Nevrotik

Nevrotik

Nevrotik, kişinin duygu bozukluğu nedeniyle aşırı derecede şefkat istemesine, herhangi bir şeye odaklanma zorluğu çekmesine, güvensizlik duymasına, etrafına karşı düşmanca ve saldırgan bir tutum içinde olmasına, anormal kabul edilen seks davranışlarında bulunmaya, kin ve nefret gibi duygularla kendini başkalarından ayıracak davranışlarda bulunmasıdır. Bu tür davranışları bulunan kişilerin nevrotik olduğu söylenebilir. Normal kişilik yapısıyla nevrotik kişilik arasında belirli bir ayrım bulunmamaktadır. Herkesin yaşamında nevrotik eğilimler göstermesi mümkündür. Toplumdaki kişilerde görülen sinirlilik denilen nevrozlarda psikolojik ve işlevsel bulgular görülebilir. Bunların temelinde kaygı bulunur. Davranış bozukluğu olarak tanımlanan bu tutum, korkma, kaygı duyma, huzursuzluk duyma, kuruntu yapma gibi hislerin oluşmasına neden olur. Kişilerin pek çoğu kaygı duyduklarının farkındadır. Bu nedenle kaygılarıyla başa çıkmak için kullandıkları savunma mekanizmalarını kullanırlar. Fakat buna rağmen yaptıkları başarısızlık yaşamalarına ya da abartılı şekilde anormal davranışlar yapmalarına neden olur. Toplumda psikolojik tedavi görenlerin çoğunluğu nevrotiktir. Hastaların nadiren yatarak hastanede tedavi olması gerekir.

Nevrotik kişilerde görülen belirtiler

Kişilik üzerinde bozucu etkiye yol açtığı için, hastalar genellikle gereksiz yere üzülme, en küçük olayları bile büyütme gibi beklenmeyen ortamlarda nevrotik tepkiler verirler. Kaygı duymayan kişi pek azdır. Bunun etkisinde kalan kişilerde bedensel ve ruhsal belirtiler gözlenebilir.

Bedensel belirtiler: Kaslar aşırı gerildiğinden, kişilerde titreme sorunu baş gösterir. Kişide otonom sinir sistemi etkin olduğundan, baş dönmesi, terleme, nefes alma zorluğu, kalp çarpıntısı, ishal gibi belirtiler ortaya çıkar.

Psikolojik belirtiler: Kişinin normal olmayan davranışlarda bulunması yaygındır. Yaşadığı kaygıyı gizlemek istediğinden günlük düzeni bozulur. Ancak kaygıdan bunalsa bile gerçek yaşamını sürdürmeye devam eder. Sürekli hayallerle yaşamaz. Ancak yaptıklarından dolayı üzülür. Buna nevrotik paradoks denmektedir. Kişi bu bozukluğun olduğunu bilir, fakat değiştirmeyi başaramaz. Ancak kişideki bozukluk bilinci kapsadığından, bunun tedavisi daha kolay yapılır.

Nevrotik özellikler
  • Aşırı şefkat isteme durumu olduğundan, kişide başka insanlara karşı bağımlılık gelişir. Bu nedenle nevrotik kişiler güven ve dikkat ihtiyacını duyar. Buna rağmen kendileri başkalarına bunu gösteremez ya da zorlanırlar.
  • Bu kişilerde aşağılık duygusu olur, güvensiz ve huzursuz bir yapıları vardır. Toplumdaki sosyal aktivitelerden çekinir, rahatsız olurlar. Dışa karşı çekingen yapıları olduğundan, başkalarının kendilerini yargılamasından çekinirler.
  • Geleceğe yönelik plan yapmaktan her zaman çekinirler.
  • Gündelik yaşamında başkalarına saldırgan ve düşmanca bir tutum gösterirler. Çekingen olsalar da, başkalarına karşı buyurgan yapıda olurlar. Kendisini her zaman önemli görür, güçlü hissetmeyi ister. Başkalarına göre kendisinin kolay aldatıldığını ya da kolayca kırılacaklarını düşünürler. Başkalarının kendi kötülüğüne işler yaptıklarını sanırlar.
  • Bu kişilerde doyumsuz seks isteği ya da seks korkusu olur. Bu nedenle partneriyle sağlıklı bir ilişki kuramazlar.
En fazla görülen nevroz türleri

Kaygı bozukluları: Bu nevrotik kişiler dengeli olarak kaygı ve gerginlikle yaşarlar. İç karmaşası yaşadıklarından, kaygı patlaması sorunu olur. Eğer patlamasa olmazsa, kişi kendini bunalmış hisseder. Bu tür kaygı bozuklukları fobiler ile obsesif kompulsif bozukluklar olabilir.

Somatoform bozukluklar: Burada kaygı nedeniyle ortaya çıkan bedensel bozukluklar olur. Bunların meydana gelmesinde duygular etkili olur. Kişide duygu boşalmasını sağlayan yollar kapalı olduğu için, vücutta iç organlarda gerilim ortaya çıkar. Bu gelişme bilinç dışı olur. Herhangi bir belirti olmadan, kişide bedensel bazı hastalıklar meydana gelir. Bunlar duygulara eşlik eden vücudun tepkisinin abartılı şekli gibidir. Psikojenik ağrı, hiperkondriyasis, konversiyon histerisi bu tür bozukluklardır.

Dissosiyatif bozukluklar: Bu kişiler stresi ya da kaygıyı azaltarak, kişiliğinden uzaklaşmaya çalışır. Bilinç kişilerde bölümler halindedir. Üç türde böyle bozukluk bulunur. Bunlar tüm belleğin kaybedildiği fug, bellek kaybı olan amnezi ile birden fazla kişilik bozukluğunun olduğu çoklu kişilik bozukluğu olarak tanımlanır.

Duygu durum bozuklukları: En fazla etkili olan depresyon türü budur. Kendini her zaman bunalımda hisseden kişi, bundan kurtulamadığında nevrotik olduğu akla gelmelidir. Dışa karşı durgun biri ya da hareketli biri olarak görünebilir. Eve kapanır, uyku uyumaz, yemek yemeyi keser, bazen de intihar bile edebilirler.

Nevrotik kişiler nasıl tedavi edilir?

Kişilere uygulanan psikanaliz tedavisi kişinin daha iyi olması içindir. Bu tedavide kullanılan ilaçlar genellikle bedeni rahatlatacak sakinleştiriciler destek amacıyla kullanılır. Yapılan psikanaliz tedavisi kişinin hastalanmasına neden bastırılmış olayları ya da düşünceleri daha kolay açığa çıkarır. Nevrotik kişilerde bu rahatsızlık doğuştan olmaz ve tedavisi de vardır. Ancak nevrotik kişinin tedavi olmayı da istemesi gerekir.
Son Güncelleme : 04.03.2021 20:08:31
Nevrotik ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Nevrotik Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Nevrotik"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Pedofoli
Pedofoli
Pedofoli, Son zamanlarda oldukça sık duyduğumuz yetişkin bir bireyin çocuklara yönelik cinsel arzu halk dilinde sübyancılık ve sapıklık demektir. Sorunlu bir çocukluk yaşayan ve özgüveni düşük kişilerde daha sık görülür psikoseksüel bir hastalıktır. ...
Ayak Fetişizm
Ayak Fetişizm
Ayak fetişizm, Fetiş kutsal sayılan ya da şans getirdiğine inanılan varlık anlamına gelmektedir. Bu kimi zaman nesne ya da aksesuar olarak kullanılırken; kimi zaman bedenin herhangi bir bölümünde bulunur. Ayrıca ilgi alanına giren şey bazen elbise ba...
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm hastalığı, insanlarda hipofiz bezlerinde meydana gelen problemler nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Aslında bu hastalığa direk olarak hipofiz bezi yetmezliği diyebiliriz. Sağlıklı insanlarda hipofiz bezleri, vücutta kullanılan hormonl...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme, Ani sinirlenme insanın elinde olmayan sebepsiz yere olan bir durumdur. Bir anda gelişen ani sinirle vücuttaki adrenalin yükselir ve bu durum hastanın o anki halinin stresli olduğunu gösterir. Kişinin aniden nabız artışlarında hızla...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, diğer bir adıyla varsanı, gerçek hayatta var olmayan ancak kişilerin duyu organlarının herhangi biriyle algıladığını zannettiği durumların adıdır ve halüsinasyonlara genellikle sinirsel ya da ruhsal hastalıkları olan kişilerde rastlanır...
Transseksüel
Transseksüel
Transseksüel, kendini karşı cinse ait hissetme, karşı cinse benzeme eğilimi taşıyan kişilere transseksüel denir. Hem erkek hem de kadınlar için geçerli olan transseksüellik, daha çok ruhsal eğilimler için belirleyicidir. Kişi davranışlarından çok iç ...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşma, günümüz toplumumuzda direk olarak bir hastalık olarak görülmektedir. İnsanlar böyle bir insanı gördükleri zaman bu kişiye deli gözüyle bakarlar. Aslında her kendi kendine konuşan kişi hasta değildir. İnsanlarda bu rahatsızlığın...
İntihar
İntihar
İntihar, insanın kendi özbenliği içinde, üstbenlik ile çatışması sonucunda oluşan kaygının eyleme dönüşmesidir. Eski çağlardan beri kendine zarar veren insanlar var olmasına rağmen, intihar sözcüğü 18. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmıştır. K...
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme, İnsanların kendilerine zarar verme eylemleri demek kendi bedenlerine ciddi hasarlar vererek ve vücudunun belirli yerlerine zarar vererek yaralaması durumu olarak tanımlanır. Özellikle çocuklarda girdikleri yeni ortamda uyum p...
Psikotik Depresyon
Psikotik Depresyon
Psikotik depresyon özellikli bunalım, psikolojik bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığın ilerleyen safhalarında depresif tabloda psikotik özellikler de görülebilir. Bu psikolojik belirtiler sanrı (hezeyan) ve varsanı (halisinasyon) lardır. Bu psikotik beli...
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni, Şizofreni Türkçeye Yunanca olarak şizo (schizein) ve akıl anlamına gelen frenos (phren) kelimesinden gelir. Ayrık veya bölünmüş anlamına da gelmektedir. Bu rahatsızlıkta hastanın ayna anda iki farklı gerçeklilik içerisinde yaşıyor olm...
Fetişizm
Fetişizm
Fetişizm, Kişinin normal insanlara göre cinsellik duygusu uyandırmayan birtakım nesnelere ilgi duyması ve bu ilgiyi saplantı haline getirmesi olarak tanımlanan ve bir davranış bozukluğu olan fetişizmin, genellikle erkeklerde olduğu bilinmektedir. Fet...

 

Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Transseksüel
Kendi Kendine Konuşma
İntihar
Kendine Zarar Verme
Psikotik Depresyon
Akut Şizofreni
Fetişizm
Delüzyonel Bozukluk
Konsantrasyon Bozukluğu
Megalomani
30 Yaş Sendromu
Yalnızlık
Bipolar Bozukluk Testi
A Tipi Otizm
Ajitasyon
Stres Anında Vücuttaki Değişiklikler
Sinir Ucu İltihabı
Çocuklarda Panik Atak
Dürtüsellik
Sadist
Asosyal
Cinsel Kimlik Bozukluğu
Somatizasyon Bozukluğu
Şizofreni Testi
Aşırı Heyecan
Popüler İçerik
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk, Kişide değiştirilemeyen kalıcı bazı düşünce ve davranışların yanlış olduğunun kesin bilinmesine karşılık düşüncelerinin doğru old...
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon bozukluğu: Yaşadığımız toplumda neredeyse % 30'unda konsantrasyon bozukluğu bulunmaktadır. Özellikle çocuklar ve gençlerde daha çok görü...
Megalomani
Megalomani
Megalomani, Sosyal psikolojinin alt dallarından olan megalomani insanın kendisini olduğundan fazla ve büyük görmek, eşdeğer insanlardan üstün görmenin...
30 Yaş Sendromu
30 Yaş Sendromu
30 yaş sendromu, adından da anlayabileceğimiz gibi insanlarda 30'lu yaşlarda ve hatta bazı insanlarda 28 yaşında bile görülebilen bir sorundur. 30 yaş...
Yalnızlık
Yalnızlık
Yalnızlık, Yalnızlık nadiren ya da kimi zaman insanın kendisini bir çok etkinlikten koparmasıdır. Bir köşeye çekilme, diğer insanlardan uzaklaşma, işi...
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar bozukluk testi, bipolar bozukluk tanısı koyabilecek herhangi bir psikolojik test, film çekimi, laboratuvar testi gibi tetkikler bulunmamaktadı...
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm, A Tipi Otizm yani atipik otizm, yaygın gelişimsel bozukluktur ve çocuk hakkında belirli bir teşhis konulamaması, ancak çocuğun birden...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Beyincikte Denge Bozukluğu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Beyincikte Denge Bozukluğu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022