Epilepsi

Epilepsi

Epilepsi, toplumda sara hastalığı olarak bilinen nörolojik bir rahatsızlıktır. Epileptik nöbetler halinde görülen bu rahatsızlık, sinir hücrelerinde oluşan geçici anormal elektriksel aktivite sonucunda beynin normal işleyişinin bozulmasıyla ortaya çıkar. Epileptik nöbet sırasında hastada geçici bilinç kaybı ya da hastalığın diğer belirtileri ortaya çıkabilir. Kişilerin bir nöbet geçirmesi onun epilepsi hastası olduğuna yorumlanamaz.

Toplumda yaygın şekilde görülen bu hastalık kadın ve erkek herkesi aynı oranda etkileyebilir. Belirli bir yaş grubundan ziyade herhangi bir yaşta, zamanda ortaya çıkabilir. Fakat görülme sıklığı 16-65 yaş olarak sınıflandırılabilir. Çocuklarda 16 yaşına kadar izlenen nörolojik hastalıklar arasında epilepsi ilk sıralarda yer alır. Çocukluk döneminde ortaya çıkan epilepsi hastalığında ailenin gözlemleri tanıya yardımcı olur. Özellikle çocuklarda kol ve bacaklarda ani sıçramaların olması, sıkça ağızlarını şapırdatmaları, başkasının duymadığı kötü kokuları duymaları, bir yere kısa süreli boş boş bakmamaları gibi eylemler dikkatle izlenmelidir. Bu çocukların bir nöroloji kliniğine götürülerek muayene edilmelerinde yarar vardır.

Epilepsi neden olur?

Epilepsi çeşitli sebeplerden dolayı gelişebilir. Beyin tümörleri, hipokampal skleroz, santral sinir sistemi enfeksiyonları, hipoksik iskemik beyin hasarları, beyin dokusu ve damarlarındaki gelişimsel bozukluklar, genetik özellikler ve hastalıklar gibi nedenler epilepsi hastalığına yol açabilir. Fakat bunların dışında da hastalığın nedeni tespit edilememiş hastalar vardır. Bu nedenlerin arasında en önemlisi genetik yatkınlıktır. Fakat bu her hasta için geçerli değildir.

Epilepsi tanısı nasıl konur?

Epilepsi tanısında hastanın geçirdiği nöbetin gözlenmesi, gözlem sonucunun doktora aktarılması değerli bir bulgudur. Hastaların kan analizleri, EEG ve MR ile beyin görüntüleme yapılması tanıya yardımcı olur. Geçirilen nöbetin epilepsi olduğuna dair hasta ya da nöbete tanık olan kişilerin anlattıkları çok önemlidir. Bu nöbetin epilepsi hastalığından kaynaklanıp kaynaklanmadığına doğru karar vermeli ve uygun ilaç belirlenmelidir. Günümüzde epilepsi tanısına yardımcı olacak bu nöbetleri hasta yakınlarının en azından cep telefonu ile kaydederek doktora aktarması kolay olur. Ayrıca kişinin geçirdiği nöbetlerin sıklığı, saati, sayısı, türü gibi bilgileri de doru aktarmak önemlidir.

Epilepsi nöbeti nasıl olur?

Epilepsi nöbeti beynin belli bir bölgesinde olan anormal elektriksel boşalma sonucunda gerçekleşir. Epilepsi tipine bağlı olarak elektriksel boşalım belli alanda sınırlı kalabilir ya da başka alanlara yayılım gösterebilir. Bu özelliklere göre farklı nöbet tipleri ortaya çıkabilir. Günümüzde tanımlanmış 25 üzerinde farklı tipte nöbet, 100 ve üzerinde farklı epilepsi sendromu bulunmaktadır.

Epilepsi nöbet tipleri

Epilepsi hastalığı bilinç kaybı, ağızdan köpük gelmesi, kasılma gibi belirtilerle oluşan nöbetler olarak tanımlanıyor. Ancak nöbetler daha farklı belirtilerde olabilir. Kişinin bir anda donuklaşması, cevapsizlık ataklarının olması, boş bakması, ağızda çiğneme, yutkunma hareketlerinin yapılması,, ani yapılan kol ve bacak hareketleri, gözleri açıkken rüya görme, mide bulantısı hissi gibi belirtilerde olabilir. Dışarıdan fark edilmeyen gelip geçici etkiler görülebilir. Epilepsi nöbetleri beyinde anormal elektriksel aktivitenin yayılma biçimine bağlı olarak parsiyel ve jeneralize nöbetler olarak sınıflandırılır. Nöbetlerdeki klinik belirtiler yayılım hızı ve yerine göre farklılık gösterebilir.

Parsiyel nöbetler: Bu nöbetlerdeki anormal elektriksel aktivite sınırlı bir bölgede başlar. Duruma göre bölgede sınırlı olarak kalabilir ya da hıza bağlı olarak çevreye yayılabilir. Ancak aynı anda beynin tamamı etkilenmez.

Jeneralize nöbetler: Bu epilepsi nöbetleri sırasında aynı anda beynin her bölgesi etkilenir ya da sınırlı bir bölgeden başlayarak beyni her yerinde etkili olabilir. Bu tür nöbetlere sekonder nöbetler de denir.

Epilepsi nöbeti ne zaman olur?

Nöbetler herhangi bir neden yokken olabilir ya da ateşli hastalıklar, açlık, kullanılan ilaçlar, uykusuz kalma ya da uykudayken ortaya çıkabilir. Epilepsi nöbetlerini uykusuz kalmakta, uyumakta tetikleyebilir.

Epilepsi nöbeti sırasında ne yapılmalı?

Hastanın nöbet geçirdiği sırada herhangi bir müdahalede bulunulmamalıdır. Nöbet sırasında hastanın ağzının açık kalması için kaşık, parmak gibi şeylerin sokulması ya da kasılmaları önlemek için üzerine bastırılması hastaya zarar vereceği için yapılmamalıdır. Nöbetler genellikle kendiliğinden 1-2 dakika içinde biter. Nöbet bittiği takdirde hasta hemen hastaneye götürülmelidir. Nöbet sırasında hastanın çevresindeki eşyalardan zarar görmesini önlemek için tedbirler alınabilir.
  • Hastanın epilepsi nöbeti sırasında kasılma, düşme gibi durumları olursa etrafındaki kesici objeler uzaklaştırılmalıdır.
  • Nöbet anında hastanın üzerinde boğazını sıkacak eşarp, kravat gibi eşyalar rahat olması için gevşetilebilir.
  • Nöbet sırasında kolonya, soğan gibi şeylerin hastaya koklatılmasının bir faydası yoktur.
  • Epilepsi nöbeti geçiren hastanın etrafındaki kişilerin kollarını ve bacaklarını tutulması, üzerine bastırması omuz çıkığına ya da başka bir ortopedik soruna neden olabilir.
  • Hasta kasıldığında ağzını açmak için uğraşmak çene çıkığına diş kırılmasına ya da hastanın ağzını açan kişinin parmaklarını ısırmasına neden olabilir.
  • Epilepsi nöbeti sonrasında hasta kendine geldiği zaman halsizlik yorgunluk hissedebilir. Bu esnada bilinç kaybı olabilir, sersemlik hissedilebilir. Bu nedenle bir süre dinlenmesinde yarar vardır.
Epilepsi hastalara nelere dikkat etmeli?

Epilepsi hastaları nöbetleri kontrol altında olduğu sürece normal yaşamına devam edebilir. Ancak toplumda tam aksi bir ön yargı bulunduğundan hastalar gündelik yaşamında çok zorlanırlar. Bu bireylerin epilepsi hakkında yeterince bilinçli olmamasından kaynaklanır.

Epilepsi hastaları nöbetler kontrol altında olsa da, bazı meslekleri yapmaktan kaçınmalıdır. Bu meslekler arasında pilotluk, toplu taşıma araçlarında sürücülük, doktorluk sayılabilir. Ayrıca gece vardiyası olan işlerde uykusuzluğa neden olan olacağından nöbetleri tetikleyebilir. Bunun dışında yaralanma, düşme riski olan meslekleri de yapmamaları gerekir.

Hastaların açlık ve uykusuzluğun nöbetleri tetikleyebileceğini bilerek hareket etmesi gerekir.Eğer ateşli bir hastalığı olursa tedavisi ihmal edilmemelidir. Doktora danışmadan hastaların ilaç kullanmamaları gerekir. Ayrıca alkol uyuşturucu maddeler, parlak ışıklarda epilepsi hastaları için tetikleyici bir faktördür. Bu nedenle bunlardan uzak durmaları gerekir.
Son Güncelleme : 25.01.2021 07:28:35
Epilepsi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Epilepsi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Epilepsi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Pedofoli
Pedofoli
Pedofoli, Son zamanlarda oldukça sık duyduğumuz yetişkin bir bireyin çocuklara yönelik cinsel arzu halk dilinde sübyancılık ve sapıklık demektir. Sorunlu bir çocukluk yaşayan ve özgüveni düşük kişilerde daha sık görülür psikoseksüel bir hastalıktır. ...
Ayak Fetişizm
Ayak Fetişizm
Ayak fetişizm, Fetiş kutsal sayılan ya da şans getirdiğine inanılan varlık anlamına gelmektedir. Bu kimi zaman nesne ya da aksesuar olarak kullanılırken; kimi zaman bedenin herhangi bir bölümünde bulunur. Ayrıca ilgi alanına giren şey bazen elbise ba...
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm hastalığı, insanlarda hipofiz bezlerinde meydana gelen problemler nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Aslında bu hastalığa direk olarak hipofiz bezi yetmezliği diyebiliriz. Sağlıklı insanlarda hipofiz bezleri, vücutta kullanılan hormonl...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme, Ani sinirlenme insanın elinde olmayan sebepsiz yere olan bir durumdur. Bir anda gelişen ani sinirle vücuttaki adrenalin yükselir ve bu durum hastanın o anki halinin stresli olduğunu gösterir. Kişinin aniden nabız artışlarında hızla...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, diğer bir adıyla varsanı, gerçek hayatta var olmayan ancak kişilerin duyu organlarının herhangi biriyle algıladığını zannettiği durumların adıdır ve halüsinasyonlara genellikle sinirsel ya da ruhsal hastalıkları olan kişilerde rastlanır...
Transseksüel
Transseksüel
Transseksüel, kendini karşı cinse ait hissetme, karşı cinse benzeme eğilimi taşıyan kişilere transseksüel denir. Hem erkek hem de kadınlar için geçerli olan transseksüellik, daha çok ruhsal eğilimler için belirleyicidir. Kişi davranışlarından çok iç ...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşma, günümüz toplumumuzda direk olarak bir hastalık olarak görülmektedir. İnsanlar böyle bir insanı gördükleri zaman bu kişiye deli gözüyle bakarlar. Aslında her kendi kendine konuşan kişi hasta değildir. İnsanlarda bu rahatsızlığın...
İntihar
İntihar
İntihar, insanın kendi özbenliği içinde, üstbenlik ile çatışması sonucunda oluşan kaygının eyleme dönüşmesidir. Eski çağlardan beri kendine zarar veren insanlar var olmasına rağmen, intihar sözcüğü 18. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmıştır. K...
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme, İnsanların kendilerine zarar verme eylemleri demek kendi bedenlerine ciddi hasarlar vererek ve vücudunun belirli yerlerine zarar vererek yaralaması durumu olarak tanımlanır. Özellikle çocuklarda girdikleri yeni ortamda uyum p...
Psikotik Depresyon
Psikotik Depresyon
Psikotik depresyon özellikli bunalım, psikolojik bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığın ilerleyen safhalarında depresif tabloda psikotik özellikler de görülebilir. Bu psikolojik belirtiler sanrı (hezeyan) ve varsanı (halisinasyon) lardır. Bu psikotik beli...
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni, Şizofreni Türkçeye Yunanca olarak şizo (schizein) ve akıl anlamına gelen frenos (phren) kelimesinden gelir. Ayrık veya bölünmüş anlamına da gelmektedir. Bu rahatsızlıkta hastanın ayna anda iki farklı gerçeklilik içerisinde yaşıyor olm...
Fetişizm
Fetişizm
Fetişizm, Kişinin normal insanlara göre cinsellik duygusu uyandırmayan birtakım nesnelere ilgi duyması ve bu ilgiyi saplantı haline getirmesi olarak tanımlanan ve bir davranış bozukluğu olan fetişizmin, genellikle erkeklerde olduğu bilinmektedir. Fet...

 

Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Transseksüel
Kendi Kendine Konuşma
İntihar
Kendine Zarar Verme
Psikotik Depresyon
Akut Şizofreni
Fetişizm
Delüzyonel Bozukluk
Konsantrasyon Bozukluğu
Megalomani
30 Yaş Sendromu
Yalnızlık
Bipolar Bozukluk Testi
A Tipi Otizm
Ajitasyon
Stres Anında Vücuttaki Değişiklikler
Sinir Ucu İltihabı
Çocuklarda Panik Atak
Dürtüsellik
Sadist
Asosyal
Cinsel Kimlik Bozukluğu
Somatizasyon Bozukluğu
Şizofreni Testi
Aşırı Heyecan
Popüler İçerik
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk, Kişide değiştirilemeyen kalıcı bazı düşünce ve davranışların yanlış olduğunun kesin bilinmesine karşılık düşüncelerinin doğru old...
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon bozukluğu: Yaşadığımız toplumda neredeyse % 30'unda konsantrasyon bozukluğu bulunmaktadır. Özellikle çocuklar ve gençlerde daha çok görü...
Megalomani
Megalomani
Megalomani, Sosyal psikolojinin alt dallarından olan megalomani insanın kendisini olduğundan fazla ve büyük görmek, eşdeğer insanlardan üstün görmenin...
30 Yaş Sendromu
30 Yaş Sendromu
30 yaş sendromu, adından da anlayabileceğimiz gibi insanlarda 30'lu yaşlarda ve hatta bazı insanlarda 28 yaşında bile görülebilen bir sorundur. 30 yaş...
Yalnızlık
Yalnızlık
Yalnızlık, Yalnızlık nadiren ya da kimi zaman insanın kendisini bir çok etkinlikten koparmasıdır. Bir köşeye çekilme, diğer insanlardan uzaklaşma, işi...
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar bozukluk testi, bipolar bozukluk tanısı koyabilecek herhangi bir psikolojik test, film çekimi, laboratuvar testi gibi tetkikler bulunmamaktadı...
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm, A Tipi Otizm yani atipik otizm, yaygın gelişimsel bozukluktur ve çocuk hakkında belirli bir teşhis konulamaması, ancak çocuğun birden...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Beyincikte Denge Bozukluğu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Beyincikte Denge Bozukluğu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022