Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Çevresel Psikoloji

Çevresel Psikoloji

Çevresel psikoloji, psikolojinin çevre ve insan tutumu arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalıdır. Hem çevre şartlarının insan davranışlarına tesirini hem de insanların çeşitli eylemlerinin toplumsal ve fizyolojik olarak çevresine tesirini inceler. Burada söz konusu olan çevre yaşanan semt ya da çalışılan işyeri, büro olabilir. Psikolojinin diğer dalları olan toplumsal psikoloji, bilişsel psikoloji, okul psikolojisi gibi dalların dışında kalan mimarlık, mühendislik, çevre bilimi, öğrenim bilimleri, ergonomi, sosyoloji, antropoloji benzeri psikolojinin gelişimine katkı yapar.

Çevresel psikoloji, insan ve fizyolojik ortamların aralarında meydana gelen etkileşimlerin incelenmesidir. Bunların etkileşimi esnasında kişi etrafı değiştirirken, çevrede bireyin davranışlarını ve deneyimlerini değiştirmektedir. Çevresel psikoloji kişinin yaşam alanının diğer ortamlarla ilişkisini geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu çalışmalardan ele geçirilen bulguların uygulamaya yönlendirilmesi ise basit özelliktir. Psikoloji kapsamında çevre uzunca vakit ele alınmamış, insan davranışını düşünülenden fazla etkilemesi ve denetlenmesi gerekli olan tek tasarı olarak düşünülmüştür. Toplumda binalar, yol, atmosfer benzeri fizyolojik çevre yatırımları ve bunların devamının sağlanması amaçlı harcanan paralar, çevrenin hata kullanılmasından doğan harcamalar düşünüldüğü vakit çevre ve insan ilişkilerinin kesinlikle dikkate alınması gereklidir.

Çevresel psikoloji sahasındaki örnek sorular

 • İş yerinde çalışmanın sıhhat bakımından rizikoları var mı?
 • Mekansal değişimler insan davranışına ne türlü etki yapar?
 • Kalabalık illerde kuvvet ne türlü sonuçlanır?
 • Hava kirliliği tesirleri ve tehditleri nedir?
 • Gürültü kirliliği ne türlü oluşur?
 • Mekanın korunması nedir?
 • Çevreyi insanlar ne türlü algılar?
 • Çevre algısında neler etkilidir?
 • Çevresel kavram nelerden oluşur?
Fiziksel çevre: Bunlar dağların, denizlerin, ormanların meydana getirdiği natürel çevreyle, parklar, binalar benzeri suni kurulmuş etrafı kapsar.

Sosyal çevre: Bunlar grupları, vatandaşları, toplumsal etkileşimleri, toplumu, ananeleri, kültürü kapsamaktadır.

Çevresel psikoloji edilgen olmayan çevrede insan ve mekân ilişkilerini, etkileşimi, hakikat hayat ortamlarında incelemeye çalışır.

Çevresel psikolojinin bazı ilkeleri

 • Her sıkıntı yalnızca çevreden kaynaklanmaz. Şunlar insan ve ortam arasındaki etkinleri içermektedir.
 • İnsan etkileşiminde toplumların, insanlığın, ülkelerin etkinliğinden çok fazla insanların ve grupların etkinleri vurgulanır.
 • Çevresel psikoloji insan ve çevrenin karşılıklı olarak eylemlerini anlamaya çalışır ve bu verileri çeşitli problemlerin çözümünde kullanır. Bilhassa bilim ve uygulamaları içermektedir.
 • Bu alanda kuram, araştırma ve uygulama mühimdir. Çalışanlar amaçlara uyumlu yönelimler yapar.
 • Bilgi kuram ve araştırma neticeleri olarak ayrılır. Teoriler insan ve çevre meselelerini anlamada araştırma, uygulamada rehberlik inşa ederek tek bütünlük meydana getirir. Araştırmalar 2. Bilgi kaynaklarıdır.
 • Çevre karma karışık tek yapıdır ve araştırmalar sıkıntılara yeterlidir yanıtı veremez. Sıkıntılar çeşitli vatandaşları, zamanları ve yerleri kapsar.
 • Çevresel psikolojinin her şeye nazaran çok fazla sayıda ilkeleri, kaideleri ve araştırma neticeleri bulunur.
 • Daha eskiden yapılmış olan araştırmalar gelecekte ifade edilecek araştırmalara ışık tutar. Çevre psikolojisi insan ve çevre ilişkilerini inceleyen, araştıran tek organizasyon alanıdır.

Çevre psikolojisinde misal konular

 • Bir işyerinde çalışmanın sağlık açısından tehlikeleri var mı?
 • Mekansal değişkenler insan davranışını ne türlü etkiler?
 • İşyerini kullanan insanların ne tür ihtiyaçları vardır?
 • Şiddet: Çok kalabalıklaşmış şehirlerin problemi olarak
 • Çevre kirliliğinin tehditleri
 • Çevre kirliliği etkileri
 • Gürültü kirliliği
 • Saklılık, mahremiyet nedir?
Son Güncelleme : 21.01.2024 16:28:20
Çevresel Psikoloji ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Çevresel Psikoloji Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "Çevresel Psikoloji"
Merhaba, hepimiz hemen hemen millet için yaşamaktayız. Kabul edilmelidir ki hep çevreden onay bekler, taktir edilmek ister, onların bizi görmek istediği kalıba gireriz bunun adı çevre psikolojisi değilde nedir? Üç günlük dünyada insanlar için yaşamak doğru değildir, öncelikle kendi psikolojini ve ailesinin psikolojisini düşünmelidir. Diğer kısım bir süre sonra dışardadır.
Neciyullah . 30.08.2018
CEVAP YAZ
Pedofoli
Pedofoli
Pedofoli, Son zamanlarda oldukça sık duyduğumuz yetişkin bir bireyin çocuklara yönelik cinsel arzu halk dilinde sübyancılık ve sapıklık demektir. Sorunlu bir çocukluk yaşayan ve özgüveni düşük kişilerde daha sık görülür psikoseksüel bir hastalıktır. ...
Ayak Fetişizm
Ayak Fetişizm
Ayak fetişizm, Fetiş kutsal sayılan ya da şans getirdiğine inanılan varlık anlamına gelmektedir. Bu kimi zaman nesne ya da aksesuar olarak kullanılırken; kimi zaman bedenin herhangi bir bölümünde bulunur. Ayrıca ilgi alanına giren şey bazen elbise ba...
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm hastalığı, insanlarda hipofiz bezlerinde meydana gelen problemler nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Aslında bu hastalığa direk olarak hipofiz bezi yetmezliği diyebiliriz. Sağlıklı insanlarda hipofiz bezleri, vücutta kullanılan hormonl...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme, Ani sinirlenme insanın elinde olmayan sebepsiz yere olan bir durumdur. Bir anda gelişen ani sinirle vücuttaki adrenalin yükselir ve bu durum hastanın o anki halinin stresli olduğunu gösterir. Kişinin aniden nabız artışlarında hızlanma...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, diğer bir adıyla varsanı, gerçek hayatta var olmayan ancak kişilerin duyu organlarının herhangi biriyle algıladığını zannettiği durumların adıdır ve halüsinasyonlara genellikle sinirsel ya da ruhsal hastalıkları olan kişilerde rastlanır...
Transseksüel
Transseksüel
Transseksüel, kendini karşı cinse ait hissetme, karşı cinse benzeme eğilimi taşıyan kişilere transseksüel denir. Hem erkek hem de kadınlar için geçerli olan transseksüellik, daha çok ruhsal eğilimler için belirleyicidir. Kişi davranışlarından çok iç ...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşma, günümüz toplumumuzda direk olarak bir hastalık olarak görülmektedir. İnsanlar böyle bir insanı gördükleri zaman bu kişiye deli gözüyle bakarlar. Aslında her kendi kendine konuşan kişi hasta değildir. İnsanlarda bu rahatsızlığın...
İntihar
İntihar
İntihar, insanın kendi öz benliği içinde, üstbenlik ile çatışması sonucunda oluşan kaygının eyleme dönüşmesidir. Eski çağlardan beri kendine zarar veren insanlar var olmasına rağmen, intihar sözcüğü 18. Yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmıştır. Kısa...
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme, İnsanların kendilerine zarar verme eylemleri demek kendi bedenlerine ciddi hasarlar vererek ve vücudunun belirli yerlerine zarar vererek yaralaması durumu olarak tanımlanır. Özellikle çocuklarda girdikleri yeni ortamda uyum probl...
Psikotik Depresyon
Psikotik Depresyon
Psikotik depresyon özellikli bunalım, psikolojik bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığın ilerleyen safhalarında depresif tabloda psikotik özellikler de görülebilir. Bu psikolojik belirtiler sanrı (Hezeyan) ve varsanı (Halisinasyon) lardır. Bu psikotik beli...
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni, Şizofreni Türkçeye Yunanca olarak şizo (Schizein) ve akıl anlamına gelen frenos (Phren) kelimesinden gelir. Ayrık veya bölünmüş anlamına da gelmektedir. Bu rahatsızlıkta hastanın ayna anda iki farklı gerçeklilik içerisinde yaşıyor olm...
Fetişizm
Fetişizm
Fetişizm, Kişinin normal insanlara göre cinsellik duygusu uyandırmayan birtakım nesnelere ilgi duyması ve bu ilgiyi saplantı haline getirmesi olarak tanımlanan ve bir davranış bozukluğu olan fetişizmin, genellikle erkeklerde olduğu bilinmektedir. Fet...

 

Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Transseksüel
Kendi Kendine Konuşma
İntihar
Kendine Zarar Verme
Psikotik Depresyon
Akut Şizofreni
Fetişizm
Delüzyonel Bozukluk
Konsantrasyon Bozukluğu
Megalomani
30 Yaş Sendromu
Yalnızlık
Bipolar Bozukluk Testi
A Tipi Otizm
Ajitasyon
Stres Anında Vücuttaki Değişiklikler
Sinir Ucu İltihabı
Çocuklarda Panik Atak
Dürtüsellik
Sadist
Asosyal
Cinsel Kimlik Bozukluğu
Somatizasyon Bozukluğu
Şizofreni Testi
Aşırı Heyecan
Popüler İçerik
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk, Kişide değiştirilemeyen kalıcı bazı düşünce ve davranışların yanlış olduğunun kesin bilinmesine karşılık düşüncelerinin doğru old...
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon bozukluğu: Yaşadığımız toplumda neredeyse % 30'unda konsantrasyon bozukluğu bulunmaktadır. Özellikle çocuklar ve gençlerde daha çok görü...
Megalomani
Megalomani
Megalomani, Sosyal psikolojinin alt dallarından olan megalomani insanın kendisini olduğundan fazla ve büyük görmek, eşdeğer insanlardan üstün görmenin...
30 Yaş Sendromu
30 Yaş Sendromu
30 yaş sendromu, adından da anlayabileceğimiz gibi insanlarda 30'lu yaşlarda ve hatta bazı insanlarda 28 yaşında bile görülebilen bir sorundur. 30 yaş...
Yalnızlık
Yalnızlık
Yalnızlık, Yalnızlık nadiren ya da kimi zaman insanın kendisini bir çok etkinlikten koparmasıdır. Bir köşeye çekilme, diğer insanlardan uzaklaşma, işi...
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar bozukluk testi, bipolar bozukluk tanısı koyabilecek herhangi bir psikolojik test, film çekimi, laboratuvar testi gibi tetkikler bulunmamaktadı...
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm, A Tipi Otizm yani atipik otizm, yaygın gelişimsel bozukluktur ve çocuk hakkında belirli bir teşhis konulamaması, ancak çocuğun birden...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Beyincikte Denge Bozukluğu
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Beyincikte Denge Bozukluğu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024