Psikotik

Psikotik

Psikotik, gerçek dışı düşüncelere sahip kişilerin yaşadığı, ciddi ruh bozukluklarının tümüne verilen isimdir. Psikotik bozukluk genelde kronik bir durumdur ve sinsi bir şekilde başlayıp daha sonra belirgin şekillerde devam eder. Özellikle genç yaşlarda görülür. Erkeklerde genelde 10'lu yaşların sonunda, bayanlarda ise yirmili yaşların sonunda başlar.

Psikotik bozuklukların temelinde gerçekle hayalin karıştırılması, kişinin gerçeği değerlendirme yetisinin bozulması yatmaktadır. Genelde psikotik bozukluklar tam anlamıyla kendini göstermeye başlamadan önce içe kapanma, ilgi ve istekte azlık, duygulanımda kısıtlılık şeklinde belirtiler gözlemlenir. Bu bozuklukların doğasından kaynaklanan yada ikincil nedenlerden dolayı belli bir işlev kaybı yaşanır. Bu işlev kaybı psikotik bozuklukların en belirgin özelliktir. Psikotik bozuklukta tüm belirtiler birbirini takip etmektedir. Bu belirtiler hezeyanlar (sanrılar), halusinasyonlar (varsanılar), düşünce bozukluğu, davranış bozukluğu, duygularda donukluk, motivasyon kaybı, toplumdan geri çekilme ve düşünce yoksulluğudur.

Psikotik bozuklukta ilk akla gelen şizofrenidir. Bu bozukluğun devamına göre tanıda ayrı ayrı sınıflama yapılır. O nedenle birçok çeşidi bulunmaktadır:
  • Şizofreni: Kişinin neyin gerçek neyin hayal olduğunu ayırt edemediği bir zihinsel hastalıktır. Paranoid, hebefrenik, katatonik, ayrışmamış ve kalıntı (rezidüel) adı verilen çeşitleri vardır.
  • Şizofreniform Bozukluk: Kişideki belirtileri en az bir ay, en fazla altı ay sürmesi dışında tüm yönleriyle şizofreniye benzer.
  • Şizoaffektif Bozukluk: Kişide hem şizofreni, hem de affektif bozukluk yani duygudurum bozukluğu özellikleri vardır. Belirtiler açısından şizofreni, manik epizotlar ve depresif bozukluklara benzer.
  • Kısa Psikotik Bozukluk: Kişide en az 1 gün yada en fazla 1 ay süreli görülen psikolojik dengesizliktir.
  • Paylaşılmış Psikotik Bozukluk: Genellikle iki kişiyi kapsayan ender görülen bozukluktur. Kişinin, aile içindeki yada sosyal çevresindeki yakın ilişki kurduğu psikotik belirtilere sahip kişiden etkilenmesiyle ve sanrılarını paylaşmasıyla oluşur. Toplumda iki delilik olarak da bilinmektedir.
  • Hezeyanlı Bozukluk: Kişide en yaygın olarak gerçekte var olmayan şeyleri görme, işitme belirtileri bulunur. Paranoya veya paranoid bozukluk olarak adlandırılır.
  • Diğer Psikotik Bozukluklar: Genel tıbbi bir duruma bağlı psikotik bozukluk, madde kullanımının yol açtığı psikotik bozukluk, şizofrenin post psikotik depresif bozukluk, basit deterioratif bozukluk (basit şizofreni) ve diğer atipik psikotik bozukluk olarak kendi içinde bölümlere ayrılır.

Psikotik bozuklukların tedavisinde ilaç tedavisi kullanılır. İlaçlar belirtileri hafifletmeye yardımcı olurken yan tedavi olarak psikososyal terapiler ile destek alınır. Psikososyal terapiler rehabilitasyon, bireysel psikoterapi, aile terapisi ve grup terapi şeklinde uygulanır. en son aşama hastanın hastaneye yatırılmasıdır. Bu tedavi yöntemlerinde sonuç alınamazsa en son aşama olarak hasta hastaneye yatırılır.

Son Güncelleme : 30.11.2020 14:33:37
Psikotik ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Psikotik Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Psikotik"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Pedofoli
Pedofoli
Pedofoli, Son zamanlarda oldukça sık duyduğumuz yetişkin bir bireyin çocuklara yönelik cinsel arzu halk dilinde sübyancılık ve sapıklık demektir. Sorunlu bir çocukluk yaşayan ve özgüveni düşük kişilerde daha sık görülür psikoseksüel bir hastalıktır. ...
Ayak Fetişizm
Ayak Fetişizm
Ayak fetişizm, Fetiş kutsal sayılan ya da şans getirdiğine inanılan varlık anlamına gelmektedir. Bu kimi zaman nesne ya da aksesuar olarak kullanılırken; kimi zaman bedenin herhangi bir bölümünde bulunur. Ayrıca ilgi alanına giren şey bazen elbise ba...
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm hastalığı, insanlarda hipofiz bezlerinde meydana gelen problemler nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Aslında bu hastalığa direk olarak hipofiz bezi yetmezliği diyebiliriz. Sağlıklı insanlarda hipofiz bezleri, vücutta kullanılan hormonl...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme, Ani sinirlenme insanın elinde olmayan sebepsiz yere olan bir durumdur. Bir anda gelişen ani sinirle vücuttaki adrenalin yükselir ve bu durum hastanın o anki halinin stresli olduğunu gösterir. Kişinin aniden nabız artışlarında hızla...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, diğer bir adıyla varsanı, gerçek hayatta var olmayan ancak kişilerin duyu organlarının herhangi biriyle algıladığını zannettiği durumların adıdır ve halüsinasyonlara genellikle sinirsel ya da ruhsal hastalıkları olan kişilerde rastlanır...
Transseksüel
Transseksüel
Transseksüel, kendini karşı cinse ait hissetme, karşı cinse benzeme eğilimi taşıyan kişilere transseksüel denir. Hem erkek hem de kadınlar için geçerli olan transseksüellik, daha çok ruhsal eğilimler için belirleyicidir. Kişi davranışlarından çok iç ...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşma, günümüz toplumumuzda direk olarak bir hastalık olarak görülmektedir. İnsanlar böyle bir insanı gördükleri zaman bu kişiye deli gözüyle bakarlar. Aslında her kendi kendine konuşan kişi hasta değildir. İnsanlarda bu rahatsızlığın...
İntihar
İntihar
İntihar, insanın kendi özbenliği içinde, üstbenlik ile çatışması sonucunda oluşan kaygının eyleme dönüşmesidir. Eski çağlardan beri kendine zarar veren insanlar var olmasına rağmen, intihar sözcüğü 18. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmıştır. K...
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme, İnsanların kendilerine zarar verme eylemleri demek kendi bedenlerine ciddi hasarlar vererek ve vücudunun belirli yerlerine zarar vererek yaralaması durumu olarak tanımlanır. Özellikle çocuklarda girdikleri yeni ortamda uyum p...
Psikotik Depresyon
Psikotik Depresyon
Psikotik depresyon özellikli bunalım, psikolojik bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığın ilerleyen safhalarında depresif tabloda psikotik özellikler de görülebilir. Bu psikolojik belirtiler sanrı (hezeyan) ve varsanı (halisinasyon) lardır. Bu psikotik beli...
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni, Şizofreni Türkçeye Yunanca olarak şizo (schizein) ve akıl anlamına gelen frenos (phren) kelimesinden gelir. Ayrık veya bölünmüş anlamına da gelmektedir. Bu rahatsızlıkta hastanın ayna anda iki farklı gerçeklilik içerisinde yaşıyor olm...
Fetişizm
Fetişizm
Fetişizm, Kişinin normal insanlara göre cinsellik duygusu uyandırmayan birtakım nesnelere ilgi duyması ve bu ilgiyi saplantı haline getirmesi olarak tanımlanan ve bir davranış bozukluğu olan fetişizmin, genellikle erkeklerde olduğu bilinmektedir. Fet...

 

Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Transseksüel
Kendi Kendine Konuşma
İntihar
Kendine Zarar Verme
Psikotik Depresyon
Akut Şizofreni
Fetişizm
Delüzyonel Bozukluk
Konsantrasyon Bozukluğu
Megalomani
30 Yaş Sendromu
Yalnızlık
Bipolar Bozukluk Testi
A Tipi Otizm
Ajitasyon
Stres Anında Vücuttaki Değişiklikler
Sinir Ucu İltihabı
Çocuklarda Panik Atak
Dürtüsellik
Sadist
Asosyal
Cinsel Kimlik Bozukluğu
Somatizasyon Bozukluğu
Şizofreni Testi
Aşırı Heyecan
Popüler İçerik
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk, Kişide değiştirilemeyen kalıcı bazı düşünce ve davranışların yanlış olduğunun kesin bilinmesine karşılık düşüncelerinin doğru old...
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon bozukluğu: Yaşadığımız toplumda neredeyse % 30'unda konsantrasyon bozukluğu bulunmaktadır. Özellikle çocuklar ve gençlerde daha çok görü...
Megalomani
Megalomani
Megalomani, Sosyal psikolojinin alt dallarından olan megalomani insanın kendisini olduğundan fazla ve büyük görmek, eşdeğer insanlardan üstün görmenin...
30 Yaş Sendromu
30 Yaş Sendromu
30 yaş sendromu, adından da anlayabileceğimiz gibi insanlarda 30'lu yaşlarda ve hatta bazı insanlarda 28 yaşında bile görülebilen bir sorundur. 30 yaş...
Yalnızlık
Yalnızlık
Yalnızlık, Yalnızlık nadiren ya da kimi zaman insanın kendisini bir çok etkinlikten koparmasıdır. Bir köşeye çekilme, diğer insanlardan uzaklaşma, işi...
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar bozukluk testi, bipolar bozukluk tanısı koyabilecek herhangi bir psikolojik test, film çekimi, laboratuvar testi gibi tetkikler bulunmamaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Beyincikte Denge Bozukluğu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Beyincikte Denge Bozukluğu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022