Bağımlılık

Bağımlılık

Bağımlılık, her hangi bir şeyin kişiye ve çevresine zarar vermesine rağmen kullanmaya devam etme durumudur. Bu durum alışkanlığın da ötesinde elinde olmadan ondan kopamam durumudur. Bağımlılık kişiye hem fiziksel olarak hemde ruhsal olarak olumsuz durumlar oluşturmaktadır. Bu durumların yanı sıra kişinin sosyal çevresine de verdiği zararlar ve çevresinden uzaklaşması gibi durumlarda bağımlılık faktörünün vermiş olduğu kötü sonuçların arasındadır. Bağımlılığın bir çok çeşidi bulunmaktadır. Bu bağımlılık çeşitlerinden en yaygın olanları arasında sigara kullanımı, alkol kullanımı, uyuşturucu kullanımı, kumar, İnternet kullanımı ve kafein kullanımı gibi daha saymak ile bitiremeyeceğimiz bir çok türler bu çeşitlerin arasına girmektedir. Bu tür bağımlılıklar öncelikle bir merak ile yada bir seferlik den bir şey olmaz denilerek bir rahatlık hali ile başlanılmaktadır. Ancak zaman ile bu durum bir alışkanlığın ötesinde olmazsa olmazların arasına girerek artık kişiye elinde olmadan da olsa bu durum bir bağımlılık haline gelerek süreklilik kazanır. Bağımlılık durumunun oluşmasında kişisel ve çevresel etkenler ve durumlar etken olmaktadır.

Bağımlılık durumu ortaya birden çıkmaz bu durumun ortaya çıkmasında öncelikle alışkanlık evresi ve bu durumu anlamama etkenleri söz konusudur. Kişi ilk başta deneme amaçlı kullanmaya başlar daha sonra sosyalleşmek için kullanır son evrede ise bu durum kötü durumları ortaya çıkarır ve artık kişi tam olarak kopamaz o durumdan ve artık bağımlılık denilen evre ortaya çıkmaya başlar. Bağımlılık durumunu ortaya çıkmasında kişinin bu duruma bağlı kalmasında bir çok etkenler söz konusu olabilir. Kişide yaş, cinsiyet, ailesel faktörler, çevresel faktörler, genetik durumları, davranış ve kişilik bozuklulukları, kişilik özellikleri, ekonomik sorunlar, boşanmış olan aileler, psikolojik durumlar gibi daha saymak ile bitmeyecek kadar bir çok etken bağımlılık durumunun ortaya çıkmasında bire bir yada döngüsel olarak ortaya çıkmasına neden olabilecek etkenler arasındadır. Bağımlılık durumunun ortaya çıkmasında çevresel ve kişisel yani psikolojik etkenler neden olabilir. Bu nedenlerin içeriğini beraber inceleyelim;
  • Kişisel etkenler, bağımlılık durumunun ortaya çıkma sebepleri arasında kişisel etkenler bir diğer adıyla da psikolojik etkenler neden olabilir. Bu bağımlığın ortaya çıkmasında ki etken kişinin ailesel olarak sorunlar yaşaması yada kişinin ailesel olarak bir eksiklik içerisinde olması gibi durumlar kişiyi bu tür durumlara bağlayabilir. Kişi öncelikle psikolojik olarak kendini bu durum içinde olduğunun farkında olmaya bilir yada bir seferlik bir şey olmaz gibi bir düşüncesinden dolayı bu durum ile kendini avutabileceğini düşünür ve bu durum ortaya çıktığı zamanda artık kurtuluşu olmayacağına inanarak bırakmak için bir çaba sarf edemez. Kişi bu tür durumlar da kendini bu duruma bağlarken bazende psikolojik olarak bir rahatsızlığı bulunduğu için de bu bağımlılık durumunun içinde kendini bulabilir. Mesela kişi psikolojik olarak bir eksiklik içinde hissediyor ve özentilik duygusu içinde bu duruma başlayabilir. Ancak bu durumun ciddiyetini far edemediği için bağımlılık haline geleceğini de düşünemeyebilir.
  • Çevresel etkenler, bu tür bağımlılık durumunun ortaya çıkmasında kişi çevresel olarak etkilenerek bu tür durum ile karşılaşır. Kişinin sosyal çevresinde bu tür bağımlılık gibi durumu bulunan kişinin bulunması ve kişiyi de bu durumun içerisine sürüklemesi ile ortaya çıkabilecek bir durumdur. Kişi ilk zamanlar çevresinde ki kişiler ile beraber kullanmaya başlar ve sonradan bu durumun tam olarak içerisine girerek kurtulamayabilir. Yada bu bağımlılık durumunun ortaya çıkmasında kişinin ailesel olarak sorunlarının olması ve bu durumun içerisine girmesi bu tür baskılar ile bu durum ortaya çıkabilir. Bu tür durumlarda kişi bazen bilinçsiz olarak kullanmaya başlar ancak zaman ile bu durum bağımlılık olarak devam eder.
Bağımlılık durumun ortaya çıkması durumunda kişi öncelikle bağımlı olduğu durum her ne ise ona ulaşmak için çok fazla çabalar. Bu kadar çabaladıktan sonra eğer bu duruma ulaşamamış ise kişide sinir durumu ortaya çıkar ve aşırı derecede tepki verir. Kişide bağırma, titreme, bayılma yada baygınlık gibi durumlar ortaya çıkar. Bağımlılık durumun ortaya çıkmaması için kişi o tür şeylerden uzak durmalı ve kendine kısıtlamalar getirerek başka tür şeyler ile ilgilenerek bu durumu unutmaya çalışmalıdır. Eğer kişi artık bağımlılık durumu ile karşı karşıya kalmış ise hemen bir psikolojik tedavi altına girerek duruma göre ilaç tedavisi yada terapi gibi durumlar ile bu durumdan kurtulmaya çalışmalıdır. Hem kendine hemde çevresine zarar vermeden bu durumdan kurtulmaya çalışmalıdır.
Son Güncelleme : 27.12.2020 08:08:45
Bağımlılık ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Bağımlılık Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Bağımlılık"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Pedofoli
Pedofoli
Pedofoli, Son zamanlarda oldukça sık duyduğumuz yetişkin bir bireyin çocuklara yönelik cinsel arzu halk dilinde sübyancılık ve sapıklık demektir. Sorunlu bir çocukluk yaşayan ve özgüveni düşük kişilerde daha sık görülür psikoseksüel bir hastalıktır. ...
Ayak Fetişizm
Ayak Fetişizm
Ayak fetişizm, Fetiş kutsal sayılan ya da şans getirdiğine inanılan varlık anlamına gelmektedir. Bu kimi zaman nesne ya da aksesuar olarak kullanılırken; kimi zaman bedenin herhangi bir bölümünde bulunur. Ayrıca ilgi alanına giren şey bazen elbise ba...
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm hastalığı, insanlarda hipofiz bezlerinde meydana gelen problemler nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Aslında bu hastalığa direk olarak hipofiz bezi yetmezliği diyebiliriz. Sağlıklı insanlarda hipofiz bezleri, vücutta kullanılan hormonl...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme, Ani sinirlenme insanın elinde olmayan sebepsiz yere olan bir durumdur. Bir anda gelişen ani sinirle vücuttaki adrenalin yükselir ve bu durum hastanın o anki halinin stresli olduğunu gösterir. Kişinin aniden nabız artışlarında hızla...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, diğer bir adıyla varsanı, gerçek hayatta var olmayan ancak kişilerin duyu organlarının herhangi biriyle algıladığını zannettiği durumların adıdır ve halüsinasyonlara genellikle sinirsel ya da ruhsal hastalıkları olan kişilerde rastlanır...
Transseksüel
Transseksüel
Transseksüel, kendini karşı cinse ait hissetme, karşı cinse benzeme eğilimi taşıyan kişilere transseksüel denir. Hem erkek hem de kadınlar için geçerli olan transseksüellik, daha çok ruhsal eğilimler için belirleyicidir. Kişi davranışlarından çok iç ...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşma, günümüz toplumumuzda direk olarak bir hastalık olarak görülmektedir. İnsanlar böyle bir insanı gördükleri zaman bu kişiye deli gözüyle bakarlar. Aslında her kendi kendine konuşan kişi hasta değildir. İnsanlarda bu rahatsızlığın...
İntihar
İntihar
İntihar, insanın kendi özbenliği içinde, üstbenlik ile çatışması sonucunda oluşan kaygının eyleme dönüşmesidir. Eski çağlardan beri kendine zarar veren insanlar var olmasına rağmen, intihar sözcüğü 18. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmıştır. K...
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme, İnsanların kendilerine zarar verme eylemleri demek kendi bedenlerine ciddi hasarlar vererek ve vücudunun belirli yerlerine zarar vererek yaralaması durumu olarak tanımlanır. Özellikle çocuklarda girdikleri yeni ortamda uyum p...
Psikotik Depresyon
Psikotik Depresyon
Psikotik depresyon özellikli bunalım, psikolojik bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığın ilerleyen safhalarında depresif tabloda psikotik özellikler de görülebilir. Bu psikolojik belirtiler sanrı (hezeyan) ve varsanı (halisinasyon) lardır. Bu psikotik beli...
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni, Şizofreni Türkçeye Yunanca olarak şizo (schizein) ve akıl anlamına gelen frenos (phren) kelimesinden gelir. Ayrık veya bölünmüş anlamına da gelmektedir. Bu rahatsızlıkta hastanın ayna anda iki farklı gerçeklilik içerisinde yaşıyor olm...
Fetişizm
Fetişizm
Fetişizm, Kişinin normal insanlara göre cinsellik duygusu uyandırmayan birtakım nesnelere ilgi duyması ve bu ilgiyi saplantı haline getirmesi olarak tanımlanan ve bir davranış bozukluğu olan fetişizmin, genellikle erkeklerde olduğu bilinmektedir. Fet...

 

Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Transseksüel
Kendi Kendine Konuşma
İntihar
Kendine Zarar Verme
Psikotik Depresyon
Akut Şizofreni
Fetişizm
Delüzyonel Bozukluk
Konsantrasyon Bozukluğu
Megalomani
30 Yaş Sendromu
Yalnızlık
Bipolar Bozukluk Testi
A Tipi Otizm
Ajitasyon
Stres Anında Vücuttaki Değişiklikler
Sinir Ucu İltihabı
Çocuklarda Panik Atak
Dürtüsellik
Sadist
Asosyal
Cinsel Kimlik Bozukluğu
Somatizasyon Bozukluğu
Şizofreni Testi
Aşırı Heyecan
Popüler İçerik
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk, Kişide değiştirilemeyen kalıcı bazı düşünce ve davranışların yanlış olduğunun kesin bilinmesine karşılık düşüncelerinin doğru old...
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon bozukluğu: Yaşadığımız toplumda neredeyse % 30'unda konsantrasyon bozukluğu bulunmaktadır. Özellikle çocuklar ve gençlerde daha çok görü...
Megalomani
Megalomani
Megalomani, Sosyal psikolojinin alt dallarından olan megalomani insanın kendisini olduğundan fazla ve büyük görmek, eşdeğer insanlardan üstün görmenin...
30 Yaş Sendromu
30 Yaş Sendromu
30 yaş sendromu, adından da anlayabileceğimiz gibi insanlarda 30'lu yaşlarda ve hatta bazı insanlarda 28 yaşında bile görülebilen bir sorundur. 30 yaş...
Yalnızlık
Yalnızlık
Yalnızlık, Yalnızlık nadiren ya da kimi zaman insanın kendisini bir çok etkinlikten koparmasıdır. Bir köşeye çekilme, diğer insanlardan uzaklaşma, işi...
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar bozukluk testi, bipolar bozukluk tanısı koyabilecek herhangi bir psikolojik test, film çekimi, laboratuvar testi gibi tetkikler bulunmamaktadı...
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm, A Tipi Otizm yani atipik otizm, yaygın gelişimsel bozukluktur ve çocuk hakkında belirli bir teşhis konulamaması, ancak çocuğun birden...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Beyincikte Denge Bozukluğu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Beyincikte Denge Bozukluğu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022