Sinir Sıkışması

Sinir Sıkışması

Sinir sıkışması, insanların sık sık karşılaştıkları sorunlardan biridir. Bilindiği gibi insan vücudunun her noktasında sinirler ve sinir uçları bulunur. Bu sinirler insan vücudunda tüm vücudu kontrol altında tutmaktadır. Beynin gönderdiği sinyalleri taşıyan sinirler vücudun herhangi bir yerinde sıkışarak sorunlar meydana getirebilir. Sinir sıkışması, günümüzde en çok el bileklerinde ve belin alt kısımlarında görülmektedir. Sinir sıkışması yaşayan insanlarda meydana gelen en büyük sorun şiddetli ağrılardır. Bu ağrılar, kimi zaman kişilerin yerinde bile duramamasına neden olabilmektedir. Sinir sıkışması, kısaca vücutta bulunan sinirlerin farklı nedenlerle baskı altında kalması ve sıkışması sonucunda meydana gelmektedir. Bu gibi durular ilk zamanlarda daha az ağrılara neden olurken, ileri zamanlarda sinirlerin sıkışma derecesine bağlı olarak daha fazla sorun olabilir. Bunun yanı sıra sinir sıkışması dikkate alınmadığı zaman kişide kısmı felç riskinin artmasına neden olabilir. Böyle bir riskinin bulunması nedeniyle sinir sıkışmasının acilen tedavi edilmesi gereken bir durum olduğunu anlayabiliriz. Sinir sıkışmasının bilinen birçok farklı nedeni vardır.

Sinir sıkışmasının nedenleri nelerdir?
  • Sinir sıkışmasının en büyük nedeni insanlarda genellikle bel ya da boyun bölgelerinde görülen fıtıklardır. Bu fıtıklar, kişide sinirlerin baskı altında kalmasına neden olarak çok şiddetli ağrılara neden olur. Fıtık ilerledikçe sinire yapılan baskı artacağı için kısa bir sürede fıtığın ortadan kaldırılması gerekir.
  • Aşırı kilolu olan insanlarda sinir sıkışması sorununun çok yaşadığını söyleyebiliriz. Çünkü kilolu kişilerde vücut ağırlığı fazladır ve kiloya bağlı olarak iskelet sisteminin taşıdığı yükte fazladır.
  • Yapılan bazı sporlarda özellikle voleybol sporunda el bileği çok kullanılması nedeniyle sinir sıkışması görülebilir.
  • İnsanlardaki yanlış oturuş ve yanlış duruş pozisyonlarında sinir sıkışması görülebilir. Buna örnek olarak yanlış yatan insanların boyunlarında meydana gelen ağrıları söyleyebiliriz.
Kadınlarda sinir sıkışması, erkeklere oranla üç kat daha fazla görülmektedir. Bu durumun nedeni de kadınlarda karpal tünel sendromu adı verilen sorunların çok daha sık karşılaşılmasıdır. Bunun yanı sıra kişilerde romatizmal hastalıkların olması, sinir sıkışması sorununun oluşma riskini arttıran önemli bir etkendir. Bu hastalıklar insanlarda şişliklerin meydana gelmesine neden olduğu için sinir sıkışmaları da görülebilmektedir. Son olarak sinir sıkışması riskini arttıran bir diğer unsur olarak hamileliği söyleyebiliriz. Hamile olan insanlarda vücut şekli direk olarak bozulduğu için belde ya da bacaklarda sinir sıkışması meydana gelebilir. Sinir sıkışması sorununun meydana gelme ihtimalinin arttığı herhangi bir yaş grubu bulunmamaktadır. Yanı bu durum kimi zaman çocuklarda bile karşılaşılan bir sorundur. Fakat sinir sıkışmasına neden olan etkenlerin ve hareketlerin daha çok yetişkinler tarafından yapılması ve tekrar edilmesi, bu sorunun en çok yetişkinlerde görülmesine neden olur.

Sinir sıkışması olup olmadığı nasıl anlaşılır?
  • Sinir sıkışması görülen bölgelerde ve bölgelerin alt kısımlarında farkına varılacak derecede uyuşukluklar meydana gelecektir. Bu uyuşukluklar kimi zaman kişide his kaybına neden olacak derecede artabilir.
  • Sinir sıkışmalarında omurilikten kaynaklanan sorunlar olduğu zaman kişinin öksürmesi ya da hapşırması gibi anlarında ağrılar artacaktır. Bunun yanında sinir sıkışması olan insanlarda hareket ettikçe ağrının artabileceğini söyleyebiliriz.
  • Sinir sıkışmasının olup olmadığını anlamak için kişinin performansına ve enerjisine bakılabilir. Çünkü bu sorunun görüldüğü kişilerde çok ciddi bir şekilde enerji kaybı ve güçsüzlük görülür.
Son Güncelleme : 19.02.2021 02:33:51
Sinir Sıkışması ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Sinir Sıkışması Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Sinir Sıkışması"
İyi günler Kayınvalidemin bileğinde ağır işler yaptığı zaman ağrılar oluyor parmaklarında takılmalar meydana geliyor kapattığı zaman parmaklarını tekrar açmak istediğinde takılıyor. Acaba sinir sıkışmasına var bu konuda bana yardımcı olursanız çok sevinirim İyi günler.
Hadice . 27.08.2018
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
Pedofoli
Pedofoli
Pedofoli, Son zamanlarda oldukça sık duyduğumuz yetişkin bir bireyin çocuklara yönelik cinsel arzu halk dilinde sübyancılık ve sapıklık demektir. Sorunlu bir çocukluk yaşayan ve özgüveni düşük kişilerde daha sık görülür psikoseksüel bir hastalıktır. ...
Ayak Fetişizm
Ayak Fetişizm
Ayak fetişizm, Fetiş kutsal sayılan ya da şans getirdiğine inanılan varlık anlamına gelmektedir. Bu kimi zaman nesne ya da aksesuar olarak kullanılırken; kimi zaman bedenin herhangi bir bölümünde bulunur. Ayrıca ilgi alanına giren şey bazen elbise ba...
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm hastalığı, insanlarda hipofiz bezlerinde meydana gelen problemler nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Aslında bu hastalığa direk olarak hipofiz bezi yetmezliği diyebiliriz. Sağlıklı insanlarda hipofiz bezleri, vücutta kullanılan hormonl...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme, Ani sinirlenme insanın elinde olmayan sebepsiz yere olan bir durumdur. Bir anda gelişen ani sinirle vücuttaki adrenalin yükselir ve bu durum hastanın o anki halinin stresli olduğunu gösterir. Kişinin aniden nabız artışlarında hızla...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, diğer bir adıyla varsanı, gerçek hayatta var olmayan ancak kişilerin duyu organlarının herhangi biriyle algıladığını zannettiği durumların adıdır ve halüsinasyonlara genellikle sinirsel ya da ruhsal hastalıkları olan kişilerde rastlanır...
Transseksüel
Transseksüel
Transseksüel, kendini karşı cinse ait hissetme, karşı cinse benzeme eğilimi taşıyan kişilere transseksüel denir. Hem erkek hem de kadınlar için geçerli olan transseksüellik, daha çok ruhsal eğilimler için belirleyicidir. Kişi davranışlarından çok iç ...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşma, günümüz toplumumuzda direk olarak bir hastalık olarak görülmektedir. İnsanlar böyle bir insanı gördükleri zaman bu kişiye deli gözüyle bakarlar. Aslında her kendi kendine konuşan kişi hasta değildir. İnsanlarda bu rahatsızlığın...
İntihar
İntihar
İntihar, insanın kendi özbenliği içinde, üstbenlik ile çatışması sonucunda oluşan kaygının eyleme dönüşmesidir. Eski çağlardan beri kendine zarar veren insanlar var olmasına rağmen, intihar sözcüğü 18. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmıştır. K...
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme, İnsanların kendilerine zarar verme eylemleri demek kendi bedenlerine ciddi hasarlar vererek ve vücudunun belirli yerlerine zarar vererek yaralaması durumu olarak tanımlanır. Özellikle çocuklarda girdikleri yeni ortamda uyum p...
Psikotik Depresyon
Psikotik Depresyon
Psikotik depresyon özellikli bunalım, psikolojik bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığın ilerleyen safhalarında depresif tabloda psikotik özellikler de görülebilir. Bu psikolojik belirtiler sanrı (hezeyan) ve varsanı (halisinasyon) lardır. Bu psikotik beli...
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni, Şizofreni Türkçeye Yunanca olarak şizo (schizein) ve akıl anlamına gelen frenos (phren) kelimesinden gelir. Ayrık veya bölünmüş anlamına da gelmektedir. Bu rahatsızlıkta hastanın ayna anda iki farklı gerçeklilik içerisinde yaşıyor olm...
Fetişizm
Fetişizm
Fetişizm, Kişinin normal insanlara göre cinsellik duygusu uyandırmayan birtakım nesnelere ilgi duyması ve bu ilgiyi saplantı haline getirmesi olarak tanımlanan ve bir davranış bozukluğu olan fetişizmin, genellikle erkeklerde olduğu bilinmektedir. Fet...

 

Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Transseksüel
Kendi Kendine Konuşma
İntihar
Kendine Zarar Verme
Psikotik Depresyon
Akut Şizofreni
Fetişizm
Delüzyonel Bozukluk
Konsantrasyon Bozukluğu
Megalomani
30 Yaş Sendromu
Yalnızlık
Bipolar Bozukluk Testi
A Tipi Otizm
Ajitasyon
Stres Anında Vücuttaki Değişiklikler
Sinir Ucu İltihabı
Çocuklarda Panik Atak
Dürtüsellik
Sadist
Asosyal
Cinsel Kimlik Bozukluğu
Somatizasyon Bozukluğu
Şizofreni Testi
Aşırı Heyecan
Popüler İçerik
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk, Kişide değiştirilemeyen kalıcı bazı düşünce ve davranışların yanlış olduğunun kesin bilinmesine karşılık düşüncelerinin doğru old...
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon bozukluğu: Yaşadığımız toplumda neredeyse % 30'unda konsantrasyon bozukluğu bulunmaktadır. Özellikle çocuklar ve gençlerde daha çok görü...
Megalomani
Megalomani
Megalomani, Sosyal psikolojinin alt dallarından olan megalomani insanın kendisini olduğundan fazla ve büyük görmek, eşdeğer insanlardan üstün görmenin...
30 Yaş Sendromu
30 Yaş Sendromu
30 yaş sendromu, adından da anlayabileceğimiz gibi insanlarda 30'lu yaşlarda ve hatta bazı insanlarda 28 yaşında bile görülebilen bir sorundur. 30 yaş...
Yalnızlık
Yalnızlık
Yalnızlık, Yalnızlık nadiren ya da kimi zaman insanın kendisini bir çok etkinlikten koparmasıdır. Bir köşeye çekilme, diğer insanlardan uzaklaşma, işi...
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar bozukluk testi, bipolar bozukluk tanısı koyabilecek herhangi bir psikolojik test, film çekimi, laboratuvar testi gibi tetkikler bulunmamaktadı...
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm, A Tipi Otizm yani atipik otizm, yaygın gelişimsel bozukluktur ve çocuk hakkında belirli bir teşhis konulamaması, ancak çocuğun birden...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Beyincikte Denge Bozukluğu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Beyincikte Denge Bozukluğu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022