Obsesyon

Obsesyon

Obsesyon, Spiritüalizmde, ruhbilimde ve psikolojide ayrı kavramların ifadesi için kullanılan obsesyon halk dilindeki anlamı ile takıntıdır. Psikolojide, kişinin kendi isteği dışında aklına gelen ve rahatsızlık duymasını sağlayan düşüncelere obsesyon ya da takıntı adı verilmektedir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Obsesif kompulsif bozukluk takıntı hastalığının tıp dilindeki adıdır. Bu hastalığa aynı zamanda saplantı hastalığı adı da verilmektedir. Günümüzde yapılan araştırmalara göre obsesif bozukluk hastalığı hastanın geçmişte yaşadığı travmatik deneyimler sonucunda oluşmaktadır. Hastanın yaşadığı olayın ardından uzun süre boyunca stres yaşaması halinde stres hormonu da süreklilik göstermektedir ve ileri süreçte hastanın beyninin biyokimyasında da bozulmalar meydana gelmektedir. Bu da hastanın beyninin içinde bulunan bazı alanlarda kaygı birikmesine sebep olmakta ve hastanın çeşitli konulara istemsiz olarak takılacak kadar kaygı yaşamasına sebep olabilmektedir.

Takıntı Türleri

  • Temizlik Takıntısı: Takıntı türleri içinde en fazla görüleni temizlik takıntısıdır. Temizlik takıntısında kişide istemsiz olarak kirleneceği ve kendisine hastalık bulaşacağına dair bir takıntı oluşur ve bu tehlikeye karşı gereksiz tedbirler almaya başlar. Temizlik takıntısı olan kişiler bulaşma korkusu yaşarlar ve başkaları ile tokalaşmaktan, eşyalara dokunmaktan korkar, sık sık ve uzun süreli olarak ellerini yıkarlar. Zaman içerisinde bu kişilerin sık sık yıkadığı yerlerinde tahriş ve soyulma görülebilir.
  • Kuşku Takıntısı: Temizlik takıntısından sonra en fazla görülen takıntı hastalığı kuşku takıntısıdır. Kuşku takıntısı olan kişi sürekli olarak bir şeyleri yapıp yapmadığı konusunda kuşkuludur ve bu kişi için çok sıkıntılı bir durumdur. Bu kişiler sürekli olarak kontrol etme duygusuyla lamba ya da tüp gibi aynı şeyleri tekrar tekrar kontrol ederler.
  • Simetri ya da Eksiksiz Olma Takıntısı: Sık görülen takıntı çeşitlerinden biri de simetri ya da eksiksiz olma takıntısıdır. Takıntılı kişi yaptığı her işin tam olmasına ve evinde ya da iş yerindeki eşyaların simetrik olmasına aşırı derecede özen gösterir. Hatta bu takıntısından dolayı simetriyi sağlamak amacıyla saatlerini harcayabilir.
  • Metafizik ya da Dini Takıntı: Metafizik ya da dini takıntısı olan kişiler istemeden sürekli olarak metafizik konular ile ilgili düşünürler. Bu düşüncelerin Allaha şirk koşmaya kadar gitmesi halinde büyük sıkıntı ve suçluluk duygusu yaşarlar.
  • Hastalık Takıntısı: Hastalık takıntısı olan kişi sürekli olarak kanser ya da başka bir hastalığa karşı takıntılı haldedirler ve sürekli doktora giderler. Durumları iyi bile çıksa bu o an için rahatlatıcıdır ve bu durum sürekli olarak kendini tekrar eder.
  • Sayma Takıntısı: Sayma takıntısı olan kişi devamlı olarak bir şeyleri sayma ihtiyacı hisseder ve bu abartı derecesinde olur.
  • Cinsellik Takıntısı: Özellikle eşcinsellik ile ilgili takıntılardır. Takıntılı kişi sürekli olarak istemeden eşcinsellik hakkında düşünür ve hemcinsi ile ilişki kurmayı hayal etme, hem cinslerinin cinsel bölgelerine bakmadan edememe gibi durumlar gösterir. Bu takıntıya sahip kişiler kendilerini eşcinsel sanırlar ve bu kişide suçluluk duygusu oluşmasına yol açar.
Son Güncelleme : 07.04.2021 17:26:35
Obsesyon ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Obsesyon Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Obsesyon"
Annemin obsesyonları olduğunu düşünüyorum. Her şeyden şüpheleniyor ve bütün gün boyunca bu durumu düşünmeye başlıyor. Bu duruma karşı ne yapacağımızı bilmiyorum. Kendisiyle en ufak bir şeyi dahi paylaşmak istemiyorum. Ne yaparsak yapalım kendisini ikna etmek mümkün olmuyor. Sürekli olarak kötü şeylerin yaşanacağını düşünüyor. Bu durumda benim ne yapmam gerekiyor?
Behlül . 25.10.2018 15:15:48
CEVAP YAZ
Pedofoli
Pedofoli
Pedofoli, Son zamanlarda oldukça sık duyduğumuz yetişkin bir bireyin çocuklara yönelik cinsel arzu halk dilinde sübyancılık ve sapıklık demektir. Sorunlu bir çocukluk yaşayan ve özgüveni düşük kişilerde daha sık görülür psikoseksüel bir hastalıktır. ...
Ayak Fetişizm
Ayak Fetişizm
Ayak fetişizm, Fetiş kutsal sayılan ya da şans getirdiğine inanılan varlık anlamına gelmektedir. Bu kimi zaman nesne ya da aksesuar olarak kullanılırken; kimi zaman bedenin herhangi bir bölümünde bulunur. Ayrıca ilgi alanına giren şey bazen elbise ba...
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm hastalığı, insanlarda hipofiz bezlerinde meydana gelen problemler nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Aslında bu hastalığa direk olarak hipofiz bezi yetmezliği diyebiliriz. Sağlıklı insanlarda hipofiz bezleri, vücutta kullanılan hormonl...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme, Ani sinirlenme insanın elinde olmayan sebepsiz yere olan bir durumdur. Bir anda gelişen ani sinirle vücuttaki adrenalin yükselir ve bu durum hastanın o anki halinin stresli olduğunu gösterir. Kişinin aniden nabız artışlarında hızla...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, diğer bir adıyla varsanı, gerçek hayatta var olmayan ancak kişilerin duyu organlarının herhangi biriyle algıladığını zannettiği durumların adıdır ve halüsinasyonlara genellikle sinirsel ya da ruhsal hastalıkları olan kişilerde rastlanır...
Transseksüel
Transseksüel
Transseksüel, kendini karşı cinse ait hissetme, karşı cinse benzeme eğilimi taşıyan kişilere transseksüel denir. Hem erkek hem de kadınlar için geçerli olan transseksüellik, daha çok ruhsal eğilimler için belirleyicidir. Kişi davranışlarından çok iç ...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşma, günümüz toplumumuzda direk olarak bir hastalık olarak görülmektedir. İnsanlar böyle bir insanı gördükleri zaman bu kişiye deli gözüyle bakarlar. Aslında her kendi kendine konuşan kişi hasta değildir. İnsanlarda bu rahatsızlığın...
İntihar
İntihar
İntihar, insanın kendi özbenliği içinde, üstbenlik ile çatışması sonucunda oluşan kaygının eyleme dönüşmesidir. Eski çağlardan beri kendine zarar veren insanlar var olmasına rağmen, intihar sözcüğü 18. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmıştır. K...
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme, İnsanların kendilerine zarar verme eylemleri demek kendi bedenlerine ciddi hasarlar vererek ve vücudunun belirli yerlerine zarar vererek yaralaması durumu olarak tanımlanır. Özellikle çocuklarda girdikleri yeni ortamda uyum p...
Psikotik Depresyon
Psikotik Depresyon
Psikotik depresyon özellikli bunalım, psikolojik bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığın ilerleyen safhalarında depresif tabloda psikotik özellikler de görülebilir. Bu psikolojik belirtiler sanrı (hezeyan) ve varsanı (halisinasyon) lardır. Bu psikotik beli...
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni, Şizofreni Türkçeye Yunanca olarak şizo (schizein) ve akıl anlamına gelen frenos (phren) kelimesinden gelir. Ayrık veya bölünmüş anlamına da gelmektedir. Bu rahatsızlıkta hastanın ayna anda iki farklı gerçeklilik içerisinde yaşıyor olm...
Fetişizm
Fetişizm
Fetişizm, Kişinin normal insanlara göre cinsellik duygusu uyandırmayan birtakım nesnelere ilgi duyması ve bu ilgiyi saplantı haline getirmesi olarak tanımlanan ve bir davranış bozukluğu olan fetişizmin, genellikle erkeklerde olduğu bilinmektedir. Fet...

 

Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Transseksüel
Kendi Kendine Konuşma
İntihar
Kendine Zarar Verme
Psikotik Depresyon
Akut Şizofreni
Fetişizm
Delüzyonel Bozukluk
Konsantrasyon Bozukluğu
Megalomani
30 Yaş Sendromu
Yalnızlık
Bipolar Bozukluk Testi
A Tipi Otizm
Ajitasyon
Stres Anında Vücuttaki Değişiklikler
Sinir Ucu İltihabı
Çocuklarda Panik Atak
Dürtüsellik
Sadist
Asosyal
Cinsel Kimlik Bozukluğu
Somatizasyon Bozukluğu
Şizofreni Testi
Aşırı Heyecan
Popüler İçerik
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk, Kişide değiştirilemeyen kalıcı bazı düşünce ve davranışların yanlış olduğunun kesin bilinmesine karşılık düşüncelerinin doğru old...
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon bozukluğu: Yaşadığımız toplumda neredeyse % 30'unda konsantrasyon bozukluğu bulunmaktadır. Özellikle çocuklar ve gençlerde daha çok görü...
Megalomani
Megalomani
Megalomani, Sosyal psikolojinin alt dallarından olan megalomani insanın kendisini olduğundan fazla ve büyük görmek, eşdeğer insanlardan üstün görmenin...
30 Yaş Sendromu
30 Yaş Sendromu
30 yaş sendromu, adından da anlayabileceğimiz gibi insanlarda 30'lu yaşlarda ve hatta bazı insanlarda 28 yaşında bile görülebilen bir sorundur. 30 yaş...
Yalnızlık
Yalnızlık
Yalnızlık, Yalnızlık nadiren ya da kimi zaman insanın kendisini bir çok etkinlikten koparmasıdır. Bir köşeye çekilme, diğer insanlardan uzaklaşma, işi...
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar bozukluk testi, bipolar bozukluk tanısı koyabilecek herhangi bir psikolojik test, film çekimi, laboratuvar testi gibi tetkikler bulunmamaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Beyincikte Denge Bozukluğu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Beyincikte Denge Bozukluğu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022