar vererek yaralaması durumu olarak tanımlanır. Özellikle çocuklarda girdikleri yeni ortamda uyum p...
Psikotik Depresyon
Psikotik Depresyon
Psikotik depresyon özellikli bunalım, psikolojik bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığın ilerleyen safhalarında depresif tabloda psikotik özellikler de görülebilir. Bu psikolojik belirtiler sanrı (hezeyan) ve varsanı (halisinasyon) lardır. Bu psikotik beli...
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni, Şizofreni Türkçeye Yunanca olarak şizo (schizein) ve akıl anlamına gelen frenos (phren) kelimesinden gelir. Ayrık veya bölünmüş anlamına da gelmektedir. Bu rahatsızlıkta hastanın ayna anda iki farklı gerçeklilik içerisinde yaşıyor olm...
Fetişizm
Fetişizm
Fetişizm, Kişinin normal insanlara göre cinsellik duygusu uyandırmayan birtakım nesnelere ilgi duyması ve bu ilgiyi saplantı haline getirmesi olarak tanımlanan ve bir davranış bozukluğu olan fetişizmin, genellikle erkeklerde olduğu bilinmektedir. Fet...

 

Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Transseksüel
Kendi Kendine Konuşma
İntihar
Kendine Zarar Verme
Psikotik Depresyon
Akut Şizofreni
Fetişizm
Delüzyonel Bozukluk
Konsantrasyon Bozukluğu
Megalomani
30 Yaş Sendromu
Yalnızlık
Bipolar Bozukluk Testi
A Tipi Otizm
Ajitasyon
Stres Anında Vücuttaki Değişiklikler
Sinir Ucu İltihabı
Çocuklarda Panik Atak
Dürtüsellik
Sadist
Asosyal
Cinsel Kimlik Bozukluğu
Somatizasyon Bozukluğu
Şizofreni Testi
Aşırı Heyecan
Popüler İçerik
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk, Kişide değiştirilemeyen kalıcı bazı düşünce ve davranışların yanlış olduğunun kesin bilinmesine karşılık düşüncelerinin doğru old...
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon bozukluğu: Yaşadığımız toplumda neredeyse % 30'unda konsantrasyon bozukluğu bulunmaktadır. Özellikle çocuklar ve gençlerde daha çok görü...
Megalomani
Megalomani
Megalomani, Sosyal psikolojinin alt dallarından olan megalomani insanın kendisini olduğundan fazla ve büyük görmek, eşdeğer insanlardan üstün görmenin...
30 Yaş Sendromu
30 Yaş Sendromu
30 yaş sendromu, adından da anlayabileceğimiz gibi insanlarda 30'lu yaşlarda ve hatta bazı insanlarda 28 yaşında bile görülebilen bir sorundur. 30 yaş...
Yalnızlık
Yalnızlık
Yalnızlık, Yalnızlık nadiren ya da kimi zaman insanın kendisini bir çok etkinlikten koparmasıdır. Bir köşeye çekilme, diğer insanlardan uzaklaşma, işi...
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar bozukluk testi, bipolar bozukluk tanısı koyabilecek herhangi bir psikolojik test, film çekimi, laboratuvar testi gibi tetkikler bulunmamaktadı...
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm, A Tipi Otizm yani atipik otizm, yaygın gelişimsel bozukluktur ve çocuk hakkında belirli bir teşhis konulamaması, ancak çocuğun birden...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Beyincikte Denge Bozukluğu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Beyincikte Denge Bozukluğu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022