Narsistik Kişilik Bozukluğu

Narsistik Kişilik Bozukluğu

Narsisistik kişilik bozukluğu (NKB), bir insanın fazla biçimde şahsi yeterlilik, kuvvet, prestij ve kendini kudretli görme ile zihinsel olarak yoğun olup bu vaziyetin kendisine ve başkalarına verdiği yıkıcı hasarı görememesine neden olabilen bir kişilik bozukluğudur. Tahmini olarak bir toplumda görülme sıklığı % 1 oranındadır.. İlk defa 1968 senesinde formüle edilen bu huzursuzluk megalomani olarak da adlandırılır. Egosantrizmin epeyce katı bir formudur.

Narsistik psikolojik bozukluğu bulunan bireyler, bir başkasının düşüncelerine ve isteklerine soğuk olan kişilerdir. Kendini beğenmiş, başkalarının yaşattıklarına ve yaşadıklarına duyarsız olan, devamlı olarak kendini öne çıkarmayı isteyen bireyler narsistik olarak adlandırılır. Bu bireyler bizzat kendilerini başkalarının duruma koymaz, başkalarını anlamazlar.

Narsistik kişilik bozukluğu tanı nitelikleri nedir?

Kişilerde yer alan narsistik nitelikleri, dram yada atletik olarak başarılı olma şekillerinde görülebilir. Narsist kişiler kendileriyle barışık gibi görünseler de, kendilerini değersiz, yüzeysel ve aşağılık olarak hissetme yönelimi içindedirler. Başkaları tarafından eleştirilmeye gelemezler. Karşısındaki kişileri istekleri ve emelleri amaçlı kullanmayı severler. Kuvvet ve sevgide doyumsuz, kendilerini eşi bulunmaz biri olarak görme nitelikleri bulunur. Kimseyle empati kuramazlar. Karşısındakilerden takdir ve alaka beklerler. Beklentileri karşılanmadığı zaman benlik saygıları sarsılarak, kırgınlık ve ruhsal çöküntü yaşarlar. Kendilerine alaka göstermeyen, hürmet duymayan herkesi küçümser duruma gelirler. Hayallerini abartmaya, kendilerini haklı çıkartmaya, başkalarını kandırmaya çabalarlar. Umutsuzluk yaşamadan, tüm gerçekleri saptırabilirler. Başkalarına imrenirler, rahatlarından ödün vermezler. Başkalarını kıskanır, sadece kendilerini beğenirler. Bu kişilikte bozukluk, antisosyal, borderline ve histrionik bozukluklarıyla beraber görüldüğünden, teşhisi hiçte kolay değildir. Bu bireyler yaş ilerledikçe, güzellikleri ve güçleri kayboldukça epeyce zorlanırlar. Olumsuzluklar karşısında sinirlenir, intikam hissi beslerler. Yaşamlarına yapılmış olan eleştirilerde vurdumduymaz hal alırlar. Yapılmış olan tenkitleri değersiz görürler. İnsanları kullanmayı severler.

Narsistik kişilikte bozukluk hastalığı
Aşağıdaki kriterlerin 5 tanesinin veya daha fazlasının birlikte olması şeklinde kişiye narsistik sorun tanısı konulabilir.
  • Kendisinin çok fazla ciddi meydana geldiğini düşünen bireyler
  • Sürekli olarak limitsiz zarafet, zeka, kuvvet veya mükemmel sevgi üstüne kafa yoran bireyler
  • Her vakit beğenilmek talep eden bireyler
  • Kendinin eşi bulunmaz biri meydana geldiğini düşünen bireyler
  • Kendinin kayırılacak biri meydana geldiğini düşünen ve doğruluk kazandığını zanneden bireyler
  • Başkalarını bizzat çıkarları amaçlı kullanan bireyler
  • Başka kişilerin hislerini anlamada isteksiz olan, empati başaramayan bireyler
  • Başkalarını kıskanan veya başkalarının onu kıskandığını düşünen insanlar
  • Kendini beğenmiş ve küstah bir kişiliğe sahip meydana gelen bireyler
Narsistik hastalığını ortaya çıkaran nedenler nedir?

Bu bozukluğu bulunan bireyler, erken çocukluk dönemlerinde kişiliklerinin tamamlanabilmesi için çevrelerinden tepki görme ihtiyacı duyarlar. Ebeveynlerinden duygusal sıcaklığı görememiş meydana gelen çocuklarda duyguların gelişimi yüzeysel olur. Anneye kendini farklılık ettiremeyen genç, kadın imgesinden yoksun kalır. Kadın ve babanın çocuğun özelliklerini devamlı olarak yüceltmesi, öz benlik duygusunun devamlı olarak beslenmesine yol açar. Bunun narsistik bozukluğun ortaya çıkmasında ciddi bir katkısı yer almaktadır. Çocukluk dönemindeki travmalarda gelişimi bozan nedenlerdendir. Bu bozukluğa sahip meydana gelen ailelerin çocuklarında görülme ihtimali epeyce çoktur.

Narsistik kişilik bozukluğunun rehabilitasyonu ne türlü yapılır?

Bu sorun kronikleşme eğilimi gösterdiğinden, tedavisi epeyce zor olmaktadır. Tedavideki amaç benlik saygısının korunması olmaktadır. Tedavi esnasında hakikat benliğe erişilmeden, suni benlik üstünde çalışmak çözümsüz kalacaktır. Terapistler hakikat ve suni benlik ile beraber çalışmalıdır.
Son Güncelleme : 03.12.2020 14:15:34
Narsistik Kişilik Bozukluğu ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Narsistik Kişilik Bozukluğu Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Narsistik Kişilik Bozukluğu"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Pedofoli
Pedofoli
Pedofoli, Son zamanlarda oldukça sık duyduğumuz yetişkin bir bireyin çocuklara yönelik cinsel arzu halk dilinde sübyancılık ve sapıklık demektir. Sorunlu bir çocukluk yaşayan ve özgüveni düşük kişilerde daha sık görülür psikoseksüel bir hastalıktır. ...
Ayak Fetişizm
Ayak Fetişizm
Ayak fetişizm, Fetiş kutsal sayılan ya da şans getirdiğine inanılan varlık anlamına gelmektedir. Bu kimi zaman nesne ya da aksesuar olarak kullanılırken; kimi zaman bedenin herhangi bir bölümünde bulunur. Ayrıca ilgi alanına giren şey bazen elbise ba...
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm hastalığı, insanlarda hipofiz bezlerinde meydana gelen problemler nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Aslında bu hastalığa direk olarak hipofiz bezi yetmezliği diyebiliriz. Sağlıklı insanlarda hipofiz bezleri, vücutta kullanılan hormonl...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme, Ani sinirlenme insanın elinde olmayan sebepsiz yere olan bir durumdur. Bir anda gelişen ani sinirle vücuttaki adrenalin yükselir ve bu durum hastanın o anki halinin stresli olduğunu gösterir. Kişinin aniden nabız artışlarında hızla...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, diğer bir adıyla varsanı, gerçek hayatta var olmayan ancak kişilerin duyu organlarının herhangi biriyle algıladığını zannettiği durumların adıdır ve halüsinasyonlara genellikle sinirsel ya da ruhsal hastalıkları olan kişilerde rastlanır...
Transseksüel
Transseksüel
Transseksüel, kendini karşı cinse ait hissetme, karşı cinse benzeme eğilimi taşıyan kişilere transseksüel denir. Hem erkek hem de kadınlar için geçerli olan transseksüellik, daha çok ruhsal eğilimler için belirleyicidir. Kişi davranışlarından çok iç ...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşma, günümüz toplumumuzda direk olarak bir hastalık olarak görülmektedir. İnsanlar böyle bir insanı gördükleri zaman bu kişiye deli gözüyle bakarlar. Aslında her kendi kendine konuşan kişi hasta değildir. İnsanlarda bu rahatsızlığın...
İntihar
İntihar
İntihar, insanın kendi özbenliği içinde, üstbenlik ile çatışması sonucunda oluşan kaygının eyleme dönüşmesidir. Eski çağlardan beri kendine zarar veren insanlar var olmasına rağmen, intihar sözcüğü 18. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmıştır. K...
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme, İnsanların kendilerine zarar verme eylemleri demek kendi bedenlerine ciddi hasarlar vererek ve vücudunun belirli yerlerine zarar vererek yaralaması durumu olarak tanımlanır. Özellikle çocuklarda girdikleri yeni ortamda uyum p...
Psikotik Depresyon
Psikotik Depresyon
Psikotik depresyon özellikli bunalım, psikolojik bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığın ilerleyen safhalarında depresif tabloda psikotik özellikler de görülebilir. Bu psikolojik belirtiler sanrı (hezeyan) ve varsanı (halisinasyon) lardır. Bu psikotik beli...
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni, Şizofreni Türkçeye Yunanca olarak şizo (schizein) ve akıl anlamına gelen frenos (phren) kelimesinden gelir. Ayrık veya bölünmüş anlamına da gelmektedir. Bu rahatsızlıkta hastanın ayna anda iki farklı gerçeklilik içerisinde yaşıyor olm...
Fetişizm
Fetişizm
Fetişizm, Kişinin normal insanlara göre cinsellik duygusu uyandırmayan birtakım nesnelere ilgi duyması ve bu ilgiyi saplantı haline getirmesi olarak tanımlanan ve bir davranış bozukluğu olan fetişizmin, genellikle erkeklerde olduğu bilinmektedir. Fet...

 

Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Transseksüel
Kendi Kendine Konuşma
İntihar
Kendine Zarar Verme
Psikotik Depresyon
Akut Şizofreni
Fetişizm
Delüzyonel Bozukluk
Konsantrasyon Bozukluğu
Megalomani
30 Yaş Sendromu
Yalnızlık
Bipolar Bozukluk Testi
A Tipi Otizm
Ajitasyon
Stres Anında Vücuttaki Değişiklikler
Sinir Ucu İltihabı
Çocuklarda Panik Atak
Dürtüsellik
Sadist
Asosyal
Cinsel Kimlik Bozukluğu
Somatizasyon Bozukluğu
Şizofreni Testi
Aşırı Heyecan
Popüler İçerik
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk, Kişide değiştirilemeyen kalıcı bazı düşünce ve davranışların yanlış olduğunun kesin bilinmesine karşılık düşüncelerinin doğru old...
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon bozukluğu: Yaşadığımız toplumda neredeyse % 30'unda konsantrasyon bozukluğu bulunmaktadır. Özellikle çocuklar ve gençlerde daha çok görü...
Megalomani
Megalomani
Megalomani, Sosyal psikolojinin alt dallarından olan megalomani insanın kendisini olduğundan fazla ve büyük görmek, eşdeğer insanlardan üstün görmenin...
30 Yaş Sendromu
30 Yaş Sendromu
30 yaş sendromu, adından da anlayabileceğimiz gibi insanlarda 30'lu yaşlarda ve hatta bazı insanlarda 28 yaşında bile görülebilen bir sorundur. 30 yaş...
Yalnızlık
Yalnızlık
Yalnızlık, Yalnızlık nadiren ya da kimi zaman insanın kendisini bir çok etkinlikten koparmasıdır. Bir köşeye çekilme, diğer insanlardan uzaklaşma, işi...
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar bozukluk testi, bipolar bozukluk tanısı koyabilecek herhangi bir psikolojik test, film çekimi, laboratuvar testi gibi tetkikler bulunmamaktadı...
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm, A Tipi Otizm yani atipik otizm, yaygın gelişimsel bozukluktur ve çocuk hakkında belirli bir teşhis konulamaması, ancak çocuğun birden...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Beyincikte Denge Bozukluğu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Beyincikte Denge Bozukluğu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022