Tükenmişlik Sendromu

Tükenmişlik Sendromu

Tükenmişlik sendromu, insanlarda aşırı yorgunluk hissi ve mutsuzluk durumlarının meydana gelmesidir. Aslında günümüzde birçok insanda aşırı yorgunluk ve mutsuzluk durumları görülür. Fakat bu durumlar bazı insanlarda son derece ciddi bir şekilde görülebilir. Kişinin iş hayatında ve aile hayatında bir takım sorunların meydana gelmesi, tükenmişlik sendromunun oluşmasına neden olmaktadır. Günümüzde iş hayatının yoğunlaşması ve insanların daha çok üretim alanında çalışmaları nedeniyle çok daha fazla stres ortaya çıkar. Ortaya çıkan stresli durumlar ise genellikle insanları tükenmişlik sendromuna sokar. Tükenmişlik sendromu, çocuklarda görülmemektedir. Çünkü çocuklar kendilerini strese sokacak sıkıntılar yaşamazlar. Ergenlikle birlikte bu sendromun görülme riski vardır. Tükenmişlik sendromu, sadece insanların iş hayatında değil, eğitim hayatlarında da görülmektedir. gün geçtikçe tükenmişlik sendromu yaşının düştüğü görülüyor. Aslında bu durum hiçte iyi şeylerin belirtisi değildir. Kimi zaman şehrin kalabalığı, kimi zaman da meydana gelen sorunlar kişilerde tükenmişlik sendromunun oluşmasına neden olmaktadır. Tükenmişlik sendromu, kesinlikle fiziksel bir rahatsızlık değildir. Psikolojik rahatsızlıklar arasında yer alan bu problem, aslında alınan psikolojik destekler sayesinde kolayca üstesinden gelinebilecek şeylerdir. Fakat bazı insanlarda bu sendrom son derece ilerlemiş ve ciddileşmiş bir hal aldığı için tedavilere cevap alınamamaktadır.

Tükenmişlik sendromunun varlığı nasıl anlaşılır?
  • Bu sorunun varlığını anlamak için öncelikle kendinizi gözlemlemeniz gerekmektedir. Tükenmişlik sendromu olan insanlar sürekli olarak kendilerini aşırı derecede yorgun hissederler. En açık işaretlerinden biri olan yorgunluk, kişide hem duygusal, hem zihinsel hem de bedensel olarak görülebilir. Bunun için enerjinizi yükseltecek şeyler yapmaya çalışın.
  • Tükenmişlik sendromunun anlaşılması için dikkat edilecek bir diğer şey ise sürekli olarak kişilerde motivasyon eksikliğinin olmasıdır. Kişideki motivasyon eksikliği, hem mesleki hayatta hem de eğitim hayatında çok ciddi sorunlara neden olur. Çünkü işine gücüne motive olmayan insanlar, hiçbir iş yapmayı istemezler.
  • Tükenmişlik sendromu kişilerde beraberinde hüsran ve her olaya kötümser bakma gibi belirtileri getirmektedir. Bu sendromu yaşayan insanlar yaptıkları he işle ilgili genel olarak hayal kırıklığı yaşarlar. Kişinin kötümser olması nedeniyle sürekli negatif duygular hissedeceğini bilmelisiniz.
  • Tükenmişlik sendromunun anlaşılabilmesi için dikkat edilecek bir diğer husus kişinin mesleki anlamda kendisini yetersiz hissetmesidir.
Bunun yanı sıra insanlarda meydana gelen tükenmişlik sendromu kişinin kötü alışkanlıklar edinip edinmediğinden, sosyal ilişkilerine bakılarak, belirgin sağlık problemleri yaşayıp yaşamadıklarına bakılarak anlaşılabilmektedir. Tükenmişlik sendromundan kurtulmak için ya da bu sorunla karşılaşmamak için insanların yapacağı birçok şey vardır. Bunlardan bir tanesi, aktif bir yaşam tarzına yönelmektir. İnsanların iş dışında diğer aktivitelerle ilgilenmeleri, bu sendromu uzaklaştıracaktır. Bunun yanı sıra insanların uykularını ve beslenmelerini çok iyi ayarlamaları gerekir. Bunların tam olarak sağlanması sadece tükenmişlik sendromu değil, diğer psikolojik rahatsızlıkların oluşmasını da önleyecektir. Son olarak belirtmek isteri ki tükenmişlik sendromundan uzaklaşmak için teknolojiden de uzaklaşmanız gerekir. Çünkü teknolojik aletler, ortama saçtıkları negatif enerjiyle kişilerde psikolojik olumsuzluklara neden olur.
Son Güncelleme : 06.03.2021 09:53:34
Tükenmişlik Sendromu ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Tükenmişlik Sendromu Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Tükenmişlik Sendromu"
Tükenmişlik sendromu sanırım bende de var. Şuan her şeyden bıkmış durumdayım. Birçok arkadaşımı umursamamazlığım ve istememem nedeni ile kaybettim. Bu durum tükenmişlik sendromu ile alakalı bir durum mudur?
Bilgekağan . 08.09.2018 22:32:24
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
Pedofoli
Pedofoli
Pedofoli, Son zamanlarda oldukça sık duyduğumuz yetişkin bir bireyin çocuklara yönelik cinsel arzu halk dilinde sübyancılık ve sapıklık demektir. Sorunlu bir çocukluk yaşayan ve özgüveni düşük kişilerde daha sık görülür psikoseksüel bir hastalıktır. ...
Ayak Fetişizm
Ayak Fetişizm
Ayak fetişizm, Fetiş kutsal sayılan ya da şans getirdiğine inanılan varlık anlamına gelmektedir. Bu kimi zaman nesne ya da aksesuar olarak kullanılırken; kimi zaman bedenin herhangi bir bölümünde bulunur. Ayrıca ilgi alanına giren şey bazen elbise ba...
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm hastalığı, insanlarda hipofiz bezlerinde meydana gelen problemler nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Aslında bu hastalığa direk olarak hipofiz bezi yetmezliği diyebiliriz. Sağlıklı insanlarda hipofiz bezleri, vücutta kullanılan hormonl...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme, Ani sinirlenme insanın elinde olmayan sebepsiz yere olan bir durumdur. Bir anda gelişen ani sinirle vücuttaki adrenalin yükselir ve bu durum hastanın o anki halinin stresli olduğunu gösterir. Kişinin aniden nabız artışlarında hızla...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, diğer bir adıyla varsanı, gerçek hayatta var olmayan ancak kişilerin duyu organlarının herhangi biriyle algıladığını zannettiği durumların adıdır ve halüsinasyonlara genellikle sinirsel ya da ruhsal hastalıkları olan kişilerde rastlanır...
Transseksüel
Transseksüel
Transseksüel, kendini karşı cinse ait hissetme, karşı cinse benzeme eğilimi taşıyan kişilere transseksüel denir. Hem erkek hem de kadınlar için geçerli olan transseksüellik, daha çok ruhsal eğilimler için belirleyicidir. Kişi davranışlarından çok iç ...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşma, günümüz toplumumuzda direk olarak bir hastalık olarak görülmektedir. İnsanlar böyle bir insanı gördükleri zaman bu kişiye deli gözüyle bakarlar. Aslında her kendi kendine konuşan kişi hasta değildir. İnsanlarda bu rahatsızlığın...
İntihar
İntihar
İntihar, insanın kendi özbenliği içinde, üstbenlik ile çatışması sonucunda oluşan kaygının eyleme dönüşmesidir. Eski çağlardan beri kendine zarar veren insanlar var olmasına rağmen, intihar sözcüğü 18. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmıştır. K...
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme, İnsanların kendilerine zarar verme eylemleri demek kendi bedenlerine ciddi hasarlar vererek ve vücudunun belirli yerlerine zarar vererek yaralaması durumu olarak tanımlanır. Özellikle çocuklarda girdikleri yeni ortamda uyum p...
Psikotik Depresyon
Psikotik Depresyon
Psikotik depresyon özellikli bunalım, psikolojik bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığın ilerleyen safhalarında depresif tabloda psikotik özellikler de görülebilir. Bu psikolojik belirtiler sanrı (hezeyan) ve varsanı (halisinasyon) lardır. Bu psikotik beli...
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni, Şizofreni Türkçeye Yunanca olarak şizo (schizein) ve akıl anlamına gelen frenos (phren) kelimesinden gelir. Ayrık veya bölünmüş anlamına da gelmektedir. Bu rahatsızlıkta hastanın ayna anda iki farklı gerçeklilik içerisinde yaşıyor olm...
Fetişizm
Fetişizm
Fetişizm, Kişinin normal insanlara göre cinsellik duygusu uyandırmayan birtakım nesnelere ilgi duyması ve bu ilgiyi saplantı haline getirmesi olarak tanımlanan ve bir davranış bozukluğu olan fetişizmin, genellikle erkeklerde olduğu bilinmektedir. Fet...

 

Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Transseksüel
Kendi Kendine Konuşma
İntihar
Kendine Zarar Verme
Psikotik Depresyon
Akut Şizofreni
Fetişizm
Delüzyonel Bozukluk
Konsantrasyon Bozukluğu
Megalomani
30 Yaş Sendromu
Yalnızlık
Bipolar Bozukluk Testi
A Tipi Otizm
Ajitasyon
Stres Anında Vücuttaki Değişiklikler
Sinir Ucu İltihabı
Çocuklarda Panik Atak
Dürtüsellik
Sadist
Asosyal
Cinsel Kimlik Bozukluğu
Somatizasyon Bozukluğu
Şizofreni Testi
Aşırı Heyecan
Popüler İçerik
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk, Kişide değiştirilemeyen kalıcı bazı düşünce ve davranışların yanlış olduğunun kesin bilinmesine karşılık düşüncelerinin doğru old...
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon bozukluğu: Yaşadığımız toplumda neredeyse % 30'unda konsantrasyon bozukluğu bulunmaktadır. Özellikle çocuklar ve gençlerde daha çok görü...
Megalomani
Megalomani
Megalomani, Sosyal psikolojinin alt dallarından olan megalomani insanın kendisini olduğundan fazla ve büyük görmek, eşdeğer insanlardan üstün görmenin...
30 Yaş Sendromu
30 Yaş Sendromu
30 yaş sendromu, adından da anlayabileceğimiz gibi insanlarda 30'lu yaşlarda ve hatta bazı insanlarda 28 yaşında bile görülebilen bir sorundur. 30 yaş...
Yalnızlık
Yalnızlık
Yalnızlık, Yalnızlık nadiren ya da kimi zaman insanın kendisini bir çok etkinlikten koparmasıdır. Bir köşeye çekilme, diğer insanlardan uzaklaşma, işi...
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar bozukluk testi, bipolar bozukluk tanısı koyabilecek herhangi bir psikolojik test, film çekimi, laboratuvar testi gibi tetkikler bulunmamaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Beyincikte Denge Bozukluğu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Beyincikte Denge Bozukluğu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022