Zihin Haritası

Zihin Haritası

Zihin haritası, kelime ve düşüncelerin bağlanarak, hepsinin anahtar kelime ya da düşünce çevresinde toplanmasını sağlamak için kullanılan diyagramdır. Düşüncelerin oluşturulması, görsel hale getirilmesi, tasarlanması ve sınıflandırılması, bunların eğitimde, organizasyonlarda, karar alma ve problem çözme gibi alanlarda kullanımı gerçekleşir. Bilgiler arasında yer alan anlamsal ya da diğer bağlantıları gösteren resimli diyagramdır. Genellikle diyagram, kelime, çizgi ve resimleri içerir. Kişinin bir sözcüğü ya da bir fikri düşünmesi halinde, beyin bunların etkisiyle oluşan sözcüklere ve düşüncelere ulaşır. Bunlarla bağlantılı çok fazla sayıda düşünce olur. Süre ilk düşünceden sonsuza kadar sürebilir.

Zihin haritaları herkese, her konuda yardımcı olabilir. Beynin kelime, çizgi, liste kullanma beceresi, bilinen not alma tekniğinde kişiye faydalı olabilir. Burada çoğunlukla tek renk kullanılmakta ve kişinin yeteneklerinin yarısından fayda sağlamaktadır. Tek renk not alındığından, bunlar sıkıcı ve monoton olur. Zihin haritasının kullanma şekli not alma ve düşünme tekniği olarak gerçekleşir. Böyle alınan notlar daha yaratıcı olur, diğerine nazaran daha kolay hatırlanır. Bu sayede kişi konuyu daha kolay öğrenir. Buna beynin bilgiyi daha kolay algıladığı ve bilginin daha kolay saklandığı yöntem diyebiliriz.

Zihin haritası sayesinde beyinde saklanan bilgilerin görsel resmi oluşturulur. Bu sayede bilgiler beynin hafızasında daha kolay saklanır ve kağıda aktarılması kolay olur. Kişinin yaratıcı düşüncelerini kolayca ortaya çıkarır ve zaman kazandırır. Bu teknik öğrenildiğinde, kişilerin ders çalışması, planlama yapması, sorun çözmesi, özet çıkarma ve konuşma hazırlama gibi işleri daha başarılı şekilde yapılır. Bu yöntemde renkler, semboller ve şekillerde kullanılabilir.

Zihin haritası hangi işlemleri yapar?
  • Bu beynin sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarmak için kullanılan evrensel anahtar sağlayıcı bir grafik tekniğidir
  • Hafızada tutulması gereken bilgileri bütün olarak saklar
  • Beyni düşündüğü şekilde öğrenmeyi sağlayan bir tekniktir
  • Detayların görünülürlüğünü kolaylaştırır
  • Düşünceleri kağıda daha hızlı ve somut şekilde aktarmayı sağlar
  • Beynin hem sağ, hem de sol tarafını birlikte kullanmayı sağlar
  • Kelimeleri resme dönüştürerek bilginin devamlılığını yani hatırlanmasını sağlar
  • Bilginin tasarımı ve şekli kişiye özel olur
Zihin haritası kullanım yerleri nelerdir?

Bu teknik sadece hızlı bir not alma tekniği olarak görülmemelidir. Çünkü kullanım alanları oldukça geniş bir kapsamdadır. Bunlara verebileceğimiz en önemli örnekler ise;
Toplantı hazırlığı: Toplantı öncesinde hangi konuların üzerine değinileceğine, neler konuşulacağına bu teknik yardımcı olabilir ve toplantıda sunum kolayca yapılır.
Hedef belirleme: Bu yöntemle yapılacak günlük işler, planlar ve uzun vadeli hedefler daha kolay belirlenir.
Raporlama: Rapor hazırlama sırasında zihin haritasından yararlanmak kolaylık sağlar. Böylece rapor daha etkili hale getirilebilir.
Birleştirme: Benzer olan her şeyi bir araya getirme ve bütünlük sağlama konusunda bu teknik kullanılabilir.
Sunum hazırlama: Sunum hazırlamak çoğu kişiye zor gelen bir işlemdir. Topluluk karşısında konuşma, ne konuşacağını unutma ve hata yapma gibi çekinceler oluşur. Zihin haritası sayesine sunum konuları belirlenir ve bunların akılda kolay kalması sağlanır.
Not tutma: Bu alan zihin haritasının en fazla kullanıldığı alandır. Yapılan çalışmalar sayesinde bilgilerin hatırlanması sağlanabilir.
Beyin fırtınası: Bu yaratıcı düşünmede ve yeni fikirlerin ortaya atılmasında etkili olur. Beyin fırtınası zihin haritasıyla birlikte kullanıldığında, daha etkili hale gelir.

Zihin haritası hazırlama nasıl olur?

Zihindeki haritalama düşünce ve buna bağlı olan fikirlerin detaylandırılması ve hepsinin arasında ilişki kurma yöntemidir. Diğer yöntemlere nazaran, oldukça etkili, kolay bir çalışma sağlar. Kişiye özel kelimelerle, simgelerle hazırlanır. Hafızaya alınmış düşüncelerin kısaltılarak, anahtar kelimelerle hatırlanır. Bu anahtar kelimeler sonradan oklar, dallar, bağlantılarla birleştirilir. Daha sonra bellekte bağlanarak, beyinde yeni bilgiler oluşturulur, bunların kolay hatırlanması sağlanır.
Son Güncelleme : 22.03.2021 08:01:08
Zihin Haritası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Zihin Haritası Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Zihin Haritası"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Pedofoli
Pedofoli
Pedofoli, Son zamanlarda oldukça sık duyduğumuz yetişkin bir bireyin çocuklara yönelik cinsel arzu halk dilinde sübyancılık ve sapıklık demektir. Sorunlu bir çocukluk yaşayan ve özgüveni düşük kişilerde daha sık görülür psikoseksüel bir hastalıktır. ...
Ayak Fetişizm
Ayak Fetişizm
Ayak fetişizm, Fetiş kutsal sayılan ya da şans getirdiğine inanılan varlık anlamına gelmektedir. Bu kimi zaman nesne ya da aksesuar olarak kullanılırken; kimi zaman bedenin herhangi bir bölümünde bulunur. Ayrıca ilgi alanına giren şey bazen elbise ba...
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm hastalığı, insanlarda hipofiz bezlerinde meydana gelen problemler nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Aslında bu hastalığa direk olarak hipofiz bezi yetmezliği diyebiliriz. Sağlıklı insanlarda hipofiz bezleri, vücutta kullanılan hormonl...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme, Ani sinirlenme insanın elinde olmayan sebepsiz yere olan bir durumdur. Bir anda gelişen ani sinirle vücuttaki adrenalin yükselir ve bu durum hastanın o anki halinin stresli olduğunu gösterir. Kişinin aniden nabız artışlarında hızla...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, diğer bir adıyla varsanı, gerçek hayatta var olmayan ancak kişilerin duyu organlarının herhangi biriyle algıladığını zannettiği durumların adıdır ve halüsinasyonlara genellikle sinirsel ya da ruhsal hastalıkları olan kişilerde rastlanır...
Transseksüel
Transseksüel
Transseksüel, kendini karşı cinse ait hissetme, karşı cinse benzeme eğilimi taşıyan kişilere transseksüel denir. Hem erkek hem de kadınlar için geçerli olan transseksüellik, daha çok ruhsal eğilimler için belirleyicidir. Kişi davranışlarından çok iç ...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşma, günümüz toplumumuzda direk olarak bir hastalık olarak görülmektedir. İnsanlar böyle bir insanı gördükleri zaman bu kişiye deli gözüyle bakarlar. Aslında her kendi kendine konuşan kişi hasta değildir. İnsanlarda bu rahatsızlığın...
İntihar
İntihar
İntihar, insanın kendi özbenliği içinde, üstbenlik ile çatışması sonucunda oluşan kaygının eyleme dönüşmesidir. Eski çağlardan beri kendine zarar veren insanlar var olmasına rağmen, intihar sözcüğü 18. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmıştır. K...
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme, İnsanların kendilerine zarar verme eylemleri demek kendi bedenlerine ciddi hasarlar vererek ve vücudunun belirli yerlerine zarar vererek yaralaması durumu olarak tanımlanır. Özellikle çocuklarda girdikleri yeni ortamda uyum p...
Psikotik Depresyon
Psikotik Depresyon
Psikotik depresyon özellikli bunalım, psikolojik bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığın ilerleyen safhalarında depresif tabloda psikotik özellikler de görülebilir. Bu psikolojik belirtiler sanrı (hezeyan) ve varsanı (halisinasyon) lardır. Bu psikotik beli...
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni, Şizofreni Türkçeye Yunanca olarak şizo (schizein) ve akıl anlamına gelen frenos (phren) kelimesinden gelir. Ayrık veya bölünmüş anlamına da gelmektedir. Bu rahatsızlıkta hastanın ayna anda iki farklı gerçeklilik içerisinde yaşıyor olm...
Fetişizm
Fetişizm
Fetişizm, Kişinin normal insanlara göre cinsellik duygusu uyandırmayan birtakım nesnelere ilgi duyması ve bu ilgiyi saplantı haline getirmesi olarak tanımlanan ve bir davranış bozukluğu olan fetişizmin, genellikle erkeklerde olduğu bilinmektedir. Fet...

 

Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Transseksüel
Kendi Kendine Konuşma
İntihar
Kendine Zarar Verme
Psikotik Depresyon
Akut Şizofreni
Fetişizm
Delüzyonel Bozukluk
Konsantrasyon Bozukluğu
Megalomani
30 Yaş Sendromu
Yalnızlık
Bipolar Bozukluk Testi
A Tipi Otizm
Ajitasyon
Stres Anında Vücuttaki Değişiklikler
Sinir Ucu İltihabı
Çocuklarda Panik Atak
Dürtüsellik
Sadist
Asosyal
Cinsel Kimlik Bozukluğu
Somatizasyon Bozukluğu
Şizofreni Testi
Aşırı Heyecan
Popüler İçerik
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk, Kişide değiştirilemeyen kalıcı bazı düşünce ve davranışların yanlış olduğunun kesin bilinmesine karşılık düşüncelerinin doğru old...
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon bozukluğu: Yaşadığımız toplumda neredeyse % 30'unda konsantrasyon bozukluğu bulunmaktadır. Özellikle çocuklar ve gençlerde daha çok görü...
Megalomani
Megalomani
Megalomani, Sosyal psikolojinin alt dallarından olan megalomani insanın kendisini olduğundan fazla ve büyük görmek, eşdeğer insanlardan üstün görmenin...
30 Yaş Sendromu
30 Yaş Sendromu
30 yaş sendromu, adından da anlayabileceğimiz gibi insanlarda 30'lu yaşlarda ve hatta bazı insanlarda 28 yaşında bile görülebilen bir sorundur. 30 yaş...
Yalnızlık
Yalnızlık
Yalnızlık, Yalnızlık nadiren ya da kimi zaman insanın kendisini bir çok etkinlikten koparmasıdır. Bir köşeye çekilme, diğer insanlardan uzaklaşma, işi...
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar bozukluk testi, bipolar bozukluk tanısı koyabilecek herhangi bir psikolojik test, film çekimi, laboratuvar testi gibi tetkikler bulunmamaktadı...
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm, A Tipi Otizm yani atipik otizm, yaygın gelişimsel bozukluktur ve çocuk hakkında belirli bir teşhis konulamaması, ancak çocuğun birden...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Beyincikte Denge Bozukluğu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Beyincikte Denge Bozukluğu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022