Şizoid Kişilik Bozukluğu

Şizoid Kişilik Bozukluğu

Şizoid Kişilik Bozukluğu, rahatsızlığı olan hastalar diğer insanlarla yakınlaşarak ilişki kurmaktan ve topluma girmekten çekinirler. Bu hastaların kişilik yapıları özellikle duygusal bakımdan yalnız, içe dönük, oldukça soğuk ve karşısındaki kişilere karşı oldukça mesafelidir. Bu yüzden diğer kişilerle bir arada bulunmaktan zevk alamazlar ve özellikle yalnız yaşamayı arzu ederler. Ayrıca olası duygularını saklayarak sosyal hayata dahil olmayarak, eğlenmekten ve iyi vakit geçirmekten kaçınırlar. Onlar için en yakın kişiler yalnızca birinci derecede olan yakın akrabalarıdır ve şizoid kişilik bozukluğu olan hastaların içe kapanık durumlarından dolayı sevinç veya üzüntülerini dışarıdan anlamak oldukça güçtür. Bu yüzden kendilerini hayattan soyutlayarak yaşamlarını sürdürürler.

Şizoid kişisel bozukluğu hastalığında hastalar yaşamları süresince ilişkilerinde önemli ölçülerde çekingenlik yaşamakta ve bu yüzden yakın ilişkiler içine girmekten olabildiğince çekinmektedirler. Ayrıca sosyal çevrelerden uzak durma, duygularını ifade etmekte başarılı olamama şeklinde belirtiler sergilerler. Bu hastalık kişilerde gençlik çağlarında başlayarak birçok değişik koşullar nedeni ile meydana gelmektedir. Genel olarak bu hastalar içe dönük ve oldukça soğuk bir mizaca sahiptirler. Davranış ve hareketlerinde ilgisiz olduğu kadar da uyuşuk bir duruşlarının yanı sıra kesinlikle göz temasından kaçınarak uzak dururlar. Şizoid kişisel bozukluğu var olan kişiler yaşamın bir parçası olarak kabul edilen yaşanan problemlere hiç bir tepki göstermeyerek tamamıyla pasif bir şekle girerler. Bu hastalar yalnızca birinci dereceden olan yakın akrabalarıyla diyaloğa geçerler. Bu yüzden toplumsal becerilerde yetersiz kalırlar. Çevrelerindeki kişilerle iletişim kurmadıklarından dolayı farklı hobiler edinirler ve kendileri hakkında yapılan eleştirilere karşı oldukça ilgisiz kalırlar. Ancak yaptıkları işlerde başarı sağlayabilmelerinin yanı sıra odaklandıkları bir tek konu üzerinde çalışmalarını sürdürürler. Karşı cinse ilgileri yoktur ve bu yüzden evliliğe sıcak bakmazlar. Ayrıca dışarıya kapalı olan duygularını kendi içlerinde yoğun bir şekilde yaşarlar. Kendilerine sorulan sorulara cevapları oldukça kısadır ve bu yüzden ne istedikleri de başkaları tarafından anlaşılamaz. Şizoid kişisel bozukluğu rahatsızlığı olan hastaların genellikle hafızalarının iyi olmasının yanı sıra stres altında oldukları vakitlerde kısa süreli gelişen psikotik dönemlere girerler.

Şizoid Kişisel Bozukluğa Meydana Getiren Sebepler Nelerdir?

Şizoid kişisel bozukluğun sebebi kişinin çocukluk çağlarına kadar inmektedir ve bu çağlarda soğuk, duygusuz, sevgisiz ve ilgisiz ortamlarda kalan bu çocuklar özellikle ilerleyen yaşlardaki ilişkilerinde özellikle bağlantıların kendisi için gerekli olmadığı şeklinde bir düşünceye çıkmazına sahip olurlar. Genel olarak aile içindeki ilişkilerin soğuk ve bozuk yaşanmasından dolayı tek başına oldukça yalnız geçen çocukluk geçirenlerde meydana gelen bir hastalık şeklidir. Bu konu hakkında yapılan incelemeler çocukluk döneminde duygu ve sevgi yönünden oldukça fakir ilişkiler geçirmiş kişilerde sıklıkla şizoid kişisel bozukluğa rastlanmaktadır. Bu nedenle anne veya babanın duygusal açıdan sorumsuz olmaları ve çocukla oldukça bozuk ilişkiler yaşamaları şizoid bireylerinin sıklıkla yetişmesine neden olmaktadır.

Şizoid kişisel bozukluğu hastalığı genel olarak erkeklerde bayanlara karşılık daha fazla rastlanan bozukluk, uzun süreli devam etse de tedavi altına alındığında iyileşme sağlanarak ömür boyu sürmeyebilmektedir. Bu bozuklukta yapılması gerekli tedavi şekli psikoterapi olmaktadır ve bu hastalıkla karşı karşıya kalan hastalar genellikle kendi arzularıyla tedaviye başvurmazlar. Ancak yakınlarının ısrarıyla tedavi altına alınan hastalar gittikleri terapiste güven sağladıklarında, kendi yaşamları konusunda iç dünyasında yaşadıkları duygu ve düşüncelerini anlatmaya çalışırlar. Uygulanan bu tedavinin amacı hastanın anlamlı ve düzgün ilişkiler sağlayıp sağlayamayacağı hakkında tespit edilir. Böylelikle hasta kişinin korkuları ve istekleri belirli hale getirilir ve hastanın uygulanan terapiye önem vermesi halinde neticeye varmak da oldukça kolay olur.


Son Güncelleme : 10.03.2021 15:56:14
Şizoid Kişilik Bozukluğu ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Şizoid Kişilik Bozukluğu Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Şizoid Kişilik Bozukluğu"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Pedofoli
Pedofoli
Pedofoli, Son zamanlarda oldukça sık duyduğumuz yetişkin bir bireyin çocuklara yönelik cinsel arzu halk dilinde sübyancılık ve sapıklık demektir. Sorunlu bir çocukluk yaşayan ve özgüveni düşük kişilerde daha sık görülür psikoseksüel bir hastalıktır. ...
Ayak Fetişizm
Ayak Fetişizm
Ayak fetişizm, Fetiş kutsal sayılan ya da şans getirdiğine inanılan varlık anlamına gelmektedir. Bu kimi zaman nesne ya da aksesuar olarak kullanılırken; kimi zaman bedenin herhangi bir bölümünde bulunur. Ayrıca ilgi alanına giren şey bazen elbise ba...
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm hastalığı, insanlarda hipofiz bezlerinde meydana gelen problemler nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Aslında bu hastalığa direk olarak hipofiz bezi yetmezliği diyebiliriz. Sağlıklı insanlarda hipofiz bezleri, vücutta kullanılan hormonl...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme, Ani sinirlenme insanın elinde olmayan sebepsiz yere olan bir durumdur. Bir anda gelişen ani sinirle vücuttaki adrenalin yükselir ve bu durum hastanın o anki halinin stresli olduğunu gösterir. Kişinin aniden nabız artışlarında hızla...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, diğer bir adıyla varsanı, gerçek hayatta var olmayan ancak kişilerin duyu organlarının herhangi biriyle algıladığını zannettiği durumların adıdır ve halüsinasyonlara genellikle sinirsel ya da ruhsal hastalıkları olan kişilerde rastlanır...
Transseksüel
Transseksüel
Transseksüel, kendini karşı cinse ait hissetme, karşı cinse benzeme eğilimi taşıyan kişilere transseksüel denir. Hem erkek hem de kadınlar için geçerli olan transseksüellik, daha çok ruhsal eğilimler için belirleyicidir. Kişi davranışlarından çok iç ...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşma, günümüz toplumumuzda direk olarak bir hastalık olarak görülmektedir. İnsanlar böyle bir insanı gördükleri zaman bu kişiye deli gözüyle bakarlar. Aslında her kendi kendine konuşan kişi hasta değildir. İnsanlarda bu rahatsızlığın...
İntihar
İntihar
İntihar, insanın kendi özbenliği içinde, üstbenlik ile çatışması sonucunda oluşan kaygının eyleme dönüşmesidir. Eski çağlardan beri kendine zarar veren insanlar var olmasına rağmen, intihar sözcüğü 18. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmıştır. K...
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme, İnsanların kendilerine zarar verme eylemleri demek kendi bedenlerine ciddi hasarlar vererek ve vücudunun belirli yerlerine zarar vererek yaralaması durumu olarak tanımlanır. Özellikle çocuklarda girdikleri yeni ortamda uyum p...
Psikotik Depresyon
Psikotik Depresyon
Psikotik depresyon özellikli bunalım, psikolojik bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığın ilerleyen safhalarında depresif tabloda psikotik özellikler de görülebilir. Bu psikolojik belirtiler sanrı (hezeyan) ve varsanı (halisinasyon) lardır. Bu psikotik beli...
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni, Şizofreni Türkçeye Yunanca olarak şizo (schizein) ve akıl anlamına gelen frenos (phren) kelimesinden gelir. Ayrık veya bölünmüş anlamına da gelmektedir. Bu rahatsızlıkta hastanın ayna anda iki farklı gerçeklilik içerisinde yaşıyor olm...
Fetişizm
Fetişizm
Fetişizm, Kişinin normal insanlara göre cinsellik duygusu uyandırmayan birtakım nesnelere ilgi duyması ve bu ilgiyi saplantı haline getirmesi olarak tanımlanan ve bir davranış bozukluğu olan fetişizmin, genellikle erkeklerde olduğu bilinmektedir. Fet...

 

Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Transseksüel
Kendi Kendine Konuşma
İntihar
Kendine Zarar Verme
Psikotik Depresyon
Akut Şizofreni
Fetişizm
Delüzyonel Bozukluk
Konsantrasyon Bozukluğu
Megalomani
30 Yaş Sendromu
Yalnızlık
Bipolar Bozukluk Testi
A Tipi Otizm
Ajitasyon
Stres Anında Vücuttaki Değişiklikler
Sinir Ucu İltihabı
Çocuklarda Panik Atak
Dürtüsellik
Sadist
Asosyal
Cinsel Kimlik Bozukluğu
Somatizasyon Bozukluğu
Şizofreni Testi
Aşırı Heyecan
Popüler İçerik
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk, Kişide değiştirilemeyen kalıcı bazı düşünce ve davranışların yanlış olduğunun kesin bilinmesine karşılık düşüncelerinin doğru old...
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon bozukluğu: Yaşadığımız toplumda neredeyse % 30'unda konsantrasyon bozukluğu bulunmaktadır. Özellikle çocuklar ve gençlerde daha çok görü...
Megalomani
Megalomani
Megalomani, Sosyal psikolojinin alt dallarından olan megalomani insanın kendisini olduğundan fazla ve büyük görmek, eşdeğer insanlardan üstün görmenin...
30 Yaş Sendromu
30 Yaş Sendromu
30 yaş sendromu, adından da anlayabileceğimiz gibi insanlarda 30'lu yaşlarda ve hatta bazı insanlarda 28 yaşında bile görülebilen bir sorundur. 30 yaş...
Yalnızlık
Yalnızlık
Yalnızlık, Yalnızlık nadiren ya da kimi zaman insanın kendisini bir çok etkinlikten koparmasıdır. Bir köşeye çekilme, diğer insanlardan uzaklaşma, işi...
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar bozukluk testi, bipolar bozukluk tanısı koyabilecek herhangi bir psikolojik test, film çekimi, laboratuvar testi gibi tetkikler bulunmamaktadı...
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm, A Tipi Otizm yani atipik otizm, yaygın gelişimsel bozukluktur ve çocuk hakkında belirli bir teşhis konulamaması, ancak çocuğun birden...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Beyincikte Denge Bozukluğu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Beyincikte Denge Bozukluğu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022