Antisosyal Kişilik Bozukluğu

Antisosyal Kişilik Bozukluğu

Antisosyal kişilik bozukluğu, insanlarda psikolojik olarak meydana gelen bir problemdir. Bu sorunun var olduğu kişilerde başta davranış bozuklukları olmak üzere birçok farklı belirti meydana gelir. İnsanlarda ergenlik dönemlerinde antisosyal kişilik bozukluğu çok yaygın bir şekilde görülmektedir. Bu hastalık, hem gençlerde hem de yetişkinlerde sosyal açıdan çok önemli sorunların meydana gelmesine neden olan bir durumdur. Bu nedenle bu psikolojik rahatsızlığın en kısa zamanda giderilmesi gerekmektedir. Aksi durumlarda bu sorun daha da ilerleyerek farklı psikolojik sorunlara neden olabilir. Bazı alanlarda bu hastalığa sosyopati denilmektedir. Bu ismiyle de çok bilinen bu hastalık genel olarak bir psikolojik dengesizliktir. Antisosyal kişilik bozukluğu olan insanlarda bu durum toplum ahlakını olumsuz bir şekilde etkileyecek durumlara neden olabilmektedir. Aslında bu psikolojik problemde meydana gelen en büyük sorun da bu dur. Halk arasında kişinin yapmış olduğu hal ve hareketler de bu psikolojik rahatsızlıktan etkilenecektir. Tüm bu durumlara rağmen kesinlikle bu durum akıl hastalığıyla ilişkilendirilmemesi gerekmektedir. Çünkü her ikisi de oldukça farklı şeylerdir. Antisosyal kişilik bozukluğu olan insanlarda rahatsızlığın iki temel özelliği bulunmaktadır. Bunlardan biri insanlarda manipülasyonların meydana gelmesidir. Bunun yanında kişilerde görülen bir diğer özellik ise kişinin hilekarlığıdır. Bu özellikler aslında günümüz insanlarda çok karşılaşılan durumlar olduğu için hastalık olarak tanı konulması oldukça zordur. Bu nedenle bu konuda uzman olmayan kişiler tanı koyamaz.

Antisosyal kişilik bozukluğu belirtileri:
  • Bu psikolojik problemin görüldüğü kişilerde son zamanlarda hırsızlık yapma ve yalan söyleme gibi durumlar meydana gelmeye başlamaktadır. Toplumumuzda oldukça yaygın bir şekilde görülen bu durumlar, bazen kişilerin hastalıkları nedeniyle meydana gelebilmektedir.
  • Bu problemin olduğu kişilerde görülen en büyük belirtilerden biri ise kişinin başka insanların haklarını ihlal etmesi ya da etmek istemesidir. Bu durum da oldukça sık karşılaşılan problemler arasında yer alır.
  • Özelikle ergenlik dönemlerinde kişinin sürekli olarak sigara ya da uyuşturucu maddelere özenmesi gibi durumlar da bu hastalığın belirtileri arasında yer almaktadır.
  • Kişide sürekli olarak kavgaya yönelme durumlarıdır. Bu gibi sorunlar nedeniyle kişi sürekli etrafındaki insanlara çatarak sorunlar çıkarır. Genel olarak antisosyal kişilik bozukluğu bu gibi belirtilerle kendisini ortaya çıkarmaktadır.
Antisosyal kişilik bozukluğuna nasıl tanı koyulur?

Antisosyal kişilik bozukluğu olan insanlara aslında bazı durumların bilinmesi gerekir. Örneğin kişi aşağıdaki durumların birkaç tanesine uygunluk gösteriyorsa bu kişilerde antiseptik kişilik bozukluğu tanısı koyulur ve tedaviler gerekir.
  • Kişide başkasına zarar verme ve kötü alışkanlıklar gösterme gibi bir durum varsa,
  • Kişi eğer aniden tepkiler göstererek hareket ediyorsa,
  • Başkalarına karşı takma isimler kullanma, sürekli yalan söyleme, şahsi menfaatini düşünme gibi durumlar varsa,
  • Fiziki olarak dövüşme, saldırma ve sürekli olarak sinirlilik hali varsa,
  • Sürekli olarak tek bir işte çalışmak istemiyorsa ve mali mükellefiyetlerini sürekli ihmal ediyorsa antisosyal kişilik bozukluğu olduğu anlaşılabilir.
Antisosyal kişilik bozukluğu tedavisi:

Bu psikolojik rahatsızlığın tedavisi son derece zordur ve hatta bazı doktorlar bu durumları tedavi bile edememektedir. Çünkü bu durum direk olarak gelişerek kişinin kişiliğine işlemiştir ve kişi böyle bir karakter kazanmıştır. Fakat bazı hastalar genç yaşta psikolog kontrolünde olduğu için bazı terapiler ve motivasyonlarla başarılı sonuçlar alınabilmektedir. Bunun için genellikle kişilerde ahlaki ve sosyal davranışların gelişmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarda ne adar başarı elde edilirse o kadar olumlu etkiler meydana gelir.
Son Güncelleme : 04.01.2021 04:26:18
Antisosyal Kişilik Bozukluğu ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Antisosyal Kişilik Bozukluğu Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Antisosyal Kişilik Bozukluğu"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Pedofoli
Pedofoli
Pedofoli, Son zamanlarda oldukça sık duyduğumuz yetişkin bir bireyin çocuklara yönelik cinsel arzu halk dilinde sübyancılık ve sapıklık demektir. Sorunlu bir çocukluk yaşayan ve özgüveni düşük kişilerde daha sık görülür psikoseksüel bir hastalıktır. ...
Ayak Fetişizm
Ayak Fetişizm
Ayak fetişizm, Fetiş kutsal sayılan ya da şans getirdiğine inanılan varlık anlamına gelmektedir. Bu kimi zaman nesne ya da aksesuar olarak kullanılırken; kimi zaman bedenin herhangi bir bölümünde bulunur. Ayrıca ilgi alanına giren şey bazen elbise ba...
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm hastalığı, insanlarda hipofiz bezlerinde meydana gelen problemler nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Aslında bu hastalığa direk olarak hipofiz bezi yetmezliği diyebiliriz. Sağlıklı insanlarda hipofiz bezleri, vücutta kullanılan hormonl...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme, Ani sinirlenme insanın elinde olmayan sebepsiz yere olan bir durumdur. Bir anda gelişen ani sinirle vücuttaki adrenalin yükselir ve bu durum hastanın o anki halinin stresli olduğunu gösterir. Kişinin aniden nabız artışlarında hızla...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, diğer bir adıyla varsanı, gerçek hayatta var olmayan ancak kişilerin duyu organlarının herhangi biriyle algıladığını zannettiği durumların adıdır ve halüsinasyonlara genellikle sinirsel ya da ruhsal hastalıkları olan kişilerde rastlanır...
Transseksüel
Transseksüel
Transseksüel, kendini karşı cinse ait hissetme, karşı cinse benzeme eğilimi taşıyan kişilere transseksüel denir. Hem erkek hem de kadınlar için geçerli olan transseksüellik, daha çok ruhsal eğilimler için belirleyicidir. Kişi davranışlarından çok iç ...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşma, günümüz toplumumuzda direk olarak bir hastalık olarak görülmektedir. İnsanlar böyle bir insanı gördükleri zaman bu kişiye deli gözüyle bakarlar. Aslında her kendi kendine konuşan kişi hasta değildir. İnsanlarda bu rahatsızlığın...
İntihar
İntihar
İntihar, insanın kendi özbenliği içinde, üstbenlik ile çatışması sonucunda oluşan kaygının eyleme dönüşmesidir. Eski çağlardan beri kendine zarar veren insanlar var olmasına rağmen, intihar sözcüğü 18. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmıştır. K...
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme, İnsanların kendilerine zarar verme eylemleri demek kendi bedenlerine ciddi hasarlar vererek ve vücudunun belirli yerlerine zarar vererek yaralaması durumu olarak tanımlanır. Özellikle çocuklarda girdikleri yeni ortamda uyum p...
Psikotik Depresyon
Psikotik Depresyon
Psikotik depresyon özellikli bunalım, psikolojik bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığın ilerleyen safhalarında depresif tabloda psikotik özellikler de görülebilir. Bu psikolojik belirtiler sanrı (hezeyan) ve varsanı (halisinasyon) lardır. Bu psikotik beli...
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni, Şizofreni Türkçeye Yunanca olarak şizo (schizein) ve akıl anlamına gelen frenos (phren) kelimesinden gelir. Ayrık veya bölünmüş anlamına da gelmektedir. Bu rahatsızlıkta hastanın ayna anda iki farklı gerçeklilik içerisinde yaşıyor olm...
Fetişizm
Fetişizm
Fetişizm, Kişinin normal insanlara göre cinsellik duygusu uyandırmayan birtakım nesnelere ilgi duyması ve bu ilgiyi saplantı haline getirmesi olarak tanımlanan ve bir davranış bozukluğu olan fetişizmin, genellikle erkeklerde olduğu bilinmektedir. Fet...

 

Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Transseksüel
Kendi Kendine Konuşma
İntihar
Kendine Zarar Verme
Psikotik Depresyon
Akut Şizofreni
Fetişizm
Delüzyonel Bozukluk
Konsantrasyon Bozukluğu
Megalomani
30 Yaş Sendromu
Yalnızlık
Bipolar Bozukluk Testi
A Tipi Otizm
Ajitasyon
Stres Anında Vücuttaki Değişiklikler
Sinir Ucu İltihabı
Çocuklarda Panik Atak
Dürtüsellik
Sadist
Asosyal
Cinsel Kimlik Bozukluğu
Somatizasyon Bozukluğu
Şizofreni Testi
Aşırı Heyecan
Popüler İçerik
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk, Kişide değiştirilemeyen kalıcı bazı düşünce ve davranışların yanlış olduğunun kesin bilinmesine karşılık düşüncelerinin doğru old...
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon bozukluğu: Yaşadığımız toplumda neredeyse % 30'unda konsantrasyon bozukluğu bulunmaktadır. Özellikle çocuklar ve gençlerde daha çok görü...
Megalomani
Megalomani
Megalomani, Sosyal psikolojinin alt dallarından olan megalomani insanın kendisini olduğundan fazla ve büyük görmek, eşdeğer insanlardan üstün görmenin...
30 Yaş Sendromu
30 Yaş Sendromu
30 yaş sendromu, adından da anlayabileceğimiz gibi insanlarda 30'lu yaşlarda ve hatta bazı insanlarda 28 yaşında bile görülebilen bir sorundur. 30 yaş...
Yalnızlık
Yalnızlık
Yalnızlık, Yalnızlık nadiren ya da kimi zaman insanın kendisini bir çok etkinlikten koparmasıdır. Bir köşeye çekilme, diğer insanlardan uzaklaşma, işi...
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar bozukluk testi, bipolar bozukluk tanısı koyabilecek herhangi bir psikolojik test, film çekimi, laboratuvar testi gibi tetkikler bulunmamaktadı...
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm, A Tipi Otizm yani atipik otizm, yaygın gelişimsel bozukluktur ve çocuk hakkında belirli bir teşhis konulamaması, ancak çocuğun birden...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Beyincikte Denge Bozukluğu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Beyincikte Denge Bozukluğu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022