Çocuklarda Otizm

Çocuklarda Otizm

Çocuklarda otizm, doğumdan sonraki üç yıl içinde ortaya çıkmaktadır. Daha sonra yaşam boyu etkili olup, sosyal iletişimde, hem sözel, hem de sözel dışı iletişim sorunlarıyla, yinelenen davranışlarla ve kısıtlı ilgi alanlarıyla yaşanan gelişimsel bir sorundur. Toplumda her 110 çocuğun birini etkileyen otizm, veriği belirtiler sayesinde asperger sendromu gibi rahatsızlıklardan kolayca ayrılır. Genetik kökenli olduğu bilinmesine rağmen, oldukça karmaşık bir rahatsızlıktır. Çok nadir olarak doğumda görülen sakatlıklarla bağlantısı olur. Uzmanların bir kısmı çocuklarda otizmin bu dönem uygulanan aşılardan etkilendiğini düşünmektedir. Otizm beyinde oldukça geniş bir alanı etkilemekte, ancak bunun sebepleri bilinmemektedir. Aile içinde çocuklarda ortaya çıkan otizm belirtileri, çocuğun ilk iki yaşı içinde oldukça belirgin şekilde görülür. Eğer erken aşamada tedaviye başlanırsa, çocuklara kendine bakma alışkanlığı, iletişimde ve sosyalleşmede bazı alışkanlıklar kazandırılabilir. Bu hastalığın önlenmesi mümkün değildir. Hasta çocukların çok küçük bir bölümü yetişkinlik döneminde bağımsız şekilde yaşamlarına devam edebilir.

Çocuklarda otizm tanısında kullanılan belirtiler

Rahatsızlığın oldukça farklı belirtileri bulunmaktadır. Otistik olan çocuklarda üç yaş öncesinde bazı alanlarda anormal fonksiyonlar ya da gecikme izlenir. Sosyal etkileşim, hayali ya da sembolik oyunların oynanması, sosyal iletişimde kullanılan dil alanlarında meydana gelen kriterler içinde en az 6 tanesinin olması, çocuklarda otizm tanısı konulması için gereklidir.

Sosyal etkileşimde bozukluk: Otistik çocuklarda bu alanda en az iki semptom bulunmalıdır. Bu alanda görülen belirtiler arasında çocuğun sosyal etkileşimde çektiği zorluk, gelişiminle orantılı kendi yaşıtlarıyla eksik ilişki kurmak, kendi başarılarını, sevdiği alanları, ilgi alanlarını başkalarıyla paylaşmada çekinik kalma, sosyal etkileşime girmeme, duygusal etkileşime yanıtsız kalma ya da hiç katılmama yer alır.

İletişim bozukluğu: Bu alanlarda çocuklarda en az bir semptom bulunmalıdır. Bunlar arasında dil gelişiminde gecikme, dil gelişiminin hiç olmaması, çocukların bunu hareketleriyle bile gösterememesi, başka çocuklarla konuşma başlatma, konuşmayı devam ettirmede isteksiz olma, tekrarlayıcı dil kullanımı, kalıplaşmış dil kullanma yer alır.

Hayali oyun ya da sembolik oyun oynama: Bu konuda çocuklarda en az bir semptom bulunmalıdır. Çocukların gelişimine uygun olan oyunları oynamaması, tekrarlayıcı, kalıplaşmış eylemlerle ilgi alanının olması, hayali oyunlar oynaması, amaçsız hareketlerde ısrarcı olması, devamlı eşyaların parçalarıyla uğraşması bu tür belirtilerdendir.

Çocuklarda otizme neden olan etkenler

Bu hastalığın neden oluştuğu konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Fakat otizmin nedeni tek bir etkenden kaynaklanmaz. Hastaların beyin hücreleri farklı çalıştığından, beyin hücrelerinin arasında mesaj ileten ileticilerdeki eksiklik ya da fazlalılığın buna neden olduğu düşünülmektedir. Genetik hastalıkların bazıları da otizm nedeni olarak kabul edilir. Aynı şekilde genetik etkenlerde buna sebep olabilir. Tek yumurta ikizlerinde de çift yumurta ikizlerine göre otizm daha fazla görülür. Ancak otizm sebebi sadece genetik olsaydı, doğan bütün ikizlerde otizm olurdu. Bazı araştırmalarda birden fazla sayıda genin birbiriyle etkileşimi sonucunda otizm geliştiği belirlenmiştir. Genetik açıdan çocukların otizme yatkın olması halinde, doğumda yaşanan sorunlar fazla olur. Bazen anne karnında bebeğin kızamıkçık hastalığı geçirmesi, otizm sebebi olarak görülebilir. Erkek çocuklar kız çocuklarına göre 4 kat daha risklidir. Buna rağmen kız çocuklarında otizm daha ağır seyirlidir. Otistik çocukların % 70 kadarında zeka geriliği olurken, kalan kısmın 5-10 kadarı üstün zekalı olurlar. Çocuklarda otizm buna eşlik eden sorunlara ve zeka düzeyine bağlı olarak, hastalığın daha ağır seyretmesine yol açar. Özellikle duygu durum bozukluğu, epilepsi, dikkat eksikliği gibi rahatsızlıkları olan otistik çocukların durumu daha ağır olur.

Otizmli çocukların davranışları
 • Çocuğun adına tepki vermemesi
 • Karşısındakilerle göz kontağının sınırlı olması ya da hiç olmaması
 • Etrafına karşı ilgisiz olmak
 • Çocuğun aşırı hareketli ya da hareketsiz olması
 • Bazılarının fiziksel temasa izin vermemesi
 • Hastaların zamirleri ters kullanması olabilir
 • Kendileri işaret etmez, bunu yetişkinlerin elleriyle yapmayı tercih edebilirler
 • Konuşulanları papağan gibi tekrar etmek
 • Hastalar kendisini sosyal açıdan ve duygusal olarak izole edebilir
 • Düzen takıntısı bulunabilir
 • Konuşma gelişmemiş olabilir ya da konuşma olsa da iletişimde kullanmayı tercih etmezler
 • Uygun olmayan şekilde, uygunsuz ortamlarda gülerler
 • Rutinlerinde gerçekleşen değişimlere tepkili olabilirler.
 • Çocuklar oyuncaklarla gerektiği gibi oynamazlar
 • Yemek yeme bozuklukları gelişebilir
 • Tekrarlayıcı davranışları bulunabilir
 • Hasta çocukların bir kısmında inatçılık olabilir
 • Hayali oyun oynamayı tercih ederler
 • Soğuk ve sıcağa karşı tepki vermezler
 • Devamlı aynı oyunları oynama, beklemeye tahammülsüz olma
 • Acıya karşı duyarsız olma
Çocuklarda otizm oldukça fazla belirtiye yol açabilir. Her hastada farklı belirtilerde görülebilir. Bu belirtilerin hepsi birlikte olmayabilir. Eğer otizm hastalarda erken aşamada teşhis edilebilirse, ileride yaşamlarını bağımsız şekilde sürdürebilme olasılığı vardır. Bu nedenle ailelerin buna karşı duyarlı olmaları ve çocuklarını iyi gözlemlemeleri gerekir.
Son Güncelleme : 30.03.2021 22:50:08
Çocuklarda Otizm ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Çocuklarda Otizm Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Çocuklarda Otizm"
Otizmli çocuklar dünya genelinde oldukça fazla sayıda bulunmakta ve insanların bu rahatsızlığa karşı bilinçsiz olması beni çok rahatsız ediyor. Bu rahatsızlığın daha da farkında olunabilmesi için kesinlikle eğitimler verilmeli. peki sizin önereceğiniz bir işlem var mıdır?
Akda . 01.10.2018 01:14:20
CEVAP YAZ
Pedofoli
Pedofoli
Pedofoli, Son zamanlarda oldukça sık duyduğumuz yetişkin bir bireyin çocuklara yönelik cinsel arzu halk dilinde sübyancılık ve sapıklık demektir. Sorunlu bir çocukluk yaşayan ve özgüveni düşük kişilerde daha sık görülür psikoseksüel bir hastalıktır. ...
Ayak Fetişizm
Ayak Fetişizm
Ayak fetişizm, Fetiş kutsal sayılan ya da şans getirdiğine inanılan varlık anlamına gelmektedir. Bu kimi zaman nesne ya da aksesuar olarak kullanılırken; kimi zaman bedenin herhangi bir bölümünde bulunur. Ayrıca ilgi alanına giren şey bazen elbise ba...
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm hastalığı, insanlarda hipofiz bezlerinde meydana gelen problemler nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Aslında bu hastalığa direk olarak hipofiz bezi yetmezliği diyebiliriz. Sağlıklı insanlarda hipofiz bezleri, vücutta kullanılan hormonl...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme, Ani sinirlenme insanın elinde olmayan sebepsiz yere olan bir durumdur. Bir anda gelişen ani sinirle vücuttaki adrenalin yükselir ve bu durum hastanın o anki halinin stresli olduğunu gösterir. Kişinin aniden nabız artışlarında hızla...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, diğer bir adıyla varsanı, gerçek hayatta var olmayan ancak kişilerin duyu organlarının herhangi biriyle algıladığını zannettiği durumların adıdır ve halüsinasyonlara genellikle sinirsel ya da ruhsal hastalıkları olan kişilerde rastlanır...
Transseksüel
Transseksüel
Transseksüel, kendini karşı cinse ait hissetme, karşı cinse benzeme eğilimi taşıyan kişilere transseksüel denir. Hem erkek hem de kadınlar için geçerli olan transseksüellik, daha çok ruhsal eğilimler için belirleyicidir. Kişi davranışlarından çok iç ...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşma, günümüz toplumumuzda direk olarak bir hastalık olarak görülmektedir. İnsanlar böyle bir insanı gördükleri zaman bu kişiye deli gözüyle bakarlar. Aslında her kendi kendine konuşan kişi hasta değildir. İnsanlarda bu rahatsızlığın...
İntihar
İntihar
İntihar, insanın kendi özbenliği içinde, üstbenlik ile çatışması sonucunda oluşan kaygının eyleme dönüşmesidir. Eski çağlardan beri kendine zarar veren insanlar var olmasına rağmen, intihar sözcüğü 18. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmıştır. K...
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme, İnsanların kendilerine zarar verme eylemleri demek kendi bedenlerine ciddi hasarlar vererek ve vücudunun belirli yerlerine zarar vererek yaralaması durumu olarak tanımlanır. Özellikle çocuklarda girdikleri yeni ortamda uyum p...
Psikotik Depresyon
Psikotik Depresyon
Psikotik depresyon özellikli bunalım, psikolojik bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığın ilerleyen safhalarında depresif tabloda psikotik özellikler de görülebilir. Bu psikolojik belirtiler sanrı (hezeyan) ve varsanı (halisinasyon) lardır. Bu psikotik beli...
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni, Şizofreni Türkçeye Yunanca olarak şizo (schizein) ve akıl anlamına gelen frenos (phren) kelimesinden gelir. Ayrık veya bölünmüş anlamına da gelmektedir. Bu rahatsızlıkta hastanın ayna anda iki farklı gerçeklilik içerisinde yaşıyor olm...
Fetişizm
Fetişizm
Fetişizm, Kişinin normal insanlara göre cinsellik duygusu uyandırmayan birtakım nesnelere ilgi duyması ve bu ilgiyi saplantı haline getirmesi olarak tanımlanan ve bir davranış bozukluğu olan fetişizmin, genellikle erkeklerde olduğu bilinmektedir. Fet...

 

Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Transseksüel
Kendi Kendine Konuşma
İntihar
Kendine Zarar Verme
Psikotik Depresyon
Akut Şizofreni
Fetişizm
Delüzyonel Bozukluk
Konsantrasyon Bozukluğu
Megalomani
30 Yaş Sendromu
Yalnızlık
Bipolar Bozukluk Testi
A Tipi Otizm
Ajitasyon
Stres Anında Vücuttaki Değişiklikler
Sinir Ucu İltihabı
Çocuklarda Panik Atak
Dürtüsellik
Sadist
Asosyal
Cinsel Kimlik Bozukluğu
Somatizasyon Bozukluğu
Şizofreni Testi
Aşırı Heyecan
Popüler İçerik
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk, Kişide değiştirilemeyen kalıcı bazı düşünce ve davranışların yanlış olduğunun kesin bilinmesine karşılık düşüncelerinin doğru old...
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon bozukluğu: Yaşadığımız toplumda neredeyse % 30'unda konsantrasyon bozukluğu bulunmaktadır. Özellikle çocuklar ve gençlerde daha çok görü...
Megalomani
Megalomani
Megalomani, Sosyal psikolojinin alt dallarından olan megalomani insanın kendisini olduğundan fazla ve büyük görmek, eşdeğer insanlardan üstün görmenin...
30 Yaş Sendromu
30 Yaş Sendromu
30 yaş sendromu, adından da anlayabileceğimiz gibi insanlarda 30'lu yaşlarda ve hatta bazı insanlarda 28 yaşında bile görülebilen bir sorundur. 30 yaş...
Yalnızlık
Yalnızlık
Yalnızlık, Yalnızlık nadiren ya da kimi zaman insanın kendisini bir çok etkinlikten koparmasıdır. Bir köşeye çekilme, diğer insanlardan uzaklaşma, işi...
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar bozukluk testi, bipolar bozukluk tanısı koyabilecek herhangi bir psikolojik test, film çekimi, laboratuvar testi gibi tetkikler bulunmamaktadı...
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm, A Tipi Otizm yani atipik otizm, yaygın gelişimsel bozukluktur ve çocuk hakkında belirli bir teşhis konulamaması, ancak çocuğun birden...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Beyincikte Denge Bozukluğu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Beyincikte Denge Bozukluğu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022