Davranış Bozukluğu

Davranış Bozukluğu

Davranış Bozukluğu, kişide oldukça geniş kontrolsüz şekilde ortaya çıkan davranışları içermektedir. Çoğunlukla karşınızdaki kişilerin temel haklarına ve toplum içerisinde ihlal edilen davranışlar şeklinde nitelenmektedir. Davranış bozukluğu genellikle kanunlar açısından bakıldığı zaman suç teşkil eden hareket ve tutumlardır. Davranış bozukluğu özellikle semptomatik açıdan bakıldığında kişide gelişen saldırganlık durumunun ortaya çıkması, şiddet gösterme, çalmak ve yalan söyleme şeklinde tanımı yapılabilir. Davranış bozukluğu kişinin ne sıklıkta ortaya çıktığı ya da ciddiyeti, ergenlik döneminde veya çocukluk döneminde sergilemiş oldukları davranışlar ve tutumun çok ötesinde olan davranışlardır. Ayrıca çocuğun göstermiş olduğu tutum ile davranışı birbirine karıştırılmamalıdır. Çünkü davranış bozukluğunda kişinin karşı tarafa yapmış olduğu davranıştan dolayı meydana gelen bir pişmanlık söz konusu olmadığı gibi, aynı zamanda aşırılık göstermektedir. Ayrıca davranış bozukluğu olan kişi yaptığı davranış karşısında hiç bir şekilde merhamet göstermez, aksine çok hissiz ve vurdum duymaz şekilde bir tavır sergilemektedir. Kişideki bu davranış bozukluğu çoğunlukla anti-sosyal bir kişilik bozukluğunun tanısı kriterini göstermektedir.

Çocukluk Ve Ergenlik Döneminde Davranış Bozukluğu, çocuklarda meydana gelen davranış bozukluğu özellikle dikkat eksikliği, öğrenmede güçlük çekilmesi, hiperaktivite, problemler yaşanması ve iletişimde ortaya çıkan bozukluklar şeklinde görülmektedir. Ayrıca ergenlik döneminde sıklıkla ebeveyn ve diğer büyüklerin sözlerinin dinlenmeme ve uymama, dikkat konusunda çocuğun yaşamış olduğu problemler ve bu sebeple hiç bir tepki vermemesinden kaynaklanmaktadır. Hatta depresyon ve anksiyete durumu davranış bozukluğu görülen çocuklarda rastlanılan diğer bir rahatsızlık grubudur. Çocuklarda ve ergenlerde meydana gelen davranış bozukluğu sıklıkla rastlanılan büyük problemdir. Davranış bozukluğunun ergenlik döneminde görülme sıklığı ise, %15 civarına yükselmiştir. Genellikle ergenlik döneminde davranış bozukluğu erkek çocuklarında tecavüz, hırsızlık ve diğer nitelikli saldırgan davranışlar sıklıkla görülmektedir. Yapılan araştırmalar sonrasında bazı kişilerin bütün yaşamları boyunca davranış bozukluğunun olduğunu ortaya çıkarmıştır. Fakat bazı kişilerin ise davranış bozukluğunu ergenlik döneminin bitmesi ve yetişkinlik dönemine geçmesi ile bu durumu tamamen terk ettiği de görülmektedir. Kısacası çocuklarda ya da ergenlik döneminde ortaya çıkan davranış bozukluğu probleminin geçici durum olabileceği gibi, aynı zamanda bütün yaşamı boyunca devam edebileceği de karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca çocuğunda davranış bozukluğu gözlemleyen anne ve babaların mutlaka zaman kaybetmeden uzmana başvurmaları hem kendileri hem de çocukları açısından oldukça fayda sağlamaktadır.

Davranış Bozukluğunun Tedavisi, pek çok çeşitli tedavi imkanı bulunmaktadır. Bu tedavilerden birisi "ailevi müdahaledir" ve anne baba tarafından çocuğunun eğitilerek anti-sosyal davranışların yerine daha sosyal davranışlar için ödüllendirmek ve uygun davranış şekillerini daha iyi pekiştirmesi sağlanmaktadır. Davranış bozukluğunun diğer tedavi yöntemi ise, "çoklu sistem müdahalesidir". Çoğunlukla bu yöntemde ergende meydana gelen davranış bozukluğunun tedavisi için okul, aile eğer gerekli görülür ise akranları ile beraber terapilerin uygulanması işlemi yapılmaktadır. Ayrıca bu yöntemde çocuğun ya da ergenlik döneminde ortaya çıkan agresiflik durumu için davranışlarının kontrol edilmesine yardımcı olacak tekniklerin öğretilmesi esas alınmaktadır. Sonuç olarak davranış bozukluğu ebeveynlerin çocuklarında ortaya çıkan asilik, saldırganlık ve öfke nöbetleri dikkate alınmalı ve en kısa süre içerisinde uzmana başvurularak yardım alınmalıdır. Çünkü erken davranış bozukluğunun tedavisinin yapılması ile toplum içerisinde çocuğun davranış bozukluğunun anti-sosyal kişilik sorunlarının önüne geçilmesinde oldukça yardımcı olmaktadır.
Son Güncelleme : 23.12.2020 22:07:46
Davranış Bozukluğu ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Davranış Bozukluğu Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Davranış Bozukluğu"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Pedofoli
Pedofoli
Pedofoli, Son zamanlarda oldukça sık duyduğumuz yetişkin bir bireyin çocuklara yönelik cinsel arzu halk dilinde sübyancılık ve sapıklık demektir. Sorunlu bir çocukluk yaşayan ve özgüveni düşük kişilerde daha sık görülür psikoseksüel bir hastalıktır. ...
Ayak Fetişizm
Ayak Fetişizm
Ayak fetişizm, Fetiş kutsal sayılan ya da şans getirdiğine inanılan varlık anlamına gelmektedir. Bu kimi zaman nesne ya da aksesuar olarak kullanılırken; kimi zaman bedenin herhangi bir bölümünde bulunur. Ayrıca ilgi alanına giren şey bazen elbise ba...
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm hastalığı, insanlarda hipofiz bezlerinde meydana gelen problemler nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Aslında bu hastalığa direk olarak hipofiz bezi yetmezliği diyebiliriz. Sağlıklı insanlarda hipofiz bezleri, vücutta kullanılan hormonl...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme, Ani sinirlenme insanın elinde olmayan sebepsiz yere olan bir durumdur. Bir anda gelişen ani sinirle vücuttaki adrenalin yükselir ve bu durum hastanın o anki halinin stresli olduğunu gösterir. Kişinin aniden nabız artışlarında hızla...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, diğer bir adıyla varsanı, gerçek hayatta var olmayan ancak kişilerin duyu organlarının herhangi biriyle algıladığını zannettiği durumların adıdır ve halüsinasyonlara genellikle sinirsel ya da ruhsal hastalıkları olan kişilerde rastlanır...
Transseksüel
Transseksüel
Transseksüel, kendini karşı cinse ait hissetme, karşı cinse benzeme eğilimi taşıyan kişilere transseksüel denir. Hem erkek hem de kadınlar için geçerli olan transseksüellik, daha çok ruhsal eğilimler için belirleyicidir. Kişi davranışlarından çok iç ...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşma, günümüz toplumumuzda direk olarak bir hastalık olarak görülmektedir. İnsanlar böyle bir insanı gördükleri zaman bu kişiye deli gözüyle bakarlar. Aslında her kendi kendine konuşan kişi hasta değildir. İnsanlarda bu rahatsızlığın...
İntihar
İntihar
İntihar, insanın kendi özbenliği içinde, üstbenlik ile çatışması sonucunda oluşan kaygının eyleme dönüşmesidir. Eski çağlardan beri kendine zarar veren insanlar var olmasına rağmen, intihar sözcüğü 18. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmıştır. K...
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme, İnsanların kendilerine zarar verme eylemleri demek kendi bedenlerine ciddi hasarlar vererek ve vücudunun belirli yerlerine zarar vererek yaralaması durumu olarak tanımlanır. Özellikle çocuklarda girdikleri yeni ortamda uyum p...
Psikotik Depresyon
Psikotik Depresyon
Psikotik depresyon özellikli bunalım, psikolojik bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığın ilerleyen safhalarında depresif tabloda psikotik özellikler de görülebilir. Bu psikolojik belirtiler sanrı (hezeyan) ve varsanı (halisinasyon) lardır. Bu psikotik beli...
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni, Şizofreni Türkçeye Yunanca olarak şizo (schizein) ve akıl anlamına gelen frenos (phren) kelimesinden gelir. Ayrık veya bölünmüş anlamına da gelmektedir. Bu rahatsızlıkta hastanın ayna anda iki farklı gerçeklilik içerisinde yaşıyor olm...
Fetişizm
Fetişizm
Fetişizm, Kişinin normal insanlara göre cinsellik duygusu uyandırmayan birtakım nesnelere ilgi duyması ve bu ilgiyi saplantı haline getirmesi olarak tanımlanan ve bir davranış bozukluğu olan fetişizmin, genellikle erkeklerde olduğu bilinmektedir. Fet...

 

Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Transseksüel
Kendi Kendine Konuşma
İntihar
Kendine Zarar Verme
Psikotik Depresyon
Akut Şizofreni
Fetişizm
Delüzyonel Bozukluk
Konsantrasyon Bozukluğu
Megalomani
30 Yaş Sendromu
Yalnızlık
Bipolar Bozukluk Testi
A Tipi Otizm
Ajitasyon
Stres Anında Vücuttaki Değişiklikler
Sinir Ucu İltihabı
Çocuklarda Panik Atak
Dürtüsellik
Sadist
Asosyal
Cinsel Kimlik Bozukluğu
Somatizasyon Bozukluğu
Şizofreni Testi
Aşırı Heyecan
Popüler İçerik
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk, Kişide değiştirilemeyen kalıcı bazı düşünce ve davranışların yanlış olduğunun kesin bilinmesine karşılık düşüncelerinin doğru old...
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon bozukluğu: Yaşadığımız toplumda neredeyse % 30'unda konsantrasyon bozukluğu bulunmaktadır. Özellikle çocuklar ve gençlerde daha çok görü...
Megalomani
Megalomani
Megalomani, Sosyal psikolojinin alt dallarından olan megalomani insanın kendisini olduğundan fazla ve büyük görmek, eşdeğer insanlardan üstün görmenin...
30 Yaş Sendromu
30 Yaş Sendromu
30 yaş sendromu, adından da anlayabileceğimiz gibi insanlarda 30'lu yaşlarda ve hatta bazı insanlarda 28 yaşında bile görülebilen bir sorundur. 30 yaş...
Yalnızlık
Yalnızlık
Yalnızlık, Yalnızlık nadiren ya da kimi zaman insanın kendisini bir çok etkinlikten koparmasıdır. Bir köşeye çekilme, diğer insanlardan uzaklaşma, işi...
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar bozukluk testi, bipolar bozukluk tanısı koyabilecek herhangi bir psikolojik test, film çekimi, laboratuvar testi gibi tetkikler bulunmamaktadı...
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm, A Tipi Otizm yani atipik otizm, yaygın gelişimsel bozukluktur ve çocuk hakkında belirli bir teşhis konulamaması, ancak çocuğun birden...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Beyincikte Denge Bozukluğu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Beyincikte Denge Bozukluğu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022