Obsesif Kompulsif Bozukluk

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Obsesif kompulsif bozukluk, obsesyon denilen kişinin istese de engel olamadığı, düşüncelerinden uzak tutamadığı fikirlerin, kompulsiyon adı verilen tekrarlayıcı davranışlarla, zihinsel eylemlerle ortaya çıkan ruhsal bir rahatsızlıktır. Gerçek bir takıntı hastalığı olarak kabul edilebilir. Bu hastalar günlük yaşamında endişelerle, evhamlarla, takıntılarla hareket eder, takıntı haline getirdiklerini çözüme kavuşturmadan rahat edemezler. Hastalarda obsesif olarak tanımlanır. Obsesif kişilerin yaşadığı kompulsiyon ve obsesyonlar günlük yaşamı etkiler ve toplumlara göre de farklılık gösterir. En fazla ergenlik döneminde görülen, ancak her yaşta ortaya çıkabildiği kabul edilen bir hastalıktır. Kadınları erkeklerden daha fazla etkiler.

Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri

Kuşku obsesyonu ve kontrol kompulsiyonu: En fazla görülen bozuklardan biridir. Obsesif kişilerde açık kapılar, kilitlenmemiş kapılar, ocağın açık kalması, ütünün fişte olması gibi kuşku obsesyonları olup, çoğu kez bunları kontrol etmesi gerektiği kontrol kompulsiyonu ortaya çıkar. Yaşamın değişik alanlarını etkileyen bu bozukluklar başkalarına zarar verme, istemeden zarar verme, kötü söz söyleme düşünceleriyle de yaşanabilir.

Bulaşma obsesyonu ve temizlik kompulsiyonu: Kişilerde giysilerine, vücuduna kir, toz, zehir, kimyasal gibi maddelerin bulaşacağı gibi takıntılar meydana gelir ve bunları ortadan kaldırmayı hedefleyen davranışlar ortaya çıkar. Değişik maddelerin giysiye, vücuda bulaşması bulaş obsesyonu, bu maddelerin yok edilmesi için yapılan davranışlar da temizlik kompulsiyonu olur.

Cinsel içerikli obsesyonlar: Obsesif kişilerde bazen yaşına yakışmayan, toplumdaki konumuyla uyuşmayan, kendine yakışmayan cinsel içerikli obsesyonlar olur. Buna kadınların çevresindeki erkeklerle ilgili kurduğu cinsel hayaller örnek verilebilir.

Dini içerikli obsesyon: Bu genellikle dini inançları yoğun olan toplumlarda olan obsesyonlardır. Kişinin kendi dini inançlarının tersine oluşan dini takıntılar bulunur. İbadetini dinine uygun şekilde yapmasına rağmen, Allah'ın varlığından kuşku duyma dini içerikli obsesyon örneklerinden biridir.

Dokunma kompulsiyonu: Bu hastalar yapacakları herhangi bir hareket öncesinde, kendilerine göre değerli olan bir eşyaya dokunma ihtiyacı duyarlar. Kendilerine uğur getireceğine inandıkları eşyalara dokununca başarılı olacaklarmış gibi düşünürler.

Simetri obsesyonu ve kompulsiyonlar: Obsesif kişilerde en çok görülen bozukluklardan biridir. Bu kişiler günlük yaşamında kendilerine göre belirli bir düzene, simetriye ihtiyaç duyarlar. Sehpadaki aksesuarları düzeltmek, masada tabağı, çatalı, bardağı düzeltmek, eşyaların yönünün aynı olmasını sağlamak gibi düzen ve simetri takıntıları olur.

Sayma kompulsiyonu: Bu hastalar günlük yaşamında yaptıkları aktivitelerde belirli bir sayıya ulaşmadıkları zaman, tüm işlerinin aksayacağını, başarılı olamayacağını düşündüklerinden, düşüncesinde olan sayı kadar aktiviteleri yapmaya çalışırlar. Mesela; 30 defa adım atma, yolda giderken şeritleri sayma, araçları sayma gibi.

Saklama ve biriktirme kompulsiyonları: Bu hastalarda daha sonradan ihtiyaç duyacakları eşyaları biriktirme, saklama kompulsiyonu olur. Bu takıntı halindeki saklama, biriktirme kompulsiyonu günlük yaşamlarını sekteye uğratır.

Batıl inançların olması, sayıların, renklerin uğuruna inanma: Hastalarda batıl inançlardan dolayı uğurlu veya uğursuz renkler, sayılar etkili olabilir. Eğer yaşam kalitesini etkileyecek derecede batıl inançların olması halinde, kişide obsesif kompulsif bozukluk olarak değerlendirilir.

Obsesif kompulsif bozukluk neden olur?

Bu rahatsızlığın nedenleri hakkında çeşitli görüşler bulunmaktadır. Uzmanlar ailede özellikle anne ve babada, ilk derece akrabalarda rahatsızlığın olması halinde, genetik olarak kişide ortaya çıkacağını düşünürler. Bunun dışında beynin işlevlerinde oluşan bozukluk ve serotonin hormonu düzeyindeki bozuklukta obsesif kompulsif bozukluk nedenleri arasındadır. Hastaların çocukluk döneminde tacize uğraması, travmalar geçirmesi, kısaca stres yaratacak her şeyin rahatsızlığın oluşmasına etken kabul edilir. Bu etkenler kişinin yapısal özellikleriyle de etkileşime girer. Mükemmeliyetçi, titiz kişiler, kuralcı olanlar, katı bir tutumu olanlar rahatsızlığa daha yatkın olurlar.
Son Güncelleme : 04.04.2021 02:06:55
Obsesif Kompulsif Bozukluk ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Obsesif Kompulsif Bozukluk"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Pedofoli
Pedofoli
Pedofoli, Son zamanlarda oldukça sık duyduğumuz yetişkin bir bireyin çocuklara yönelik cinsel arzu halk dilinde sübyancılık ve sapıklık demektir. Sorunlu bir çocukluk yaşayan ve özgüveni düşük kişilerde daha sık görülür psikoseksüel bir hastalıktır. ...
Ayak Fetişizm
Ayak Fetişizm
Ayak fetişizm, Fetiş kutsal sayılan ya da şans getirdiğine inanılan varlık anlamına gelmektedir. Bu kimi zaman nesne ya da aksesuar olarak kullanılırken; kimi zaman bedenin herhangi bir bölümünde bulunur. Ayrıca ilgi alanına giren şey bazen elbise ba...
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm hastalığı, insanlarda hipofiz bezlerinde meydana gelen problemler nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Aslında bu hastalığa direk olarak hipofiz bezi yetmezliği diyebiliriz. Sağlıklı insanlarda hipofiz bezleri, vücutta kullanılan hormonl...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme, Ani sinirlenme insanın elinde olmayan sebepsiz yere olan bir durumdur. Bir anda gelişen ani sinirle vücuttaki adrenalin yükselir ve bu durum hastanın o anki halinin stresli olduğunu gösterir. Kişinin aniden nabız artışlarında hızla...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, diğer bir adıyla varsanı, gerçek hayatta var olmayan ancak kişilerin duyu organlarının herhangi biriyle algıladığını zannettiği durumların adıdır ve halüsinasyonlara genellikle sinirsel ya da ruhsal hastalıkları olan kişilerde rastlanır...
Transseksüel
Transseksüel
Transseksüel, kendini karşı cinse ait hissetme, karşı cinse benzeme eğilimi taşıyan kişilere transseksüel denir. Hem erkek hem de kadınlar için geçerli olan transseksüellik, daha çok ruhsal eğilimler için belirleyicidir. Kişi davranışlarından çok iç ...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşma, günümüz toplumumuzda direk olarak bir hastalık olarak görülmektedir. İnsanlar böyle bir insanı gördükleri zaman bu kişiye deli gözüyle bakarlar. Aslında her kendi kendine konuşan kişi hasta değildir. İnsanlarda bu rahatsızlığın...
İntihar
İntihar
İntihar, insanın kendi özbenliği içinde, üstbenlik ile çatışması sonucunda oluşan kaygının eyleme dönüşmesidir. Eski çağlardan beri kendine zarar veren insanlar var olmasına rağmen, intihar sözcüğü 18. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmıştır. K...
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme, İnsanların kendilerine zarar verme eylemleri demek kendi bedenlerine ciddi hasarlar vererek ve vücudunun belirli yerlerine zarar vererek yaralaması durumu olarak tanımlanır. Özellikle çocuklarda girdikleri yeni ortamda uyum p...
Psikotik Depresyon
Psikotik Depresyon
Psikotik depresyon özellikli bunalım, psikolojik bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığın ilerleyen safhalarında depresif tabloda psikotik özellikler de görülebilir. Bu psikolojik belirtiler sanrı (hezeyan) ve varsanı (halisinasyon) lardır. Bu psikotik beli...
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni, Şizofreni Türkçeye Yunanca olarak şizo (schizein) ve akıl anlamına gelen frenos (phren) kelimesinden gelir. Ayrık veya bölünmüş anlamına da gelmektedir. Bu rahatsızlıkta hastanın ayna anda iki farklı gerçeklilik içerisinde yaşıyor olm...
Fetişizm
Fetişizm
Fetişizm, Kişinin normal insanlara göre cinsellik duygusu uyandırmayan birtakım nesnelere ilgi duyması ve bu ilgiyi saplantı haline getirmesi olarak tanımlanan ve bir davranış bozukluğu olan fetişizmin, genellikle erkeklerde olduğu bilinmektedir. Fet...

 

Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Transseksüel
Kendi Kendine Konuşma
İntihar
Kendine Zarar Verme
Psikotik Depresyon
Akut Şizofreni
Fetişizm
Delüzyonel Bozukluk
Konsantrasyon Bozukluğu
Megalomani
30 Yaş Sendromu
Yalnızlık
Bipolar Bozukluk Testi
A Tipi Otizm
Ajitasyon
Stres Anında Vücuttaki Değişiklikler
Sinir Ucu İltihabı
Çocuklarda Panik Atak
Dürtüsellik
Sadist
Asosyal
Cinsel Kimlik Bozukluğu
Somatizasyon Bozukluğu
Şizofreni Testi
Aşırı Heyecan
Popüler İçerik
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk, Kişide değiştirilemeyen kalıcı bazı düşünce ve davranışların yanlış olduğunun kesin bilinmesine karşılık düşüncelerinin doğru old...
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon bozukluğu: Yaşadığımız toplumda neredeyse % 30'unda konsantrasyon bozukluğu bulunmaktadır. Özellikle çocuklar ve gençlerde daha çok görü...
Megalomani
Megalomani
Megalomani, Sosyal psikolojinin alt dallarından olan megalomani insanın kendisini olduğundan fazla ve büyük görmek, eşdeğer insanlardan üstün görmenin...
30 Yaş Sendromu
30 Yaş Sendromu
30 yaş sendromu, adından da anlayabileceğimiz gibi insanlarda 30'lu yaşlarda ve hatta bazı insanlarda 28 yaşında bile görülebilen bir sorundur. 30 yaş...
Yalnızlık
Yalnızlık
Yalnızlık, Yalnızlık nadiren ya da kimi zaman insanın kendisini bir çok etkinlikten koparmasıdır. Bir köşeye çekilme, diğer insanlardan uzaklaşma, işi...
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar bozukluk testi, bipolar bozukluk tanısı koyabilecek herhangi bir psikolojik test, film çekimi, laboratuvar testi gibi tetkikler bulunmamaktadı...
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm, A Tipi Otizm yani atipik otizm, yaygın gelişimsel bozukluktur ve çocuk hakkında belirli bir teşhis konulamaması, ancak çocuğun birden...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Beyincikte Denge Bozukluğu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Beyincikte Denge Bozukluğu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022