Bipolar Affektif Bozukluk

Bipolar Affektif Bozukluk

Bipolar affektif bozukluk, kişilerde meydana geldiği zaman, kişilerin duygularında aşırı bir yükselme görülür. Bu yükselmelerin şiddeti o kadar fazladır ki, kişide çöküşler meydana gelir. Kişideki duygusal çöküşler sürekli olarak yükselir ve tekrar çöker. Bu durum psikolojik olarak kişinin çok büyük zarar görmesine neden olmaktadır. İnsanlarda görülen bipolar affektif bozukluk, genellikle kişinin ergenlik dönemlerinde başlar. Ergenlik öncesinde insanlarda bipolar affektif görülme ihtimali %80 kadar bir oranla düşer. Bu hastalığa biraz daha detaylı olarak bakıldığında bipolar affektif bozukluğun, tıbbi bir hastalık olduğunu anlayabiliriz. İnsanlarda duyguların direk olarak etkilendiği bu hastalık, ilerledikçe kişide psikolojik baskıyı arttıracağı için, başta diğer insanlara zarar vermek olmak üzere depresyon, sürekli üzüntü haline gelebilir. Bu hastalığa sahip olan insanlarda sürekli dalgalanmalar olduğu için bir dün diğer günü tutmaz. Hastalığın hafif olarak ilerlediği insanlarda bu dalgalanma az olduğu için hem kendisi hem de diğer insanlar bu durumdan çok etkilenmez. Fakat bazı insanlarda hastalık daha ağır bir şekilde seyrettiği için sosyal açıdan ve aile içerisinde huzursuzluklar meydana gelebilir. Kişi bir gün çok neşeliyken, diğer gün bunalıma girmiş gibi bir hale gelebilir. Hastalık daha da ilerlediğinde bu dalgalanma gün içerisinde de değişebilir.

Bipolar affektir bozukluk yaşayan insanlarda bu hastalığın nedeni tam olarak bilinmemektedir. Fakat yapılan birçok araştırma, bu hastalığın insanların beyninde meydana gelen gelen duygu durumunun normal düzeylerde kalmasını sağlayan anormalliklerin olduğunu kanıtlamıştır. Bu hastalık genetik olarak kişiden kişiye geçen bir hastalık olduğu için aileden aileye geçen ve nesil boyu devam eden bir hastalıktır. Yani eğer kişide bipolar affektif bozukluk varsa, kişinin çocuklarında da bu problemin olma ihtimali çok yüksektir. Bipolar affektif bozukluk hastalığından en çok alkol ve sigara kullanan insanlar etkilenmektedir. Aslında bu insanların yanına madde bağımlısı olan insanları da ekleyebiliriz. Bunun yanında şeker hastalığı olanlar ve aşırı kilolu olan insanlarda da bu hastalık çok sık bir şekilde karşılaşılır. Hastalıkta artış meydana geldiğinden hasta artık kötü zamanlarında saldırgan bir hale gelebilir. Hasta bu aşamada hastaneye gitmek istemez. Bu kişilerde kendine zarar verme gibi durumlar meydana gelebilir. İşte bu aşamalarda kişinin kesinlikle tedavi olması gerekmektedir. çünkü bu hastalık için yapılan tedaviler, son derece başarılı sonuçlar vererek kişinin bu hastalıktan kurtulmasını sağlamaktadır. Zaten hastalığın tedavisinin büyük bir kısmını da kullanılan tıbbi ilaçlar oluşturur.


Bipolar affektif bozukluk belirtileri nelerdir?
  • Bu hastalığın görüldüğü kişilere ara ara aşırı enerjik olma gibi haller meydana gelmektedir. Bu kişilerde bulunan enerji, kısa bir süre sonra aniden bitebilir ve kişi kendini yorgun hissedebilir.
  • Bipolar affektif hastalığı, insanların çok hızlı bir şekilde sinirlenmesine neden olmaktadır. Kişi çok kısa bir sürede en basit bir şeye bile çok ciddi bir şekilde sinirlenebilir. Hastalık ilerledikçe bu problem de artacaktır.
  • Bu hastalığın belirtilerinden bir tanesi de kişinin kendisini diğer insanlardan daha üstün görmesidir. Aslında bu belirti, diğer insanların kişiye yaklaşımını çok olumsuz bir şekilde etkiler ve kişinin çevresindeki insanlar kendisinden uzaklaşabilir.
  • Kişide aşırı bir şekilde para harcama görülür. Bipolar affektif bozukluk sorununda kişi maddi açıdan da zarar görür.
  • Son olarak kişinin uyuma süresine bakıldığında kişinin çok az uyuduğunu görebilirsiniz. Tüm bu belirtiler, bipolar affektif bozukluğa işarettir.
Son Güncelleme : 21.03.2021 11:59:00
Bipolar Affektif Bozukluk ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Bipolar Affektif Bozukluk Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Bipolar Affektif Bozukluk"
Mani dönemi ile hipomani döneminin birbirine taban tabana zıt olduklarını biliyordum. Yani mani döneminde aşırı hareketlilik ve çoşkunluk hali varken hipomani döneminde ise içine kapanıklık ve hiçkimseyle konuşmama durumu vardı. Acaba yanlış mı biliyorum? Verilen görselde de normal ruh halinden hemen sonra hipomani verilmiş. Bu iki kavramı açıklayabilir misiniz?
Polat . 04.10.2018 13:20:40
CEVAP YAZ
Pedofoli
Pedofoli
Pedofoli, Son zamanlarda oldukça sık duyduğumuz yetişkin bir bireyin çocuklara yönelik cinsel arzu halk dilinde sübyancılık ve sapıklık demektir. Sorunlu bir çocukluk yaşayan ve özgüveni düşük kişilerde daha sık görülür psikoseksüel bir hastalıktır. ...
Ayak Fetişizm
Ayak Fetişizm
Ayak fetişizm, Fetiş kutsal sayılan ya da şans getirdiğine inanılan varlık anlamına gelmektedir. Bu kimi zaman nesne ya da aksesuar olarak kullanılırken; kimi zaman bedenin herhangi bir bölümünde bulunur. Ayrıca ilgi alanına giren şey bazen elbise ba...
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm hastalığı, insanlarda hipofiz bezlerinde meydana gelen problemler nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Aslında bu hastalığa direk olarak hipofiz bezi yetmezliği diyebiliriz. Sağlıklı insanlarda hipofiz bezleri, vücutta kullanılan hormonl...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme, Ani sinirlenme insanın elinde olmayan sebepsiz yere olan bir durumdur. Bir anda gelişen ani sinirle vücuttaki adrenalin yükselir ve bu durum hastanın o anki halinin stresli olduğunu gösterir. Kişinin aniden nabız artışlarında hızla...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, diğer bir adıyla varsanı, gerçek hayatta var olmayan ancak kişilerin duyu organlarının herhangi biriyle algıladığını zannettiği durumların adıdır ve halüsinasyonlara genellikle sinirsel ya da ruhsal hastalıkları olan kişilerde rastlanır...
Transseksüel
Transseksüel
Transseksüel, kendini karşı cinse ait hissetme, karşı cinse benzeme eğilimi taşıyan kişilere transseksüel denir. Hem erkek hem de kadınlar için geçerli olan transseksüellik, daha çok ruhsal eğilimler için belirleyicidir. Kişi davranışlarından çok iç ...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşma, günümüz toplumumuzda direk olarak bir hastalık olarak görülmektedir. İnsanlar böyle bir insanı gördükleri zaman bu kişiye deli gözüyle bakarlar. Aslında her kendi kendine konuşan kişi hasta değildir. İnsanlarda bu rahatsızlığın...
İntihar
İntihar
İntihar, insanın kendi özbenliği içinde, üstbenlik ile çatışması sonucunda oluşan kaygının eyleme dönüşmesidir. Eski çağlardan beri kendine zarar veren insanlar var olmasına rağmen, intihar sözcüğü 18. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmıştır. K...
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme, İnsanların kendilerine zarar verme eylemleri demek kendi bedenlerine ciddi hasarlar vererek ve vücudunun belirli yerlerine zarar vererek yaralaması durumu olarak tanımlanır. Özellikle çocuklarda girdikleri yeni ortamda uyum p...
Psikotik Depresyon
Psikotik Depresyon
Psikotik depresyon özellikli bunalım, psikolojik bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığın ilerleyen safhalarında depresif tabloda psikotik özellikler de görülebilir. Bu psikolojik belirtiler sanrı (hezeyan) ve varsanı (halisinasyon) lardır. Bu psikotik beli...
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni, Şizofreni Türkçeye Yunanca olarak şizo (schizein) ve akıl anlamına gelen frenos (phren) kelimesinden gelir. Ayrık veya bölünmüş anlamına da gelmektedir. Bu rahatsızlıkta hastanın ayna anda iki farklı gerçeklilik içerisinde yaşıyor olm...
Fetişizm
Fetişizm
Fetişizm, Kişinin normal insanlara göre cinsellik duygusu uyandırmayan birtakım nesnelere ilgi duyması ve bu ilgiyi saplantı haline getirmesi olarak tanımlanan ve bir davranış bozukluğu olan fetişizmin, genellikle erkeklerde olduğu bilinmektedir. Fet...

 

Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Transseksüel
Kendi Kendine Konuşma
İntihar
Kendine Zarar Verme
Psikotik Depresyon
Akut Şizofreni
Fetişizm
Delüzyonel Bozukluk
Konsantrasyon Bozukluğu
Megalomani
30 Yaş Sendromu
Yalnızlık
Bipolar Bozukluk Testi
A Tipi Otizm
Ajitasyon
Stres Anında Vücuttaki Değişiklikler
Sinir Ucu İltihabı
Çocuklarda Panik Atak
Dürtüsellik
Sadist
Asosyal
Cinsel Kimlik Bozukluğu
Somatizasyon Bozukluğu
Şizofreni Testi
Aşırı Heyecan
Popüler İçerik
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk, Kişide değiştirilemeyen kalıcı bazı düşünce ve davranışların yanlış olduğunun kesin bilinmesine karşılık düşüncelerinin doğru old...
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon bozukluğu: Yaşadığımız toplumda neredeyse % 30'unda konsantrasyon bozukluğu bulunmaktadır. Özellikle çocuklar ve gençlerde daha çok görü...
Megalomani
Megalomani
Megalomani, Sosyal psikolojinin alt dallarından olan megalomani insanın kendisini olduğundan fazla ve büyük görmek, eşdeğer insanlardan üstün görmenin...
30 Yaş Sendromu
30 Yaş Sendromu
30 yaş sendromu, adından da anlayabileceğimiz gibi insanlarda 30'lu yaşlarda ve hatta bazı insanlarda 28 yaşında bile görülebilen bir sorundur. 30 yaş...
Yalnızlık
Yalnızlık
Yalnızlık, Yalnızlık nadiren ya da kimi zaman insanın kendisini bir çok etkinlikten koparmasıdır. Bir köşeye çekilme, diğer insanlardan uzaklaşma, işi...
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar bozukluk testi, bipolar bozukluk tanısı koyabilecek herhangi bir psikolojik test, film çekimi, laboratuvar testi gibi tetkikler bulunmamaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Beyincikte Denge Bozukluğu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Beyincikte Denge Bozukluğu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022