Paranoya

Paranoya

Paranoya, karmaşık duygular yaşamaya neden olan bir rahatsızlıktır. Kişide anormal şekilde korku ve endişeyle bağdaşan hastalıkta en bilindik semptom hezeyandır. Hasta kendine eziyet edildiğini, haksızlığa maruz bırakıldığını düşünür. Kadınlara nazaran erkeklerde daha fazla görülen bir hastalıktır. Kişide korku, kin, öfke, gurur ve mutluluk gibi duygular ön planda olur. Bu duyguları nedeniyle etrafındaki kişiler ile ilişkileri bozulur ve toplumda yalnız kalma gibi etkilere maruz kalabilir.

Kişi bir olayı sayısız şekilde çeşitlendirerek farklı hayaller kurar. Bu durum karşısında toplum kişinin aşırı şüpheci olduğu kanısına varır. Kişi kendisine devamlı komplo kuruluyor hissine kapılır. Endişelidir ve bu endişelerinden dolayı etrafındaki kişilerde çok rahatsız olur. Hastada var olan kuruntuların gerçekleşme olasılığı hastayı her zaman tedirgin eder. Bu endişe ve kaygılar hastalıkla karakterize olan bir belirtidir. Kişi genelde tek bir konu üzerinde odaklanır. Takip edilme, kıskançlık, hastalanma, zehirlenme gibi aslı olmayan hezeyanlar vardır. Bu hastalığa maruz kalan kişiler bu belirtiler haricinde davranış bozukluğu da sergiler. Genellikle 30-40 yaşlarından sonra ortaya çıkan hastalığın genetik ile alakası %10 civarındadır. Hastalık tedaviye karşı oldukça dirençlidir ve ilerleyici özelliği olan bir rahatsızlıktır. Hastalar ile yaşadıkları hezeyanlar ile tartışmaya girmemek en doğru yaklaşımdır. Çünkü bu hezeyanlar hastalarda ölene kadar mevcut olur ve bu konuda üzerlerine gelen kişileri hastalar düşman olarak görür.

Paranoya nedenleri nelerdir?

Paranoya bir tür akıl hastalığıdır. Genetik ve çevresel faktörlerin etkisi ile ortaya çıkmaktadır. Genetik olduğu ikizlerden yola çıkılarak düşünülmektedir. Tek yumurta ikizlerinin birinde hastalık varsa diğerinde gelişme olasılığı da oldukça yüksektir. Çevresel faktörlerin tek başına hastalığa neden olma riski oldukça düşüktür. Bazen insan çevresindeki kişilerin kendi hakkında kötü düşüncelere sahip olduğunu düşünse de bu durum zamanla kontrol altına alınabilir. Hastalık daha çok alt kesimlerde ve ileri yaş grubunda ortaya çıkmaya başlar. Kişi etrafı ile iletişim kurmaktan kaçınır. Etrafındaki kişilerin kendine bir kötülük yapacağına, zarar vereceğine inanır. Paranoya hastalığı tek başına bir risk oluşturmasa da şizofreni hastalığına dönüşme olasılığı oldukça yüksektir.

Paranoyadan önce hastada gerçekleşen evreler

Dikkat ve analiz evresi: Hasta devamlı çevresinde neler olduğunu takip içindedir. Çevreden kendine karşı gelecek davranışları önceden hissetmeye çalışır. Hezeyana neden olabilecek davranışları belirleme çabasındadır.

Perseküsyon dönemi: Bu dönem hastanın hezeyanlar ile buluştuğu dönemdir. Hangi konu ile alakalı saplantısı varsa bu konuda önlemler almaya çalışır. Eğer ölüm korkusu yaşıyorsa kendini korumaya çalışır, gaspla alakalı bir sorun yaşıyorsa gasp edileceğini düşündüğü eşyasını koruma altına alır. Devamlı bulunduğu yeri, yolunu değiştirme çabasındadır. Durum şehir değiştirmeye kadar gidebilir. Sürekli kaldığı ortamda kapı ve pencereleri kontrol etme eğilimindedir.

Büyüklük hezeyanı dönemi: Daha evvelki evreler ile birlikte gelişim gösteren bir süreçtir. Hasta kendini büyük görür.

Paranoya türleri

Kötülük paranoyası: Hasta etrafındaki kişileri düşman olarak görür. Etrafındaki kişilere karşı komplolar kurar ve kendinin kurban edileceği hissi vardır.

İddia: Hasta devamlı mahkemededir. Haklarının elinden alındığını savunur.

Büyüklük paranoyası: Paranoyanın bu türü en tehlikeli olanıdır. Hasta devamlı eşi ya da sevgilisinin kendini aldattığını düşünerek bunu ispatlamaya çalışır. Etrafındaki herkesten şüphe duyar. Hastanın eşi ya da sevgilisi için oldukça sıkıntılı günler yaşanır. Bu durum karşısında cinayetler bile işlenebilir ve hastanın cezai muhakemesi olmamasından dolayı hasta her hangi bir ceza almaz.

Paranoya belirtileri

  • Hasta başkaları tarafından sömürüldüğünü düşünür, aldatıldığına ve kendine zarar verildiğine inanır.
  • Hasta çevresindeki kişilere karşı kin duyar
  • Hasta onur kırıcı olayları ve görmezden gelinmeyi gururuna yediremez.
  • Konuşacakları şeyleri kötü niyetli olarak kullanılacağını düşünerek sır vermekten kaçınırlar.
  • Herhangi bir neden olmaksızın aldatıldıklarını düşünürler.
  • Yalnızca kendi algıladıkları hareketler karşısında öfkeli ve saldırgan tavırlı olurlar.
  • Normal konuşmaları bile hakaret olarak algılarlar.

Yukarıda sayılan belirtilerden dört maddenin bir arada yaşanması, paranoya hastalığından şüphelenmek için yeterli olur. Bu kişiler etrafları ile geçimsiz ve devamlı sorun çıkarma eğilimindedir. Karşısındaki insanlara oldukça sert çıkışlar yaparlar. Kişileri kontrol etme çabasına girerler. Eleştiriye karşı kapalı olsalar da başkalarını eleştirmekten kaçınmazlar.

Son Güncelleme : 06.02.2021 05:26:43
Paranoya ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Paranoya Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Paranoya"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Pedofoli
Pedofoli
Pedofoli, Son zamanlarda oldukça sık duyduğumuz yetişkin bir bireyin çocuklara yönelik cinsel arzu halk dilinde sübyancılık ve sapıklık demektir. Sorunlu bir çocukluk yaşayan ve özgüveni düşük kişilerde daha sık görülür psikoseksüel bir hastalıktır. ...
Ayak Fetişizm
Ayak Fetişizm
Ayak fetişizm, Fetiş kutsal sayılan ya da şans getirdiğine inanılan varlık anlamına gelmektedir. Bu kimi zaman nesne ya da aksesuar olarak kullanılırken; kimi zaman bedenin herhangi bir bölümünde bulunur. Ayrıca ilgi alanına giren şey bazen elbise ba...
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm hastalığı, insanlarda hipofiz bezlerinde meydana gelen problemler nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Aslında bu hastalığa direk olarak hipofiz bezi yetmezliği diyebiliriz. Sağlıklı insanlarda hipofiz bezleri, vücutta kullanılan hormonl...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme, Ani sinirlenme insanın elinde olmayan sebepsiz yere olan bir durumdur. Bir anda gelişen ani sinirle vücuttaki adrenalin yükselir ve bu durum hastanın o anki halinin stresli olduğunu gösterir. Kişinin aniden nabız artışlarında hızla...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, diğer bir adıyla varsanı, gerçek hayatta var olmayan ancak kişilerin duyu organlarının herhangi biriyle algıladığını zannettiği durumların adıdır ve halüsinasyonlara genellikle sinirsel ya da ruhsal hastalıkları olan kişilerde rastlanır...
Transseksüel
Transseksüel
Transseksüel, kendini karşı cinse ait hissetme, karşı cinse benzeme eğilimi taşıyan kişilere transseksüel denir. Hem erkek hem de kadınlar için geçerli olan transseksüellik, daha çok ruhsal eğilimler için belirleyicidir. Kişi davranışlarından çok iç ...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşma, günümüz toplumumuzda direk olarak bir hastalık olarak görülmektedir. İnsanlar böyle bir insanı gördükleri zaman bu kişiye deli gözüyle bakarlar. Aslında her kendi kendine konuşan kişi hasta değildir. İnsanlarda bu rahatsızlığın...
İntihar
İntihar
İntihar, insanın kendi özbenliği içinde, üstbenlik ile çatışması sonucunda oluşan kaygının eyleme dönüşmesidir. Eski çağlardan beri kendine zarar veren insanlar var olmasına rağmen, intihar sözcüğü 18. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmıştır. K...
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme, İnsanların kendilerine zarar verme eylemleri demek kendi bedenlerine ciddi hasarlar vererek ve vücudunun belirli yerlerine zarar vererek yaralaması durumu olarak tanımlanır. Özellikle çocuklarda girdikleri yeni ortamda uyum p...
Psikotik Depresyon
Psikotik Depresyon
Psikotik depresyon özellikli bunalım, psikolojik bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığın ilerleyen safhalarında depresif tabloda psikotik özellikler de görülebilir. Bu psikolojik belirtiler sanrı (hezeyan) ve varsanı (halisinasyon) lardır. Bu psikotik beli...
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni, Şizofreni Türkçeye Yunanca olarak şizo (schizein) ve akıl anlamına gelen frenos (phren) kelimesinden gelir. Ayrık veya bölünmüş anlamına da gelmektedir. Bu rahatsızlıkta hastanın ayna anda iki farklı gerçeklilik içerisinde yaşıyor olm...
Fetişizm
Fetişizm
Fetişizm, Kişinin normal insanlara göre cinsellik duygusu uyandırmayan birtakım nesnelere ilgi duyması ve bu ilgiyi saplantı haline getirmesi olarak tanımlanan ve bir davranış bozukluğu olan fetişizmin, genellikle erkeklerde olduğu bilinmektedir. Fet...

 

Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Transseksüel
Kendi Kendine Konuşma
İntihar
Kendine Zarar Verme
Psikotik Depresyon
Akut Şizofreni
Fetişizm
Delüzyonel Bozukluk
Konsantrasyon Bozukluğu
Megalomani
30 Yaş Sendromu
Yalnızlık
Bipolar Bozukluk Testi
A Tipi Otizm
Ajitasyon
Stres Anında Vücuttaki Değişiklikler
Sinir Ucu İltihabı
Çocuklarda Panik Atak
Dürtüsellik
Sadist
Asosyal
Cinsel Kimlik Bozukluğu
Somatizasyon Bozukluğu
Şizofreni Testi
Aşırı Heyecan
Popüler İçerik
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk, Kişide değiştirilemeyen kalıcı bazı düşünce ve davranışların yanlış olduğunun kesin bilinmesine karşılık düşüncelerinin doğru old...
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon bozukluğu: Yaşadığımız toplumda neredeyse % 30'unda konsantrasyon bozukluğu bulunmaktadır. Özellikle çocuklar ve gençlerde daha çok görü...
Megalomani
Megalomani
Megalomani, Sosyal psikolojinin alt dallarından olan megalomani insanın kendisini olduğundan fazla ve büyük görmek, eşdeğer insanlardan üstün görmenin...
30 Yaş Sendromu
30 Yaş Sendromu
30 yaş sendromu, adından da anlayabileceğimiz gibi insanlarda 30'lu yaşlarda ve hatta bazı insanlarda 28 yaşında bile görülebilen bir sorundur. 30 yaş...
Yalnızlık
Yalnızlık
Yalnızlık, Yalnızlık nadiren ya da kimi zaman insanın kendisini bir çok etkinlikten koparmasıdır. Bir köşeye çekilme, diğer insanlardan uzaklaşma, işi...
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar bozukluk testi, bipolar bozukluk tanısı koyabilecek herhangi bir psikolojik test, film çekimi, laboratuvar testi gibi tetkikler bulunmamaktadı...
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm, A Tipi Otizm yani atipik otizm, yaygın gelişimsel bozukluktur ve çocuk hakkında belirli bir teşhis konulamaması, ancak çocuğun birden...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Beyincikte Denge Bozukluğu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Beyincikte Denge Bozukluğu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022