Şizofreni Belirtileri

Şizofreni Belirtileri

Şizofreni belirtileri, gerçek ve gerçek olmayan şeyler arasındaki farkı ayırt edememe, düşünme kabiliyetini kuruyamama, duyguları kontrol edememe ve normal davranış sergileyememe olarak tanımlanan şizofreni, ciddi ve zorlayıcı bir hastalık türüdür. Şizofreninin neden olduğu belirtiler ve komplikasyonlar uygun bir tedavi yöntemi ile düzeltilebilir. Tedavi sayesinde kişinin yaşam kalitesi ciddi anlamda arttırılabilir. Şizofreni tedavisinde önemli olan yaşanan belirtilerin tespit edilmesidir. Bazı bireylerde şizofreni hastalığı birden bire ortaya çıkarak hastalık tablosu sergilemeye başlanabilir. Yavaş ve sinsi bir şekilde gelişme özelliği olan şizofreni kişinin sergilediği davranışlarda değişiklikler ile kendini gösteren bir hastalıktır.

Şizofreni belirtileri

Şizofreni hastalığında erken belirtiler, kişinin etrafı tarafından algılanan, bir şeylerin yolunda gitmediğine dair sinyaller verebilir. Ancak bu sinyallerin neden kaynaklandığı başlangıçta tam olarak kestirilemez. İlk dönemlerde hasta günlük aktivitelerinden uzaklaşır, zevk alarak yaptığı işlerden zevk almamaya başlar, motivasyonunu kaybeder, duygusal tepkilerinde zayıflık oluşur, ilginç davranışlar sergiler. Şizofrenide erken dönemde yaşanan belirtiler şu şekilde sıralanabilir;

 • Depresyon
 • Unutkanlık, konsantrasyon bozukluğu
 • Sosyal yaşamdan uzaklaşma
 • Donuk bakışlar
 • Kişisel bakımın azalması
 • Üzüntü ya da sevinç gibi hisleri ifade edememe
 • Mantıksız ve garip açıklamalar
 • Eleştiriye tahammül edememe
 • Konuşmalarda farklılık
 • Gereksiz ve aşırı tepkiler verme
 • Şüphecilik
 • Devamlı saldırgan tavırlar

Bu tür belirtiler farklı sağlık problemlerinin de belirtileri olabileceğinden bu belirtileri yaşayan kişilere şizofreni tanısı koymak oldukça güçtür. Fakat yaşanan bu belirtiler mutlaka dikkate alınmalıdır ve kısa sürede bir doktora başvurularak gerekli araştırmalar yapılmalıdır.

Şizofreni ile karakterize belirtiler

Sanrılar

Bir olayın ya da işleyişin doğru olmadığı hakkında gerekli deliller olmasına karşın hasta bu olayı kendince doğru kabul eder. Sanrılar şizofrenilerin hemen hemen tümünde görülen belirtiler arasındadır. Sanrılara şu şekilde örnekler verilebilir;

Referans sanrıları: Şizofrenler çevresel olaylardan ya da her hangi bir durumda kendilerine ait mesajların bulunduğuna inanırlar. Örneğin bir şarkıda, halka açık bir reklam afişinde kendilerine ait mesajlar olduğuna inanabilirler.

Zulüm sanıları: Kişi kendini onlar tarafından tehdit edildiğine inanır. Çok ilginç şekillerde yorumlarda bulunabilir. Mesela, uzaylı yaratıkların yemeğine radyoaktif parçacıklar kattığına ve kendini zehirleyeceğine dair düşünceleri olabilir.

Megalomanlık: Hasta kendini tarih karakteri olarak görebilir. Ya da kendinde insanüstü güçlerin varlığına inanabilir.

Kontrol hezeyanları: Hasta düşüncelerinin ya da davranışlarının başkaları tarafından kontrol edildiğine inanabilir.

Halüsinasyonlar: Halüsinasyon gerçek dışı, sadece kişinin beyninde bulunan ses ya da görüntü olarak tanımlanabilir. Halüsinasyon kişinin beş duyu organını harekete geçirebilir. Ses duyma şizofreni hastalarında rastlanılan en bilindik halüsinasyondur. Duyulan sesler kaba, kötü ve eleştirici seslerdir.

Dağınık konuşma: Dağınık konuşma şizofreninin karakterize belirtilerinden biridir. Hasta konsantrasyonunu sağlamakta ve düşünce akışını kontrol etmekte güçlük yaşar. Yöneltilen sorulara anlamsız cevap verebilir, başladığı bir cümleyi anlamsız bir şekilde tamamlayabilir. Anlattıkları şeyler tamamen mantık dışıdır. Konuşurken devamlı konu değiştirme, düşünceler arasında kopukluk ya da uydurma kelimeler olabilir. Bir kelime defalarca tekrarlanabilir. Anlamsız ancak kafiyeli kelimeler şizofreni hastalarında sıkça görülebilir.

Davranış bozuklukları: Şizofreni hastalığı bireyde amaca yönelik davranış sergilemesini önler, kişinin iş ve özel hayatında iletişimi güçleşir. Yaşanan davranış bozukluğu günlük işlerin aksamasına, beklenmedik, anormal tepkilere, gayesiz davranışlara neden olabilir.

Şizofrenide negatif belirtiler nelerdir?

Negatif belirtiler aslında herkeste olabilen, ancak şizofreni hastalarında azalan ya da tamamen yok olan davranışlardır.

 • Duygusal tepkilerde azalma
 • Yüz ifadesinin olmaması
 • Konuşma anormallikleri ve bozulması olarak sıralanabilir.
Son Güncelleme : 28.02.2021 17:43:30
Şizofreni Belirtileri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Şizofreni Belirtileri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Şizofreni Belirtileri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Pedofoli
Pedofoli
Pedofoli, Son zamanlarda oldukça sık duyduğumuz yetişkin bir bireyin çocuklara yönelik cinsel arzu halk dilinde sübyancılık ve sapıklık demektir. Sorunlu bir çocukluk yaşayan ve özgüveni düşük kişilerde daha sık görülür psikoseksüel bir hastalıktır. ...
Ayak Fetişizm
Ayak Fetişizm
Ayak fetişizm, Fetiş kutsal sayılan ya da şans getirdiğine inanılan varlık anlamına gelmektedir. Bu kimi zaman nesne ya da aksesuar olarak kullanılırken; kimi zaman bedenin herhangi bir bölümünde bulunur. Ayrıca ilgi alanına giren şey bazen elbise ba...
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm hastalığı, insanlarda hipofiz bezlerinde meydana gelen problemler nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Aslında bu hastalığa direk olarak hipofiz bezi yetmezliği diyebiliriz. Sağlıklı insanlarda hipofiz bezleri, vücutta kullanılan hormonl...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme, Ani sinirlenme insanın elinde olmayan sebepsiz yere olan bir durumdur. Bir anda gelişen ani sinirle vücuttaki adrenalin yükselir ve bu durum hastanın o anki halinin stresli olduğunu gösterir. Kişinin aniden nabız artışlarında hızla...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, diğer bir adıyla varsanı, gerçek hayatta var olmayan ancak kişilerin duyu organlarının herhangi biriyle algıladığını zannettiği durumların adıdır ve halüsinasyonlara genellikle sinirsel ya da ruhsal hastalıkları olan kişilerde rastlanır...
Transseksüel
Transseksüel
Transseksüel, kendini karşı cinse ait hissetme, karşı cinse benzeme eğilimi taşıyan kişilere transseksüel denir. Hem erkek hem de kadınlar için geçerli olan transseksüellik, daha çok ruhsal eğilimler için belirleyicidir. Kişi davranışlarından çok iç ...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşma, günümüz toplumumuzda direk olarak bir hastalık olarak görülmektedir. İnsanlar böyle bir insanı gördükleri zaman bu kişiye deli gözüyle bakarlar. Aslında her kendi kendine konuşan kişi hasta değildir. İnsanlarda bu rahatsızlığın...
İntihar
İntihar
İntihar, insanın kendi özbenliği içinde, üstbenlik ile çatışması sonucunda oluşan kaygının eyleme dönüşmesidir. Eski çağlardan beri kendine zarar veren insanlar var olmasına rağmen, intihar sözcüğü 18. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmıştır. K...
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme, İnsanların kendilerine zarar verme eylemleri demek kendi bedenlerine ciddi hasarlar vererek ve vücudunun belirli yerlerine zarar vererek yaralaması durumu olarak tanımlanır. Özellikle çocuklarda girdikleri yeni ortamda uyum p...
Psikotik Depresyon
Psikotik Depresyon
Psikotik depresyon özellikli bunalım, psikolojik bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığın ilerleyen safhalarında depresif tabloda psikotik özellikler de görülebilir. Bu psikolojik belirtiler sanrı (hezeyan) ve varsanı (halisinasyon) lardır. Bu psikotik beli...
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni, Şizofreni Türkçeye Yunanca olarak şizo (schizein) ve akıl anlamına gelen frenos (phren) kelimesinden gelir. Ayrık veya bölünmüş anlamına da gelmektedir. Bu rahatsızlıkta hastanın ayna anda iki farklı gerçeklilik içerisinde yaşıyor olm...
Fetişizm
Fetişizm
Fetişizm, Kişinin normal insanlara göre cinsellik duygusu uyandırmayan birtakım nesnelere ilgi duyması ve bu ilgiyi saplantı haline getirmesi olarak tanımlanan ve bir davranış bozukluğu olan fetişizmin, genellikle erkeklerde olduğu bilinmektedir. Fet...

 

Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Transseksüel
Kendi Kendine Konuşma
İntihar
Kendine Zarar Verme
Psikotik Depresyon
Akut Şizofreni
Fetişizm
Delüzyonel Bozukluk
Konsantrasyon Bozukluğu
Megalomani
30 Yaş Sendromu
Yalnızlık
Bipolar Bozukluk Testi
A Tipi Otizm
Ajitasyon
Stres Anında Vücuttaki Değişiklikler
Sinir Ucu İltihabı
Çocuklarda Panik Atak
Dürtüsellik
Sadist
Asosyal
Cinsel Kimlik Bozukluğu
Somatizasyon Bozukluğu
Şizofreni Testi
Aşırı Heyecan
Popüler İçerik
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk, Kişide değiştirilemeyen kalıcı bazı düşünce ve davranışların yanlış olduğunun kesin bilinmesine karşılık düşüncelerinin doğru old...
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon bozukluğu: Yaşadığımız toplumda neredeyse % 30'unda konsantrasyon bozukluğu bulunmaktadır. Özellikle çocuklar ve gençlerde daha çok görü...
Megalomani
Megalomani
Megalomani, Sosyal psikolojinin alt dallarından olan megalomani insanın kendisini olduğundan fazla ve büyük görmek, eşdeğer insanlardan üstün görmenin...
30 Yaş Sendromu
30 Yaş Sendromu
30 yaş sendromu, adından da anlayabileceğimiz gibi insanlarda 30'lu yaşlarda ve hatta bazı insanlarda 28 yaşında bile görülebilen bir sorundur. 30 yaş...
Yalnızlık
Yalnızlık
Yalnızlık, Yalnızlık nadiren ya da kimi zaman insanın kendisini bir çok etkinlikten koparmasıdır. Bir köşeye çekilme, diğer insanlardan uzaklaşma, işi...
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar bozukluk testi, bipolar bozukluk tanısı koyabilecek herhangi bir psikolojik test, film çekimi, laboratuvar testi gibi tetkikler bulunmamaktadı...
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm, A Tipi Otizm yani atipik otizm, yaygın gelişimsel bozukluktur ve çocuk hakkında belirli bir teşhis konulamaması, ancak çocuğun birden...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Beyincikte Denge Bozukluğu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Beyincikte Denge Bozukluğu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022