Parafili

Parafili

Parafili, Psikolojik insan davranışlarının alt bölümü olan parafili, cinsel sapkınlıklar olarak tarif edilmektedir. Orgazm ve uyarılma yaşamak için normal olmayan, alışılmadık denemeler ve eylemler, cinsel uyarıyı tekrarlayan yoğun ve karmaşık cinsel uyarı, çeşitli fantaziler ve kendisini bu fantazi ve davranışlara zorunlu hissetmesi ile ortaya çıkar. Hastaya parafili denilebilmesi için orgazmın tekrarlayıcı bazı durumlara bağlı olarak meydana gelmesi gerekir. Kısa süreli ve bazen ortaya çıkan cinsel sapkınlıklar parafili olarak değerlendirmek doğru değildir. Parafilide cinsel sapkınlık devamlıdır.

Parafiliye götüren nedenler nelerdir?

Parafiliye neden olan etkenler tam olarak tespit edilemese de; ortaya çıktığı toplum yapısına bakıldığında istatistikler daha çok normal birey gibi yaşamayan aile yapısı bozulmuş, inanç ve düşüncede marjinal akımlara kapılmış kişilerde ortaya çıktığı göstermektedir. Parafili hastasında cinsel istekler, çocukluktan ergenliğe geçiş döneminde ortaya çıkmaktadır.

Kişiye parafili teşhisi koymak için yeterli kriterler,

Sapkınlık hareketinin parafili olduğu kanısına varmak için sapkınlıkların 6-7 ay boyunca devam edip etmediği tespit edilir. Bu sapkınlıklar; parafili hastaları davranışlarının kendilerini rahatsız etmediğini söyleseler de, bu kişilerin cinsel işlev bozuklukları vardır.
 • Kişinin sosyal ve toplumsal işlev bozuklukları, mesleki sorunlar ve günlük hayatın diğer bölümlerinde sorunların olması,
 • Sapkın davranışların temelinde cinsel aktivite sorunlarının olması,
 • Kişinin sapkın davranışları ile kendinin ve partnerinin acı çekmesini istemesi,
 • İnsan dışı nesnelerle ilgili cinsel fantezi içinde bulunurlar,
 • Rızası olmayan partnerler, tekrarlayıcı cinsel dürtülerin ve hareketlerin olması gerekir,
 • Parafili hastasında yoğun cinsel uyarılma ve cinsel dürtüler meydana gelir.
Parafilinin kurbanına yakın olmak için kadın iç çamaşı satan bir yer de çalışmaya başlaması, çocuk feşişti olan bir parafilinin çocuk bakım yerlerinde gizlice çalışmaya başlayabilir. Parafili olan kişi parkların etrafında dolaşarak başında yakını olmayan çocukları kafaya takabilirler. Bir başka yaklaşım ise cinsel yaşama toplumsal bakıştır, buna göre bazı davranışlar kimi toplumlarda normal karşılanırken, kimi toplumlarda öldürme nedeni olabilmektedir. Kişilik değişimi, uyuşturucu madde kullanımı, şizofreni kişinin muhakeme yeteneğini bozduğundan parafiliye neden olabilir. Parafili sınıflandırması sekiz başlık altında incelenebilir. Bunlar;
 • Transvestik fetişizm; Bu modeller genellikle bayanların kullanmış olduğu özel eşya ve kıyafetlere ilgi duyarlar. Bu türler genellikle heteroseksüel erkekler olup, ergenliğin ilk yıllarında kendini göstermeye başlar.
 • Cinsel Sadizm; İlgi duyduğu eşya veya kişi ile ilgili hayal kurarak veya gerçek olarak fiziksel veya psikolojik acı vermek, cinsel uyarı duymak ve tekrarlayıcı davranışların şiddetli hale gelmesidir.
 • Röntgencilik, Cinsel birliktelik halinde olanlar, çıplak kadın ve erkekler, röntgencilerin ihtiyaç duyduğu malzemelerdir. Bu tarz kişileri gözlemleyerek tekrarlayıcı, şiddetli cinsel uyarımda bulunurlar.
 • Teşhircilik; Parafılinin cinsel organının bir başkasına göstermesi olarak meydana gelir, genellikle kurbanlar karşı cinstir. Bu durum genellikle ergenlikten hemen sonra çıkar ve kırk yaşından sonra azalır.
 • Frottörizm; Halk arasında fortçuluk olarak bilinen bu parafili çeşidi, rızası olmadan özellikle kalabalık ortamlarda karşı cinse temas etmek, sıkıştırmak şeklinde ortaya çıkan parafilidir.
 • Pedofoli; Ergenlikten hemen önce yada ergenliğe yeni girmeye başlayan çocukları cinsel açıdan çekici bulan parafili çeşitidir. Halk alasında sübyancılık olarak bilinir.
 • Fetişizm; cinsel dürtüler genellikle eşya veya nesnelere yöneliktir, yaygın olarak iç çamaşırı ve ayakkabıya ilgi duyarlar.
 • Mazoşizm; Cinsel birlikteliği irade dışı ve acı çekerek yaşadıkları zaman hedeflerine ulaşırlar.
Parafili tedavisi;

Parafili için uygulanan ruh ve sinir hastalıkları kliniklerinde uzun süre kontrol altında tutmak ve kişinin normal şartlarla evli hale gelmesi tedavinin etkisi için önemlidir.

Son Güncelleme : 23.02.2021 20:45:27
Parafili ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Parafili Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Parafili"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Pedofoli
Pedofoli
Pedofoli, Son zamanlarda oldukça sık duyduğumuz yetişkin bir bireyin çocuklara yönelik cinsel arzu halk dilinde sübyancılık ve sapıklık demektir. Sorunlu bir çocukluk yaşayan ve özgüveni düşük kişilerde daha sık görülür psikoseksüel bir hastalıktır. ...
Ayak Fetişizm
Ayak Fetişizm
Ayak fetişizm, Fetiş kutsal sayılan ya da şans getirdiğine inanılan varlık anlamına gelmektedir. Bu kimi zaman nesne ya da aksesuar olarak kullanılırken; kimi zaman bedenin herhangi bir bölümünde bulunur. Ayrıca ilgi alanına giren şey bazen elbise ba...
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm hastalığı, insanlarda hipofiz bezlerinde meydana gelen problemler nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Aslında bu hastalığa direk olarak hipofiz bezi yetmezliği diyebiliriz. Sağlıklı insanlarda hipofiz bezleri, vücutta kullanılan hormonl...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme, Ani sinirlenme insanın elinde olmayan sebepsiz yere olan bir durumdur. Bir anda gelişen ani sinirle vücuttaki adrenalin yükselir ve bu durum hastanın o anki halinin stresli olduğunu gösterir. Kişinin aniden nabız artışlarında hızla...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, diğer bir adıyla varsanı, gerçek hayatta var olmayan ancak kişilerin duyu organlarının herhangi biriyle algıladığını zannettiği durumların adıdır ve halüsinasyonlara genellikle sinirsel ya da ruhsal hastalıkları olan kişilerde rastlanır...
Transseksüel
Transseksüel
Transseksüel, kendini karşı cinse ait hissetme, karşı cinse benzeme eğilimi taşıyan kişilere transseksüel denir. Hem erkek hem de kadınlar için geçerli olan transseksüellik, daha çok ruhsal eğilimler için belirleyicidir. Kişi davranışlarından çok iç ...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşma, günümüz toplumumuzda direk olarak bir hastalık olarak görülmektedir. İnsanlar böyle bir insanı gördükleri zaman bu kişiye deli gözüyle bakarlar. Aslında her kendi kendine konuşan kişi hasta değildir. İnsanlarda bu rahatsızlığın...
İntihar
İntihar
İntihar, insanın kendi özbenliği içinde, üstbenlik ile çatışması sonucunda oluşan kaygının eyleme dönüşmesidir. Eski çağlardan beri kendine zarar veren insanlar var olmasına rağmen, intihar sözcüğü 18. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmıştır. K...
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme, İnsanların kendilerine zarar verme eylemleri demek kendi bedenlerine ciddi hasarlar vererek ve vücudunun belirli yerlerine zarar vererek yaralaması durumu olarak tanımlanır. Özellikle çocuklarda girdikleri yeni ortamda uyum p...
Psikotik Depresyon
Psikotik Depresyon
Psikotik depresyon özellikli bunalım, psikolojik bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığın ilerleyen safhalarında depresif tabloda psikotik özellikler de görülebilir. Bu psikolojik belirtiler sanrı (hezeyan) ve varsanı (halisinasyon) lardır. Bu psikotik beli...
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni, Şizofreni Türkçeye Yunanca olarak şizo (schizein) ve akıl anlamına gelen frenos (phren) kelimesinden gelir. Ayrık veya bölünmüş anlamına da gelmektedir. Bu rahatsızlıkta hastanın ayna anda iki farklı gerçeklilik içerisinde yaşıyor olm...
Fetişizm
Fetişizm
Fetişizm, Kişinin normal insanlara göre cinsellik duygusu uyandırmayan birtakım nesnelere ilgi duyması ve bu ilgiyi saplantı haline getirmesi olarak tanımlanan ve bir davranış bozukluğu olan fetişizmin, genellikle erkeklerde olduğu bilinmektedir. Fet...

 

Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Transseksüel
Kendi Kendine Konuşma
İntihar
Kendine Zarar Verme
Psikotik Depresyon
Akut Şizofreni
Fetişizm
Delüzyonel Bozukluk
Konsantrasyon Bozukluğu
Megalomani
30 Yaş Sendromu
Yalnızlık
Bipolar Bozukluk Testi
A Tipi Otizm
Ajitasyon
Stres Anında Vücuttaki Değişiklikler
Sinir Ucu İltihabı
Çocuklarda Panik Atak
Dürtüsellik
Sadist
Asosyal
Cinsel Kimlik Bozukluğu
Somatizasyon Bozukluğu
Şizofreni Testi
Aşırı Heyecan
Popüler İçerik
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk, Kişide değiştirilemeyen kalıcı bazı düşünce ve davranışların yanlış olduğunun kesin bilinmesine karşılık düşüncelerinin doğru old...
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon bozukluğu: Yaşadığımız toplumda neredeyse % 30'unda konsantrasyon bozukluğu bulunmaktadır. Özellikle çocuklar ve gençlerde daha çok görü...
Megalomani
Megalomani
Megalomani, Sosyal psikolojinin alt dallarından olan megalomani insanın kendisini olduğundan fazla ve büyük görmek, eşdeğer insanlardan üstün görmenin...
30 Yaş Sendromu
30 Yaş Sendromu
30 yaş sendromu, adından da anlayabileceğimiz gibi insanlarda 30'lu yaşlarda ve hatta bazı insanlarda 28 yaşında bile görülebilen bir sorundur. 30 yaş...
Yalnızlık
Yalnızlık
Yalnızlık, Yalnızlık nadiren ya da kimi zaman insanın kendisini bir çok etkinlikten koparmasıdır. Bir köşeye çekilme, diğer insanlardan uzaklaşma, işi...
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar bozukluk testi, bipolar bozukluk tanısı koyabilecek herhangi bir psikolojik test, film çekimi, laboratuvar testi gibi tetkikler bulunmamaktadı...
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm, A Tipi Otizm yani atipik otizm, yaygın gelişimsel bozukluktur ve çocuk hakkında belirli bir teşhis konulamaması, ancak çocuğun birden...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Beyincikte Denge Bozukluğu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Beyincikte Denge Bozukluğu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022