Narsisizm

Narsisizm

Narsisizm, bu psikolojik rahatsızlık kendini beğenmişlik hastalığı olarak tanımlanır. Narsist yapıda olan kişiler kendilerine aşık olurlar, başkalarının düşünce ve istekleri onlar için yok anlamındadır, bunlara karşı ilgisiz kalırlar. Bu yapıdaki kişiler her yerde kendilerini ön plana çıkarmaya çalışırlar, başkalarının hissettikleri onlar için önemli değildir, kendilerini onların yerine koymazlar.

Narsisizm tanı özellikleri nelerdir?

Narsisizm kişilerde dramatik, atletik ya da artistik başarılar gibi özelliklerle tanımlanır. Kişiler etrafındaki kişilere kendileriyle meşgulmuş gibi bir izlenim verse de, aslında kendilerini değersiz, aşağılık, yüzeysel gibi hissetme eğilimi gösterirler. başkaları tarafından kendilerinin eleştirilmesine izin vermezler. Başka kişileri kendi isteklerinin ve amaçlarının karşılanması için kullanırlar. Kişiler kendilerini güçte ve sevgide doyumsuz, eşi bulunmaz birisi olarak görürler. Etrafındakilerle empati kurmaz, devamlı olarak onaylanma, ilgi beklentisi içinde olurlar. Eğer beklentileri karşılanmadığı takdirde, benlik saygıları sarsılır, kendi içlerinde kırgınlığı ve çökkünlüğü yaşarlar.

Kendilerine saygı göstermeyen, ilgi duymayan herkesi küçümseme eğilimi gösterirler. Kendi hayallerini abartır, devamlı olarak kendilerinin haklı olduğunu göstererek, diğer kişileri kandırma eğilimi içine girerler. Narsisizm etkisinde olan kişiler umutsuzluğa kapılmadan, her olayda gerçekleri saptırmaya çalışır. Başka kişilere imrenerek bakabilir, buna rağmen kendi rahatlarından ödün vermeyi tercih etmezler. Kendilerine saygı duymayan, ilgi göstermeyen kişileri küçümserler. Hayallerini abartarak, devamlı kendi haklılıklarını savunur, herkesi kandırmak ister. Olaylardaki gerçekleri saptırırken, umutsuzluk içinde olmazlar. Narsisizm kişilik bozukluğu genellikle histrionik, antisosyal ve borderline kişilik bozukluğuyla birlikte görüldüğünden, tanı koymak oldukça zor olur. Kişiler ilerleyen zamanlarda güzelliklerini ve güçlerini kaybettiği zaman, zorlanmaya başlar. Her olumsuzlukta karşısındaki kişiye öfke duyar, intikam hissi içinde olurlar. Kendileriyle ilgili eleştirilere karşı umursamaz davranırlar. Eleştirileri değersiz sayar, insanları kullanır, düşündüğü sadece kendisi olur.

Narsisizm tanı kriterleri nelerdir?

Tanı kriterlerinin beş tanesinin ya da fazlasının kişide birlikte olması halinde bu kişilik bozukluğunun tanısı yapılabilir.
  • Kendisinin oldukça önemli biri olduğunu düşünenler
  • Sürekli olarak sınırsız güzelliğe, güce, zekaya ve kusursuz sevgiye odaklanmış olanlar
  • Her daim çevresindekiler tarafından beğenilmeyi isteyenler
  • Kendisinin eşsiz biri olduğuna inanmış kişiler
  • Kendisinin her zaman kayırılması gerektiğini düşünenler
  • Başka kişileri çıkarları ve menfaatleri için kullanmayı düşünen ve yapan kişiler
  • Başka kişilerin duygularını anlamak için çaba sarf etmeyenler, empati kuramayanlar
  • Başkalarını kıskananlar ya da kendisini kıskandıklarını düşünenler
  • Kendini beğenen, yapı itibarıyla küstah olanlar
Narsisizm kişilik bozukluğunu ortay çıkaran etkenler nelerdir?

Hastalar narsisizm etkisinde olursa, erken çocuklukta kişilik bütünlüğünün sağlanması, korunması bakımından, çevrenin tepkisine gereksinim duyarlar. Kişinin anne ve babasından duygusal sıcaklığı görememesi halinde, duygusal gelişim yüzeysel kalır. Çocuk annesine kendini fark ettiremezse, anne imgesi eksik olur. Anne ve baba tarafından özellikleri abartılan, yüceltilen çocuklarda öz benlik duygusu devamlı şekilde beslenir. Bunun narsisizm etkilerinin ortay çıkmasında etkisi çok fazladır. Özellikle anne babada bu kişilik bozukluğunun olması, çocuklarını riskli duruma getirir. Bu açıdan narsisizm genetik geçişli bir rahatsızlıktır.

Narsisizm tedavisi nasıl yapılır?

Rahatsızlığın kronikleşme etkisi göstermesi nedeniyle, bunun tedavisi çok zorlu olur. Hastanın tedavisinde benlik saygısının korunması hedeflenir. Gerçek benliğe erişmeden hastalarda yapay benlik çalışması yapılması başarısız sonuçların alınmasına neden olur. Terapistler hastalarda gerçek benlikle ve yapay benlikte birlikte bir çalışma yürütmelidir.
Son Güncelleme : 13.12.2020 18:51:54
Narsisizm ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Narsisizm Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Narsisizm"
Çok yakın arkadaşım sürekli kendini beğeniyor ve ön plana çıkmak istiyor. Narsisizm rahatsızlığı olmuş olabilir mi? Narsisizm rahatsızlığının teşhis özellikleri nelerdir? Narsisizm tanı kriterleri nedir? Narsisizm kişilik bozukluğunu ortaya çıkaran etkenler nelerdir? Narsisizm rahatsızlığının tedavisi nasıl yapılır? Ailede kişilik bozukluğunun olması çocuğu risk altında bırakır mı? Detaylı bilgi verir misiniz?
Fatma . 08.10.2018 19:42:27
CEVAP YAZ
Pedofoli
Pedofoli
Pedofoli, Son zamanlarda oldukça sık duyduğumuz yetişkin bir bireyin çocuklara yönelik cinsel arzu halk dilinde sübyancılık ve sapıklık demektir. Sorunlu bir çocukluk yaşayan ve özgüveni düşük kişilerde daha sık görülür psikoseksüel bir hastalıktır. ...
Ayak Fetişizm
Ayak Fetişizm
Ayak fetişizm, Fetiş kutsal sayılan ya da şans getirdiğine inanılan varlık anlamına gelmektedir. Bu kimi zaman nesne ya da aksesuar olarak kullanılırken; kimi zaman bedenin herhangi bir bölümünde bulunur. Ayrıca ilgi alanına giren şey bazen elbise ba...
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm hastalığı, insanlarda hipofiz bezlerinde meydana gelen problemler nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Aslında bu hastalığa direk olarak hipofiz bezi yetmezliği diyebiliriz. Sağlıklı insanlarda hipofiz bezleri, vücutta kullanılan hormonl...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme, Ani sinirlenme insanın elinde olmayan sebepsiz yere olan bir durumdur. Bir anda gelişen ani sinirle vücuttaki adrenalin yükselir ve bu durum hastanın o anki halinin stresli olduğunu gösterir. Kişinin aniden nabız artışlarında hızla...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, diğer bir adıyla varsanı, gerçek hayatta var olmayan ancak kişilerin duyu organlarının herhangi biriyle algıladığını zannettiği durumların adıdır ve halüsinasyonlara genellikle sinirsel ya da ruhsal hastalıkları olan kişilerde rastlanır...
Transseksüel
Transseksüel
Transseksüel, kendini karşı cinse ait hissetme, karşı cinse benzeme eğilimi taşıyan kişilere transseksüel denir. Hem erkek hem de kadınlar için geçerli olan transseksüellik, daha çok ruhsal eğilimler için belirleyicidir. Kişi davranışlarından çok iç ...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşma, günümüz toplumumuzda direk olarak bir hastalık olarak görülmektedir. İnsanlar böyle bir insanı gördükleri zaman bu kişiye deli gözüyle bakarlar. Aslında her kendi kendine konuşan kişi hasta değildir. İnsanlarda bu rahatsızlığın...
İntihar
İntihar
İntihar, insanın kendi özbenliği içinde, üstbenlik ile çatışması sonucunda oluşan kaygının eyleme dönüşmesidir. Eski çağlardan beri kendine zarar veren insanlar var olmasına rağmen, intihar sözcüğü 18. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmıştır. K...
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme, İnsanların kendilerine zarar verme eylemleri demek kendi bedenlerine ciddi hasarlar vererek ve vücudunun belirli yerlerine zarar vererek yaralaması durumu olarak tanımlanır. Özellikle çocuklarda girdikleri yeni ortamda uyum p...
Psikotik Depresyon
Psikotik Depresyon
Psikotik depresyon özellikli bunalım, psikolojik bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığın ilerleyen safhalarında depresif tabloda psikotik özellikler de görülebilir. Bu psikolojik belirtiler sanrı (hezeyan) ve varsanı (halisinasyon) lardır. Bu psikotik beli...
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni, Şizofreni Türkçeye Yunanca olarak şizo (schizein) ve akıl anlamına gelen frenos (phren) kelimesinden gelir. Ayrık veya bölünmüş anlamına da gelmektedir. Bu rahatsızlıkta hastanın ayna anda iki farklı gerçeklilik içerisinde yaşıyor olm...
Fetişizm
Fetişizm
Fetişizm, Kişinin normal insanlara göre cinsellik duygusu uyandırmayan birtakım nesnelere ilgi duyması ve bu ilgiyi saplantı haline getirmesi olarak tanımlanan ve bir davranış bozukluğu olan fetişizmin, genellikle erkeklerde olduğu bilinmektedir. Fet...

 

Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Transseksüel
Kendi Kendine Konuşma
İntihar
Kendine Zarar Verme
Psikotik Depresyon
Akut Şizofreni
Fetişizm
Delüzyonel Bozukluk
Konsantrasyon Bozukluğu
Megalomani
30 Yaş Sendromu
Yalnızlık
Bipolar Bozukluk Testi
A Tipi Otizm
Ajitasyon
Stres Anında Vücuttaki Değişiklikler
Sinir Ucu İltihabı
Çocuklarda Panik Atak
Dürtüsellik
Sadist
Asosyal
Cinsel Kimlik Bozukluğu
Somatizasyon Bozukluğu
Şizofreni Testi
Aşırı Heyecan
Popüler İçerik
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk, Kişide değiştirilemeyen kalıcı bazı düşünce ve davranışların yanlış olduğunun kesin bilinmesine karşılık düşüncelerinin doğru old...
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon bozukluğu: Yaşadığımız toplumda neredeyse % 30'unda konsantrasyon bozukluğu bulunmaktadır. Özellikle çocuklar ve gençlerde daha çok görü...
Megalomani
Megalomani
Megalomani, Sosyal psikolojinin alt dallarından olan megalomani insanın kendisini olduğundan fazla ve büyük görmek, eşdeğer insanlardan üstün görmenin...
30 Yaş Sendromu
30 Yaş Sendromu
30 yaş sendromu, adından da anlayabileceğimiz gibi insanlarda 30'lu yaşlarda ve hatta bazı insanlarda 28 yaşında bile görülebilen bir sorundur. 30 yaş...
Yalnızlık
Yalnızlık
Yalnızlık, Yalnızlık nadiren ya da kimi zaman insanın kendisini bir çok etkinlikten koparmasıdır. Bir köşeye çekilme, diğer insanlardan uzaklaşma, işi...
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar bozukluk testi, bipolar bozukluk tanısı koyabilecek herhangi bir psikolojik test, film çekimi, laboratuvar testi gibi tetkikler bulunmamaktadı...
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm, A Tipi Otizm yani atipik otizm, yaygın gelişimsel bozukluktur ve çocuk hakkında belirli bir teşhis konulamaması, ancak çocuğun birden...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Beyincikte Denge Bozukluğu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Beyincikte Denge Bozukluğu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022