Şizofreni Nedir

Şizofreni Nedir

Şizofreni Nedir, Şizofreni; Bireyin, hareketlerini, düşüncesini ifade biçimini, gerçeği algılamasını çarpıtan ve bireyin diğerleriyle ikili ilişkilerini bozan ciddi zihinsel rahatsızlıktır. Şizofreni hastalarının geneli toplumda, okulda, işte ve ilişkilerinde sorun yaşarlar. Şizofreni ömür boyu süren bir rahatsızlıktır, doğru tedaviyle kontrol altına alınabilmektedir. Yaygın olan inanışın aksine şizofreni bölünmüş kişilik değildir. Şizofreni bireyin neyin gerçek neyin hayal olduğunu çözemediği bir zihinsel hastalık olup, çeşitli sebeplerle kişiliğin bütünlük ve uyum gücünü geniş ölçüde yıkan ruhsal bozukluk, bir psikozdur. Ara sıra psikolojik rahatsızlığı olanlar gerçekle olan ilişkilerini kaybederler. Dünya kafa karıştırıcı görüntüler, düşünceler ve sesler karmaşası gibi görülmekte sanki. Şizofrenlerin davranışları çok garip hatta şok edici olmaktadır. Şizofreni hastaları gerçekle ilişkilerini kaybettiklerinde oluşan ani kişilik ve davranış değişikliklerine psikotik epizod adı verilir. Şizofreninin nöbeti kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Hastaların bazıları hayatlarında tek ruhsa kriz nöbeti yaşarken diğerleri birkaç tane ruhsal kriz nöbeti geçirebilmektedir. Bu ruhsal kriz nöbetleri arasındaysa normal bir yaşam sürerler. Şizofreni belirtileri relaps ve remisyon olarak bilinen çevrimler esnasında kötüleşebilir ve azalabilir.
Bu hastalığın daha iyi anlaşılması için türlerinin de bilinmesi lazım. Bunlar 5 sınıfa ayrılmakta ve değerlendirilmekte.

Ayrışmamış Şizofreni; Bireyin semptomları paranoid, hebefrenik, katatonik şizofreniye uymadığından bu tanı konur

Paranoid Şizofreni; Bu türün hastaları zulüm gördüklerini ya da birileri tarafından cezalandırıldıkları ile ilgili yanlış sanrılara sahiptirler Fakat düşünceleri, konuşmaları, hissi duyguları oldukça normaldir.

Hebefrenik Şizofreni; bu sınıftaki hastaların tutarsız ve zihinleri karışıktır, konuşmalarından hiç bir şey anlaşılmaz. Dışarıdan bakıldığında davranışları uygunsuz, duygusuz ve yüzeyseldir hatta çocuksu ve şapşalca görülebilir. Günlük yaşantılarında sıkıntılı dırlar yemek yapma veya duş alma becerilerini bozan düzensiz davranışlar sergilerler.

Katatonik Şizofreni; Rahatsızlığın en göze çarpanı fizikseldir. Katatonik şizofreni hastaları genelde hareketsiz ve etrafındaki dünyaya karşı reaksiyon veremezler. Genellikle çok katı ve sert olurlar ve hareket etmeye isteksizlerdir. Zaman zaman yüzlerini buruşturmak veya biçimsiz duruşlar yapmak gibi garip hareketlerde bulunurlar. Ya da başkasının söylediği bir kelimeyi ve ya cümleyi tekrar edebilirler. Yetersiz beslenme, bitkinlik ve kendilerini zarar verme riskleri çok yüksek olmaktadır.

Rezidüel (kalıntı) Şizofreni; Bu türde şizofreni hastalık belirtileri şiddeti azalmıştır. halüsinasyonlar, delüzyonlar veya diğer hastalık belirtileri hala vardır, fakat şizofreni hastalığı tanısı konduğu zamanki kadar şiddetli değildir.

Şizofreni Belirtileri; Şizofreni hastalığının beceri ve kişilik değişikliklerini içeren birçok belirtileri vardır ve değişik zamanlarda farklı davranışlar sergileyebilir. Rahatsızlık kendini ilk kez gösterdiğinde hastalık belirtileri genellikle ani ve şiddetlidir. En uygun şizofreni belirtileri üç sınıfta toplanabilir. Bunlar pozitif belirtiler, dezorganize belirtileri ve negatif belirtiler olarak adlandırılır.

Pozitif Belirtileri;

Burada pozitif iyi anlamda kullanılmaz sadece şizofreni rahatsızlığı bulunmayan bireylerde görülmeyen belirgin belirtiler anlamında kullanılır bu belirtiler bazen psikot hastalık belirtileri de denir, bunlar delüzyon ve halüsinasyonlardır.

Delüzyon; Gerçeğe dayanamayan, gerçeğe dayalı bilgilerle izah edilse bile kişinin vazgeçmeye kabul etmediği garip inançlardır.

Halüsinasyon; Gerçekte olmayan şeyleri görmek, ağızda tuhaf tat hissi alması, garip sesler duymak, garip kokular duymak ve bedenine dokunan olmasa da teması hissi gibi gerçek dışı şeyler algılarlar.

Dezorganize Belirtileri; Bu hastalığın belirtileri bireyin net olarak düşünme ve doğru tepki verme becerisinin olmamasını kapsar

Negatif Belirtileri; Negatif kelimesi Şizofreni hastalarındaki belirti normal davranışların eksikliğini yansıtır.

Tedavide kullanılan Yöntemler

İlaç Tedavisi; Tedavide kullanılan ilaçlara antipsikotikler olarak adlandırılır. Bu ilaçlar kesin çözüm değildir, hastalığı ortadan kaldırmaz. Ama delüzyonlar, halüsinasyonlar ve düşünme problemleri gibi hastalık belirtilerini hafifletmeye yardımcı olur.

Psikososyal Terapi; İlaçlar ne kadar hastalığı hafifletse de, çeşitli psikososyal tedaviler ve rahatsızlıkla alakalı davranışsal, sosyal, mesleki ve psikolojik sorunlarda faydalı olabilmektedir. Terapi yoluyla rahatsızlık belirtilerini kontrol etmeyi, erken uyarı belirtilerini fark etmeyi ve iyileşme eğilimi gösteren rahatsızlıkların tekrar şiddetlenmesini önleyici bir plan yapmayı öğretebilir.
Son Güncelleme : 25.03.2021 15:46:42
Şizofreni Nedir ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Şizofreni Nedir Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Şizofreni Nedir"
Merhabalar. Çok yakın bir arkadaşım yakon zamanda bana takıntılarından bahsetti. Şizofreni hastası olmaktan korkuyorum dedi. Eskisi gibi beynimi doğru kullanamıyorum ve çok unutuyorum dedi. Sizce şizofreni belirtileri nelerdir? Arkadaşım şizofreni olabilir mi?
Berkan . 02.09.2018
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
Pedofoli
Pedofoli
Pedofoli, Son zamanlarda oldukça sık duyduğumuz yetişkin bir bireyin çocuklara yönelik cinsel arzu halk dilinde sübyancılık ve sapıklık demektir. Sorunlu bir çocukluk yaşayan ve özgüveni düşük kişilerde daha sık görülür psikoseksüel bir hastalıktır. ...
Ayak Fetişizm
Ayak Fetişizm
Ayak fetişizm, Fetiş kutsal sayılan ya da şans getirdiğine inanılan varlık anlamına gelmektedir. Bu kimi zaman nesne ya da aksesuar olarak kullanılırken; kimi zaman bedenin herhangi bir bölümünde bulunur. Ayrıca ilgi alanına giren şey bazen elbise ba...
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm hastalığı, insanlarda hipofiz bezlerinde meydana gelen problemler nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Aslında bu hastalığa direk olarak hipofiz bezi yetmezliği diyebiliriz. Sağlıklı insanlarda hipofiz bezleri, vücutta kullanılan hormonl...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme, Ani sinirlenme insanın elinde olmayan sebepsiz yere olan bir durumdur. Bir anda gelişen ani sinirle vücuttaki adrenalin yükselir ve bu durum hastanın o anki halinin stresli olduğunu gösterir. Kişinin aniden nabız artışlarında hızla...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, diğer bir adıyla varsanı, gerçek hayatta var olmayan ancak kişilerin duyu organlarının herhangi biriyle algıladığını zannettiği durumların adıdır ve halüsinasyonlara genellikle sinirsel ya da ruhsal hastalıkları olan kişilerde rastlanır...
Transseksüel
Transseksüel
Transseksüel, kendini karşı cinse ait hissetme, karşı cinse benzeme eğilimi taşıyan kişilere transseksüel denir. Hem erkek hem de kadınlar için geçerli olan transseksüellik, daha çok ruhsal eğilimler için belirleyicidir. Kişi davranışlarından çok iç ...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşma, günümüz toplumumuzda direk olarak bir hastalık olarak görülmektedir. İnsanlar böyle bir insanı gördükleri zaman bu kişiye deli gözüyle bakarlar. Aslında her kendi kendine konuşan kişi hasta değildir. İnsanlarda bu rahatsızlığın...
İntihar
İntihar
İntihar, insanın kendi özbenliği içinde, üstbenlik ile çatışması sonucunda oluşan kaygının eyleme dönüşmesidir. Eski çağlardan beri kendine zarar veren insanlar var olmasına rağmen, intihar sözcüğü 18. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmıştır. K...
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme, İnsanların kendilerine zarar verme eylemleri demek kendi bedenlerine ciddi hasarlar vererek ve vücudunun belirli yerlerine zarar vererek yaralaması durumu olarak tanımlanır. Özellikle çocuklarda girdikleri yeni ortamda uyum p...
Psikotik Depresyon
Psikotik Depresyon
Psikotik depresyon özellikli bunalım, psikolojik bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığın ilerleyen safhalarında depresif tabloda psikotik özellikler de görülebilir. Bu psikolojik belirtiler sanrı (hezeyan) ve varsanı (halisinasyon) lardır. Bu psikotik beli...
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni, Şizofreni Türkçeye Yunanca olarak şizo (schizein) ve akıl anlamına gelen frenos (phren) kelimesinden gelir. Ayrık veya bölünmüş anlamına da gelmektedir. Bu rahatsızlıkta hastanın ayna anda iki farklı gerçeklilik içerisinde yaşıyor olm...
Fetişizm
Fetişizm
Fetişizm, Kişinin normal insanlara göre cinsellik duygusu uyandırmayan birtakım nesnelere ilgi duyması ve bu ilgiyi saplantı haline getirmesi olarak tanımlanan ve bir davranış bozukluğu olan fetişizmin, genellikle erkeklerde olduğu bilinmektedir. Fet...

 

Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Transseksüel
Kendi Kendine Konuşma
İntihar
Kendine Zarar Verme
Psikotik Depresyon
Akut Şizofreni
Fetişizm
Delüzyonel Bozukluk
Konsantrasyon Bozukluğu
Megalomani
30 Yaş Sendromu
Yalnızlık
Bipolar Bozukluk Testi
A Tipi Otizm
Ajitasyon
Stres Anında Vücuttaki Değişiklikler
Sinir Ucu İltihabı
Çocuklarda Panik Atak
Dürtüsellik
Sadist
Asosyal
Cinsel Kimlik Bozukluğu
Somatizasyon Bozukluğu
Şizofreni Testi
Aşırı Heyecan
Popüler İçerik
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk, Kişide değiştirilemeyen kalıcı bazı düşünce ve davranışların yanlış olduğunun kesin bilinmesine karşılık düşüncelerinin doğru old...
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon bozukluğu: Yaşadığımız toplumda neredeyse % 30'unda konsantrasyon bozukluğu bulunmaktadır. Özellikle çocuklar ve gençlerde daha çok görü...
Megalomani
Megalomani
Megalomani, Sosyal psikolojinin alt dallarından olan megalomani insanın kendisini olduğundan fazla ve büyük görmek, eşdeğer insanlardan üstün görmenin...
30 Yaş Sendromu
30 Yaş Sendromu
30 yaş sendromu, adından da anlayabileceğimiz gibi insanlarda 30'lu yaşlarda ve hatta bazı insanlarda 28 yaşında bile görülebilen bir sorundur. 30 yaş...
Yalnızlık
Yalnızlık
Yalnızlık, Yalnızlık nadiren ya da kimi zaman insanın kendisini bir çok etkinlikten koparmasıdır. Bir köşeye çekilme, diğer insanlardan uzaklaşma, işi...
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar bozukluk testi, bipolar bozukluk tanısı koyabilecek herhangi bir psikolojik test, film çekimi, laboratuvar testi gibi tetkikler bulunmamaktadı...
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm, A Tipi Otizm yani atipik otizm, yaygın gelişimsel bozukluktur ve çocuk hakkında belirli bir teşhis konulamaması, ancak çocuğun birden...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Beyincikte Denge Bozukluğu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Beyincikte Denge Bozukluğu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022