Demans

Demans

Demans, beyin hücrelerinde meydana gelen hasar ve hücre kaybına yol açan hastalıkların belirtisi olarak oluşum gösterir. Normal şartlarda, yaşlanma sürecine bağlı olarak beyin hücrelerinde belli oranlarda kayıp yaşanabilir. Bu normal olarak kabul edilir. Ancak beyin hücresinde yaşanan fazla kayıp ya da bu kaybın hızla gerçekleşmesi beynin fonksiyonlarını yerine getirememesine neden olur. Bu durumda ortaya demans denilen hastalık çıkar. Demans, zihinsel becerileri yitirme, sosyal etkinliklerin olumsuz etkilenmesi gibi çok ciddi sıkıntılara yol açar. Yaşa bağlı yaşanan normal zihinsel yaşlanmada kişinin hayatı çok fazla etkilenmez.

Demans hangi zihinsel fonksiyonları etkiler?

 • Demans, hafıza, konsantrasyon, planlama, düşünme, dikkat etme, konuşma, algılama gibi fonksiyonların olumsuz etkilenmesine yol açar. Ayrıca kişinin duygu ve davranışlarını da olumsuz etkileyebilir.
 • Demans belirtileri
 • Kişilik değişimleri
 • Konuşmayla alakalı problemler
 • Soyut düşünme bozukluğu
 • yönelim ve yargılama bozukluğu
 • Halüsinasyonlar
 • İletişim güçlüğü
 • Muhakeme yetersizliği
 • Huzursuzluk
 • Saldırganlık
 • Amaçsız dolaşma
 • İlgisizlik
 • Uygunsuz davranışlar
 • Ajitasyon
 • Beceri ve farklı aktiviteleri olumsuz etkileyecek şekilde bellek kaybı
 • Kişinin daha evvel yaptığı basit şeyleri yapamama

Demans nedenleri

Demans hastalığı üzerinde en çok Alzheimer hastalığının etkin olduğu düşünülmektedir. Alzheimer beyin üzerinde etkili olan, ilerleyen ve geri dönüşümü olmayan bir hastalıktır. Hastada hafıza kaybı, depresyon, yönünü bulamama, konuşma güçlüğü, kişi ve mekanları tanıyamama gibi şikayetler açığa çıkar. Alzeheimer harici demansa yol açabilen diğer faktörler;

 • Alkol bağımlılığı
 • Beyne alınan darbeler
 • Menenjit hastalığı
 • Kullanılan bazı ilaçlar
 • Psikolojik anlamda hastalıklar
 • Kanser
 • Dahili hastalıklar
 • Beslenme bozuklukları
 • Beyin damarlarında gerçekleşen rahatsızlıklar

Demans nasıl teşhis edilir?

Demans hastalığın en belirgin belirti unutkanlıktır. Hasta eski yılları net bir şekilde hatırlarken yeni gerçekleşen olayları anımsayamaz. Bu durum hastanın yakınları için yanıltıcı bir durum olabilir. Eskiyi net bir şekilde anımsayan kişide bunama tanısı geç konulabilir. Yaşanan unutkanlık her geçen gün ilerleyerek devam eder. Hasta yakınındaki kişileri tanıyamaz, eşyaları hatırlayamaz duruma gelebilir. Fakat her unutkanlık demans belirtisi olarak algılanmamalıdır. Demans hastalarında cinsel istekte artış yaşanır. Cinsellik ile ilgili konuşmalar başlar. İlerlediğinde toplum içinde soyunmaktan kaçınmazlar. Demans hastalarında sinirlilik başlar ve hasta öfkesini kontrol edemez. Belli bir zaman geçtikten sonra kendine ve yakınlarına zarar vermeye başlarlar. Ağlama nöbetleri, motivasyon eksiklikleri, uykuya düşkünlük, terk edilme korkusu, sürekli isteklerde bulunma, şüphe gibi duygular başlar. Bu davranışların hasta yakınları tarafından dikkate alınması önemlidir. Bu sayede teşhis ile beraber erken tedaviye başlanabilir.

Demans tedavisi nasıl yapılır?

Demans Alzheimer harici başka bir sorun nedeniyle ortaya çıkmışsa genellikle tedavi edilebilir. Eğer demans Alzheimer nedeniyle oluşum göstermişse hastalığın seyrini yavaşlatmaya yönelik tedaviye başlanır. Erken teşhis ve tedaviyle hastalarda unutkanlığı ve diğer belirtileri azaltmaya yönelik ilaç tedavisine başlanır. Tedavide amaç beyin hücre ölümünü yavaşlatmaktır. Hastalığın tam olarak bir tedavisi olmasa da, yapılan araştırmalar sonucunda olumlu sonuçlara ulaşılabilmektedir. Demans tedavisinde çevresel faktörler ve sosyal destek önemlidir. Hastanın zihinsel yeteneğini geliştirmek amacıyla bulmaca çözme, kitap, gazete okuma gibi eylemler oluşturulmalıdır. Hastanın yeteneklerini kullanmasını sağlamak tedavi için önemlidir. Hastanın yakınlarının sabırlı olması ve hastalık hakkında gerekli eğitimi alması gerekir. Hastalık erken dönemde teşhis edilmişse tedavide başarı şansı oldukça fazladır. Vasküler demans hastalarında beyne ulaşan kan akımı düzenlenerek hastalık bunamaya yol açmadan kontrol altına alınabilir. Diğer demanslarda ise tedavi ile hastalığın şiddeti ve seyri yavaşlatılabilir. Tedavide çeşitli ilaçlar kullanılır.

Son Güncelleme : 26.01.2021 10:57:39
Demans ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Demans Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Demans"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Pedofoli
Pedofoli
Pedofoli, Son zamanlarda oldukça sık duyduğumuz yetişkin bir bireyin çocuklara yönelik cinsel arzu halk dilinde sübyancılık ve sapıklık demektir. Sorunlu bir çocukluk yaşayan ve özgüveni düşük kişilerde daha sık görülür psikoseksüel bir hastalıktır. ...
Ayak Fetişizm
Ayak Fetişizm
Ayak fetişizm, Fetiş kutsal sayılan ya da şans getirdiğine inanılan varlık anlamına gelmektedir. Bu kimi zaman nesne ya da aksesuar olarak kullanılırken; kimi zaman bedenin herhangi bir bölümünde bulunur. Ayrıca ilgi alanına giren şey bazen elbise ba...
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm hastalığı, insanlarda hipofiz bezlerinde meydana gelen problemler nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Aslında bu hastalığa direk olarak hipofiz bezi yetmezliği diyebiliriz. Sağlıklı insanlarda hipofiz bezleri, vücutta kullanılan hormonl...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme, Ani sinirlenme insanın elinde olmayan sebepsiz yere olan bir durumdur. Bir anda gelişen ani sinirle vücuttaki adrenalin yükselir ve bu durum hastanın o anki halinin stresli olduğunu gösterir. Kişinin aniden nabız artışlarında hızla...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, diğer bir adıyla varsanı, gerçek hayatta var olmayan ancak kişilerin duyu organlarının herhangi biriyle algıladığını zannettiği durumların adıdır ve halüsinasyonlara genellikle sinirsel ya da ruhsal hastalıkları olan kişilerde rastlanır...
Transseksüel
Transseksüel
Transseksüel, kendini karşı cinse ait hissetme, karşı cinse benzeme eğilimi taşıyan kişilere transseksüel denir. Hem erkek hem de kadınlar için geçerli olan transseksüellik, daha çok ruhsal eğilimler için belirleyicidir. Kişi davranışlarından çok iç ...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşma, günümüz toplumumuzda direk olarak bir hastalık olarak görülmektedir. İnsanlar böyle bir insanı gördükleri zaman bu kişiye deli gözüyle bakarlar. Aslında her kendi kendine konuşan kişi hasta değildir. İnsanlarda bu rahatsızlığın...
İntihar
İntihar
İntihar, insanın kendi özbenliği içinde, üstbenlik ile çatışması sonucunda oluşan kaygının eyleme dönüşmesidir. Eski çağlardan beri kendine zarar veren insanlar var olmasına rağmen, intihar sözcüğü 18. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmıştır. K...
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme, İnsanların kendilerine zarar verme eylemleri demek kendi bedenlerine ciddi hasarlar vererek ve vücudunun belirli yerlerine zarar vererek yaralaması durumu olarak tanımlanır. Özellikle çocuklarda girdikleri yeni ortamda uyum p...
Psikotik Depresyon
Psikotik Depresyon
Psikotik depresyon özellikli bunalım, psikolojik bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığın ilerleyen safhalarında depresif tabloda psikotik özellikler de görülebilir. Bu psikolojik belirtiler sanrı (hezeyan) ve varsanı (halisinasyon) lardır. Bu psikotik beli...
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni, Şizofreni Türkçeye Yunanca olarak şizo (schizein) ve akıl anlamına gelen frenos (phren) kelimesinden gelir. Ayrık veya bölünmüş anlamına da gelmektedir. Bu rahatsızlıkta hastanın ayna anda iki farklı gerçeklilik içerisinde yaşıyor olm...
Fetişizm
Fetişizm
Fetişizm, Kişinin normal insanlara göre cinsellik duygusu uyandırmayan birtakım nesnelere ilgi duyması ve bu ilgiyi saplantı haline getirmesi olarak tanımlanan ve bir davranış bozukluğu olan fetişizmin, genellikle erkeklerde olduğu bilinmektedir. Fet...

 

Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Transseksüel
Kendi Kendine Konuşma
İntihar
Kendine Zarar Verme
Psikotik Depresyon
Akut Şizofreni
Fetişizm
Delüzyonel Bozukluk
Konsantrasyon Bozukluğu
Megalomani
30 Yaş Sendromu
Yalnızlık
Bipolar Bozukluk Testi
A Tipi Otizm
Ajitasyon
Stres Anında Vücuttaki Değişiklikler
Sinir Ucu İltihabı
Çocuklarda Panik Atak
Dürtüsellik
Sadist
Asosyal
Cinsel Kimlik Bozukluğu
Somatizasyon Bozukluğu
Şizofreni Testi
Aşırı Heyecan
Popüler İçerik
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk, Kişide değiştirilemeyen kalıcı bazı düşünce ve davranışların yanlış olduğunun kesin bilinmesine karşılık düşüncelerinin doğru old...
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon bozukluğu: Yaşadığımız toplumda neredeyse % 30'unda konsantrasyon bozukluğu bulunmaktadır. Özellikle çocuklar ve gençlerde daha çok görü...
Megalomani
Megalomani
Megalomani, Sosyal psikolojinin alt dallarından olan megalomani insanın kendisini olduğundan fazla ve büyük görmek, eşdeğer insanlardan üstün görmenin...
30 Yaş Sendromu
30 Yaş Sendromu
30 yaş sendromu, adından da anlayabileceğimiz gibi insanlarda 30'lu yaşlarda ve hatta bazı insanlarda 28 yaşında bile görülebilen bir sorundur. 30 yaş...
Yalnızlık
Yalnızlık
Yalnızlık, Yalnızlık nadiren ya da kimi zaman insanın kendisini bir çok etkinlikten koparmasıdır. Bir köşeye çekilme, diğer insanlardan uzaklaşma, işi...
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar bozukluk testi, bipolar bozukluk tanısı koyabilecek herhangi bir psikolojik test, film çekimi, laboratuvar testi gibi tetkikler bulunmamaktadı...
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm, A Tipi Otizm yani atipik otizm, yaygın gelişimsel bozukluktur ve çocuk hakkında belirli bir teşhis konulamaması, ancak çocuğun birden...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Beyincikte Denge Bozukluğu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Beyincikte Denge Bozukluğu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022