Hafıza Kaybı

Hafıza Kaybı

Hafıza kaybı, farklı birçok hastalık hafıza kaybına yol açabilir. Hafıza kaybında çabuk tanı ve düzenli tedavi oldukça önemlidir. Özellikle ileri yaşlarda daha sık rastlanılan ve kişiyi sosyal hayatını olumsuz yönde etkileyen bir durumdur. Aksiyete bozukluğu, depresyon gibi psikolojik problemlere maruz kalan kişilerde hafıza kaybına daha sık rastlanır. Bunun haricinde kişinin karakteri ile alakalı olarak günlük yaşanan streste hafızayı olumsuz yönde etkileyebilir. İleri yaşlarda yaş faktörü genç yaşlarda ise psikolojik bazı problemler hafıza kaybına neden olabilmektedir. Hafıza kaybı, algılama, düşünme, soyutlama, planlama, karar verme, dikkat toplama gibi görevleri olan hafızanın bilgi yeteneğini kaybetmesi olarak tanımlanır.

Hafıza kaybı belirtileri

Hafıza kaybı başlangıçta hafif seyrederek hastanın fark edemeyeceği şekilde oluşur. Hasta daha evvel çok iyi bildiği bir mahalleyi bile hatırlamakta güçlük yaşayabilir. Çok iyi bildiği bir eşyanın yerini bulamakta zorlanır. Hafıza kaybı ile beraber bazı fonksiyonlarda olumsuz etkilenebilir. Bu durumda depresyon söz konusu olabilir. Bu nedenle de hasta arkadaşları, ailesi ile sıkıntılı anlar yaşayabilir.

Hafız kaybına yol açan hastalıklar nelerdir?

Tümörler, farklı enfeksiyon türleri, beyin ve damar hastalıkları hafıza kaybına yol açabilen nedenler arasındadır. Bu gibi durumlarda hafıza kaybı demans olarak bilinen hastalığın bir belirtisi olarak ortaya çıkabilir. Hafıza kaybı haricinde hastada zihinsel kabiliyetlerde de azalmalar fark edilebilir.

Hafıza kaybı türleri nelerdir?

Travmatik hafıza kayıpları, daha çok başa alına bir darbe ya da baş yaralanması sonucu ortaya çıkar. Genellikle geçici sürelidir.

Disosiyatif hafıza kaybı, duygusal ve psikolojik travmalar sonucu ortaya çıkan bir hafıza kaybı türüdür. Bu durumda belleğin uzun dönem bastırılması söz konusudur.

Korsakov sendromu, devamlı ve uzun süre alkol kullanımı nedeniyle ortaya çıkan hafıza kaybı türüdür.

Anterograd hafıza kaybı, yeni yaşanmış olayların uzun süre hafıza aktırılmasında yaşanan sorunlar nedeniyle ortaya çıkar.

Laküner hafıza kaybı, bir olay karşısında yaşanan hafıza kaybı türüdür.

İnfantil hafıza kaybı, bu hafıza türünde kişi çocukluk dönemini hatırlayamaz.

Global hafıza kaybı, bu durumda hafıza kaybı tamdır. Bir travma sonunda savunma mekanizması olarak tanımlanır.

Psikojenik hafıza kaybı, beyin yaralanması, fiziksel travma ya da her hangi bir hastalık haricinde psikolojik faktörler nedeniyle ortaya çıkan hafıza kaybıdır.

Kaynak hafıza kaybı, kişi bir anı ya da olayı hatırlamaktadır. Ancak hatırladığı olayın hangi kaynaktan geldiğini anımsayamamaktadır.

Posthipnotik hafıza kaybı, eski anıların hatırlanmaması olarak tanımlanır.

Kalıcı hafıza kaybı nasıl anlaşılır?

Hafıza kaybının üzerinden belli bir süre geçtikten sonra uzman doktor gerekli araştırmaları yaparak teşhisi koyabilir. Hafıza kaybında altta yatan hastalığı bulmak ve tedavi etmek oldukça önemlidir. Eğer hafıza kaybına neden olan hastalığın tedavisi mümkün değilse hafıza kaybının iyileşmesi söz konusu değildir. Bu durumda tanı ve tedavi oldukça önemlidir. Bu sayede hafıza kaybının kalıcılığı da tespit edilebilir.

Geri dönüşümlü hafıza kaybının nedenleri

Birçok tıbbi problem hafıza kaybı gibi bazı semptomlara yol açabilir. Bunların büyük çoğunluğunun tedavi edilme şansı vardır. Dolayısı ile geri dönüşümlü hafıza kaybı tedavie dilebilir. Geri dönüşümlü hafıza kaybı nedenleri;

  • Kullanılan ilaçlar
  • Alkolizm
  • B12 vitamini eksikliği
  • Beyin tümörleri
  • Hipetiriodizm
  • Depresyon ve psikolojik sorunlar
  • Kafaya alınan hafif darbeler

Hafıza kaybı yaşayan kişilerin vakit kaybetmeden doktora başvurması gerekir. Doktor gerekli incelemeler sonucu hafıza kaybının şiddetini belirleyebilmek için gerekli tetkikleri yapar. Hafıza kaybına neden olan etken belirlenir. Hafıza kaybı son derece ciddi ve başa çıkılması zor bir rahatsızlıktır. Dolayısı ile tedavisi de oldukça zordur.
Son Güncelleme : 13.01.2021 16:59:16
Hafıza Kaybı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Hafıza Kaybı Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Hafıza Kaybı"
Hafıza kaybı filmlerde görüldüğü gibi bir anda olup bir anda geri gelebilen bir rahatsızlık mı? Alzheimer ile benzerlikleri ve farklılıkları var mı?
Abdülvacid . 30.09.2018 23:00:19
CEVAP YAZ
Pedofoli
Pedofoli
Pedofoli, Son zamanlarda oldukça sık duyduğumuz yetişkin bir bireyin çocuklara yönelik cinsel arzu halk dilinde sübyancılık ve sapıklık demektir. Sorunlu bir çocukluk yaşayan ve özgüveni düşük kişilerde daha sık görülür psikoseksüel bir hastalıktır. ...
Ayak Fetişizm
Ayak Fetişizm
Ayak fetişizm, Fetiş kutsal sayılan ya da şans getirdiğine inanılan varlık anlamına gelmektedir. Bu kimi zaman nesne ya da aksesuar olarak kullanılırken; kimi zaman bedenin herhangi bir bölümünde bulunur. Ayrıca ilgi alanına giren şey bazen elbise ba...
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm hastalığı, insanlarda hipofiz bezlerinde meydana gelen problemler nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Aslında bu hastalığa direk olarak hipofiz bezi yetmezliği diyebiliriz. Sağlıklı insanlarda hipofiz bezleri, vücutta kullanılan hormonl...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme, Ani sinirlenme insanın elinde olmayan sebepsiz yere olan bir durumdur. Bir anda gelişen ani sinirle vücuttaki adrenalin yükselir ve bu durum hastanın o anki halinin stresli olduğunu gösterir. Kişinin aniden nabız artışlarında hızla...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, diğer bir adıyla varsanı, gerçek hayatta var olmayan ancak kişilerin duyu organlarının herhangi biriyle algıladığını zannettiği durumların adıdır ve halüsinasyonlara genellikle sinirsel ya da ruhsal hastalıkları olan kişilerde rastlanır...
Transseksüel
Transseksüel
Transseksüel, kendini karşı cinse ait hissetme, karşı cinse benzeme eğilimi taşıyan kişilere transseksüel denir. Hem erkek hem de kadınlar için geçerli olan transseksüellik, daha çok ruhsal eğilimler için belirleyicidir. Kişi davranışlarından çok iç ...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşma, günümüz toplumumuzda direk olarak bir hastalık olarak görülmektedir. İnsanlar böyle bir insanı gördükleri zaman bu kişiye deli gözüyle bakarlar. Aslında her kendi kendine konuşan kişi hasta değildir. İnsanlarda bu rahatsızlığın...
İntihar
İntihar
İntihar, insanın kendi özbenliği içinde, üstbenlik ile çatışması sonucunda oluşan kaygının eyleme dönüşmesidir. Eski çağlardan beri kendine zarar veren insanlar var olmasına rağmen, intihar sözcüğü 18. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmıştır. K...
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme, İnsanların kendilerine zarar verme eylemleri demek kendi bedenlerine ciddi hasarlar vererek ve vücudunun belirli yerlerine zarar vererek yaralaması durumu olarak tanımlanır. Özellikle çocuklarda girdikleri yeni ortamda uyum p...
Psikotik Depresyon
Psikotik Depresyon
Psikotik depresyon özellikli bunalım, psikolojik bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığın ilerleyen safhalarında depresif tabloda psikotik özellikler de görülebilir. Bu psikolojik belirtiler sanrı (hezeyan) ve varsanı (halisinasyon) lardır. Bu psikotik beli...
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni, Şizofreni Türkçeye Yunanca olarak şizo (schizein) ve akıl anlamına gelen frenos (phren) kelimesinden gelir. Ayrık veya bölünmüş anlamına da gelmektedir. Bu rahatsızlıkta hastanın ayna anda iki farklı gerçeklilik içerisinde yaşıyor olm...
Fetişizm
Fetişizm
Fetişizm, Kişinin normal insanlara göre cinsellik duygusu uyandırmayan birtakım nesnelere ilgi duyması ve bu ilgiyi saplantı haline getirmesi olarak tanımlanan ve bir davranış bozukluğu olan fetişizmin, genellikle erkeklerde olduğu bilinmektedir. Fet...

 

Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Transseksüel
Kendi Kendine Konuşma
İntihar
Kendine Zarar Verme
Psikotik Depresyon
Akut Şizofreni
Fetişizm
Delüzyonel Bozukluk
Konsantrasyon Bozukluğu
Megalomani
30 Yaş Sendromu
Yalnızlık
Bipolar Bozukluk Testi
A Tipi Otizm
Ajitasyon
Stres Anında Vücuttaki Değişiklikler
Sinir Ucu İltihabı
Çocuklarda Panik Atak
Dürtüsellik
Sadist
Asosyal
Cinsel Kimlik Bozukluğu
Somatizasyon Bozukluğu
Şizofreni Testi
Aşırı Heyecan
Popüler İçerik
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk, Kişide değiştirilemeyen kalıcı bazı düşünce ve davranışların yanlış olduğunun kesin bilinmesine karşılık düşüncelerinin doğru old...
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon bozukluğu: Yaşadığımız toplumda neredeyse % 30'unda konsantrasyon bozukluğu bulunmaktadır. Özellikle çocuklar ve gençlerde daha çok görü...
Megalomani
Megalomani
Megalomani, Sosyal psikolojinin alt dallarından olan megalomani insanın kendisini olduğundan fazla ve büyük görmek, eşdeğer insanlardan üstün görmenin...
30 Yaş Sendromu
30 Yaş Sendromu
30 yaş sendromu, adından da anlayabileceğimiz gibi insanlarda 30'lu yaşlarda ve hatta bazı insanlarda 28 yaşında bile görülebilen bir sorundur. 30 yaş...
Yalnızlık
Yalnızlık
Yalnızlık, Yalnızlık nadiren ya da kimi zaman insanın kendisini bir çok etkinlikten koparmasıdır. Bir köşeye çekilme, diğer insanlardan uzaklaşma, işi...
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar bozukluk testi, bipolar bozukluk tanısı koyabilecek herhangi bir psikolojik test, film çekimi, laboratuvar testi gibi tetkikler bulunmamaktadı...
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm, A Tipi Otizm yani atipik otizm, yaygın gelişimsel bozukluktur ve çocuk hakkında belirli bir teşhis konulamaması, ancak çocuğun birden...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Beyincikte Denge Bozukluğu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Beyincikte Denge Bozukluğu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022