Psikolojik Tedavi

Psikolojik Tedavi

Psikolojik tedavi, kişilerdeki ruhsal hastalıkların teşhisinden sonra uygulanması gereken tedavi yöntemidir. Tedavi sırasında çeşitli ilaçlar ve psikoterapi yöntemleri kullanılır. İnsanların çoğunluğu ruhsal hastalıkların tedavisi sırasında ilaçların geçici bir iyileşmeye neden olduğuna, psikoterapi yöntemlerinin hastalığı kökten iyileştirdiğine inanır. Bu inanış ruhsal hastalıkların soyut olmasından ve ilaçların soyut hastalığı iyileştirmeyeceğini düşünmelerinden kaynaklanır. Çünkü ilaçlar somut olgulardır. Ayrıca psikolojik tedavi sırasında kullanılan ilaçların yan etkilerinin olması, bağımlılığa yol açması gibi etkenlerde düşünceyi etkilemektedir.

Ruhsal yapının, işleyişinin, duygu ve düşüncelerin kaynağı beyindeki sinir hücrelerinin yürüttüğü faaliyetle ilgilidir. Bu durum insanlardaki ön yargıyı etkileyen önemli bir etkendir. Beden ve zihin insanlar tarafından farklı şekilde değerlendirilir. Bu psikolojik hastalıklarda da aynıdır. Bedendeki psikolojik rahatsızlıklar ve biyolojik rahatsızlıklar her zaman insanların ilgi alanında yer alır. İnsanlar psikolojik rahatsızlıkların psikolojik tedavi ile iyileştirilmesi gerektiğini düşünür. Fakat gerek ruhsal, gerekse zihinsel etkinliklerin tamamı beyin tarafından oluşturulur. Vücutta duygu ve düşünceler, yargılama, bellek gibi tüm etkinlerin ana kaynağı beyin tarafından oluşturulur.

Psikolojik tedavi sırasında neler yapılır?

Psikolojik tedavide hastanın genel durumuna uygun şekilde ilaç tedavisi ya da psikoterapi seçenekleri birlikte ya da ayrı olarak uygulanabilir. Psikolojik rahatsızlığı olan hastaların ilaç kullanmak istememesi bazen ruhsal rahatlama amacıyla kullandıkları alkol, uyuşturucu maddeler yüzünden olabilir. Çünkü bu maddeler hastalarda geçici bir rahatlama sağlar. Aynı zamanda bağımlılık ortaya çıktığından, hastalar ilaç kullanmak istemez. Fakat psikolojik tedavide kullanılan ilaçların uygun dozlarda düzenli olarak kullanılması kalıcı bir iyileşmeye neden olabilir. Psikoterapi de hastalarda oldukça olumlu etkiler yapar. İlaçların ve psikoterapi uygulaması ruhsal hastalıkların tedavisinde tamamlayıcı etkiler gösterir. Psikoterapi hastaların beyin işlevlerinde iyileşme sağlayarak, hastaya yardımcı olur. Psikolojik tedavide genellikle ilaçlarla birlikte psikoterapi uygulanırsa, en iyi sonucu almak mümkün olur. Ancak buna karar verecek olan doktordur.

Psikolojik tedavide psikoterapi nasıl uygulanır?

Bu tedavi yöntemi hastalardaki duygusal ve zihinsel sorunların giderilmesinde etkili bir tedavidir. Hastaların yaşadığı gündelik sorunlarda, en yakınları bile yüzeysel destek olabilir. Bunların etkisi geçici olduğu gibi, küçük çaplı sorunlarda yardımcı olabilir. Psikoterapi hastaların kendilerini tanımasına yardımcı olup, karşılarına çıkan sorunlarla baş etmesini sağlamak, yol gösterici olmak ve insan ilişkilerini düzeltmek amacıyla uygulanır. Hastalardaki psikolojik rahatsızlıkları tedavi etmek, hastalığın etkilerini ortadan kaldırmak bu tedaviyle sağlanabilir. Psikoterapinin ne kadar uygulanacağı hastalığın şiddetine, yaşanan sorunlara bağlı olarak değişir. Psikiyatrist hastadaki savunma duvarını deşmeden, hastanın bile farkında olmadığı gizli düşüncelerini açığa çıkarmadan uygulanacak psikoterapi süresini tespit edemez. Hastanın uygulanan tedaviye verdiği yanıt ve tedaviyi olmak istemesi devam edecek süreci tespit etmeye yardımcı olur. Hastaların pek çoğu tedaviye ne kadar karşı koyduğunu bile fark edemez. Hastanın yaşı ve zekası bunda etkilidir. Zeka seviyesi iyi olan hastalar iyileşmeye karşı daha istekli olur. Hatta tedavi süreci de buna orantılı şekilde kısalır. Ancak herkes bilmelidir ki; psikoterapi ruhsal rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır ve tedavi süresi kısa değildir. Yani hastalar kısa sürede sonuç almayı beklememelidir. Bazı hastalarda uzun yıllar tedavinin devam etmesi bile gerekebilir.

Psikolojik tedavide ilaç kullanımı

Hastanın tedavisi sırasında kullanılacak ilaçlar mutlaka doktorun önerisiyle uygun dozlarda olmalıdır. Psikolojik tedavi gören hastalar etrafındaki kişilerden duydukları ilaçları kullanmamalıdır. Doz ve ilacın kullanım süresi doktor tarafından düzenlenmelidir. Hastanın beyin işlevselliğinin düzenli olması amacıyla, ilaçlar aksatılmadan kullanılmalıdır.
Son Güncelleme : 23.01.2021 12:40:54
Psikolojik Tedavi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Psikolojik Tedavi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Psikolojik Tedavi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Pedofoli
Pedofoli
Pedofoli, Son zamanlarda oldukça sık duyduğumuz yetişkin bir bireyin çocuklara yönelik cinsel arzu halk dilinde sübyancılık ve sapıklık demektir. Sorunlu bir çocukluk yaşayan ve özgüveni düşük kişilerde daha sık görülür psikoseksüel bir hastalıktır. ...
Ayak Fetişizm
Ayak Fetişizm
Ayak fetişizm, Fetiş kutsal sayılan ya da şans getirdiğine inanılan varlık anlamına gelmektedir. Bu kimi zaman nesne ya da aksesuar olarak kullanılırken; kimi zaman bedenin herhangi bir bölümünde bulunur. Ayrıca ilgi alanına giren şey bazen elbise ba...
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm hastalığı, insanlarda hipofiz bezlerinde meydana gelen problemler nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Aslında bu hastalığa direk olarak hipofiz bezi yetmezliği diyebiliriz. Sağlıklı insanlarda hipofiz bezleri, vücutta kullanılan hormonl...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme, Ani sinirlenme insanın elinde olmayan sebepsiz yere olan bir durumdur. Bir anda gelişen ani sinirle vücuttaki adrenalin yükselir ve bu durum hastanın o anki halinin stresli olduğunu gösterir. Kişinin aniden nabız artışlarında hızla...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, diğer bir adıyla varsanı, gerçek hayatta var olmayan ancak kişilerin duyu organlarının herhangi biriyle algıladığını zannettiği durumların adıdır ve halüsinasyonlara genellikle sinirsel ya da ruhsal hastalıkları olan kişilerde rastlanır...
Transseksüel
Transseksüel
Transseksüel, kendini karşı cinse ait hissetme, karşı cinse benzeme eğilimi taşıyan kişilere transseksüel denir. Hem erkek hem de kadınlar için geçerli olan transseksüellik, daha çok ruhsal eğilimler için belirleyicidir. Kişi davranışlarından çok iç ...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşma, günümüz toplumumuzda direk olarak bir hastalık olarak görülmektedir. İnsanlar böyle bir insanı gördükleri zaman bu kişiye deli gözüyle bakarlar. Aslında her kendi kendine konuşan kişi hasta değildir. İnsanlarda bu rahatsızlığın...
İntihar
İntihar
İntihar, insanın kendi özbenliği içinde, üstbenlik ile çatışması sonucunda oluşan kaygının eyleme dönüşmesidir. Eski çağlardan beri kendine zarar veren insanlar var olmasına rağmen, intihar sözcüğü 18. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmıştır. K...
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme, İnsanların kendilerine zarar verme eylemleri demek kendi bedenlerine ciddi hasarlar vererek ve vücudunun belirli yerlerine zarar vererek yaralaması durumu olarak tanımlanır. Özellikle çocuklarda girdikleri yeni ortamda uyum p...
Psikotik Depresyon
Psikotik Depresyon
Psikotik depresyon özellikli bunalım, psikolojik bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığın ilerleyen safhalarında depresif tabloda psikotik özellikler de görülebilir. Bu psikolojik belirtiler sanrı (hezeyan) ve varsanı (halisinasyon) lardır. Bu psikotik beli...
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni, Şizofreni Türkçeye Yunanca olarak şizo (schizein) ve akıl anlamına gelen frenos (phren) kelimesinden gelir. Ayrık veya bölünmüş anlamına da gelmektedir. Bu rahatsızlıkta hastanın ayna anda iki farklı gerçeklilik içerisinde yaşıyor olm...
Fetişizm
Fetişizm
Fetişizm, Kişinin normal insanlara göre cinsellik duygusu uyandırmayan birtakım nesnelere ilgi duyması ve bu ilgiyi saplantı haline getirmesi olarak tanımlanan ve bir davranış bozukluğu olan fetişizmin, genellikle erkeklerde olduğu bilinmektedir. Fet...

 

Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Transseksüel
Kendi Kendine Konuşma
İntihar
Kendine Zarar Verme
Psikotik Depresyon
Akut Şizofreni
Fetişizm
Delüzyonel Bozukluk
Konsantrasyon Bozukluğu
Megalomani
30 Yaş Sendromu
Yalnızlık
Bipolar Bozukluk Testi
A Tipi Otizm
Ajitasyon
Stres Anında Vücuttaki Değişiklikler
Sinir Ucu İltihabı
Çocuklarda Panik Atak
Dürtüsellik
Sadist
Asosyal
Cinsel Kimlik Bozukluğu
Somatizasyon Bozukluğu
Şizofreni Testi
Aşırı Heyecan
Popüler İçerik
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk, Kişide değiştirilemeyen kalıcı bazı düşünce ve davranışların yanlış olduğunun kesin bilinmesine karşılık düşüncelerinin doğru old...
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon bozukluğu: Yaşadığımız toplumda neredeyse % 30'unda konsantrasyon bozukluğu bulunmaktadır. Özellikle çocuklar ve gençlerde daha çok görü...
Megalomani
Megalomani
Megalomani, Sosyal psikolojinin alt dallarından olan megalomani insanın kendisini olduğundan fazla ve büyük görmek, eşdeğer insanlardan üstün görmenin...
30 Yaş Sendromu
30 Yaş Sendromu
30 yaş sendromu, adından da anlayabileceğimiz gibi insanlarda 30'lu yaşlarda ve hatta bazı insanlarda 28 yaşında bile görülebilen bir sorundur. 30 yaş...
Yalnızlık
Yalnızlık
Yalnızlık, Yalnızlık nadiren ya da kimi zaman insanın kendisini bir çok etkinlikten koparmasıdır. Bir köşeye çekilme, diğer insanlardan uzaklaşma, işi...
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar bozukluk testi, bipolar bozukluk tanısı koyabilecek herhangi bir psikolojik test, film çekimi, laboratuvar testi gibi tetkikler bulunmamaktadı...
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm, A Tipi Otizm yani atipik otizm, yaygın gelişimsel bozukluktur ve çocuk hakkında belirli bir teşhis konulamaması, ancak çocuğun birden...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Beyincikte Denge Bozukluğu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Beyincikte Denge Bozukluğu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022