Hiperaktif

Hiperaktif

Hiperaktif, Hiperaktivite bir öğrenme bozukluğu değil, buna engel olan bir davranış sorunudur. Bir başka ifadeyle, hiperaktivite davranış sorunları olabilen kişide bir huy özelliğidir. Bu huy özelliğini taşıyan çocukların beyinsel hiperaktif gereğinden fazla hareketlidirler. Düşünmeden hareket eder ve dikkatlerini ilgilerini çekmeyen konulara bir kaç dakikadan fazla yoğunlaştıramazlar. Yapılan araştırmalarda hiperaktivite okul çağındaki çocukların %3-5 'inde görülmekte olup kız çocuklarına nazaran erkek çocuklar da daha çok rastlanan bir problemdir. Aileler için olduğu kadar çocuk içinde büyük bir stres kaynağıdır. Çocuklar genellikle genellikle davranışlarının dikkat dağıtıcı ve rahatsız edici olduğunun farkındadır ama bu konuda ellerinden bir gelmez. Anne, babalar bu rahatsızlığın getirdiği zorlukları aşabilmek için çocuklarının başta doktoru, öğretmeleri, danışmanlarıyla işbirliği yapmalıdırlar.

Bulguları; Hiperaktivite rahatsızlığı hastada başka sorunlarla ortak belirtilere sahip olduğu için tanı koymak zor olmaktadır. Tanı koymadan önce aynı belirtilerle kendini gösterebilecek diğer tıbbi ve duygusal sorunların elimine edilmesi gerekir. Bu rahatsızlığın belirtilerine, pek çok çocukta stres anlarında kısa süreli rastlanılabilir. Dolasıyla her belirti gösteren çocuk direk olarak hiperaktif sayılmamalı Problemin geçmişi ve ayrıntıları anlaşılmaya çalışılmalıdır.

Hiperaktivitenin belirtileri genelde adaylar yedi yaşına basmadan ortaya çıkar. Hiperaktif şüphesi barındıran çocuklar dikkatini toplamakta zorlanır, davranışlarını düşünmeden gerçekleştirir ve genellikle fazla hareketlidirler. Bazı adaylarda ise dikkat eksikliği ve düşüncesiz davranışlar olmakla beraber aşırı hareketlilik gözlemlenemez. Aslında her çocuk zaman zaman bu şekilde davranabilir. Fakat hiperaktif çocuklar her zaman böyle hareket ettikleri gözlemlenmiştir. Diğer yandan aday çocuğun kısa süreli işlerde ya da Bilgisayar, televizyon gibi eğlendirici cihazlarla uğraşı sırasında çok dikkatli olduğu gözlenebilir. Bu dikkat kesilme kesin bir veri olmamakla beraber yanılgılara neden olmamalıdır. Daha iyi anlamak için aşağıdaki liste çocukta hiperaktivite belirtilerinin bulunup bulunmadığını anlamanızda yardımcı olacaktır. Eğer aday çocukta bu belirtilerin bir kısmı mevcut ise bu belirtiler 6 ay veya fazla sürüyorsa bu izlenimlerinizi uzman doktorlarla paylaşmalısınız.

Adayda Dikkat Eksikliği Aşırı Derecede Hareketlilik Bozukluğu Belirtileri;

Hiperaktif ise, Yerli yersiz koşup tırmanır. Oturması gerektiği halde oturamaz. Yerinde duramaz, Aşırı konuşma, konuşmalara ve olaylara müdahale edip yarıda kesme. Sessiz sakin oyun oynamakta güçlük çekme, her zaman bir uğraş içerisinde olur, sırasını beklemekte zorlanır, her şeye bir cevabı vardır

Dikkatsiz ise; Dikkat eksikliği ön plandaysa belirtileri genelde, evde veya okulda yapacağı işler ve aktiviteler için gereken malzemeleri kaybeder, bulamaz. Yönergeleri başından sonuna kadar takip edemez. Dikkatini yaptığı işe veya oyuna vermekte zorlanır. Detayları gözden kaçırır, dinlemez, düzensiz görünür. Uzun süre zihinsel çaba gerektiren işleri yapamaz, unutkandır, ilgisi kolayca başka yönlere kayar.

Araştırmalar; Rahatsızlığın nedenleri henüz tam olarak anlaşılmış değildir, uzmanlar üzerinde durdukları nedenler ise çocukların beyinlerinde mesaj alışı verişini gerçekleştiren kimyasal kaynaklı olasılığı ve beyin dokusundaki doğumsal ya da sonradan olma zedelenmeler. Anne ve babadan birinde ve ya her ikisinde hiperaktivite olasılığı. Çocukluk döneminde geçirilen ağır hastalık kaynaklı ya da gelişimsel sorunlar üzerinde araştırmalar yaptıklarıdır.
Son Güncelleme : 09.01.2021 21:01:45
Hiperaktif ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Hiperaktif Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Hiperaktif"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Pedofoli
Pedofoli
Pedofoli, Son zamanlarda oldukça sık duyduğumuz yetişkin bir bireyin çocuklara yönelik cinsel arzu halk dilinde sübyancılık ve sapıklık demektir. Sorunlu bir çocukluk yaşayan ve özgüveni düşük kişilerde daha sık görülür psikoseksüel bir hastalıktır. ...
Ayak Fetişizm
Ayak Fetişizm
Ayak fetişizm, Fetiş kutsal sayılan ya da şans getirdiğine inanılan varlık anlamına gelmektedir. Bu kimi zaman nesne ya da aksesuar olarak kullanılırken; kimi zaman bedenin herhangi bir bölümünde bulunur. Ayrıca ilgi alanına giren şey bazen elbise ba...
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm hastalığı, insanlarda hipofiz bezlerinde meydana gelen problemler nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Aslında bu hastalığa direk olarak hipofiz bezi yetmezliği diyebiliriz. Sağlıklı insanlarda hipofiz bezleri, vücutta kullanılan hormonl...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme, Ani sinirlenme insanın elinde olmayan sebepsiz yere olan bir durumdur. Bir anda gelişen ani sinirle vücuttaki adrenalin yükselir ve bu durum hastanın o anki halinin stresli olduğunu gösterir. Kişinin aniden nabız artışlarında hızla...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, diğer bir adıyla varsanı, gerçek hayatta var olmayan ancak kişilerin duyu organlarının herhangi biriyle algıladığını zannettiği durumların adıdır ve halüsinasyonlara genellikle sinirsel ya da ruhsal hastalıkları olan kişilerde rastlanır...
Transseksüel
Transseksüel
Transseksüel, kendini karşı cinse ait hissetme, karşı cinse benzeme eğilimi taşıyan kişilere transseksüel denir. Hem erkek hem de kadınlar için geçerli olan transseksüellik, daha çok ruhsal eğilimler için belirleyicidir. Kişi davranışlarından çok iç ...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşma, günümüz toplumumuzda direk olarak bir hastalık olarak görülmektedir. İnsanlar böyle bir insanı gördükleri zaman bu kişiye deli gözüyle bakarlar. Aslında her kendi kendine konuşan kişi hasta değildir. İnsanlarda bu rahatsızlığın...
İntihar
İntihar
İntihar, insanın kendi özbenliği içinde, üstbenlik ile çatışması sonucunda oluşan kaygının eyleme dönüşmesidir. Eski çağlardan beri kendine zarar veren insanlar var olmasına rağmen, intihar sözcüğü 18. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmıştır. K...
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme, İnsanların kendilerine zarar verme eylemleri demek kendi bedenlerine ciddi hasarlar vererek ve vücudunun belirli yerlerine zarar vererek yaralaması durumu olarak tanımlanır. Özellikle çocuklarda girdikleri yeni ortamda uyum p...
Psikotik Depresyon
Psikotik Depresyon
Psikotik depresyon özellikli bunalım, psikolojik bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığın ilerleyen safhalarında depresif tabloda psikotik özellikler de görülebilir. Bu psikolojik belirtiler sanrı (hezeyan) ve varsanı (halisinasyon) lardır. Bu psikotik beli...
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni, Şizofreni Türkçeye Yunanca olarak şizo (schizein) ve akıl anlamına gelen frenos (phren) kelimesinden gelir. Ayrık veya bölünmüş anlamına da gelmektedir. Bu rahatsızlıkta hastanın ayna anda iki farklı gerçeklilik içerisinde yaşıyor olm...
Fetişizm
Fetişizm
Fetişizm, Kişinin normal insanlara göre cinsellik duygusu uyandırmayan birtakım nesnelere ilgi duyması ve bu ilgiyi saplantı haline getirmesi olarak tanımlanan ve bir davranış bozukluğu olan fetişizmin, genellikle erkeklerde olduğu bilinmektedir. Fet...

 

Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Transseksüel
Kendi Kendine Konuşma
İntihar
Kendine Zarar Verme
Psikotik Depresyon
Akut Şizofreni
Fetişizm
Delüzyonel Bozukluk
Konsantrasyon Bozukluğu
Megalomani
30 Yaş Sendromu
Yalnızlık
Bipolar Bozukluk Testi
A Tipi Otizm
Ajitasyon
Stres Anında Vücuttaki Değişiklikler
Sinir Ucu İltihabı
Çocuklarda Panik Atak
Dürtüsellik
Sadist
Asosyal
Cinsel Kimlik Bozukluğu
Somatizasyon Bozukluğu
Şizofreni Testi
Aşırı Heyecan
Popüler İçerik
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk, Kişide değiştirilemeyen kalıcı bazı düşünce ve davranışların yanlış olduğunun kesin bilinmesine karşılık düşüncelerinin doğru old...
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon bozukluğu: Yaşadığımız toplumda neredeyse % 30'unda konsantrasyon bozukluğu bulunmaktadır. Özellikle çocuklar ve gençlerde daha çok görü...
Megalomani
Megalomani
Megalomani, Sosyal psikolojinin alt dallarından olan megalomani insanın kendisini olduğundan fazla ve büyük görmek, eşdeğer insanlardan üstün görmenin...
30 Yaş Sendromu
30 Yaş Sendromu
30 yaş sendromu, adından da anlayabileceğimiz gibi insanlarda 30'lu yaşlarda ve hatta bazı insanlarda 28 yaşında bile görülebilen bir sorundur. 30 yaş...
Yalnızlık
Yalnızlık
Yalnızlık, Yalnızlık nadiren ya da kimi zaman insanın kendisini bir çok etkinlikten koparmasıdır. Bir köşeye çekilme, diğer insanlardan uzaklaşma, işi...
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar bozukluk testi, bipolar bozukluk tanısı koyabilecek herhangi bir psikolojik test, film çekimi, laboratuvar testi gibi tetkikler bulunmamaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Beyincikte Denge Bozukluğu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Beyincikte Denge Bozukluğu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022