İrade

İrade

İrade, İnsanoğluna özgü bir kavram olmakla birlikte irade iki bölümde incelenir; İnsanın bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücüne irade denir. Aynı zamanda istek ve dilekleri dir. Kişilerin niyet, arzu ve amaçlarını kontrol altına alma ve tutabilme gücüne özgür irade veya erkin irade denir. Herhangi bir zorlama yada zorunluluk olmadan kendi iradesi ile uygulama gücüne irade denir. Kişinin eylem yada eylemleri gerçekleştirmek amacı ile sergilemiş olduğu kararlılığa da insanın özgür iradesi denir. İradenin sözlük anlamı istek, arzu ve dilek olmakla birlikte terim anlamında irade ise; İnsanın bir eylemin yapılıp yapılmayacağına yada yapılacak eylemler arasından birini seçmesine irade denir.

Sözlük Anlamında İrade

Felsefe de İrade

Sözlük anlamı; Dilek, arzu, güç, istek, şevk anlamlarına gelmektedir. Hayat sahibi bir şeyin yapılmasını kendi isteğiyle seçmesidir.
Felsefede İrade: İnsanın düşüncesini, eylemini bilinçli bir şekilde bir hedefe ulaşma doğrultusunda kendisini yönlendirme yeteneğidir. Hem duygusal hemde fiziksel bileşenlerden oluşur. Bir gurup insanın iradesi ortak bir hedefe yönelirse bilinçli ve topyekun eylem yapma olanağı olur. Bu duruma da kolektif irade ortaya çıkar. Bir iradenin ortaya çıkışıyla sosyalist toplumda tüm toplumu kapsayan irade çıkar. Bu irade toplumsal gelişme yasaları araştırma ve bilgi edinme işçi çıkarlarını ve amaçlarını belirler. İrade Külli Ve Cüz'i İrade olmak üzere irade iki dalda incelenir.

Külli İrade Nedir?

Külli irade, Allah'ın mutlak iradesi olarak adlandırılmaktadır. Allah'ın sübuti sıfatlarından biride irade sıfatıdır. Allah dilediğini, dilediği zaman, dilediği şekilde yapar. O, bir şeyin olmasını istediğinde, kendisine engel olacak hiçbir güç yoktur. Yüce Allah bir şeyin olmasını dilediğinde ona ''ol'' der, oda hemen oluverir. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın iradesiyle ilgili olarak şöyle buyrulur; ''Allah dilediğini yaratır'' denilmiştir. Hazreti Peygamberde ''Allah'ın dilediği olur, dilemediği olmaz'' şeklinde buyurmuştur.

Cüz'i irade Nedir?

Cüz'i irade ise, Allah'ın kullarına vermiş olduğu seçme yeteneği ve özelliğidir. İnsanoğlunu sorumlu kılan da budur. Eğer Allah insanoğluna irade özgürlüğü vermemiş olmasaydı kullarını yaptıklarından sorumlu kılmazdı. Nitekim irade sahibi olmayan melekler sorumlu değildir.

Temel Ayet; Ey Peygamber! De ki:'' Rabbiniz den hak ve hidayet gelmiştir. Öyle ise dileyen iman etsin, dileyen de inkar etsin''

Sözlükte ''irade'' ne demek?

İnsanın davranışlarını, eylemlerini akla uygun gerçekleşebilme yetisi, istenç, buyruk. Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü; istek, dilek. İstenç olarak adlandırılmaktadır.

İrade Felci Nedir?

İrade felci genellikle insanın bir eylemi yapmak istemesi fakat yapmaya bir türlü istek ve arzusu olmama durumuna İrade felci denir. İrade felci ecnebilerde paralysis of will sözüyle söylenirken bu durum bizde genellikle havadandır, bahar çarptı veya üstüme ölü toprağı serpilmiş gibi deyimler ile dile getirilen durumdur. İnsanın bu psikoloji içerisinde yaşadığı evredir. Bu duruma irade de irade felci denilmektedir.


Son Güncelleme : 16.03.2021 09:38:29
İrade ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

İrade Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "İrade"
İrademe bir türlü hakim olamıyorum ve her seferinde aynı günahı işliyorum. Malesef masturbasyon sorunundan bir türlü kurtulamadım. 19 yaşındayım ve sürekli bu konu aklıma geliyor. Günah işlememek için kendimi zor tutuyorum ancak yine de irademe hakim olamıyorum. Bu konuda ne yapmamı önerirsiniz? Vereceğiniz tavsiyeler benim için çok önemli.
Bilal . 25.10.2018 13:47:13
CEVAP YAZ
Pedofoli
Pedofoli
Pedofoli, Son zamanlarda oldukça sık duyduğumuz yetişkin bir bireyin çocuklara yönelik cinsel arzu halk dilinde sübyancılık ve sapıklık demektir. Sorunlu bir çocukluk yaşayan ve özgüveni düşük kişilerde daha sık görülür psikoseksüel bir hastalıktır. ...
Ayak Fetişizm
Ayak Fetişizm
Ayak fetişizm, Fetiş kutsal sayılan ya da şans getirdiğine inanılan varlık anlamına gelmektedir. Bu kimi zaman nesne ya da aksesuar olarak kullanılırken; kimi zaman bedenin herhangi bir bölümünde bulunur. Ayrıca ilgi alanına giren şey bazen elbise ba...
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm hastalığı, insanlarda hipofiz bezlerinde meydana gelen problemler nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Aslında bu hastalığa direk olarak hipofiz bezi yetmezliği diyebiliriz. Sağlıklı insanlarda hipofiz bezleri, vücutta kullanılan hormonl...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme, Ani sinirlenme insanın elinde olmayan sebepsiz yere olan bir durumdur. Bir anda gelişen ani sinirle vücuttaki adrenalin yükselir ve bu durum hastanın o anki halinin stresli olduğunu gösterir. Kişinin aniden nabız artışlarında hızla...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, diğer bir adıyla varsanı, gerçek hayatta var olmayan ancak kişilerin duyu organlarının herhangi biriyle algıladığını zannettiği durumların adıdır ve halüsinasyonlara genellikle sinirsel ya da ruhsal hastalıkları olan kişilerde rastlanır...
Transseksüel
Transseksüel
Transseksüel, kendini karşı cinse ait hissetme, karşı cinse benzeme eğilimi taşıyan kişilere transseksüel denir. Hem erkek hem de kadınlar için geçerli olan transseksüellik, daha çok ruhsal eğilimler için belirleyicidir. Kişi davranışlarından çok iç ...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşma, günümüz toplumumuzda direk olarak bir hastalık olarak görülmektedir. İnsanlar böyle bir insanı gördükleri zaman bu kişiye deli gözüyle bakarlar. Aslında her kendi kendine konuşan kişi hasta değildir. İnsanlarda bu rahatsızlığın...
İntihar
İntihar
İntihar, insanın kendi özbenliği içinde, üstbenlik ile çatışması sonucunda oluşan kaygının eyleme dönüşmesidir. Eski çağlardan beri kendine zarar veren insanlar var olmasına rağmen, intihar sözcüğü 18. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmıştır. K...
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme, İnsanların kendilerine zarar verme eylemleri demek kendi bedenlerine ciddi hasarlar vererek ve vücudunun belirli yerlerine zarar vererek yaralaması durumu olarak tanımlanır. Özellikle çocuklarda girdikleri yeni ortamda uyum p...
Psikotik Depresyon
Psikotik Depresyon
Psikotik depresyon özellikli bunalım, psikolojik bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığın ilerleyen safhalarında depresif tabloda psikotik özellikler de görülebilir. Bu psikolojik belirtiler sanrı (hezeyan) ve varsanı (halisinasyon) lardır. Bu psikotik beli...
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni, Şizofreni Türkçeye Yunanca olarak şizo (schizein) ve akıl anlamına gelen frenos (phren) kelimesinden gelir. Ayrık veya bölünmüş anlamına da gelmektedir. Bu rahatsızlıkta hastanın ayna anda iki farklı gerçeklilik içerisinde yaşıyor olm...
Fetişizm
Fetişizm
Fetişizm, Kişinin normal insanlara göre cinsellik duygusu uyandırmayan birtakım nesnelere ilgi duyması ve bu ilgiyi saplantı haline getirmesi olarak tanımlanan ve bir davranış bozukluğu olan fetişizmin, genellikle erkeklerde olduğu bilinmektedir. Fet...

 

Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Transseksüel
Kendi Kendine Konuşma
İntihar
Kendine Zarar Verme
Psikotik Depresyon
Akut Şizofreni
Fetişizm
Delüzyonel Bozukluk
Konsantrasyon Bozukluğu
Megalomani
30 Yaş Sendromu
Yalnızlık
Bipolar Bozukluk Testi
A Tipi Otizm
Ajitasyon
Stres Anında Vücuttaki Değişiklikler
Sinir Ucu İltihabı
Çocuklarda Panik Atak
Dürtüsellik
Sadist
Asosyal
Cinsel Kimlik Bozukluğu
Somatizasyon Bozukluğu
Şizofreni Testi
Aşırı Heyecan
Popüler İçerik
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk, Kişide değiştirilemeyen kalıcı bazı düşünce ve davranışların yanlış olduğunun kesin bilinmesine karşılık düşüncelerinin doğru old...
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon bozukluğu: Yaşadığımız toplumda neredeyse % 30'unda konsantrasyon bozukluğu bulunmaktadır. Özellikle çocuklar ve gençlerde daha çok görü...
Megalomani
Megalomani
Megalomani, Sosyal psikolojinin alt dallarından olan megalomani insanın kendisini olduğundan fazla ve büyük görmek, eşdeğer insanlardan üstün görmenin...
30 Yaş Sendromu
30 Yaş Sendromu
30 yaş sendromu, adından da anlayabileceğimiz gibi insanlarda 30'lu yaşlarda ve hatta bazı insanlarda 28 yaşında bile görülebilen bir sorundur. 30 yaş...
Yalnızlık
Yalnızlık
Yalnızlık, Yalnızlık nadiren ya da kimi zaman insanın kendisini bir çok etkinlikten koparmasıdır. Bir köşeye çekilme, diğer insanlardan uzaklaşma, işi...
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar bozukluk testi, bipolar bozukluk tanısı koyabilecek herhangi bir psikolojik test, film çekimi, laboratuvar testi gibi tetkikler bulunmamaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Beyincikte Denge Bozukluğu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Beyincikte Denge Bozukluğu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022