Narsizm

Narsizm

Narsizm, oldukça sık karşılaşılan bir kişilik bozukluğu durumudur. Kişilerde hem ruhsal problemlere hem de ilişkisel sorunlara sebep olmaktadır. Bu bozukluğu önemli kılan diğer husus ise kişinin kendisinin durumunu fark edememesidir. Kısacası narsizm kişiye ve çevresindekilere pek çok açıdan zarar vermesi gibi nedenlerden dolayı pek çok otorite tarafından ‘Çağın Vebası’ olarak nitelendirilen bir rahatsızlıktır.

Narsizm, kendini diğer insanlardan üstün görmekle, diğerler insanları önemsememek/aşağılamak ve empati kuramamakla karakterize olmuş bir kişilik bozukluğudur. Narsizmin izleri çocukluk yıllarına dayanır ancak ergenlik dönemlerinde belirginleşmeye başlar. Yaygınlığına bakıldığında erkeklerin kadınlara göre daha yüksek oranda narsist kişilik oldukları gözlemlenmiştir. Özellikle bizim toplumumuzda erkeklere atfedilen güçlülüğün ve liderlik rolünün erkeklerde narsizmi beslediği sanılmaktadır.

Narsizmde çok temel bazı kişilik özellikleri belirginleşmektedir. İlk olarak, kişi kendisinin başkalarından çok daha önemli olduğu duygusu içinde yaşar. Her şeye hakkı olduğunu düşünür. Başkalarının isteklerini,beklentilerini ve koyulmuş kuralları yok sayar. Kendini beğenmiş ve küstahça tutumlar içindedir. Başarılarını, yaşam hikayelerini çok fazla abartmaya eğilim gösterirler. Çevresindeki diğer insanların yaptığı her şey ona göre kusurlu ve yetersizdir. Bu nedenle ilişki kurduğu kişileri çok yoğun düzeyde aşağılayıp eleştirirler. Öte yandan, Ona göre ‘en mükemmel olan’ kendisi olduğu için karşısındakilerden de her zaman çok beğenilmeyi, övgüler almayı umarlar. Yargılanmaya ve eleştirilmeye karşı aşırı hassasiyet gösterir. Kendinin ayrıcalıklı olduğuna inandığı için beklediği tutumu göremezse muhatabını değersizleştirip aşağılamaya başlar. Kendini onaylayacak, takdir edecek başkalarını hayatına almaya başlar. Girdiği her ortamda en gözde olmak için çabalar, bunu elde edemezse ortamdan uzaklaşmaya başlar. Durumun özünde bu ‘süper güçlü’ karakterin altında aşırı kırılgan, özsaygısı düşük, özgüveni eksik, kolay incinebilen bir yapı bulunur. Bu incinmeden kaçınmak için de takdir görmediği yeri değersizleştirip uzaklaşır. Buradaki temel sorun kırılganlık ve eleştiriye aşırı hassasiyettir.

Narsist İnsanların Maskeleri

  • Zorbalık
  • Görünmezlik
  • Bağımlı, kendini yatıştıran
  • Haklılık

Tüm kişilik bozukluklarının tedavisi uzun sürelidir. Bir uzman desteğiyle sürdürülen, yoğun çaba sarf edilen uzun bir süreç ister. Tedavinin en büyük zorluğu ise kişinin bu bozukluğunu fark edememesi, hatta reddetmesi kaynaklıdır. Narsistler genelde depresyon, terk edilme, yalnızlık ya da çeşitli ilişki sorunlarıyla uzmanlara başvururlar. Ancak bu başvuruda bile sorunun kendi paylarına düşen kısmını, kendilerinden kaynaklanan taraflarını görmeyi reddederler. Bu yüzden öncelikli olarak kişinin bu farkındalığa ulaşması için çalışılır. Tabii bu noktada temel güçlük narsistin terapiye devam etmemesidir. Eğer danışan henüz uygun olmadan böyle bir yüzleştirme yapılırsa, terapisti değersizleştirip tedaviyi bırakması yüksek ihtimaldir. Bu engelin aşılmasının ardından uygun görülen terapi modeliyle süreç devam eder.. Her ne kadar zor olduğunu anlatmış olsak da narsizm tedavisi olmayan bir kişilik bozukluğu değil. Önemli olan doğru desteği almaya hazır olmaktır.

Son Güncelleme : 18.03.2021 21:48:52
Narsizm ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Narsizm Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Narsizm"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Pedofoli
Pedofoli
Pedofoli, Son zamanlarda oldukça sık duyduğumuz yetişkin bir bireyin çocuklara yönelik cinsel arzu halk dilinde sübyancılık ve sapıklık demektir. Sorunlu bir çocukluk yaşayan ve özgüveni düşük kişilerde daha sık görülür psikoseksüel bir hastalıktır. ...
Ayak Fetişizm
Ayak Fetişizm
Ayak fetişizm, Fetiş kutsal sayılan ya da şans getirdiğine inanılan varlık anlamına gelmektedir. Bu kimi zaman nesne ya da aksesuar olarak kullanılırken; kimi zaman bedenin herhangi bir bölümünde bulunur. Ayrıca ilgi alanına giren şey bazen elbise ba...
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm hastalığı, insanlarda hipofiz bezlerinde meydana gelen problemler nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Aslında bu hastalığa direk olarak hipofiz bezi yetmezliği diyebiliriz. Sağlıklı insanlarda hipofiz bezleri, vücutta kullanılan hormonl...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme, Ani sinirlenme insanın elinde olmayan sebepsiz yere olan bir durumdur. Bir anda gelişen ani sinirle vücuttaki adrenalin yükselir ve bu durum hastanın o anki halinin stresli olduğunu gösterir. Kişinin aniden nabız artışlarında hızla...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, diğer bir adıyla varsanı, gerçek hayatta var olmayan ancak kişilerin duyu organlarının herhangi biriyle algıladığını zannettiği durumların adıdır ve halüsinasyonlara genellikle sinirsel ya da ruhsal hastalıkları olan kişilerde rastlanır...
Transseksüel
Transseksüel
Transseksüel, kendini karşı cinse ait hissetme, karşı cinse benzeme eğilimi taşıyan kişilere transseksüel denir. Hem erkek hem de kadınlar için geçerli olan transseksüellik, daha çok ruhsal eğilimler için belirleyicidir. Kişi davranışlarından çok iç ...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşma, günümüz toplumumuzda direk olarak bir hastalık olarak görülmektedir. İnsanlar böyle bir insanı gördükleri zaman bu kişiye deli gözüyle bakarlar. Aslında her kendi kendine konuşan kişi hasta değildir. İnsanlarda bu rahatsızlığın...
İntihar
İntihar
İntihar, insanın kendi özbenliği içinde, üstbenlik ile çatışması sonucunda oluşan kaygının eyleme dönüşmesidir. Eski çağlardan beri kendine zarar veren insanlar var olmasına rağmen, intihar sözcüğü 18. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmıştır. K...
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme, İnsanların kendilerine zarar verme eylemleri demek kendi bedenlerine ciddi hasarlar vererek ve vücudunun belirli yerlerine zarar vererek yaralaması durumu olarak tanımlanır. Özellikle çocuklarda girdikleri yeni ortamda uyum p...
Psikotik Depresyon
Psikotik Depresyon
Psikotik depresyon özellikli bunalım, psikolojik bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığın ilerleyen safhalarında depresif tabloda psikotik özellikler de görülebilir. Bu psikolojik belirtiler sanrı (hezeyan) ve varsanı (halisinasyon) lardır. Bu psikotik beli...
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni, Şizofreni Türkçeye Yunanca olarak şizo (schizein) ve akıl anlamına gelen frenos (phren) kelimesinden gelir. Ayrık veya bölünmüş anlamına da gelmektedir. Bu rahatsızlıkta hastanın ayna anda iki farklı gerçeklilik içerisinde yaşıyor olm...
Fetişizm
Fetişizm
Fetişizm, Kişinin normal insanlara göre cinsellik duygusu uyandırmayan birtakım nesnelere ilgi duyması ve bu ilgiyi saplantı haline getirmesi olarak tanımlanan ve bir davranış bozukluğu olan fetişizmin, genellikle erkeklerde olduğu bilinmektedir. Fet...

 

Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Transseksüel
Kendi Kendine Konuşma
İntihar
Kendine Zarar Verme
Psikotik Depresyon
Akut Şizofreni
Fetişizm
Delüzyonel Bozukluk
Konsantrasyon Bozukluğu
Megalomani
30 Yaş Sendromu
Yalnızlık
Bipolar Bozukluk Testi
A Tipi Otizm
Ajitasyon
Stres Anında Vücuttaki Değişiklikler
Sinir Ucu İltihabı
Çocuklarda Panik Atak
Dürtüsellik
Sadist
Asosyal
Cinsel Kimlik Bozukluğu
Somatizasyon Bozukluğu
Şizofreni Testi
Aşırı Heyecan
Popüler İçerik
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk, Kişide değiştirilemeyen kalıcı bazı düşünce ve davranışların yanlış olduğunun kesin bilinmesine karşılık düşüncelerinin doğru old...
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon bozukluğu: Yaşadığımız toplumda neredeyse % 30'unda konsantrasyon bozukluğu bulunmaktadır. Özellikle çocuklar ve gençlerde daha çok görü...
Megalomani
Megalomani
Megalomani, Sosyal psikolojinin alt dallarından olan megalomani insanın kendisini olduğundan fazla ve büyük görmek, eşdeğer insanlardan üstün görmenin...
30 Yaş Sendromu
30 Yaş Sendromu
30 yaş sendromu, adından da anlayabileceğimiz gibi insanlarda 30'lu yaşlarda ve hatta bazı insanlarda 28 yaşında bile görülebilen bir sorundur. 30 yaş...
Yalnızlık
Yalnızlık
Yalnızlık, Yalnızlık nadiren ya da kimi zaman insanın kendisini bir çok etkinlikten koparmasıdır. Bir köşeye çekilme, diğer insanlardan uzaklaşma, işi...
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar bozukluk testi, bipolar bozukluk tanısı koyabilecek herhangi bir psikolojik test, film çekimi, laboratuvar testi gibi tetkikler bulunmamaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Beyincikte Denge Bozukluğu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Beyincikte Denge Bozukluğu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022