Dehb

Dehb

Dehb, genellikle çocuk yaşlarda görülen dikkat verememe, yoğunlaşamama gibi durumlar olarak ortaya çıkan hastalığa dehb(dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu) denir. Bu çocuklar, evde veya okulda dikkatlerini yoğunlaştırmada zorlanırlar. Derslerde hem öğretmeni duyarlar hem de caddedeki arabayı duyarlar. Odaklanma problemini sıkça yaşayan dehb hastaları, yaşıtlarına oranla oldukça hareketlidirler. Bunun yanı sıra bu hastalar uzun süre oturamazlar ve çok konuşmayı, ilgi odağı olmayı isterler. Davranışlarını ve hareketlerini kontrol edemezler.

Dehb hastalığının belirtileri
  • Bir işe dikkatini verememe, dikkatsizlik sonucu hatalı davranışlar, sürekli hareket etme, oturamama gibi durumlar öncül belirtiler olarak bilinir.
  • Alakasız düşünme, sorulan sorulara tam cevap verememe, itme, çekme gibi eylemleri düşüncesiz olarak gerçekleştirme vb. durumlar.
  • Dürtüsel açıdan başkalarının sözünü kesme, oyunlarına karışma, sıra beklemekte güçlük çekme bu hastalığın belirtileri arasında yer almaktadır.
Dehb hastalığının tipleri
  • Dikkat eksikliğinden önde geldiği tip: Genellikle dikkat eksikliği ön planda olan hastaların bulunduğu gruptur. Aşırı dürtüsellik veya hareketlilik ya yoktur ya da yok denecek kadar az seviyededir.
  • Aşırı hareketliliğin ve dürtüselliğin ön planda olduğu tip: Hasta genellikle aşırı derecede hareket eder ve yorulmak nedir bilmez. Bu hastalarda dikkat eksikliği de bulunur ancak kayda değer derecede değildir.
  • Birleşik tıp: En sık görülen dehb tipidir. Bu grupta bulunan hastalarda hem dikkat eksikliği hem de aşırı hareketlilik ve dürtüsellik ciddi derecede bulunmaktadır.
Dehb hastalığının teşhisi

Öncelikle dehb hastalığının varlığından söz etmek için belirtilerin yedi yaşından önce görülmesi, en az iki ortamda görülmesi ve hastayı günlük yaşantısını olumsuz etkileyecek nitelikte olması gerekir. Küçük çocuklarda tanı koymak zor olabilir. Bunun nedeni küçük çocukların hepsinin aşırı derecede hareketli olmasıdır. Bu nedenle hastanın düzenli olarak izlenmesi gerekir. Genellikle psikolojik testler yapılır ve çevre, aileden de bilgiler alınarak birleştirilir. Böylece teşhis koyulabilir. Tanı koymak zordur. Çünkü dehb hastalığının belirtileri stres, aile ortamı gibi durumlardan da kaynaklanabilir. Bunun yanı sıra dehb hastalığının kalıtsal olduğu ve aile bireylerinde görülen dehb hastalığının çocukta ortaya çıkma olasılığı neredeyse %50 civarındadır.

Dehb hastalığının tedavisi

hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar oldukça etkilidir. Uyarıcı bir ilaç olan "metilfenidat" sayesinde dopamin salgısı kontrol edilir ve aşırı hareketlilik, dikkat eksikliği gibi belirtiler azalır. Ayrıca ailenin hastalık hakkında bilgi sahibi olması, onu desteklemesi, başarılı olduğunu hissettirmesi gerekir. Bu çocukların genellikle düzen ve kurallara bağlı bir yaşama alıştırılması gerekir.

Psikiyatrist tarafından yapılan davranış terapisi ile çocuğa sorunları ile başa çıkmak ve organize, sorumluluk sahibi olma bilinci aşılanır.
Öncelikle ilk seansta doktor hasta hikayesini öğrenir. Şikayetler bildirilir. İkinci seansta hem çocuğa psikolojik testler uygulanarak hem de öğretmen ile iletişime geçilerek teşhis ve yapılacaklar belirlenir. Diğer seansta ilaç tedavisi başlar. Bu ilaç tedavisine bir süre sonra davranış terapisi de katılır. Son olarak çocuğa davranışlarının farkında olma eğitimiyle tedavi sonlandırılır.

Tedavi olmayan çocuklar eğitimde sürekli sıkıntılar yaşayacakları için başarısız olacaklardır. Ayrıca bu hastalarda kaygı, depresyon ve davranış bozuklukları da görülebilir. Araştırmalara göre tedavi olmayan dehb hastaları, genellikle küçük yaşlarda alkol ve madde bağımlılığına daha yatkındırlar. Bu yüzden erken teşhis ve tedavi oldukça önem taşımaktadır.
Son Güncelleme : 15.02.2021 00:24:09
Dehb ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Dehb Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Dehb"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Pedofoli
Pedofoli
Pedofoli, Son zamanlarda oldukça sık duyduğumuz yetişkin bir bireyin çocuklara yönelik cinsel arzu halk dilinde sübyancılık ve sapıklık demektir. Sorunlu bir çocukluk yaşayan ve özgüveni düşük kişilerde daha sık görülür psikoseksüel bir hastalıktır. ...
Ayak Fetişizm
Ayak Fetişizm
Ayak fetişizm, Fetiş kutsal sayılan ya da şans getirdiğine inanılan varlık anlamına gelmektedir. Bu kimi zaman nesne ya da aksesuar olarak kullanılırken; kimi zaman bedenin herhangi bir bölümünde bulunur. Ayrıca ilgi alanına giren şey bazen elbise ba...
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm hastalığı, insanlarda hipofiz bezlerinde meydana gelen problemler nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Aslında bu hastalığa direk olarak hipofiz bezi yetmezliği diyebiliriz. Sağlıklı insanlarda hipofiz bezleri, vücutta kullanılan hormonl...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme, Ani sinirlenme insanın elinde olmayan sebepsiz yere olan bir durumdur. Bir anda gelişen ani sinirle vücuttaki adrenalin yükselir ve bu durum hastanın o anki halinin stresli olduğunu gösterir. Kişinin aniden nabız artışlarında hızla...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, diğer bir adıyla varsanı, gerçek hayatta var olmayan ancak kişilerin duyu organlarının herhangi biriyle algıladığını zannettiği durumların adıdır ve halüsinasyonlara genellikle sinirsel ya da ruhsal hastalıkları olan kişilerde rastlanır...
Transseksüel
Transseksüel
Transseksüel, kendini karşı cinse ait hissetme, karşı cinse benzeme eğilimi taşıyan kişilere transseksüel denir. Hem erkek hem de kadınlar için geçerli olan transseksüellik, daha çok ruhsal eğilimler için belirleyicidir. Kişi davranışlarından çok iç ...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşma, günümüz toplumumuzda direk olarak bir hastalık olarak görülmektedir. İnsanlar böyle bir insanı gördükleri zaman bu kişiye deli gözüyle bakarlar. Aslında her kendi kendine konuşan kişi hasta değildir. İnsanlarda bu rahatsızlığın...
İntihar
İntihar
İntihar, insanın kendi özbenliği içinde, üstbenlik ile çatışması sonucunda oluşan kaygının eyleme dönüşmesidir. Eski çağlardan beri kendine zarar veren insanlar var olmasına rağmen, intihar sözcüğü 18. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmıştır. K...
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme, İnsanların kendilerine zarar verme eylemleri demek kendi bedenlerine ciddi hasarlar vererek ve vücudunun belirli yerlerine zarar vererek yaralaması durumu olarak tanımlanır. Özellikle çocuklarda girdikleri yeni ortamda uyum p...
Psikotik Depresyon
Psikotik Depresyon
Psikotik depresyon özellikli bunalım, psikolojik bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığın ilerleyen safhalarında depresif tabloda psikotik özellikler de görülebilir. Bu psikolojik belirtiler sanrı (hezeyan) ve varsanı (halisinasyon) lardır. Bu psikotik beli...
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni, Şizofreni Türkçeye Yunanca olarak şizo (schizein) ve akıl anlamına gelen frenos (phren) kelimesinden gelir. Ayrık veya bölünmüş anlamına da gelmektedir. Bu rahatsızlıkta hastanın ayna anda iki farklı gerçeklilik içerisinde yaşıyor olm...
Fetişizm
Fetişizm
Fetişizm, Kişinin normal insanlara göre cinsellik duygusu uyandırmayan birtakım nesnelere ilgi duyması ve bu ilgiyi saplantı haline getirmesi olarak tanımlanan ve bir davranış bozukluğu olan fetişizmin, genellikle erkeklerde olduğu bilinmektedir. Fet...

 

Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Transseksüel
Kendi Kendine Konuşma
İntihar
Kendine Zarar Verme
Psikotik Depresyon
Akut Şizofreni
Fetişizm
Delüzyonel Bozukluk
Konsantrasyon Bozukluğu
Megalomani
30 Yaş Sendromu
Yalnızlık
Bipolar Bozukluk Testi
A Tipi Otizm
Ajitasyon
Stres Anında Vücuttaki Değişiklikler
Sinir Ucu İltihabı
Çocuklarda Panik Atak
Dürtüsellik
Sadist
Asosyal
Cinsel Kimlik Bozukluğu
Somatizasyon Bozukluğu
Şizofreni Testi
Aşırı Heyecan
Popüler İçerik
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk, Kişide değiştirilemeyen kalıcı bazı düşünce ve davranışların yanlış olduğunun kesin bilinmesine karşılık düşüncelerinin doğru old...
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon bozukluğu: Yaşadığımız toplumda neredeyse % 30'unda konsantrasyon bozukluğu bulunmaktadır. Özellikle çocuklar ve gençlerde daha çok görü...
Megalomani
Megalomani
Megalomani, Sosyal psikolojinin alt dallarından olan megalomani insanın kendisini olduğundan fazla ve büyük görmek, eşdeğer insanlardan üstün görmenin...
30 Yaş Sendromu
30 Yaş Sendromu
30 yaş sendromu, adından da anlayabileceğimiz gibi insanlarda 30'lu yaşlarda ve hatta bazı insanlarda 28 yaşında bile görülebilen bir sorundur. 30 yaş...
Yalnızlık
Yalnızlık
Yalnızlık, Yalnızlık nadiren ya da kimi zaman insanın kendisini bir çok etkinlikten koparmasıdır. Bir köşeye çekilme, diğer insanlardan uzaklaşma, işi...
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar bozukluk testi, bipolar bozukluk tanısı koyabilecek herhangi bir psikolojik test, film çekimi, laboratuvar testi gibi tetkikler bulunmamaktadı...
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm, A Tipi Otizm yani atipik otizm, yaygın gelişimsel bozukluktur ve çocuk hakkında belirli bir teşhis konulamaması, ancak çocuğun birden...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Beyincikte Denge Bozukluğu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Beyincikte Denge Bozukluğu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022