Özgüven Eksikliği

Özgüven Eksikliği

Özgüven eksikliği, kişinin yaşamındaki olaylarla alakalı kararlarını yaşama geçirmesi için kendine cesaret verecek duygunun eksik olma halidir. Özgüven mutlu olmayı sağlayan, kişiye başarıyı getirebilecek olan bir etkendir. Özgüven kişide kendi için olumlu yargıların oluşması, olayları kendisinin kontrol edebileceğine inanmasıyla, kendisini sevmesiyle, kendisinin değerli olduğuna inanmasıyla, her türlü konuya yeterli olabileceğini düşünmesiyle, kendini tanımasıyla, kendisiyle barışık olmasıyla ortaya çıkar. Özgüven eksikliği halinde ise, kendinden şüphe etmeye başlar, yaşamda pasifleşir, güvensizlik duygusu gelişir, depresyona girme, aşağılık duygusu içinde olma, şüphe duyma gibi durumlar meydana gelir.

Çocukların yetiştirilmesinde en önemli unsurlardan birisi özgüvendir. Bu olgu kişilik gelişiminde temel yapıdır. Eksikliği halinde sonraki yaşamı adeta karamsar bir hale dönüşür. Bireylerde doğumdan ergenliğe kadar özgüvenin şekillenmesi gerekir. Özgüven eksikliği bulunan bireyin kendi ayaklarının üzerinde durması, başarılı olması, stres gibi etkenlerden korunması, isteklerini yerine getirmesi oldukça zordur.

Özgüven eksikliği neden olur?

Yaşamında başarıyı yakalayan kişilerin genellikle aile desteğini aldıkları görülmektedir. Çocuklara yeterince fırsat tanındığı zaman, kendilerini daha başarılı şekilde ifade ettikleri görülmektedir. Çocukların uğraş olarak seçtikleri sanatsal faaliyetlerde, sportif aktivitelerde mutlaka ailesi tarafından desteklenmesi gerekir. Kişinin kendisiyle alakalı iyi duyguları geliştiren özgüven, aynı zamanda kişinin kendini daha iyi ve mutlu hissetmesini sağlayan bir etkendir. Kişi kendi olduğundan memnun olur, dolayısıyla kendisiyle ve etrafındakilerle barışık olur. Bebekler kendileri için bir şey yapıldığını hissettikleri andan itibaren, özgüven duygusu da gelişmeye başlar. Aslında özgüven anne karnında gelişim gösteren bir histir. Bebeğe doğduğu andan andan itibaren dozunda verilen sevgi, önemsendiğini hissettirmek, aktiviteler aracılığıyla iletişimin sağlanması önemlidir. Bunlar bebeğe kedisinin dikkate alındığını hissettirecek etkenlerdir.

Erken çocukluk dönemi denilen çağda, ailenin çocuğun kişilik gelişiminde büyük sorumluluğu bulunmaktadır. Çocuk ailede bir birey olduğunu hissetmelidir. Bunu yapacak olanda diğer aile bireyleridir. Aynı hamur gibi çocuğun yoğurulması gerekir. Bu dönem çocuk çevresindeki her bilgiyi, konuşmaları, yapılanları alarak, kendine göre sentezler. Eğer çocuğun kendi çapında hedefi varsa, yapacakları konusunda bilgiye sahipse, ileride özgüven eksikliği yaşamaz. Aileye düşen çocuğun başarısında olduğu kadar, başarısızlıklarında da yanında olmaktır. Çocuklarını koşulsuz sevmeleri gerekir. Ancak bu sayede çocukların geleceği sağlam temellere kurulabilir. Çocuklar sonraki yaşamında sorunlarını başarılı bir şekilde çözümleyebilir.

Özgüven eksikliği belirtileri nelerdir?

Eleştirilere karşı alıngan olmak: Aşağılık duygusu etkisinde bile insanlar hata yaptıklarında, bunların başka kişilerce vurgulanmasını istemez. Çünkü yapılanları kendilerine yapılan bir saldırı olarak kabul ederler.

Özgüvene ters cevaplar verme: Kişiler bazen kendilerine iyi gelecek şeyleri duymak istemez, pozitif olanları duymayı istemez. Çünkü bu kişiler kendi duygularıyla çelişirler. Özgüven eksikliği olan kişilerde bu yaygın şekilde görülebilir.

Aşırı eleştirisel olmak: Kişinin önce kendisini iyi hissetmesi gerekir. Kendini iyi hissetmiyorsa, başkaları içinde iyi düşünemez. Herkeste kusur arar, hatalarını bulmaya çalışır. Bunun sebebi kendisinin kötü birisi olmadığını kanıtlamak içindir.

Suçlama eğiliminde olmak: Bazen kişilerin aşağılık duygusundan kurtulabilmek için, kendi hatalarını başkasına yüklediği görülür. Hatayı kendileri yapsa da, suçlu olarak başkalarını gösterirler.

İşkence isteği duyma: Özgüven eksikliği belirgin şekilde olduğunda, kişilerde başkalarına zarar verme eğilimi olabilir. Başkalarına zarar verme, suçlama kontrol edilemez hale gelir.

Rekabetten kaçınmak: Özgüven eksikliği olan kişilerde başkalarının kazandığı gibi oyun kazanmak, ikramiye kazanmak ister. Ancak kazanamayacaklarını düşündükleri için, bunlardan kaçınırlar.

Yalnızlık ve çekingenlik: Kendilerinin zeki ve başkaları için ilginç olmadığını düşündüklerinden, başka kişilerinde böyle düşündüklerini zannederler. Bu özgüven eksikliği olan kişilerin kendilerini sosyal yaşamdan soyutlamasına, susmasına neden olur.

Özgüvenin iyileştirilmesi için neler yapılabilir?
  • Yaşamın içinde kötü şeylerden ziyade iyi olanlara ağırlık verilmesi
  • Kendine gerçekçi ve olabilir hedefler koymak
  • Kendiniz hakkında olumlu düşüncelere sahip olmak
  • Cesaretli olmak ve öğrenmeye açık olmak
  • İşe yarayacak olan işlerle meşgul olmak
  • Yaşamda basitliğe önem vermek
  • Değişime açık olup, bunları hoş karşılamak
Özgüven eksikliği olan kişilerin daima pozitif bir hedefe yönelmesi, negatif etkenlerden uzaklaşması gerekir. Kişiler kaybetmekten korkmamalı, girişecekleri illeri başaracaklarını düşünmeleri gerekir. Eğer başkalarından özgüven eksikliğini ortadan kaldıracak sözler işitirlerse, bu kişilerde yaşama bağlanır ve kendilerine olan güven artar. Güvenin olduğu bir toplumda özgüven eksikliği daha az etkili olur.
Son Güncelleme : 18.01.2021 11:15:31
Özgüven Eksikliği ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Özgüven Eksikliği Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Özgüven Eksikliği"
Merhaba bende özgüven eksikliği çok fazla var. Normalden daha fazla olan bu durum nedeni ile okulda ve iş hayatımda birçok sorun yaşadım. Bildiğim sorularda bile parmağımı kaldıramadım. Birçok milakatı kendimi yeterli bulamadığım için iptal ettim. Bu sorunu nasıl aşabilirim?
Aslım . 02.10.2018 22:06:07
CEVAP YAZ
Pedofoli
Pedofoli
Pedofoli, Son zamanlarda oldukça sık duyduğumuz yetişkin bir bireyin çocuklara yönelik cinsel arzu halk dilinde sübyancılık ve sapıklık demektir. Sorunlu bir çocukluk yaşayan ve özgüveni düşük kişilerde daha sık görülür psikoseksüel bir hastalıktır. ...
Ayak Fetişizm
Ayak Fetişizm
Ayak fetişizm, Fetiş kutsal sayılan ya da şans getirdiğine inanılan varlık anlamına gelmektedir. Bu kimi zaman nesne ya da aksesuar olarak kullanılırken; kimi zaman bedenin herhangi bir bölümünde bulunur. Ayrıca ilgi alanına giren şey bazen elbise ba...
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm hastalığı, insanlarda hipofiz bezlerinde meydana gelen problemler nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Aslında bu hastalığa direk olarak hipofiz bezi yetmezliği diyebiliriz. Sağlıklı insanlarda hipofiz bezleri, vücutta kullanılan hormonl...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme, Ani sinirlenme insanın elinde olmayan sebepsiz yere olan bir durumdur. Bir anda gelişen ani sinirle vücuttaki adrenalin yükselir ve bu durum hastanın o anki halinin stresli olduğunu gösterir. Kişinin aniden nabız artışlarında hızla...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, diğer bir adıyla varsanı, gerçek hayatta var olmayan ancak kişilerin duyu organlarının herhangi biriyle algıladığını zannettiği durumların adıdır ve halüsinasyonlara genellikle sinirsel ya da ruhsal hastalıkları olan kişilerde rastlanır...
Transseksüel
Transseksüel
Transseksüel, kendini karşı cinse ait hissetme, karşı cinse benzeme eğilimi taşıyan kişilere transseksüel denir. Hem erkek hem de kadınlar için geçerli olan transseksüellik, daha çok ruhsal eğilimler için belirleyicidir. Kişi davranışlarından çok iç ...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşma, günümüz toplumumuzda direk olarak bir hastalık olarak görülmektedir. İnsanlar böyle bir insanı gördükleri zaman bu kişiye deli gözüyle bakarlar. Aslında her kendi kendine konuşan kişi hasta değildir. İnsanlarda bu rahatsızlığın...
İntihar
İntihar
İntihar, insanın kendi özbenliği içinde, üstbenlik ile çatışması sonucunda oluşan kaygının eyleme dönüşmesidir. Eski çağlardan beri kendine zarar veren insanlar var olmasına rağmen, intihar sözcüğü 18. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmıştır. K...
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme, İnsanların kendilerine zarar verme eylemleri demek kendi bedenlerine ciddi hasarlar vererek ve vücudunun belirli yerlerine zarar vererek yaralaması durumu olarak tanımlanır. Özellikle çocuklarda girdikleri yeni ortamda uyum p...
Psikotik Depresyon
Psikotik Depresyon
Psikotik depresyon özellikli bunalım, psikolojik bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığın ilerleyen safhalarında depresif tabloda psikotik özellikler de görülebilir. Bu psikolojik belirtiler sanrı (hezeyan) ve varsanı (halisinasyon) lardır. Bu psikotik beli...
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni, Şizofreni Türkçeye Yunanca olarak şizo (schizein) ve akıl anlamına gelen frenos (phren) kelimesinden gelir. Ayrık veya bölünmüş anlamına da gelmektedir. Bu rahatsızlıkta hastanın ayna anda iki farklı gerçeklilik içerisinde yaşıyor olm...
Fetişizm
Fetişizm
Fetişizm, Kişinin normal insanlara göre cinsellik duygusu uyandırmayan birtakım nesnelere ilgi duyması ve bu ilgiyi saplantı haline getirmesi olarak tanımlanan ve bir davranış bozukluğu olan fetişizmin, genellikle erkeklerde olduğu bilinmektedir. Fet...

 

Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Transseksüel
Kendi Kendine Konuşma
İntihar
Kendine Zarar Verme
Psikotik Depresyon
Akut Şizofreni
Fetişizm
Delüzyonel Bozukluk
Konsantrasyon Bozukluğu
Megalomani
30 Yaş Sendromu
Yalnızlık
Bipolar Bozukluk Testi
A Tipi Otizm
Ajitasyon
Stres Anında Vücuttaki Değişiklikler
Sinir Ucu İltihabı
Çocuklarda Panik Atak
Dürtüsellik
Sadist
Asosyal
Cinsel Kimlik Bozukluğu
Somatizasyon Bozukluğu
Şizofreni Testi
Aşırı Heyecan
Popüler İçerik
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk, Kişide değiştirilemeyen kalıcı bazı düşünce ve davranışların yanlış olduğunun kesin bilinmesine karşılık düşüncelerinin doğru old...
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon bozukluğu: Yaşadığımız toplumda neredeyse % 30'unda konsantrasyon bozukluğu bulunmaktadır. Özellikle çocuklar ve gençlerde daha çok görü...
Megalomani
Megalomani
Megalomani, Sosyal psikolojinin alt dallarından olan megalomani insanın kendisini olduğundan fazla ve büyük görmek, eşdeğer insanlardan üstün görmenin...
30 Yaş Sendromu
30 Yaş Sendromu
30 yaş sendromu, adından da anlayabileceğimiz gibi insanlarda 30'lu yaşlarda ve hatta bazı insanlarda 28 yaşında bile görülebilen bir sorundur. 30 yaş...
Yalnızlık
Yalnızlık
Yalnızlık, Yalnızlık nadiren ya da kimi zaman insanın kendisini bir çok etkinlikten koparmasıdır. Bir köşeye çekilme, diğer insanlardan uzaklaşma, işi...
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar bozukluk testi, bipolar bozukluk tanısı koyabilecek herhangi bir psikolojik test, film çekimi, laboratuvar testi gibi tetkikler bulunmamaktadı...
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm, A Tipi Otizm yani atipik otizm, yaygın gelişimsel bozukluktur ve çocuk hakkında belirli bir teşhis konulamaması, ancak çocuğun birden...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Beyincikte Denge Bozukluğu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Beyincikte Denge Bozukluğu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022