Kekemelik

Kekemelik

Kekemelik, konuşmadaki akıcılığın olmaması, olması gereken ritmin sağlanamaması yüzünden yaşanan iletişim bozukluğudur. Konuşmanın akıcı olması zamanlamaya ve ritme bağlıdır. Akıcı konuşmada vurgulama, hız ve duraksamaların doğru yerlerde olmalı, kelimeler, kelime gruplarıyla beraber akmalıdır. Akıcılığı uygunsuz yerde yapılan duraksamalar, sürekli yapılan tekrarlarlar, duraklamalar ve diğer problemler etkiler. Bunlar konuşmanın doğallığını sekteye uğratır. Seslerin ve hecelerin, kelimelerin uygunsuz şekilde uzatılması, yapılan tekrarlar, duraksamalar konuşmanın akıcılığını bozmakta ve kekemeliğe neden olmaktadır. Konuşmacı bir anda söyledikleriyle değil, nasıl konuştuğuyla dikkat çekmeye başlar. Kişi bunun farkına vardığında, kekemelikle beraber endişe ve korku duyguları oluşmaya başlar. Bazı kişilerde yüz ve vücut hareketleri de konuşmacıyı etkilemeye başlar.

Kekemelik farklı şekillerde görülebilir
  • Normal olmayan şekilde hecelerin, seslerin, kelime ve kelime gruplarının yinelenmesi (e-e-evet, ge-ge-geniş, sen-sen-sen gel gibi)
  • Kelimelerin tamamlanmadan kesilmesi
  • Seslerin anormal şekilde uzatılması (k k k kalem, b b b böcek gibi)
  • Kararsız konuşma sonucunda, düzensiz solunumla birlikte, konuşurken anormal vurguların yapılması
  • Belirli bir sesin söylenememesi, konuşmada gerilme sonucunda nefesin kesilmesi ve tıkanma gibi etkiler oluşur. Kişinin konuşmaya devam etmek için büyük bir çaba gösterdiği görülür. Bu yüzde gerilime, baştaki ani hareketlere, kaş ve göz oynatma gibi istenmeyen hareketler meydana gelir.
  • Konulurken zorlanma, fazladan çıkan sesler, heceler ve kelimeler konuşmaya dahil olur (şey, gibi, aman, ya gibi)
  • Konuşma sırasında bazı kelimeler uygunsuz şekilde söylenebilir. Kekemelik sorunu bulunan kişiler hangi seslerde, kelimelerde sorun yaşadığını bildiğinden, bu sesleri ve kelimeleri söylemekten kaçınırlar. Bu durum kişilerin konuşmaktan kaçınmasıyla sonuçlanır.
Kekemelik neden olur?

Kekemeliğin neden olduğu hakkında uzmanların farklı görüşleri bulunmaktadır. Genellikle görüş birliğine varılan nedenler arasında yapısal bir bozukluğun olması, bunun sonradan öğrenilen bir davranış olması, çevresel faktörlerin bunda etkili olması, direniş gibi nedenler bulunur. Kekemeliğin kalıtsal olarak ortaya çıktığı konusunda bazı araştırmalar da yapılmaktadır. Ancak araştırmalardan alınan kesin bir sonuç henüz yoktur.

Kekemelik toplumda en fazla kimlerde görülür?

Kekemeliğin en fazla görüldüğü kesim dil gelişiminin olduğu 2-6 yaşları arasındadır. Ancak okul çağında, yetişkinlikte de kekemelik ortaya çıkabilir. Kız çocuklarında erkeklere göre daha fazla görülen kekemelik daha şiddetli olarak ta yaşanabilir. Kızlarda kekemeliğin sürekliliği de daha fazla görülür.

Kekemelik sürekli bir hal alır mı?

Özellikle çocuklarda dil gelişiminin olduğu süreçte yaşanan kekemelik normal kabul edilebilir. Çocuklar bu sorundan belirli bir sürede kurtulabilir. Dil gelişiminin olduğu 2-6 yaş arasında çocuklardaki düşünme hızı, kelimeleri çıkarma hızından daha yüksektir. Bu çocukların geçici bir süre kekemelik sorunu yaşamalarına yol açabilir. Kekemelik sorunu olan kişilerde bazen akıcı ve düzgün konuşmalarda olur. Bu genellikle iletişim sorununda kaygı duyulmadığında, şarkı söylerken, oyun oynama sırasında görülür.

Kekemelik tedavisi nasıl yapılır?

Kişilerde kekemelikten kaynaklanan belirtilerin ortadan kaldırılması tedavide önemli bir unsurdur. Fakat kişinin kendisine, etrafına ve konuşmasıyla alakalı tutumunu da değiştirmesi önemlidir. Kekeme kişiler yapamam yerine yapabilirim düşüncesine sahip olmalıdır. Çalışmalar sırasında ruhsal sağaltıma önem verilmelidir. Hastalarla işbirliği içinde olan tedavi programı uygulanmalıdır. Tedavide yapılması gerekenler ise;

Kekemeliği tanıtma: Kişiler bu süreçte kekeme olduklarını bildikleri halde, kekemeliğin niteliğini kavrayamazlar. Bunun için ayna karşısına geçerek konuşmaları ve konuşmalarını kayıt altına almaları gerekir. Daha sonra bunu izledikleri takdirde, sorunun gerçekte ne olduğunu daha iyi öğrenirler. Görüntüdeki ağız yapısını, çene ve dudak yapısını inceleyerek, konuşmasında kekelemeyen kişilerin farklılığını kavrar. Bu sayede kekemeliğin yapısal bir problemden olmadığını anlayabilir.

Kendini anlama ve tanımaya yardımcı olmak: Kişinin kekemelik dışında farklı özellikleri bulunabilir. Ancak kekemeliğe odaklandığı için bunların farkına varmamış olabilir. Bu açıdan kişinin kendisini tanımasına destek olunmalıdır. Kişi özelliklerini görmeli ve bilinçli olmalıdır.

Başkalarını anlama ve tanımaya yardımcı olmak: Kekemelik problemi sadece kişinin iç benliğiyle çatışmaya yol açmaz. Aynı zamanda başka kişilerle olan ilişkilerini de etkiler. Başka kişileri yeterince tanıyamadıkları için, karşısındaki kişileri kendileriyle alay eden, hor görüp, küçümseyen birileri olarak kabul ederler. Kekeme kişiler başka kişilerle ilişki kurmayı isterse, kekemelik bir anda ikinci plana atılabilir.

Kişinin konuşma etkinliklerine katılmasını sağlamak: Kişileri bir süre konuşmayarak, kekemeliği gizleyebilir. Ancak bu kekemeliğin ortadan kalkmasına yeterli olmaz. Kişi konuşmaya yöneltilerek, yapılacak konuşma etkinliklerine katılmalıdır. Kekemelik tedavisinde bunun önemi oldukça fazladır.
Son Güncelleme : 10.01.2021 16:03:57
Kekemelik ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Kekemelik Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Kekemelik"
Merhaba benim bir tane kekeme bir arkadaşım vardı. Konuştuğu zaman hiçbir şekilde konuşmasından bir şey anlamıyordum. Bu yüzden sürekli ona bu kekemeliği tedavi etmen gerektiğini onu hatırlatıyorum. Tabii onun da bu konuda kendine bir özgüveni yoktu. Daha sonra bir karar alarak tedavi olmaya karar verdi. Kekemelik tedavi yöntemi nasıl gerçekleşir?
Koçaker . 29.08.2018
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
Pedofoli
Pedofoli
Pedofoli, Son zamanlarda oldukça sık duyduğumuz yetişkin bir bireyin çocuklara yönelik cinsel arzu halk dilinde sübyancılık ve sapıklık demektir. Sorunlu bir çocukluk yaşayan ve özgüveni düşük kişilerde daha sık görülür psikoseksüel bir hastalıktır. ...
Ayak Fetişizm
Ayak Fetişizm
Ayak fetişizm, Fetiş kutsal sayılan ya da şans getirdiğine inanılan varlık anlamına gelmektedir. Bu kimi zaman nesne ya da aksesuar olarak kullanılırken; kimi zaman bedenin herhangi bir bölümünde bulunur. Ayrıca ilgi alanına giren şey bazen elbise ba...
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm hastalığı, insanlarda hipofiz bezlerinde meydana gelen problemler nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Aslında bu hastalığa direk olarak hipofiz bezi yetmezliği diyebiliriz. Sağlıklı insanlarda hipofiz bezleri, vücutta kullanılan hormonl...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme, Ani sinirlenme insanın elinde olmayan sebepsiz yere olan bir durumdur. Bir anda gelişen ani sinirle vücuttaki adrenalin yükselir ve bu durum hastanın o anki halinin stresli olduğunu gösterir. Kişinin aniden nabız artışlarında hızla...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, diğer bir adıyla varsanı, gerçek hayatta var olmayan ancak kişilerin duyu organlarının herhangi biriyle algıladığını zannettiği durumların adıdır ve halüsinasyonlara genellikle sinirsel ya da ruhsal hastalıkları olan kişilerde rastlanır...
Transseksüel
Transseksüel
Transseksüel, kendini karşı cinse ait hissetme, karşı cinse benzeme eğilimi taşıyan kişilere transseksüel denir. Hem erkek hem de kadınlar için geçerli olan transseksüellik, daha çok ruhsal eğilimler için belirleyicidir. Kişi davranışlarından çok iç ...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşma, günümüz toplumumuzda direk olarak bir hastalık olarak görülmektedir. İnsanlar böyle bir insanı gördükleri zaman bu kişiye deli gözüyle bakarlar. Aslında her kendi kendine konuşan kişi hasta değildir. İnsanlarda bu rahatsızlığın...
İntihar
İntihar
İntihar, insanın kendi özbenliği içinde, üstbenlik ile çatışması sonucunda oluşan kaygının eyleme dönüşmesidir. Eski çağlardan beri kendine zarar veren insanlar var olmasına rağmen, intihar sözcüğü 18. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmıştır. K...
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme, İnsanların kendilerine zarar verme eylemleri demek kendi bedenlerine ciddi hasarlar vererek ve vücudunun belirli yerlerine zarar vererek yaralaması durumu olarak tanımlanır. Özellikle çocuklarda girdikleri yeni ortamda uyum p...
Psikotik Depresyon
Psikotik Depresyon
Psikotik depresyon özellikli bunalım, psikolojik bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığın ilerleyen safhalarında depresif tabloda psikotik özellikler de görülebilir. Bu psikolojik belirtiler sanrı (hezeyan) ve varsanı (halisinasyon) lardır. Bu psikotik beli...
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni, Şizofreni Türkçeye Yunanca olarak şizo (schizein) ve akıl anlamına gelen frenos (phren) kelimesinden gelir. Ayrık veya bölünmüş anlamına da gelmektedir. Bu rahatsızlıkta hastanın ayna anda iki farklı gerçeklilik içerisinde yaşıyor olm...
Fetişizm
Fetişizm
Fetişizm, Kişinin normal insanlara göre cinsellik duygusu uyandırmayan birtakım nesnelere ilgi duyması ve bu ilgiyi saplantı haline getirmesi olarak tanımlanan ve bir davranış bozukluğu olan fetişizmin, genellikle erkeklerde olduğu bilinmektedir. Fet...

 

Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Transseksüel
Kendi Kendine Konuşma
İntihar
Kendine Zarar Verme
Psikotik Depresyon
Akut Şizofreni
Fetişizm
Delüzyonel Bozukluk
Konsantrasyon Bozukluğu
Megalomani
30 Yaş Sendromu
Yalnızlık
Bipolar Bozukluk Testi
A Tipi Otizm
Ajitasyon
Stres Anında Vücuttaki Değişiklikler
Sinir Ucu İltihabı
Çocuklarda Panik Atak
Dürtüsellik
Sadist
Asosyal
Cinsel Kimlik Bozukluğu
Somatizasyon Bozukluğu
Şizofreni Testi
Aşırı Heyecan
Popüler İçerik
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk, Kişide değiştirilemeyen kalıcı bazı düşünce ve davranışların yanlış olduğunun kesin bilinmesine karşılık düşüncelerinin doğru old...
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon bozukluğu: Yaşadığımız toplumda neredeyse % 30'unda konsantrasyon bozukluğu bulunmaktadır. Özellikle çocuklar ve gençlerde daha çok görü...
Megalomani
Megalomani
Megalomani, Sosyal psikolojinin alt dallarından olan megalomani insanın kendisini olduğundan fazla ve büyük görmek, eşdeğer insanlardan üstün görmenin...
30 Yaş Sendromu
30 Yaş Sendromu
30 yaş sendromu, adından da anlayabileceğimiz gibi insanlarda 30'lu yaşlarda ve hatta bazı insanlarda 28 yaşında bile görülebilen bir sorundur. 30 yaş...
Yalnızlık
Yalnızlık
Yalnızlık, Yalnızlık nadiren ya da kimi zaman insanın kendisini bir çok etkinlikten koparmasıdır. Bir köşeye çekilme, diğer insanlardan uzaklaşma, işi...
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar bozukluk testi, bipolar bozukluk tanısı koyabilecek herhangi bir psikolojik test, film çekimi, laboratuvar testi gibi tetkikler bulunmamaktadı...
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm, A Tipi Otizm yani atipik otizm, yaygın gelişimsel bozukluktur ve çocuk hakkında belirli bir teşhis konulamaması, ancak çocuğun birden...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Beyincikte Denge Bozukluğu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Beyincikte Denge Bozukluğu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022