Düzen Hastalığı

Düzen Hastalığı

Düzen hastalığı, bir anksiyete hastalığı olarak bilinir. Obsesif kompulsif sorun olarak tanımlanan bu rahatsızlıkta tekrarlayan davranışlar ve düşüncelerle kişiyi döngüsüne hapseden, kısıtlayan bir vaziyet meydana gelmektedir. Bu hastalığı meydana gelen bireyler denetim altına alamadıkları yenilenen ve baskı yaratan obsesyonlarla huzursuz olurlar. Bu düşüncelerin yaratmış meydana geldiği anksiyete ise bir takım ritüelleri ya da normalde gerçekleşmesi gerekli olan rutin hareketleri gerçekleştirme gereksinimi doğurur. Ritüeller takıntı haline gelmiş meydana gelen düşüncelerin önlenmesi ya da akıldan uzaklaştırılması yöntemiyle yapılır. Ritüeller anksiyeteyi belli bir süre olarak durdurmaya yaramaktadır..

Birçok insan ara ara farklı konularda evham, kaygı ve takıntılara kapılabilir. Fakat genellikle gündelik hayat içerisinde meydana çıkan bu hisler ile baş edebilir ve meselelerimizi yaşamımızı etkileme noktasına varmadan çözüme ulaştırabiliriz. Takıntılı düşüncelerin gündelik yaşamımızı etkileyecek, gündelik aktivitelerimizi kısıtlayacak düzeye gelmesi halinde "obsesif kompulsif sorun" denen bir ruhi rahatsızlık akla gelmelidir. Obsesif düşüncelerin yeniden meydana gelmesi şeklinde bireyin ritüeli bir daha etmesi gereklidir. Bu huzursuzluk bireyin vaktini çalarak, gündelik yapması gerekli olan işleri önler duruma gelebilir. Bireyler yaptıklarının, takıntılarının ve saplantılarının hakikat olmadığını ya da manasız olduğunun farkında olsalar dahi, kendilerine engel olamaz. Erkekleri ve kadınları eşit derecede etki eden bir rahatsızlık olarak onay edilir. Rejim hastalığında vatandaşlar objeleri ne civarı düzeltmiş olsa da, bundan yeniden hoşnut olmazlar. Beyinde meydana gelen rejim ve uyum bu çeşit tutumları denetim altına alarak, bireyin ne civarı itinalı ve disiplinli olması gerektiğini dengeler. Bu balans kişilere yönelik değişiklik gösterdiğinden, birtakım bireyler için az meydana gelen vaziyet, bazıları için fazla olarak onay edilir. Takıntılı biçimde temizlik tutkunluğu, her şeyin kirli meydana geldiği hissine inanma ve her şeyi devamlı yıkama temizleme benzeri eylemlerin devamlı tekrarlanması temizlik hastalığı olarak adlandırılmaktadır. Bunun altında yatan sebep Kaygı bozukluğu, şüphecilik ve güvenilir olamama duygusu, saplantılı düşüncelerdir.

Kişi bu bozuklukların mantık dışı meydana geldiğini bildiği takdirde bizzat davranışlarını engelleyemez. İstem dışı davranışlarını devamlı tekrarlayarak engellemeye çalışır. Saplantılı düşünceden kurtulmaya ve unutmaya gayret gösterir. Ama oldukça başarılı olamaz. Söz gelişi elini yıkadığı takdirde güvenilir olamadığı için bir daha yıkayabilir. Bu rahatsızlık iyileştirme edilebilir bir hastalıktır. Ama iyileştirme edilmediğinde önemli sıhhat problemleri meydana çıkabilir."Bilimsel, ruhsal ve çevresel etmenler sebep olabilmektedir. Benzer sürede yakın bir dönemde içinde bulunduğu acı bir durum takıntılara sebep verebilir. Söz gelişi ölüm, iflas, boşanma benzeri meydana gelen kolay değil süreçlerden ardından Obsesif Kompulsif düşünceler ve eylemler görülebilmektedir."

Obsesif kompulsif sorun semptomları nelerdir?
 • Yaygın obsesyon semptomları
 • Pislik ya da mikrop bulaşmasından duyulan korku
 • Başkasına kayıp vermekten korkma
 • Hata yapmaktan korkma
 • Sosyal bakımdan onay edilemez biçimde davranmaktan ya da rezil olmaktan korkma
 • Rejim, simetri ve kusursuzluk gereksinimi
 • Aşırı şüphe ve devamlı olarak rejim gereksinimi işitmek
 • Yaygın kompülsiyon semptomları
 • Tekrar bir daha yıkanma, duş almak ya da ellerini yıkamak
 • El sıkışmayı ya da kapı kollarına dokunmayı istememek
 • Ocakta, kilit benzeri şeyleri devamlı olarak denetim etmek
 • Rutin işleri yaparken fazla sesle ya da içerisinde sayı saymak
 • Sürekli olarak bir şeyleri düzeltmeye çalışmak
 • Belirli bir sıraya yönelik yeme yeme
 • Sürekli akıldan çıkmayan, huzursuzluk verici, uykuyu bölen şeylere takılıp kalmak
 • Belirli kelimeleri, duaları ya da cümleleri bir daha etmek
 • Yapılan işleri belli sayıda inşa etmeye çalışmak
 • Değersiz şeyleri toplama ve biriktirmek
Son Güncelleme : 26.12.2020 16:56:09
Düzen Hastalığı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Düzen Hastalığı Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Düzen Hastalığı"
Bende bu düzen hastalığı var. Obsesif kompulsif hastaları kadar olmasa da bir yerde yerinde olmayan bir şey görünce ya da yamuk bir şey görünce onu düzeltmeden bir türlü rahat edemiyorum. Bazen bu durum beni çok zora sokuyor. Bunu engelleyebilmek için yapabileceğim bir şey var mı? Doktora gitmem gerekir mi?
Oğuz . 28.09.2018 15:04:55
CEVAP YAZ
Pedofoli
Pedofoli
Pedofoli, Son zamanlarda oldukça sık duyduğumuz yetişkin bir bireyin çocuklara yönelik cinsel arzu halk dilinde sübyancılık ve sapıklık demektir. Sorunlu bir çocukluk yaşayan ve özgüveni düşük kişilerde daha sık görülür psikoseksüel bir hastalıktır. ...
Ayak Fetişizm
Ayak Fetişizm
Ayak fetişizm, Fetiş kutsal sayılan ya da şans getirdiğine inanılan varlık anlamına gelmektedir. Bu kimi zaman nesne ya da aksesuar olarak kullanılırken; kimi zaman bedenin herhangi bir bölümünde bulunur. Ayrıca ilgi alanına giren şey bazen elbise ba...
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm hastalığı, insanlarda hipofiz bezlerinde meydana gelen problemler nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Aslında bu hastalığa direk olarak hipofiz bezi yetmezliği diyebiliriz. Sağlıklı insanlarda hipofiz bezleri, vücutta kullanılan hormonl...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme, Ani sinirlenme insanın elinde olmayan sebepsiz yere olan bir durumdur. Bir anda gelişen ani sinirle vücuttaki adrenalin yükselir ve bu durum hastanın o anki halinin stresli olduğunu gösterir. Kişinin aniden nabız artışlarında hızla...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, diğer bir adıyla varsanı, gerçek hayatta var olmayan ancak kişilerin duyu organlarının herhangi biriyle algıladığını zannettiği durumların adıdır ve halüsinasyonlara genellikle sinirsel ya da ruhsal hastalıkları olan kişilerde rastlanır...
Transseksüel
Transseksüel
Transseksüel, kendini karşı cinse ait hissetme, karşı cinse benzeme eğilimi taşıyan kişilere transseksüel denir. Hem erkek hem de kadınlar için geçerli olan transseksüellik, daha çok ruhsal eğilimler için belirleyicidir. Kişi davranışlarından çok iç ...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşma, günümüz toplumumuzda direk olarak bir hastalık olarak görülmektedir. İnsanlar böyle bir insanı gördükleri zaman bu kişiye deli gözüyle bakarlar. Aslında her kendi kendine konuşan kişi hasta değildir. İnsanlarda bu rahatsızlığın...
İntihar
İntihar
İntihar, insanın kendi özbenliği içinde, üstbenlik ile çatışması sonucunda oluşan kaygının eyleme dönüşmesidir. Eski çağlardan beri kendine zarar veren insanlar var olmasına rağmen, intihar sözcüğü 18. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmıştır. K...
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme, İnsanların kendilerine zarar verme eylemleri demek kendi bedenlerine ciddi hasarlar vererek ve vücudunun belirli yerlerine zarar vererek yaralaması durumu olarak tanımlanır. Özellikle çocuklarda girdikleri yeni ortamda uyum p...
Psikotik Depresyon
Psikotik Depresyon
Psikotik depresyon özellikli bunalım, psikolojik bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığın ilerleyen safhalarında depresif tabloda psikotik özellikler de görülebilir. Bu psikolojik belirtiler sanrı (hezeyan) ve varsanı (halisinasyon) lardır. Bu psikotik beli...
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni, Şizofreni Türkçeye Yunanca olarak şizo (schizein) ve akıl anlamına gelen frenos (phren) kelimesinden gelir. Ayrık veya bölünmüş anlamına da gelmektedir. Bu rahatsızlıkta hastanın ayna anda iki farklı gerçeklilik içerisinde yaşıyor olm...
Fetişizm
Fetişizm
Fetişizm, Kişinin normal insanlara göre cinsellik duygusu uyandırmayan birtakım nesnelere ilgi duyması ve bu ilgiyi saplantı haline getirmesi olarak tanımlanan ve bir davranış bozukluğu olan fetişizmin, genellikle erkeklerde olduğu bilinmektedir. Fet...

 

Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Transseksüel
Kendi Kendine Konuşma
İntihar
Kendine Zarar Verme
Psikotik Depresyon
Akut Şizofreni
Fetişizm
Delüzyonel Bozukluk
Konsantrasyon Bozukluğu
Megalomani
30 Yaş Sendromu
Yalnızlık
Bipolar Bozukluk Testi
A Tipi Otizm
Ajitasyon
Stres Anında Vücuttaki Değişiklikler
Sinir Ucu İltihabı
Çocuklarda Panik Atak
Dürtüsellik
Sadist
Asosyal
Cinsel Kimlik Bozukluğu
Somatizasyon Bozukluğu
Şizofreni Testi
Aşırı Heyecan
Popüler İçerik
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk, Kişide değiştirilemeyen kalıcı bazı düşünce ve davranışların yanlış olduğunun kesin bilinmesine karşılık düşüncelerinin doğru old...
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon bozukluğu: Yaşadığımız toplumda neredeyse % 30'unda konsantrasyon bozukluğu bulunmaktadır. Özellikle çocuklar ve gençlerde daha çok görü...
Megalomani
Megalomani
Megalomani, Sosyal psikolojinin alt dallarından olan megalomani insanın kendisini olduğundan fazla ve büyük görmek, eşdeğer insanlardan üstün görmenin...
30 Yaş Sendromu
30 Yaş Sendromu
30 yaş sendromu, adından da anlayabileceğimiz gibi insanlarda 30'lu yaşlarda ve hatta bazı insanlarda 28 yaşında bile görülebilen bir sorundur. 30 yaş...
Yalnızlık
Yalnızlık
Yalnızlık, Yalnızlık nadiren ya da kimi zaman insanın kendisini bir çok etkinlikten koparmasıdır. Bir köşeye çekilme, diğer insanlardan uzaklaşma, işi...
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar bozukluk testi, bipolar bozukluk tanısı koyabilecek herhangi bir psikolojik test, film çekimi, laboratuvar testi gibi tetkikler bulunmamaktadı...
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm, A Tipi Otizm yani atipik otizm, yaygın gelişimsel bozukluktur ve çocuk hakkında belirli bir teşhis konulamaması, ancak çocuğun birden...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Beyincikte Denge Bozukluğu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Beyincikte Denge Bozukluğu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022