Eleştiri

Eleştiri

Eleştiri, şiir, roman, hikaye, film, resim, gibi bir sanat veya düşünce eserinin, güçlü ve zayıf yönlerini ile gerçek değerini belirleme amacı ile yapılan yazı türlerine '' eleştiri'' (tenkit) denir. Bir kişinin kendi eleştirisini yazarken ortaya koymuş olduğu esere özeleştiri' denir. Eleştirinin asıl amacı, iyi ve güzel olan sanat yapıtlarının değerini ortaya çıkarmak, sanatı iyi ve güzel olmayandan ayırmak, kalıcı bir niteliğe kavuşturmaktır. Aynı zamanda okura, izleyiciye ve sanatçıya kılavuzluk yapmaktır. Bu sebepten dolayı eleştiri yazmak hiç de kolay bir iş değildir. Eleştirmen, eleştiri yaptığı eser hakkında okuyucuyu her yönden bilgilendirir. Eleştirmen her bireyi ruh, şekil, anlatım ve konu bakımından incelemek zorundadır.

Eleştirinin Özellikleri Şunlardır:

Eleştirilen bir sanat eseri başata konusu olmak üzere üslubu, dili, kahramanları, tekniği, gözlem sonucu değerlendirmelidir. Eleştirilen bir sanat eserinin kimin tarafından ve zaman,çevrede ve hangi şartlar altında yazıldığı benzerleriyle karşılaştırılmalıdır. Eğer bir sanat değilde sanatçı eleştiriliyorsa sanatçının hataları, orijinal yanları belirtilir. Eleştirmen, eleştirmiş olduğu eserin gerçek değerini, güçlü ve zayıf yanlarını, özünü ve önemini belirtir. Bir kişinin eleştirisini eleştirmen olmayabilir ama eleştiri türünün bütün özelliklerini çok iyi bilmelidir.

Eleştiri Türleri

İzlenimsel (empresyonist) eleştiri: Edebi eserlerin okuyucuyu bırakmış olduğu etkilerden, izlenimlerden yola çıkarak eleştirilere ''izlenimci eleştiri'' denir. İlkelerini ünlü Fransız edebiyatçı Anatole France (Anatol Frans) belirlemiştir. Eleştirmenin bir eseri kendi zevk, algılama, değer ölçütlerini göz önüne alarak incelediği bir eleştiri türüdür. Bu tür eleştirilerde öznel ve kişisel yargılar ön plandadır.

Nesnel (bilimsel) eleştiri: Edebi eserlerin yapı ve üslupları üzerinde tarafsız olarak yapılan eleştirilere ''bilimsel eleştiri'' denir. Bu eleştiri türünde ise her eserin değerlendirilmesinde kullanılabilecek ölçütler yer almaktadır. Eleştirmen, kişisel yargılara varmaktan kaçınmaya çalışır.

Dünya Edebiyatında Eleştiri

Dünya edebiyatında eleştiriyi kişiden kişiye bir zevkin sonucu olmaktan kurtarmak, belli prensiplere göre değerlendirmek gerektiği fikri 19. yüzyıldan itibaren başlamıştır. Eleştiri özellikle de edebiyat akımları döneminde karakteristik niteliğini kazanmıştır. Avrupa da eleştiri türü Bojelau, Sainte Beuve, Hippolyte Taine, Brunetiere, Jules Lamaitre, Anatole France, Remyde Gourmont, Gustave Lanson, Lessing, Hazlitt, Cariyle, Ruskun, ve Belinski gibi sanatçılar bilinir.

Türk Edebiyatında Eleştiri

Türk edebiyatında eleştiri türü olarak fıkra, makale, sohbet ve deneme gibi eleştiriler ile olmuştur. Namık Kemal Recaizade Mahmut Ekrem, eleştiri türünün sınırlarını genişleten yazardır. Türk edebiyatında ilk eleştiri türü ise Namık Kemal'in ''Lisan-ı Osmaninin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazatı Şamildir'' adlı yazısıdır. İlk eleştiri ise yine Namık Kemal'in ve Ziya Paşanın ''Harabat'' şiir antolojisini eleştirmiş olduğu eseri''Tahrib-i Harabat''dır. Eserleriyle Türk Edebiyatında eleştiri türünde Hüseyin Cahid, Cenap Şahabeddin, Ali Canip, Yakub Kadri, Nurullah Ataç, Ahmet Hamdi Tanpınar, Mehmet Kaplan, Cemil Meriç, Vedat Günyol, Tahir Alangu, Asım Bezirci, Rauf Mutluay, Metin And, Özdemir Nutku öne çıkan kişilerdir.

Eleştirinin Diğer Türlerden Farkı

Eleştiri doğrudan kaleme alınmaz. Eleştirici, yaratıcı sanatlarının arasında yer almaz. Eleştirinin konusu sanattır. Eleştiri, edebi esere veya başka sanatlara bağlı bir türdür. Edebi bir eserin konusu bütün maddi ve manevi varlığı ile yazar, çevresi ve kainattır.Son Güncelleme : 14.03.2021 07:22:06
Eleştiri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Eleştiri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Eleştiri"
Türlü türlü insanlar var ve bunlarında kişilikle baskın, çekingen, umursamaz şeklinde değişiyor. Bir arkadaşım var çok fazla konuşuyor ve insanların cevap vermesine müsade etmeden inandığı düşünce yada olayın doğru olduğunu karşısındakine dikte etmeye çalışıyor. Bence insanın kendini eleştirmesi, eleştiri yaparakta hal ve hareketlerine düzen vermesi gereklidir. Acaba eleştiri basıl yapılır?
Tuncer . 25.10.2018 00:31:11
CEVAP YAZ
Pedofoli
Pedofoli
Pedofoli, Son zamanlarda oldukça sık duyduğumuz yetişkin bir bireyin çocuklara yönelik cinsel arzu halk dilinde sübyancılık ve sapıklık demektir. Sorunlu bir çocukluk yaşayan ve özgüveni düşük kişilerde daha sık görülür psikoseksüel bir hastalıktır. ...
Ayak Fetişizm
Ayak Fetişizm
Ayak fetişizm, Fetiş kutsal sayılan ya da şans getirdiğine inanılan varlık anlamına gelmektedir. Bu kimi zaman nesne ya da aksesuar olarak kullanılırken; kimi zaman bedenin herhangi bir bölümünde bulunur. Ayrıca ilgi alanına giren şey bazen elbise ba...
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm hastalığı, insanlarda hipofiz bezlerinde meydana gelen problemler nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Aslında bu hastalığa direk olarak hipofiz bezi yetmezliği diyebiliriz. Sağlıklı insanlarda hipofiz bezleri, vücutta kullanılan hormonl...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme, Ani sinirlenme insanın elinde olmayan sebepsiz yere olan bir durumdur. Bir anda gelişen ani sinirle vücuttaki adrenalin yükselir ve bu durum hastanın o anki halinin stresli olduğunu gösterir. Kişinin aniden nabız artışlarında hızla...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, diğer bir adıyla varsanı, gerçek hayatta var olmayan ancak kişilerin duyu organlarının herhangi biriyle algıladığını zannettiği durumların adıdır ve halüsinasyonlara genellikle sinirsel ya da ruhsal hastalıkları olan kişilerde rastlanır...
Transseksüel
Transseksüel
Transseksüel, kendini karşı cinse ait hissetme, karşı cinse benzeme eğilimi taşıyan kişilere transseksüel denir. Hem erkek hem de kadınlar için geçerli olan transseksüellik, daha çok ruhsal eğilimler için belirleyicidir. Kişi davranışlarından çok iç ...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşma, günümüz toplumumuzda direk olarak bir hastalık olarak görülmektedir. İnsanlar böyle bir insanı gördükleri zaman bu kişiye deli gözüyle bakarlar. Aslında her kendi kendine konuşan kişi hasta değildir. İnsanlarda bu rahatsızlığın...
İntihar
İntihar
İntihar, insanın kendi özbenliği içinde, üstbenlik ile çatışması sonucunda oluşan kaygının eyleme dönüşmesidir. Eski çağlardan beri kendine zarar veren insanlar var olmasına rağmen, intihar sözcüğü 18. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmıştır. K...
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme, İnsanların kendilerine zarar verme eylemleri demek kendi bedenlerine ciddi hasarlar vererek ve vücudunun belirli yerlerine zarar vererek yaralaması durumu olarak tanımlanır. Özellikle çocuklarda girdikleri yeni ortamda uyum p...
Psikotik Depresyon
Psikotik Depresyon
Psikotik depresyon özellikli bunalım, psikolojik bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığın ilerleyen safhalarında depresif tabloda psikotik özellikler de görülebilir. Bu psikolojik belirtiler sanrı (hezeyan) ve varsanı (halisinasyon) lardır. Bu psikotik beli...
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni, Şizofreni Türkçeye Yunanca olarak şizo (schizein) ve akıl anlamına gelen frenos (phren) kelimesinden gelir. Ayrık veya bölünmüş anlamına da gelmektedir. Bu rahatsızlıkta hastanın ayna anda iki farklı gerçeklilik içerisinde yaşıyor olm...
Fetişizm
Fetişizm
Fetişizm, Kişinin normal insanlara göre cinsellik duygusu uyandırmayan birtakım nesnelere ilgi duyması ve bu ilgiyi saplantı haline getirmesi olarak tanımlanan ve bir davranış bozukluğu olan fetişizmin, genellikle erkeklerde olduğu bilinmektedir. Fet...

 

Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Transseksüel
Kendi Kendine Konuşma
İntihar
Kendine Zarar Verme
Psikotik Depresyon
Akut Şizofreni
Fetişizm
Delüzyonel Bozukluk
Konsantrasyon Bozukluğu
Megalomani
30 Yaş Sendromu
Yalnızlık
Bipolar Bozukluk Testi
A Tipi Otizm
Ajitasyon
Stres Anında Vücuttaki Değişiklikler
Sinir Ucu İltihabı
Çocuklarda Panik Atak
Dürtüsellik
Sadist
Asosyal
Cinsel Kimlik Bozukluğu
Somatizasyon Bozukluğu
Şizofreni Testi
Aşırı Heyecan
Popüler İçerik
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk, Kişide değiştirilemeyen kalıcı bazı düşünce ve davranışların yanlış olduğunun kesin bilinmesine karşılık düşüncelerinin doğru old...
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon bozukluğu: Yaşadığımız toplumda neredeyse % 30'unda konsantrasyon bozukluğu bulunmaktadır. Özellikle çocuklar ve gençlerde daha çok görü...
Megalomani
Megalomani
Megalomani, Sosyal psikolojinin alt dallarından olan megalomani insanın kendisini olduğundan fazla ve büyük görmek, eşdeğer insanlardan üstün görmenin...
30 Yaş Sendromu
30 Yaş Sendromu
30 yaş sendromu, adından da anlayabileceğimiz gibi insanlarda 30'lu yaşlarda ve hatta bazı insanlarda 28 yaşında bile görülebilen bir sorundur. 30 yaş...
Yalnızlık
Yalnızlık
Yalnızlık, Yalnızlık nadiren ya da kimi zaman insanın kendisini bir çok etkinlikten koparmasıdır. Bir köşeye çekilme, diğer insanlardan uzaklaşma, işi...
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar bozukluk testi, bipolar bozukluk tanısı koyabilecek herhangi bir psikolojik test, film çekimi, laboratuvar testi gibi tetkikler bulunmamaktadı...
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm, A Tipi Otizm yani atipik otizm, yaygın gelişimsel bozukluktur ve çocuk hakkında belirli bir teşhis konulamaması, ancak çocuğun birden...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Beyincikte Denge Bozukluğu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Beyincikte Denge Bozukluğu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022