Gelotoloji

Gelotoloji

Gelotoloji, psikolojinin gülmeyi inceleyen bir dalıdır. Böyle bir bilim dalının oluşturulması, gülmenin insanlar için tıbbi açıdan faydalı olmasındandır. Bir kişinin gülmesi, gülmesini sağlayan etkenler biyolojik açıdan sağlığa yararlı etkiler yapmaktadır. Gülme insan vücudunun çeşitli uyaranlara karşı verdiği pozitif bir tepkidir. Gülme insanlarda komik olaylar karşısında olabileceği gibi, sosyal ortamlarda insanlarla iletişim sırasında, gıdıklanma gibi durumlarda da gerçekleşebilir.

Yapılan bazı araştırmalarda insanlarda gülmeye neden olan etkenin kavranması, buna tepki verilmesinin sebebinin beyindeki değişik bölgelerin belirli bir sırayla hareketlenmesi sonucunda oluştuğu tespit edilmiştir. Kişinin gülmesi için önce komik olayın kavranması, ardından beyindeki duygusal tepkilerle alakalı olan bölgelere aktarımı ve bu mesajın gülme sırasında hareketlenen kasları idare eden yerlere iletilmesi gerekmektedir. Bu etkilerin meydana gelmesi beyindeki bu alanların sağlıklı olmasıyla ve aralarındaki bağlantının sağlıklı bir şekilde kurulmasıyla gerçekleşir. Beyinde sadece gülme eylemi bu şekilde geniş bir alanı harekete geçirir. Diğer eylemlerde beyinde bu kadar geniş bir alan etkilenmez. Gülme oluştuğunda beyinden gelen uyaranların yardımıyla yüzdeki kaslar hareketlenmekte ve sesler çıkmaktadır. Gülme kişinin 15 yüz kasının harekete geçirir ve kasılma olur. Bu esnada üst dudağı kaldıran kas uyarılır, solunum sisteminin başındaki kapakta yarım kapanarak, havanın azalmasını sağlar. Kişi bu dengeyi sağlamak amacıyla derin nefes alır. İşte gülme eylemi bu şekilde oluşur. Gelotoloji ise gülmeyi detaylı şekilde inceler.

Gelotoloji gülmeyle ilgili hangi tespitleri yapmıştır?

Bebekler doğdukları andan itibaren farklı zamanlarda sesli olarak gülmeye başlar. Bunu tespit eden gelotoloji, bebeklerin bu süreçte gülmeyi aynı konuşma gibi iletişim için kullandığını, ileri dönemlerde de bu yolu tercih edebildiklerini belirlemiştir. Yetişkin insanlarda gülme eylemi komik olayların etkisiyle olsa da, toplum içindeyken gülme insanlarla iletişim aracı olarak ta kullanılabilir.

Gülmenin iletişim aracı ve komik olaylara karşı verilen bir tepki olması nedeniyle incelemeye alınmıştır. Bu faktörlere insanların gıdıklanmaya verdikleri gülme ve bazı hastalıkların bir belirtisi olarak gülme gibi durumlarda ilave edilmiştir. İnsanların bu etkenlere verdikleri gülme tepkisi detaylı bir incelemeye tabi tutulmaktadır.

Çocuklar dünyayı belirli bir çağa geldiklerinde keşfederler. Çocukluk döneminde bireylerin yetişkinlerden daha fazla gülmesi de incelenen bir konudur. İnsanların yaşı ilerledikçe çocukluk dönemine göre daha az gülmeye başlar. Çocuklar 10 yaşlarında yetişkinlerin onay vermediklerine ya da kabul etmediği olaylara bile gülerler. Bunun kendilerini koruduğunu ve başkalarına göre daha üstün olduklarını düşündükleri için yaparlar. Bunu gelotoloji bilim dalı belirlemiştir. İnsanların ilerleyen yaşlarda nelere güldükleri konusunda daha fazla zekaya gereksinim duyulmaktadır. İnsanlar belirli bir yaştan itibaren kendisine bile güler.

Tedavide gülmeden faydalanma
  • Tedavide insanları güldürmek için, filmler, kitaplar ve fıkralar kullanılabilir. Hastanın gülmesini sağlamak için, kendisinin komik olan deneyimleri de kullanılabilir.
  • Gerilme ve gülme eylemleriyle beraber gülme meditasyonu yapılır
  • Nefes alıp gerilme, yoga teknikleri kullanılır. Yaklaşık yarım saat süren gülme yogası uygulanır.
  • Belirli bir yaşa kadar gelmiş ancak yaşama gülümseyerek bakamayan insanların gülmeye yatkın duruma getirilmesi oldukça zordur. Ancak gelotoloji alanında yapılmış ve yapılan çalışmalar sonucunda, kişiler psikoterapi yöntemleri kullanılarak gülmeleri sağlanır. Bu şekilde insanların daha güzel bir yaşamı olmasına katkı sağlanmış olur.
Son Güncelleme : 21.04.2021 21:58:29
Gelotoloji ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Gelotoloji Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Gelotoloji"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Pedofoli
Pedofoli
Pedofoli, Son zamanlarda oldukça sık duyduğumuz yetişkin bir bireyin çocuklara yönelik cinsel arzu halk dilinde sübyancılık ve sapıklık demektir. Sorunlu bir çocukluk yaşayan ve özgüveni düşük kişilerde daha sık görülür psikoseksüel bir hastalıktır. ...
Ayak Fetişizm
Ayak Fetişizm
Ayak fetişizm, Fetiş kutsal sayılan ya da şans getirdiğine inanılan varlık anlamına gelmektedir. Bu kimi zaman nesne ya da aksesuar olarak kullanılırken; kimi zaman bedenin herhangi bir bölümünde bulunur. Ayrıca ilgi alanına giren şey bazen elbise ba...
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm hastalığı, insanlarda hipofiz bezlerinde meydana gelen problemler nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Aslında bu hastalığa direk olarak hipofiz bezi yetmezliği diyebiliriz. Sağlıklı insanlarda hipofiz bezleri, vücutta kullanılan hormonl...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme, Ani sinirlenme insanın elinde olmayan sebepsiz yere olan bir durumdur. Bir anda gelişen ani sinirle vücuttaki adrenalin yükselir ve bu durum hastanın o anki halinin stresli olduğunu gösterir. Kişinin aniden nabız artışlarında hızla...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, diğer bir adıyla varsanı, gerçek hayatta var olmayan ancak kişilerin duyu organlarının herhangi biriyle algıladığını zannettiği durumların adıdır ve halüsinasyonlara genellikle sinirsel ya da ruhsal hastalıkları olan kişilerde rastlanır...
Transseksüel
Transseksüel
Transseksüel, kendini karşı cinse ait hissetme, karşı cinse benzeme eğilimi taşıyan kişilere transseksüel denir. Hem erkek hem de kadınlar için geçerli olan transseksüellik, daha çok ruhsal eğilimler için belirleyicidir. Kişi davranışlarından çok iç ...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşma, günümüz toplumumuzda direk olarak bir hastalık olarak görülmektedir. İnsanlar böyle bir insanı gördükleri zaman bu kişiye deli gözüyle bakarlar. Aslında her kendi kendine konuşan kişi hasta değildir. İnsanlarda bu rahatsızlığın...
İntihar
İntihar
İntihar, insanın kendi özbenliği içinde, üstbenlik ile çatışması sonucunda oluşan kaygının eyleme dönüşmesidir. Eski çağlardan beri kendine zarar veren insanlar var olmasına rağmen, intihar sözcüğü 18. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmıştır. K...
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme, İnsanların kendilerine zarar verme eylemleri demek kendi bedenlerine ciddi hasarlar vererek ve vücudunun belirli yerlerine zarar vererek yaralaması durumu olarak tanımlanır. Özellikle çocuklarda girdikleri yeni ortamda uyum p...
Psikotik Depresyon
Psikotik Depresyon
Psikotik depresyon özellikli bunalım, psikolojik bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığın ilerleyen safhalarında depresif tabloda psikotik özellikler de görülebilir. Bu psikolojik belirtiler sanrı (hezeyan) ve varsanı (halisinasyon) lardır. Bu psikotik beli...
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni, Şizofreni Türkçeye Yunanca olarak şizo (schizein) ve akıl anlamına gelen frenos (phren) kelimesinden gelir. Ayrık veya bölünmüş anlamına da gelmektedir. Bu rahatsızlıkta hastanın ayna anda iki farklı gerçeklilik içerisinde yaşıyor olm...
Fetişizm
Fetişizm
Fetişizm, Kişinin normal insanlara göre cinsellik duygusu uyandırmayan birtakım nesnelere ilgi duyması ve bu ilgiyi saplantı haline getirmesi olarak tanımlanan ve bir davranış bozukluğu olan fetişizmin, genellikle erkeklerde olduğu bilinmektedir. Fet...

 

Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Transseksüel
Kendi Kendine Konuşma
İntihar
Kendine Zarar Verme
Psikotik Depresyon
Akut Şizofreni
Fetişizm
Delüzyonel Bozukluk
Konsantrasyon Bozukluğu
Megalomani
30 Yaş Sendromu
Yalnızlık
Bipolar Bozukluk Testi
A Tipi Otizm
Ajitasyon
Stres Anında Vücuttaki Değişiklikler
Sinir Ucu İltihabı
Çocuklarda Panik Atak
Dürtüsellik
Sadist
Asosyal
Cinsel Kimlik Bozukluğu
Somatizasyon Bozukluğu
Şizofreni Testi
Aşırı Heyecan
Popüler İçerik
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk, Kişide değiştirilemeyen kalıcı bazı düşünce ve davranışların yanlış olduğunun kesin bilinmesine karşılık düşüncelerinin doğru old...
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon bozukluğu: Yaşadığımız toplumda neredeyse % 30'unda konsantrasyon bozukluğu bulunmaktadır. Özellikle çocuklar ve gençlerde daha çok görü...
Megalomani
Megalomani
Megalomani, Sosyal psikolojinin alt dallarından olan megalomani insanın kendisini olduğundan fazla ve büyük görmek, eşdeğer insanlardan üstün görmenin...
30 Yaş Sendromu
30 Yaş Sendromu
30 yaş sendromu, adından da anlayabileceğimiz gibi insanlarda 30'lu yaşlarda ve hatta bazı insanlarda 28 yaşında bile görülebilen bir sorundur. 30 yaş...
Yalnızlık
Yalnızlık
Yalnızlık, Yalnızlık nadiren ya da kimi zaman insanın kendisini bir çok etkinlikten koparmasıdır. Bir köşeye çekilme, diğer insanlardan uzaklaşma, işi...
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar bozukluk testi, bipolar bozukluk tanısı koyabilecek herhangi bir psikolojik test, film çekimi, laboratuvar testi gibi tetkikler bulunmamaktadı...
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm, A Tipi Otizm yani atipik otizm, yaygın gelişimsel bozukluktur ve çocuk hakkında belirli bir teşhis konulamaması, ancak çocuğun birden...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Beyincikte Denge Bozukluğu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Beyincikte Denge Bozukluğu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022